Covid mapa
aktualizované 23.05.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 23.05.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Izraela

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Izraela je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

NAJNOVŠIE ZMENY:
Povinnosť predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19, vykonaného 72 hodín a menej pred odletom, ostáva pre cudzincov zachovaná.
Od 10. mája akceptuje Izrael aj negatívny výsledok antigénového testu vykonanom na autorizovanom testovacom mieste (nie domáceho) 24 hodín pred odletom alebo príchodom na izraelský hraničný priechod. Oficiálne potvrdenie o výsledku je potrebné predložiť v anglickom jazyku a musí obsahovať číslo platného cestovného dokladu (pasu), na ktorý do Izraela cestujete. 

Od 1. marca 2022 môžu do Izraela pricestovať turisti bez ohľadu na ich očkovací status - teda aj nezaočkovaní cudzinci. Povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu pred odletom a absolvovanie ďalšieho testu po prílete ostáva pre cudzincov zachovaná.

Všetci cudzinci, ktorí vstúpia do krajiny, budú mať aj naďalej povinnosť karantény po dobu 24 hodín po prílete. Je zrušená povinnosť preukázať sa  tzv. Zeleným preukazom (Green Pass) vo všetkých priestoroch a na všetkých hromadných akciách. Do Izraela budú môcť vstúpiť aj deti cudzinci (rovnako ako dospelí) aj bez očkovania či digitálne overiteľným potvrdením o prekonaní COVID-19 (tzv. Recovery Certificate).

 

Dokumenty požadované pri vstupe do Izraela

1. Pred odletom: (na letisku v krajine odletu) a pri hraničnej kontrole na letisku v Izraeli:

  • Negatívny výsledok PCR testu vykonanom najmenej 72 hodín pred odletom do Izraela.
    Oficiálne potvrdenie je potrebné predložiť v anglickom jazyku a musí obsahovať číslo platného cestovného dokladu (pasu), na ktorý do Izraela cestujete.
  • Potvrdenie o zdravotnom cestovnom poistení s krytím liečby COVID-19 (opatrenie bude platné od 8. marca 2022). Poistenie je nevyhnutnou podmienkou na vstup a potvrdenie musí byť doložené v anglickom jazyku.  
  • Potvrdenie o vypísaní vstupného formulára pre cestujúcich prichádzajúcich do Izraela, ktorý je možné vyplniť najskôr 48 hodín pred odletom do Izraela. Pri vyplnení formulára vám bude, pri splnení všetkých podmienok vygenerovaný, tzv. zelený preukaz (tzv. Green Pass). Pokiaľ systém zelený preukaz nevygeneruje, platia pre vás osobitné pravidlá karantény (viď nižšie).  

2. Po prílete do Izraela

Turisti so zeleným preukazom ostávajú v karanténe do 24 hodín alebo do obdržania negatívneho výsledku PCR testu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr)

Cestujúci, ktorí nie sú v Izraeli považovaní za očkovaných alebo prekonaných (t.j. nezískajú zelený preukaz po vyplnení vstupného formulára), budú mať povinnosť ísť do karantény v prípade vystavenia sa potvrdenému prípadu COVID-19 počas ich pobytu v Izraeli.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR