Podmienky vstupu na Taiwan

Cestovanie do Taiwanu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Od 12. septembra 2022 Taiwan uvoľnil obmedzenia vstupu pre cudzích štátnych príslušníkov z 51 vybraných krajín vrátane Slovenskej republiky, ktorí môžu pricestovať na návštevu Taiwanu na dobu 90 dní bez víz.

V prípade dodatočných otázok je potrebné priamo konzultovať záležitosti vstupu s Taipejskými úradmi v zahraničí.

Od 13. októbra Taiwan ruší povinnú karanténnu a s tým aj povinnosť absolvovať PCR test po prílete.

Turisti prichádzajúci na Taiwan budú musieť dodržiavať počas 7 dní pozorovanie zdravotného stavu tzv. self health management. Deň príchodu sa počíta ako deň 0.

28. decembra 2022 CECC oznámilo, že v súvislosti s rastúcim počtom prípadov v Číne a v súvislosti s odhalením vysokorizikových variantov COVID-19 cestujúci prichádzajúci na Taiwan zo štyroch čínskych letísk priamymi letmi a tí, ktorí prichádzajú na Taiwan prostredníctvom špeciálnej cestovnej dohody pre obyvateľov Kinmen a Matsu počas lunárneho nového roka, budú musieť podstúpiť PCR test na letisku (alebo v prístave) pri vstupe na Taiwan od 31. januára 2023. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke CECC.

 

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.