Podmienky vstupu do Thajska

Dovolenky v Thajsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1. októbra 2022 už nieje potrebné pri príchode do Thajska predkladať dokumenty súvisiace s COVID-19, ako je potvrdenie o očkovaní a výsledok testu na COVID-19.

Cestujúcich upozorňujeme aby si preverili pandemické podmienky leteckých prepravcov lebo sa môžu líšiť od podmienok vstupu do Thajska. 

Cestujúcim tiež odporúčame, aby si dôsledne skontrolovali podmienky cestovného poistenia, či sa vzťahuje len na liečbu COVID-19, hospitalizáciu alebo pokrýva aj náklady spojené s karanténou a hotelovú izoláciu. 

 

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Thajska