Podmienky vstupu do Indie

Cestovanie do Indie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Nové podmienky vstupu do Indie pre cestujúcich z vysoko rizikových krajín

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19 zavádza Indická republika s platnosťou od 1. januára 2023 od 10.00 hod (IST) až do odvolania nové prísnejšie podmienky vstupu do krajiny. Odporúča, že cestujúci by mali byť zaočkovaní proti COVID-19 podľa základnej schémy vo svojej krajine.

Cestujúci z Číny, Singapuru, Hong Kongu, Kórejskej republiky, Thajska a Japonska sa musia pred cestou registrovať s negatívnym RT_PCR testom, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín pred plánovaným odletom na portáli Air Suvidha, ktorý bude na webe medzinárodného letiska v Dillí.

Pri prílete do Indie sa cestujúci musia podrobiť snímaniu telesnej teploty a 2 percentá všetkých prilietajúcich pasažierov budú vybrané na náhodné testovanie. Po negatívnom výsledku testu môžu opustiť letisko. Výnimku z testovania pred príletom a náhodného testovania po prílete majú deti do 12 rokov.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Indie