Firemný a VIP servis

Firemný a VIP servis

Služby pre firmy

Vo veľkej väčšine firiem pripadá úloha zorganizovať konferenciu, školenie či víkendové akcie pre obchodných partnerov a zamestnancov pracovníkom, ktorí sú zaneprázdnení vlastnými pracovnými povinnosťami. Naša cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. Vás rada od týchto úloh odbremení.

 • Zaoberáme sa všetkými úlohami resp. prípravami programu, od výberu rôznych lokalít a zariadení, stravovacích, ubytovacích a dopravných služieb až po spoločenské, športové a zábavné programy, ako aj zabezpečením čiastkových úloh.
 • Naše programy sú plné zábavy, hier, dobrodružných a tvorivých aktivít, napr. rôzne súťaže, let balónom, jazda na koňoch v prírode s inštruktorom, cyklistika, člnkovanie na jazere, splavovanie na drevených pltiach ukončené piknikom v prírode, kúpanie, rybolov, tenis, volejbal, futbal, …
 • Letné programy sú väčšinou spojené s oslavou Medzinárodného dňa detí. Veľkou atrakciou a zábavou pre deti ale aj dospelých budú jazdy na kočoch, jazdy na koňoch a poníkoch, táborák spojený s hľadaním pokladu, súťaže a hry v bazéne, detské šmýkačky, ako aj western programy na ranči, streľba z luku, country hudba, country tance ...
 • Vo večerných hodinách pokračovanie zábavy v interiéroch, kde podľa možností zariadenia pokračujeme v ďalších aktivitách – cesta odvahy pre deti a rodičov, hry v bazéne, rôzne súťaže spojené s diskotékou, v neskorších hodinách program pre rodičov.
 • V zime ponúkame vianočné a novoročné posedenia, mikulášske programy a večierky, ktorých súčasťou je bohatý program v prírode, hry na snehu, jazda na saniach ťahaných koňmi alebo psím záprahom, stavanie snehuliakov, súťaže a karneval na snehu.

Tieto programy tvoria doplnok rôznych firemných aktivít ako sú

 • Konferencie – rôznych druhov
 • Firemné akcie – zasadnutia, školenia, semináre, obchodné prezentácie
 • Kongresy s medzinárodnou účasťou
 • Firemné stretnutia zamestnancov a ich rodín
 • Akékoľvek iné stretnutia

Urobíme všetko preto, aby spolupráca s nami bola pre Vás – klientov čo najpohodlnejšia, rýchla a profesionálna. Presvedčíme Vás, že dokážeme kreatívne myslieť!

Incentívna turistika

Chcete sa poďakovať vašim obchodným partnerom, verným klientom, zamestnancom alebo odberateľom? Incentívne zájazdy sú projekty šité na mieru s cieľom poďakovať sa, motivovať, zabávať, ale i otvárať nové dimenzie poznania.

Inšpirujte sa, ponuka je bez hraníc...

 • Teambuilding na Sahare
 • Obchodná prezentácia na mori
 • Seminár na ľadovci
 • Školenia, kongresy, firemné akcie, obchodné prezentácie, pracovné a teambuildingové stretnutia, semináre, konferencie a služobné cesty

Zabezpečíme

 • Kreatívny návrh projektu
 • Ubytovanie bez limitu - pod ľadovcom, v stane, na zámku, hrade, v casas rusticales, na housboate či v priezračnom ľadovom hoteli
 • Doprava podľa chuti - orient expres, TGV, lietadlo, helikoptéra, katamaran, jachta, loď, snežný skúter, raft
 • Miestne kulinárske špeciality i gurmánske lahôdky
 • Profesionálny sprievodca

Vyberte si

 • Kulinárske cesty - gurmánske akcie, ochutnávky vín, recepcie, galavečery, všetky v netradičnom prostredí
 • Jedinečné športové zážitky - Formula 1, futbalový zápas, lyžovanie na ľadovci, rybolov, golf, tenis, rafting a mnoho iných
 • Nezabudnutuľné okamihy - let balónom, exotická plavba loďou, noc v ľadovci, exkluzívny koncert, jazda na slonovi či karneval v Riu...
 • Cesta poznania - exkurzie, prehliadky, výlety, poznávacie okruhy...
 • Zábavný relax - Lido, Moulin Rouge, Disneyland, Sealife, Europa Park či wellness pobyt podľa vášho želania

Kongresy a konferencie

Kongresová turistika je podľa štatistík Svetovej obchodnej organizácie tretím najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odborom na svete. V Slovenskej republike je na organizovanie veľkých a stredných kongresov najviac vhodných objektov v Bratislave, ktorá je od mája 1994 jedným zo 64 riadnych členov Európskej federácie kongresových miest. Nevyhnutným predpokladom toho je existencia kongresových sál pre minimálne 300 účastníkov, s technickým vybavením a ozvučením, možnosť kvalitného ubytovania a dostupnosť mesta všetkými druhmi dopravných prostriedkov.

