Covid mapa
aktualizované 05.12.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 05.12.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Bolívie

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Bolívie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Na vstup do krajiny zaočkované osoby majú povinnosť:

 • predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín;
 • predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny);
 • predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v krajine;
 • čestné prehlásenie o mieste zdržiavania sa v krajine.

Nezaočkované osoby môžu vstúpiť na územie, pričom majú povinnosť:

 • predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín;
 • predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny);
 • predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v Bolívii;
 • predložiť čestné prehlásenie o mieste zdržiavania sa v krajine.
 • vykonať PCR testovanie po 72 hodinách od vstupu do Bolívie, ktorého náklady si pokryje cestujúci a zostať v povinnej izolácii od vstupu až do obdržania negatívneho výsledku testu, ktorý bude kontrolovaný a monitorovaný v súlade s platnými predpismi ministerstva zdravotníctva a športu; v prípade pozitívneho výsledku sa musí dodržať príslušný protokol.

Cestujúci pred vstupom do krajiny majú povinnosť vyplniť elektronický formulár.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR