Podmienky vstupu na Filipíny

Cestovanie na Filipíny je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

  • neočkovaná alebo čiastočne očkovaná osoba predkladá negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín 
  • očkovaná osoba predkladá doklad o očkovaní
  • deti vo veku 14 a mladšie nemusia byť očkované ani predkladať test ak sú v sprievode rodiča/opatrovníka, ktorý je očkovaný
  • 72 hodín pred príletom na Filipíny je potrebné sa registrovať na etravel.gov.phPODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.