Podmienky vstupu na Zanzibare

Dovolenky na Zanzibare sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Cestujúci nie sú povinní predkladať pred vstupom na Zanzibar negatívny PCR test, ani očkovací certifikát a tiež nie je potrebné vyplniť ani príjazdový formulár. 

 

Cestovanie a podmienky vstupu do Tanzánie

Dovolenky v Tanzánii sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Cestujúci nie sú povinní predkladať pred vstupom na Zanzibar negatívny PCR test, ani očkovací certifikát a tiež nie je potrebné vyplniť ani príjazdový formulár. 

 

Očkovanie proti žltej zimnici sa vyžaduje v Tanzánii a na Zanzibare ak prichádzate z krajiny s rizikom prenosu vírusu, a to: Angola, Rovníková Guinea, Mauritánia, Benin, Etiópia, Niger, Burkina Faso, Gabon, Nigéria, Burundi, Gambia, Senegal, Kamerun, Ghana, Sierra Leone, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Južný Sudán, Sudán, Čad, Guinea-Bissau, Kongo, Keňa, Togo, Pobrežie Slonoviny, Libéria, Uganda, Knožská demokratická republika, Mali, Argentína, Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ekvádor, Francúzska Guyana, Guyana, Panama, Trinidad a Tobago (len Trinidad), Paraguay, Peru, Surinam, Venezuela

 

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť na Zanzibar