Covid mapa
aktualizované 23.05.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 23.05.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Švajčiarska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Švajčiarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 


Najnovšie zmeny 

 • Od 17. februára 2022 sa ruší používanie covid certifikátov v krajine na všetkých miestach, kde boli doteraz vyžadované;
 • Ruší sa používanie rúšok v obchodoch, reštauráciách, na pracoviskách, či verejných podujatiach
 • Povinnosť izolácie v prípade pozitívneho testu, nosenia rúška vo verejnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach zostáva v platnosti do 31.marca 2022.

Podmienky vstupu do krajiny

 • Od 22. januára 2022 sa musia preukazovať antigénovým (nie starším ako 24 hodín) alebo PCR (nie starším ako 72 hodín) testom pri vstupe do krajiny už len cestujúci, ktorí nie sú zaočkovaní, alebo neprekonali COVID-19. 
 • Od 31. januára 2021 sa skracuje platnosť covid certifikátov pre očkovaných a prekonaných z 365 dní na 270 dní.
 • Opatrenie sa nevzťahuje na cezhraničných pracovníkov v rámci aplikácie regionálneho prístupu a z povinnosti testovania sú vyňaté deti do 16 rokov.
 • Platí povinnosť vyplniť online formulár pred príchodom do Švajčiarska už len pre cestujúcich leteckou a diaľkovou autobusovou dopravou. Deti sa do formuláru zapisujú ako sprevádzajúce dospelého.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR