Podmienky vstupu do Kolumbie

Cestovanie do Kolumbie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Cestujúci sú povinní pred vstupom aj výstupom do/z krajiny vyplniť formulár o zdravotnom stave najneskôr 24 hodín pred odletom.

Osoby staršie ako 18 rokov sú povinné preukázať sa potvrdením:

  • očkovacím certifikátom
  • alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín
  • alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Kolumbie