Covid mapa
aktualizované 23.05.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 23.05.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Tuniska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky v Tunisku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Všetci cestujúci do Tuniska (očkovaní či neočkovaní) a deti staršie ako 6 rokov musia vyplniť vstupný formulár. Vyplnený formulár je nutné vytlačiť, podpísať a predložiť pri nástupe do lietadla a pri prílete do Tuniska.

Neočkovaní cestujúci, alebo cestujúci s nedokončenou vakcináciou (vrátane neočkovaných detí od 6 rokov) musia predložiť negatívny PCR test obsahujúci QR kód nie starší ako 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín.

Neočkovaní cestujúci už nemusia pri príchode do Tuniska vstúpiť do hotelovej karantény za predpokladu, že majú negatívny výsledok testu. Cestujúci môžu byť pri prílete podrobení náhodnému testovaniu na COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku môžu byť požiadaní o izoláciu na 5 alebo viac dní.

Cestujúci mladší ako 18 rokov sú oslobodení od doloženia potvrdenia o očkovaní, ak sú v sprievode očkovaného rodiča alebo zákonného zástupcu.

Zaočkovaní cestujúci musia mať so sebou platné potvrdenie o očkovaní.

Od 5. januára 2022 sa uznáva aj potvrdenie o prekonaní COVID-19 v kombinácii s potvrdením o aplikácii aspoň jednej dávky vakcíny.

Maloleté osoby do dovŕšenia 6 rokov sú vyňaté z povinnosti predkladať negatívny výsledok testu.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR