Satur Flexi Exotika

Satur Flexi Exotika

V rámci obdobia kúpy pobytu do 30.06.2024 sme pre Vás pripravili na vybrané zájazdy do destinácie Zanzibar, Omán a Spojené arabské emiráty s odletmi z Bratislavy alebo Košíc s termínom nástupu po 15.10.2024 a do destinácie Maldivy s odletom z Viedne s termínom odletu 30.10.2024:

 • najvýhodnejšie promo ceny
 • ultra first minute zľavy vo výške 40 %
 • garanciu konečnej ceny vrátane palivových a emisných príplatkov
 • 100 detí za konečnú cenu 1 EURO
 • zálohu len 100 EUR, alebo
 • extra zľavu 2 % pri 100 %-tnej úhrade
 • najflexibilnejší balík výhod na trhu „SATUR FLEXI EXOTIKA“ ZADARMO

Promo ceny, Ultra First Minute zľavy

Počas trvania špeciálnych podmienok kúpy zájazdu do exotiky „Ultra First Minute exotika“ získate vybrané zájazdy za najvýhodnejšie promo ceny. Tie platia na vybrané termíny a na limitovaný počet izieb. Presnú informáciu o týchto zájazdoch, označených ikonou promo cena nájdete na www.satur.sk. Okrem promo cien sa na vybrané termíny zájazdov organizované CK SATUR vzťahujú ultra first minute zľavy. Ultra First Minute zľavy a promo ceny nie je možné kumulovať. Promo ceny nie je možné kumulovať s vernostnými zľavami ani so zľavami na verejný prísľub.

Garantovaná konečná cena vrátane príplatkov

Počas trvania špeciálnych podmienok kúpy zájazdu do exotiky „Ultra First Minute exotika“ zaplatíte konečnú garantovanú cenu vrátane palivových a emisných príplatkov. Ak by v termíne nástupu na zájazd boli ceny paliva a emisných povoleniek vyššie ako sú ceny v termíne kúpy zájazdu, CK SATUR TRAVEL nebude tieto zvýšené náklady prenášať na klienta a vyžadovať ich doplatenie.

100 detí za konečnú cenu 1 EURO

Počas trvania špeciálnych podmienok kúpy zájazdu do exotiky „Ultra First Minute exotika“ môžete získať vo vybraných hoteloch a termínoch okrem promo ceny alebo first minute zľavy pre dospelé osoby aj zníženú cenu detského paušálu pre 1 dieťa v konečnej cene už od 1 eura. Táto cena platí pre dieťa ubytované na izbe s dvomi dospelými osobami. Veková hranica dieťaťa, na ktoré sa vzťahuje akciový detský paušál v konečnej cene 1 euro je určená konkrétnym hotelom a nedá sa meniť. Táto cena je limitovaná iba na prvých 100 detí a na ďaľšie deti nie je nárokovateľná.

Záloha len 100 EUR

Počas trvania špeciálnych podmienok kúpy zájazdu do exotiky „Ultra First Minute exotika“ zaplatíte zálohu vo výške 100 EUR plus sumu za prípadné poistenie. Doplatok do výšky 50 % z celkovej ceny zájazdu uhradíte do 31.08.2024 a zvyšný doplatok do celkovej ceny zájazdu uhradíte najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu. Záloha 100 EUR sa vzťahuje na 1 zmluvu o zájazde. Podmienkou je úhrada zálohy vo výške 100 EUR a poplatku za poistenie.

Extra zľava 2 % pri úhrade 100 %

Počas trvania špeciálnych podmienok kúpy zájazdu do exotiky „Ultra First Minute exotika“ v prípade ak zaplatíte zálohu vo výške 100 % z celkovej ceny zájazdu, ihneď pri kúpe Vám bude poskytnutá dodatočná zľava vo výške 2 %. Túto zľavu je možné kumulovať s first minute zľavou a taktiež s vernostnými zľavami.

SATUR flexi exotika ZADARMO

Počas trvania špeciálnych podmienok kúpy zájazdu do exotiky „Ultra First Minute exotika“ získate ako bonus najflexibilnejší balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ ZADARMO.

