Podmienky vstupu do Austrálie

Cestovanie do Austrálie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné:

Od 9. septembra nie sú v platnosti žiadne obmedzenia pre cestujúcich pri vstupe na územie Austrálie v súvislosti s COVID-19.

Cestujúci nie sú povinní preukazovať sa potvrdením o očkovaní ani o testovaní na COVID-19. Neočkované osoby nemusia žiadať o výnimku na vstup na územie Austrálie.

Nosenie respirátorov a rúšok nie je povinné, je však odporúčané.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Austrálie