Podmienky vstupu do Nikaraguy

Cestovanie v Nikarague je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Vládne úrady aktuálne kontrolujú vstup cudzincov do krajiny na letiskových a pozemných  hraničných vstupoch a v zmysle nariadenia vládnych úradov sa cudzinec pri vstupe potrebuje preukázať negatívnym PCR testom PCR na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Bez takéhoto negatívneho testu migračné úrady nepovolia vstup.
  • Zároveň najneskôr 7 dní pred vstupom sa odporúča vyplniť migračný formulár a zaslať na nasledovne adresy: solicitudes@migob.gob.nipreyes@migob.gob.ni

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.