Podmienky vstupu do Srbska

Cestovanie do Srbska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 3. mája 2022 sú zrušené všetky kontrolné opatrenia súvisiace s COVID-19 pre vstup cestujúcich do Srbska. Prichádzajúce osoby nemusia pri vstupe do Srbska predkladať doklad o negatívnom teste, doklad o prekonaní COVID-19 ani doklad o očkovaní, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny sveta vstupujú do Srbska.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Srbska