Covid mapa
aktualizované 23.10.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 23.10.2021

Dánsko

Cestovanie do Dánska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Slovensko je zaradené medzi žlté krajiny, pre ktoré platia pri vstupe do krajiny nasledovné pravidlá: 

1. Platný doklad totožnosti (ako doklad totožnosti je akceptovaný cestovný pas, alebo občiansky preukaz)

2. Potvrdenie (certifikát) o negatívnom výsledku COVID-19 testu

Dánska hraničná polícia akceptuje:

 • certifikát o testovaní PCR testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 48 hodín pred vstupom do Dánska. Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive);

         alebo

 • certifikát o testovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 48 hodín pred vstupom do Dánska. Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive).

 
Ak certifikát o testovaní PCR alebo antigénovým testom neobsahuje niektorý z povinných údajov, prípadne nie je vydaný v jednom z požadovaných jazykov, cestujúci musí k certifikátu pripojiť aj formulár vyplnený a potvrdený lekárom.

Povinnosť testovania po príchode do Dánska stále platí.

Ak sú osoby vstupujúce do Dánska kompletne zaočkované, platia pre vstup osobitné podmienky:

 • vakcína musí byť registrovaná Európskou liekovou agentúrou a platná na území EÚ/EEA,
 • od posledného očkovania uplynula doba viac ako 14 dní a menej ako 180 dní,
 • pri dvojdávkových vakcínach je podmienka absolvovania oboch očkovaní (aj pri vakcíne AstraZeneca)

Cestujúci, ktorí prekonali COVID-19 a nemôžu disponovať negatívnym výsledkom koronatestu nie starším ako 48 hodín, musia predložiť certifikát o testovaní na COVID-19 s pozitívnym výsledkom vykonaným v rozsahu 14 dní až 12 týždňov pred dňom vstupu do Dánska (pre cestujúcich prichádzajúcich leteckou dopravou je lehota absolvovania testu je o 48 hodín pred odletom a rozsah 14 dní až 180 dní). Títo cestujúci nebudú považovaní za infekčných.

PODMIENKY NÁVRATU:

Dánsko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že: 

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2021 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR