Satur Flexi Exotika

Satur Flexi Exotika

ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE PREDAJ ZÁJAZDOV DO EXOTIKY s odletmi z Bratislavy alebo Košíc v období od 01.11.2023 do vypredania.

V rámci obdobia kúpy pobytu v čase od 01.11.2023 do vypredania sme pre Vás pripravili:

  • výhodné PROMO CENY,
  • LAST MINUTE CENA
  • ZÁLOHU LEN 30 %,
  • balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ za zvýhodnených cenových podmienok

PROMO CENY a LAST MINUTE CENY

Počas obdobia kúpy zájazdu v čase od 01.11.2023 do vypredania získate vybrané zájazdy do destinácie Zanzibar, Omán a Spojené arabské emiráty s odletmi z Bratislavy alebo Košíc za výhodné PROMO CENY. PROMO CENY platia  na vybrané termíny a na limitovaný počet izieb. Presnú informáciu o týchto zájazdoch, označených ikonou PROMO CENA nájdete na www.satur.sk PROMO CENY nie je možné kumulovať s vernostnými zľavami ani so zľavami na verejný prísľub. Okrem PROMO cien sú v predaji aj zájazdy za LAST MINUTE ceny.

ZÁLOHA 30 %

Pri kúpe zájazdov v období od 01.11.2023 do vypredania, do destinácie Zanzibar, Omán a Spojené arabské emiráty s odletmi z Bratislavy alebo Košíc zaplatíte zálohu vo výške 30 % z celkovej ceny a doplatok do celkovej ceny zájazdu uhradíte najneskôr 60 dní pred začiatkom zájazdu. Ak okamih kúpy zájazdu neumožňuje takýto postup, platia štandardné Zmluvné podmienky.

BALÍK VÝHOD „SATUR FLEXI EXOTIKA“ za výhodných cenových podmienok

Pri kúpe zájazdov v období od 01.11.2023 do vypredania, do destinácie Zanzibar, Omán a Spojené arabské emiráty s odletmi z Bratislavy alebo Košíc získate balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ za výhodných cenových podmienok.

Balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ na základe dohodnutých podmienok obsahuje:

  • 100 % garancia vrátenia peňazí do 7 dní
  • Bezplatné storno 40 až 35 dní pred odchodom
  • Bezplatná zmena destinácie 40 až 35 dní pred odchodom
  • Bezplatná zmena mena až do 14 dní pred odchodom

*Balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ je možné aplikovať iba na pobytové zájazdy do destinácie Zanzibar, Omán a Spojené arabské emiráty s odletmi z Bratislavy alebo Košíc.

**Balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ nie je možné aplikovať k poznávacím zájazdom.

100 % GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

V prípade nutnosti zrušenia zájazdu zo strany CK SATUR TRAVEL garantujeme vrátenie zaplatených peňazí za zájazd (s výnimkou zaplateného poistného za cestovné poistenie) do 7 pracovných dní od zrušenia zájazdu.

BEZPLATNÉ STORNO

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ môže cestujúci aj bez udania dôvodu bezplatne zrušiť zájazd v lehote najmenej 35 a najviac 40 dní pred začiatkom termínu zájazdu.

Podmienkou je storno všetkých osôb v rámci jednej zmluvy o zájazde. Zaplatené peniaze (s výnimkou zaplateného poistného) vám vrátime do 7 pracovných dní od zrušenia zájazdu. Na zrušenie zájazdu v iných lehotách alebo pri zájazdoch bez zakúpeného balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ sa vzťahujú štandardné Zmluvné podmienky.

BEZPLATNÁ ZMENA DESTINÁCIE

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ môže cestujúci bez udania dôvodu bezplatne zmeniť destináciu v lehote najmenej 35 a najviac 40 dní pred začiatkom termínu zájazdu. Podmienkou je zmena destinácie pre všetky osoby v rámci jednej zmluvy o zájazde. Zmeniť destináciu môžete do inej ľubovoľnej destinácie s odletom z Bratislavy alebo Košíc, do ktorej organizuje CK SATUR vlastné zájazdy a tieto kapacity sú v čase požiadavky dostupné.

Na takýto novovybraný zájazd bude platiť cena a podmienky, ktoré boli platné pre nový vybraný zájazd v deň objednania pôvodného zájazdu. Celková cena nového zájazdu nesmie byť nižšia ako cena pôvodne objednaného zájazdu. Zmenu je možné na jednu zmluvu o zájazde alebo jednu zmluvu o poskytnutí cestovnej služby vykonať iba jedenkrát.

BEZPLATNÁ ZMENA MENA

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ môže cestujúci, ktorý zmluvu uzatváral, bezplatne zmeniť meno cestujúcej osoby, a to až do 14 dní pred začiatkom zájazdu. Cena a podmienky, ktoré boli platné v deň objednania zájazdu, ostávajú nezmenené. Bezplatnú zmenu mena cestujúcej osoby je možné vykonať v rámci zakúpenia balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ iba jedenkrát. V prípade detí, pri ktorých zmenou cestujúceho príde aj k zmene veku dieťaťa, je potrebné prípadný rozdiel v cene doplatiť. Po uplynutí 14-dňovej lehoty je zmena mena spoplatnená vo výške skutočne vzniknutých nákladov, min. však 50 €/osoba.

Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na predaj všetkých zájazdov ako aj samostatných služieb cestovného ruchu (ďalej aj „pobyty“) ponúkaných cestovnou kanceláriou SATUR TRAVEL, a. s. (ďalej aj „CK SATUR TRAVEL“) v rámci špeciálnej akcie v období od 01.09.2023 do 31.10.2023. Na práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klientov (cestujúcich) sa vzťahujú Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s, resp. Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s. pre samostatné služby cestovného ruchu (ďalej len „Zmluvné podmienky“) a ostatné dokumenty, okrem tých bodov, ktoré sú vyššie upravené a ktoré majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v Zmluvných podmienkach a ostatných dokumentoch.

V Bratislave, dňa: 01.11.2023