Covid mapa
aktualizované 05.12.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 05.12.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do San Marina

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do San Marína je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Všetci cestujúci, ktorí prichádzajú do San Marína zo zahraničia, sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín (výnimku majú deti do 10 rokov) alebo potvrdením o očkovaní proti COVID-19.

  • Ďalšou možnosťou je predloženie potvrdenie o prítomnosti protilátok, ktorých hodnota musí presahovať 50 (potvrdenie musí byť vystavené s dátumom po 1. apríli 2021 a najskôr 40. deň po prvej dávke vakcíny) alebo dokladu potvrdzujúceho uzdravenie z ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Výnimku majú osoby prichádzajúce z Talianska a Vatikánu, pokiaľ sa nezdržiavali v inom štáte za posledných 14 dní.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR