Covid mapa
aktualizované 23.05.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 23.05.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Arménska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Arménska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:            

  • certifikát s negatívnym výsledkom PCR testu v arménskom, ruskom, resp. anglickom  jazyku, ktorý nie je starší ako 72 hodín a sú v ňom uvedené všetky kontaktné údaje spoločnosti, ktorá test vykonala. Tiež údaje o testovanej osobe (meno, priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia), výsledok testu, podpis a pečiatka spoločnosti, ktorá test vykonala.

  • alebo certifikát potvrdzujúci, že ste boli úplne očkovaní proti COVID-19 v dávkach predpísaných v návode na použitie vakcíny. V prípade vakcíny s jednou dávkou certifikát potvrdzujúci, že bola podaná injekčne najmenej pred 28 dňami (4 týždňami).V prípade viac ako jednej dávky certifikát potvrdzujúci, že posledná dávka bola podaná najmenej pred 14 dňami.

Negatívny test alebo certifikát o očkovaní sa nevyžadujú u detí mladších ako 6 rokov 11 mesiacov a 29 dní․

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR