Podmienky vstupu na Maurícius

Cestovanie na Maurícius je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. júla 2022, bez ohľadu na stav očkovania, cestujúci nemusia pred odletom na Maurícius predložiť negatívny test PCR. Nemusia sa pri príchode testovať ani izolovať.

Pred cestou sa všetkým cestovateľom odporúča vyplniť digitálny cestovný formulár Maurícius All in One. Vygeneruje sa dokument PDF s QR kódom, ktorý je potrebné predložiť zdravotníckym pracovníkom pri prílete na letisko na ostrove Maurícius. Momentálne je potrebné vyplniť aj Imigračnú kartu, ktorá vám bude odovzdaná počas letu na Maurícius. Pri prílete na letisko to predložte imigračným úradníkom.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť na Maurícius