Podmienky vstupu do Dánska

Cestovanie do Dánska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 29. marca 2022 sú zrušené všetky opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19, ktoré v minulosti upravovali vstup do Dánska, t.j. na osoby vstupujúce do Dánska z akejkoľvek krajiny sveta vrátane SR sa nevzťahujú žiadne obmedzenia prijaté v minulosti v súvislosti s COVID-19 (nie je potrebné sa preukázať pri vstupe do Dánska dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, neplatí povinnosť podrobiť sa testovaniu na COVID-19 a karanténe, nevyžaduje sa ani registrácia pred vstupom).

Faerské ostrovy

  • Keď cestujete z Dánska na Faerské ostrovy, nevyžaduje sa očkovanie ani karanténa. Odporúča sa však urobiť si rýchly test na COVID-19 na druhý deň po príchode.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.