Podmienky vstupu do Chorvátska

Dovolenky v Chorvátsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 
  • od 9. apríla 2022 pri vstupe do Chorvátska nie je povinné sa preukázať Covid certifikátmi pre očkované a neočkované osoby a nie je ani nutné vyplňovať vstupný formulár Enter Croatia


TIP CK SATUR

Pri ceste autom môžete ušetriť čas aj používaním ENC (elektronické platenie diaľničných poplatkov). Vyhnete sa dlhému státiu na mýtnych bránach, plateniu hotovosťou, či platobnou kartou. ENC sa dá zakúpiť výlučne na mýtnych miestach, alebo pri vstupe na diaľnicu. Používaním ušetríte cca 22% za diaľničné poplatky. Neoplatí sa kupovať, ak idete do Chorvátska iba jeden krát do roka. Výhoda je však, že ENC je prenosné, takže si ho môžete požičiavať v rodine, alebo s priateľmi.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Chorvátska