 Balík výhod „SATUR flexi exotika“ obsahuje:

 • 100 % garancia vrátenia peňazí do 3 dní
 •  Bezplatné storno 25 až 20 dní pred odchodom
 •  Bezplatná zmena destinácie 25 až 20 dní pred odchodom
 •  Bezplatná zmena mena až do 3 dní pred odchodom

Podmienky balíka výhod „SATUR flexi exotika“:

 • Je možné aplikovať iba na pobytové zájazdy do destinácie Zanzibar, Omán a Spojené arabské emiráty s odletmi z Bratislavy alebo Košíc a do destinácie Maldivy s odletom z Viedne s termínom odletu 30.10.2024
 • Nie je možné aplikovať k poznávacím zájazdom
 • Uvedené podmienky platia iba na zájazdy zakúpené od 08.04.2024 do 30.06.2024

100 % garancia vrátenia peňazí

V prípade nutnosti zrušenia zájazdu z dôvodu zo strany CK SATUR TRAVEL garantujeme vrátenie zaplatených peňazí za zájazd (s výnimkou zaplateného poistného za cestovné poistenie) do 3 pracovných dní od zrušenia zájazdu.

Bezplatné storno

V rámci balíka výhod „SATUR flexi exotika“ môže cestujúci aj bez udania dôvodu bezplatne zrušiť zájazd v lehote najmenej 20 a najviac 25 dní pred začiatkom termínu zájazdu. Podmienkou je storno všetkých osôb v rámci jednej zmluvy o zájazde. Zaplatené peniaze (s výnimkou zaplateného poistného) vám vrátime do 3 pracovných dní od zrušenia zájazdu. Na zrušenie zájazdu v iných lehotách sa vzťahujú štandardné Zmluvné podmienky.

Bezplatná zmena destinácie

V rámci balíka výhod „SATUR flexi exotika“ môže cestujúci bez udania dôvodu bezplatne zmeniť destináciu v lehote najmenej 20 a najviac 25 dní pred začiatkom termínu zájazdu. Podmienkou je zmena destinácie pre všetky osoby v rámci jednej zmluvy o zájazde. Zmeniť destináciu môžete do inej ľubovoľnej destinácie s odletom z Bratislavy alebo Košíc, do ktorej organizuje CK SATUR vlastné zájazdy a tieto kapacity sú v čase požiadavky dostupné. Na takýto novovybraný zájazd bude platiť cena a podmienky, ktoré boli platné pre nový vybraný zájazd v deň objednania pôvodného zájazdu. Celková cena nového zájazdu nesmie byť nižšia ako cena pôvodne objednaného zájazdu. Zmenu je možné na jednu zmluvu o zájazde alebo jednu zmluvu o poskytnutí cestovnej služby vykonať iba jedenkrát.

Bezplatná zmena mena

V rámci balíka výhod „SATUR flexi exotika“ môže cestujúci, ktorý zmluvu uzatváral, bezplatne zmeniť meno cestujúcej osoby, a to až do 3 dní pred začiatkom zájazdu. Cena a podmienky, ktoré boli platné v deň objednania zájazdu, ostávajú nezmenené. Bezplatnú zmenu mena cestujúcej osoby je možné vykonať v rámci zakúpenia balíka výhod „SATUR flexi exotika“ iba jedenkrát. V prípade detí, pri ktorých zmenou cestujúceho príde aj k zmene veku dieťaťa, je potrebné prípadný rozdiel v cene doplatiť. Po uplynutí 3-dňovej lehoty je zmena mena spoplatnená vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 100 €/osoba.

Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na predaj zájazdov do destinácií Zanzibar, Omán a Spojené arabské emiráty s odletmi z Bratislavy alebo Košíc a do destinácie Maldivy s odletom z Viedne s termínom odletu 30.10.2024 (ďalej aj „pobyty“) ponúkaných cestovnou kanceláriou SATUR TRAVEL, a. s. (ďalej aj „CK SATUR TRAVEL“) v rámci špeciálnej akcie v období od 08.04.2024 do 30.06.2024. Na práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klientov (cestujúcich) sa vzťahujú Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s. (ďalej len „Zmluvné podmienky“) a ostatné dokumenty, okrem tých bodov, ktoré sú vyššie upravené a ktoré majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v Zmluvných podmienkach a ostatných dokumentoch. 

V Bratislave, dňa: 08.04.2024