Covid mapa
aktualizované 23.10.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 23.10.2021

Portugalsko

Dovolenky v Portugalsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Pri vstupe do Portugalska sa vyžaduje okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 • potvrdenie o negatívnom výsledku molekulárneho testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín (RT-PCR, RT-qPCR, NAAT, alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 48 hodín pred vstupom na let, alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci kompletné očkovanie (akceptujú sa len vakcíny schválené EMA), alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou do Portugalska

 • pred odletom je povinnosť vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card

 • pre vstup do kontinentálneho Portugalska je povinnosť predkladať negatívny výsledok testu, resp. Digitálny COVID preukaz EÚ pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov

 • osoby, ktoré sú očkované proti COVID-19, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Doklad o očkovaní musí byť formou Digitálneho COVID preukazu EÚ a akceptujú sa len vakcíny schválené EMA

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180, dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 musia mať cestujúci Digitálny COVID preukaz EÚ

Vstup na MADEIRU je možný pri splnení jednej z nasledujúcich podmienok:

  • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín,
  • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní),
  • alebo pre osoby, ktoré prekonali COVID-19, potvrdenie o zaočkovaní jednou dávkou do 180 dní po prekonaní ochorenia (pri rešpektovaní obdobia aktivácie imunitného systému stanoveného v súhrne charakteristických vlastností lieku), prípadne s diagnózou ochorenia po podaní prvej dávky,
  • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ,
  • alebo potvrdenie o očkovaní niektorou z nasledovných vakcín: Astra Zeneca, Pfeizer, Modernam Johnoson & Johnson/Janssen, Sinovac/Institut Butntanm, Sputnik V/Institut Gamaleya, Sinopharm
  • všetci cestujúci sú povinní zaregistrovať sa a vyplniť elektronický formulár 12 až 48 hodín pred cestovaním
  • povinnosť predkladať negatívny výsledok testu, resp. Digitálny COVID preukaz EÚ, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 sa týka všetkých osôb vo veku 11 a viac rokov.

   Očkovanie musí byť kompletné a min. 14 dní po podaní druhej dávky (28 dní v prípade jednodávkovej vakcíny).

   Osoby, ktoré sú očkované proti COVID-19, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény. 

   Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe na Madeiru. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 musia mať cestujúci potvrdenie, že prekonali COVID-19 vydané lekárom alebo Úradom verejného zdravotníctva v anglickom alebo portugalskom jazyku, resp. Digitálny COVID preukaz EÚ.

   Ak cestujúci vstúpi na Madeiru bez predloženia jedného z povinných COVID potvrdení, je povinný sa podrobiť testu na letisku po príchode.

   Cestujúci, ktorí chcú cestovať do autonómnej oblasti Madeira, môžu absolvovať test na ochorenie COVID-19 bezplatne na 70 miestach v Portugalsku a na Azorských ostrovoch. Zoznam miest na bezplatné testovanie pred cestou na Madeiru

Vstup na AZORSKÉ OSTROVY je možný pri splnení jednej z nasledovných podmienok:

 • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín pred príletom, stačí predložiť v digitálnej forme,
 • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci očkovanie (akceptujú sa len vakcíny schválené EMA)
 • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou na Azory.
 • 72 hodín pred odletom na Azorské ostrovy cestujúci elektronicky vyplní a odošle formulár regionálneho zdravotníckeho úradu. Po vyplnení formulára cestujúci dostane kód, ktorý po prílete na letisku predloží zamestnancom zdravotníckeho úradu.

  Ak cestujúci vstúpi na Azorské ostrovy bez negatívneho testu alebo Digitálneho COVID preukazu EÚ, je povinný sa podrobiť RT-PCR testu na letisku po príchode. Do obdržania negatívneho výsledku testu sa cestujúci riadi pokynmi miestnych autorít.

  Všetky deti vo veku 12 a viac rokov sú povinné predložiť negatívny test na COVID-19 alebo digitálny COVID preukaz EÚ.

  Po prílete je cestujúci povinný vyplniť a podpísať tlačivo, v ktorom sa zaviaže podľa vlastného rozhodnutia k splneniu nasledujúcich podmienok:

  • predloženie Digitálneho COVID preukazu EÚ potvrdzujúceho očkovanie alebo prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou na Azory,

  • alebo potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov. V prípade pobytu trvajúcom 7 alebo 13 a viac dní je cestujúci povinný v 6. deň, resp. v 12. deň počítajúc od dátumu skríningového testu na ochorenie COVID-19 kontaktovať zdravotný úrad v mieste pobytu na Azorských ostrovoch a vykonať nový skríningový test.

   Osoby, ktoré sú očkované proti COVID-19, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény. Doklad o očkovaní musí byť formou Digitálneho COVID preukazu EÚ a akceptujú sa len vakcíny schválené EMA.

   Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180 dní, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe na Azorské ostrovy. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 musia mať cestujúci potvrdenie, že prekonali COVID-19 vydané lekárom alebo Úradom verejného zdravotníctva v anglickom alebo portugalskom jazyku alebo Digitálny COVID preukaz EÚ.


PODMIENKY NÁVRATU:

Portugalsko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená:

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2021 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR