Podmienky vstupu do Zambie

Cestovanie do Zambie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Nezaočkovaní cestujúci musia predložiť negatívny PCR test vykonaný 72 hodín pred príchodom. 
Očkovaní 
cestujúci sa preukazujú očkovacím certifikátom. 

Pri vstupe do krajiny je každý cestovateľ podrobený meraniu teploty. Každý, kto vstupuje do Zambie s telesnou teplotou 38,0 ° C alebo vyššou, bude po príchode testovaný na COVID-19, rovnako ako ktokoľvek s príznakmi súvisiacimi s COVID-19. 

Pri vstupe do Zambie je potrebné sa preukázať Health Declaration Form.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.