Podmienky vstupu do Botswany

Cestovanie do Botswany je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Všetci cestujúci vstupujúci do krajiny budú podrobení zdravotnému skríningu v súvislosti s COVID-19.

  • Plne zaočkované osoby (minimálne dve dávky) sa musia preukázať certifikátom o zaočkovaní, pričom posledná dávka musí byť podaná najneskôr 14 dní pred cestou.
  • Pre nezaočkované osoby naďalej platí povinnosť sa preukázať negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín pre dátumom cesty.PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.