Vaším cieľom je zorganizovať dobrý odborný program konferencie a získať čo najviac účastníkov. To sa Vám lepšie podarí vtedy, keď sa sústredíte na odbornú problematiku Vášho podujatia a prácami, spojenými so zabezpečením kongresu poveríte nás.

Pred podujatím

 • Zabezpečíme všetky práce, nevyhnutné pre získanie čo najväčšieho počtu odborných účastníkov - rozposlanie informačných materiálov (cirkulárov) o konferencii a mieste jej konania
 • Evidenciu prihlášok
 • Inkasovanie záloh kreditnými kartami alebo prevodnými príkazmi od účastníkov
 • Potvrdenie účasti a rezervácie objednaných služieb
 • Dopravu na miesto konania

Počas podujatia

 • Ubytovanie a stravovanie účastníkov
 • Prenájom kongresových miestností, ich ozvučenie a vybavenie potrebnou technikou
 • Tlmočnícke a prekladateľské služby
 • Transfery a doplnkové služby (prehliadky mesta, sprievodcov, otváracie a záverečné recepcie)
 • Výlety pre účastníkov s odborným zameraním
 • Program pre doprevádzajúce osoby

Po ukončení podujatia

 • Dopravu z miesta konania podľa objednávky účastníkov, alebo predĺženie pobytu na Slovensku podľa vlastného výberu (liečenie v kúpeľoch, pobyt v rekreačnom stredisku a pod.)
 • Pokongresové programy zamerané na odbornú problematiku, alebo naše tradičné programy, zamerané na poznanie zaujímavostí Slovenska, alebo na návštevu Budapešti, Viedne alebo Brna
 • Korešpondenciu s účastníkmi podujatia

Ubytovanie

V Bratislave ponúkame ubytovanie účastníkov kongresu aj doprevádzajúcich osôb v zmluvných hoteloch cestovnej kancelárie SATUR, v nasledovných kategóriách a počtoch lôžok:

 • 4* hotely cca 1 100 lôžok
 • 3* hotely cca 1 750 lôžok
 • 2* hotely cca 670 lôžok

Pre menej solventných účastníkov konferencií zabezpečíme ubytovanie v študentských domovoch a podnikových ubytovniach. Hlavné mesto SR má vhodné objekty na poriadanie veľkých a stredných kongresov. Menšie kongresy, konferencie a semináre možno organizovať v iných mestách na Slovensku, napríklad ak chce usporiadateľ priblížiť miesto konania problematike, ktorej je seminár venovaný. Voľbou iného miesta konania sa zároveň otvárajú nové možnosti pre organizovanie doplnkového programu pre účastníkov a doprevádzajúce osoby. Konkrétnu ponuku Vám na požiadanie radi vypracujeme.

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Simultánne alebo konzekutívne tlmočenie a prekladateľské služby v jednom alebo vo viacerých jazykoch organizujeme v spolupráci so spoľahlivými tlmočníkmi. Pre kvalitné naštudovanie odbornej problematiky je nutné plánované príspevky poskytnúť tlmočníkom pred uskutočnením konferencie.

Transfery a doplnkové služby

Účastníkom konferencií ponúkame všetky turistické služby, ktoré obvykle vybavujeme aj pre iných zákazníkov, ale aj programy prispôsobené zameraniu konkrétneho podujatia. Ide najmä o:

 • Dopravu autobusmi, mikrobusmi alebo autami z letiska na miesto ubytovania, počas kongresu a po jeho ukončení, a to autobusmi a.s. Satur ako aj autobusmi, mikrobusmi a autami našich spoľahlivých zmluvných partnerov
 • Prehliadky mesta so sprievodcom, krátke programy a výlety, vyhliadkové plavby, otváracie a záverečné recepcie, kultúrne podujatia
 • Letenky, vlakové a autobusové lístky, rekonfirmovanie leteniek
 • Zmenárenské služby

Výlety

Pre účastníkov kongresu a pre doprevádzajúce osoby zorganizujeme jedno- a viacdňové výlety. Ubytovanie počas výletov zabezpečíme v zmluvných hoteloch našej cestovnej kancelárie na celom území Slovenska, dopravu autobusmi Saturu, k dispozícii dáme cudzojazyčných sprievodcov.

Garantujeme:

 • Kvalitné a profesionálne služby a programy
 • Stabilitu svojej existencie v budúcnosti
 • Služby siete svojich pobočiek, ktoré sú vo všetkých významnejších slovenských mestách, a sú zárukou operatívnej komunikácie so zákazníkmi