Podmienky vstupu do Kene

Dovolenky v Keni sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Všetci cestujúci starší ako 12 rokov, ktorí prichádzajú do krajiny cez akékoľvek miesto vstupu, budú musieť preukázať:

  • buď očkovanie proti COVID-19 (očkovanie znamená, že ste dostali predpísané dávky špecifickej vakcíny najneskôr 14 dní pred príchodom (mimo dňa očkovania). Všetci cestujúci prichádzajúci do krajiny sú povinní mať potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 nahrané v systéme panabios.
  • alebo negatívny test PCR vykonaný najneskôr 72 hodín pred odletom. 

Cestujúci mladší ako 12 rokov sú oslobodení od požiadaviek na potvrdenie o očkovaní alebo test PCR.

Každý cestujúci starší ako 12 rokov, ktorý príde na akékoľvek miesto vstupu bez dokladu o očkovaní alebo teste PCR, alebo cestujúci s príznakmi podobnými chrípke, bude podrobený rýchlemu testu na antigén na vlastné náklady vo výške 30 USD. Každá osoba, ktorá bude mať pozitívny test na antigén RDT, bude podrobená vstupnému testu PCR na ďalšie náklady vo výške 50 USD a bude sa izolovať podľa pokynov MOH o izolácii. Cestujúci mladší ako dvanásť (12) rokov sú oslobodení od tejto požiadavky na testovanie.

Od 1. septembra 2022 sa bude očakávať, že formulár na vyhľadávanie cestujúcich na platforme jitenge vyplnia iba cestujúci, ktorí prídu do ktoréhokoľvek miesta vstupu do Kene s príznakmi podobnými chrípke. Po príchode budú tiež musieť na vlastné náklady absolvovať test COVID-19 PCR.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Kene