Podmienky vstupu do Iránu

Cestovanie do Iránu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Od všetkých prichádzajúcich cudzincov starších ako 12 rokov (letecké spoločnosti môžu vyžadovať od starších ako 8 rokov) je vyžadovaný negatívneho výsledok PCR testu, ktorý v dobe nástupu na cestu nie je starší ako 96 hodín alebo potvrdenie o plnom očkovaní (minimálne 2 týždne po druhej dávke, platnosť očkovania je 270 dní).

Certifikát musí byť v anglickom jazyku alebo osvedčený iránskym zastupiteľstvom alebo konzulátom. Pri vstupe môžu vznikať problémy s uznávaním vakcíny Janssen. V prípade vykazovania príznakov COVID-19 môžu byť cestujúci po príchode podrobení opätovnému testovaniu a povinnej karanténe v zariadeniach iránskeho Ministerstva zdravotníctva až do získania výsledku testu.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Chcem ísť do Iránu