Podmienky vstupu do Bhutanu

Od 23. septembra 2022 sa Bhután znovu otvára pre turistov. Víza na návštevu Bhutánu sa dajú získať len cez certifikovaných bhutánskych turistických operátorov alebo ich medzinárodných partnerov. Poplatok za turistické vízum je 40 USD. Turisti zároveň cez cestovnú agentúru platia poplatok za minimálny denný balíček služieb mimo sezónu 200 USD, a počas sezóny 250 USD. Minimálny balíček obsahuje poplatok ubytovanie v 3-hviezdičkovom hoteli, plnú penziu, služby sprievodcu a šoféra. V cene je zahrnutý denný poplatok na trvalo udržateľný rozvoj 65 USD. Viac informácií nájdete na webovej stránke Turism Council of Bhutan.
 
Bhután od 23. septembra 2022 ruší pre návštevníkov povinnosť byť vakcinovaný proti COVID-19, resp. karanténu. Pri vstupe do Bhutánu však cestujúci vo veku 12 a viac rokov môžu byť náhodným výberom podrobení PCR testu. V prípade zaznamenaného pozitívneho testu ostávajú cestujúci v karanténe na vlastné náklady (vrátane ďalších PCR testov). Takýmto cestujúcim bude poplatok za trvalo udržateľný rozvoj vo výške 65 USD denne odpustený.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.