Podmienky vstupu do Mjanmarska

Cestovanie do Mjanmarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné:

Plne zaočkovaní cestujúci (najskôr 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny) musia pred vstupom do Mjanmarska:

  • predložiť doklad preukazujúci očkovanie proti COVID-19 vakcínou schválenou Ministerstvom zdravotníctva Mjanmarska,
  • predložiť doklad o prekonaní COVID-19
  • predložiť negatívny PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín,
  • povinné cestovné a úrazové poistenie vzťahujúce sa aj na COVID-19 od Mianma Insurance.Toto poistenie sa vyžaduje aj napriek tomu, že máte medzinárodné cestovné poistenie.
  • Pri príchode je vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave a podrobiť sa ATK testu.
  • v prípade pozitívneho testu bude osoba izolovaná v zdravotníckom zariadení v zmysle pandemických opatrení a znášať všetky náklady spojené s liečbou.
  • v prípade príchodu do krajiny nekomerčným letom, je potrebné absolvovať povinnú karanténu na vlastné náklady. Ak zaočkovaná osoba alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19 bude mať negatívny COVID-19 test tak povinná karanténa je 3 dni.

Nezaočkovaní cestujúci musia pred vstupom do Mjanmarska:

  • absolvovať povinnú 5-dňovú hotelovú karanténu
  • absolvovať 2 krát RT-PCR Testy na COVID-19
  • v prípade pozitívneho testu bude osoba izolovaná v zdravotníckom zariadení v zmysle pandemických opatrení a znášať všetky náklady spojené s liečbou.

Deti mladšie ako 12 rokov sú oslobodené od požiadavky predložiť dôkaz o prekonaní COVID-19 ak cestujú s plne zaočkovanými rodičmi alebo opatrovníkmi.

Deti do 6 rokov sú oslobodené od požiadavky predložiť negatívny RT-PCR test pred vstupom do Mjanmarska ak cestujú s plne zaočkovanými rodičmi alebo opatrovníkmi.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.