Podmienky vstupu do Saudskej Arábie

Cestovanie do Saudskej Arábie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Všetky opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 boli pre cestovateľov do Saudskej Arábie zrušené. Vstup do krajiny nie je podmienený očkovacím certifikátom, ani iným dokladom o bezinfekčnosti. Okrem platného víza či iného pobytového oprávnenia je vyžadované iba zdravotné poistenie pokrývajúce aj liečbu ochorení COVID-19 (je zahrnuté v e-víze, pri ďalšom vstupe je nutné na letisku dokúpiť).

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Saudskej Arábie