Covid mapa
aktualizované 23.05.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 23.05.2022

Cestovanie a podmienky vstupu na Cyprus

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

JUŽNÝ CYPRUS

Cestovanie na Južný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 18. apríla 2022 Cyprus zrušil povinnosť registrácie (v Cyprus flight pass) a taktiež zrušil rozdelenie krajín príletu do kategórií podľa rizika šírenia nákazy.

Podmienkou na vstup pre osoby staršie ako 12 rokov však ostáva preukázanie sa

 • dokladom o plnom zaočkovaní voči COVID-19
 • alebo prekonaní ochorenia COVID-19
 • alebo platným negatívnym testom na COVID-19.

Očkované osoby

Za plne zaočkovanú osobu sa považuje držiteľ platného digitálneho národného alebo EÚ certifikátu s QR kódom, ak spĺňa:

Cestujúci vo veku od 18 rokov

 • zaočkovaný druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou jednodávkovej vakcíny, ak od očkovania neuplynulo viac ako 9 mesiacov.
 • alebo zaočkovaný treťou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo druhou dávkou jednodávkovej vakcíny.

Cestujúci vo veku od 12 do 18 rokov

 • zaočkovaný druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou jednodávkovej vakcíny.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19

Za osobu, ktorá prekonala COVID-19 sa považuje držiteľ platného digitálneho národného alebo EU certifikátu s QR kódom, ak spĺňa:

 • od pozitívneho výsledku neuplynulo viac ako 180 dní.

Ostatné osoby

Ostatné osoby sú povinné mať negatívny výsledok testu na COVID-19:

 • PCR testu nie starší ako 72 hodín od odletu (odporúčame od príletu).
 • Antigénový testu do 24 hodín od odletu (odporúčame od príletu).

 

SEVERNÝ CYPRUS

Cestovanie na Severný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 

Podmienkou na vstup pre osoby staršie ako 12 rokov je preukázanie sa:

 • dokladom o plnom zaočkovaní voči COVID-19
 • alebo prekonaní COVID-19
 • alebo platným negatívnym testom na COVID-19.

Za plne zaočkovanú osobu sa považuje držiteľ platného digitálneho národného alebo EÚ certifikátu s QR kódom, ak spĺňa:

Cestujúci vo veku od 18 rokov

 • zaočkovaný druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou jednodávkovej vakcíny, ak od poslednej dávky očkovania uplynulo minimálne 14 dní, avšak nie viac ako 270 dní.
 • alebo zaočkovaný treťou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo druhou dávkou jednodávkovej vakcíny.

Cestujúci vo veku od 12 do 18 rokov

 • zaočkovaný druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou jednodávkovej vakcíny.

Za osobu, ktorá prekonala COVID-19 sa považuje držiteľ platného digitálneho národného alebo EU certifikátu s QR kódom, ak spĺňa:

 • od pozitívneho výsledku uplynulo minimálne 10 dní, však nie viac ako 180 dní.

Ostatné osoby sú povinné mať negatívny výsledok testu na COVID-19:

 • PCR testu nie starší ako 72 hodín do príletu.
 • antigénový testu do 24 hodín od príletu.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR