Podmienky vstupu do Etiópie

Cestovanie do Etiópie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Očkovaní cestujúci sa preukážu pri vstupe platným očkovacím certifikátom, nemusia predkladať PCR test.
  • Cestujúci bez potvrdenia o úplnom očkovaní musia pred nástupom do lietadla predložiť negatívny test na COVID-19 a to buď, PCR test vykonaný najneskôr 72 hodín pred odchodom, alebo rýchly antigénový test vykonaný maximálne 24 hodín pred odletom, alebo sa preukážu potvrdením o zotavení po COVID-19 vydaným maximálne 90 dní pred príchodom.
  • Deti do 12 rokov sú oslobodené od požiadaviek na testovanie.PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Etiópie