Podmienky vstupu do Kostariky

Cestovanie do Kostariky je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Vládne úrady Kostariky povoľujú vstup do krajiny všetkým cudzincom. Kostarické úrady v súčasnosti nevyžadujú na vstup cudzinca test na COVID-19 ani potvrdenie o zaočkovaní.
  • Na vstup do Kostariky bolo zrušené aj povinné zdravotné poistenie COVID-19. Napriek tomu Veľvyslanectvo SR v Mexiku slovenským občanom odporúča, aby pri cestovaní do Kostariky mali uzatvorené takéto medzinárodné zdravotné poistenie. 
  • V prípade, že cudzinec počas pobytu v Kostarike dostane COVID-19, je povinná karanténe v dĺžke 7-14 dní.   

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Kostariky