Najčastejšie otázky a odpovede okolo koronavírusu a cestovania

CK SATUR - 05.10.2020

Situácia v súvislosti s koronavírusom ovplyvnila rozhodovanie mnohých klientov tak pri samotnom cestovaní, ako aj pri plánovaní svojich dovoleniek. Priniesla aj mnoho otázok a my vám prinášame odpovede na tie aktuálne najčastejšie kladené.

Mám kúpený poznávací alebo pobytový zájazd s termínom realizácie do 31.10. Ako mám postupovať? 

V zmysle nového Zákona 136/2020 Z.z. je cestovná kancelária oprávnená cestujúcemu navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde (presun zájazdu na neskorší termín v roku 2020, resp. na sezónu 2021), alebo zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde. Výnimkou sú vybrané poznávacie a pobytové zájazdy  obstarávané CK SATUR do Rakúska, Talianska, Nemecka, do Mexika a do Spojených arabských emirátov, na Maldivy, Zanzibar a na Slovensku, ktoré budú riadne a podľa plánu realizované. Viac informácii u vášho predajcu.

Ak sa rozhodnem pre zmenu zájazdu, aké mám z toho výhody?

 • Pri presunutí zájazdu na iný termín a počet dní na rok 2020 poskytujeme aktuálne zľavy a výhody zo systému
 • Pri presunutí zájazdu na rovnaký termín a počet dní na rok 2021 garantujeme rovnakú cenu zájazdu
 • Pri presunutí zájazdu na iný termín, inú dĺžku alebo iný zájazd na rok 2021 garantujeme rovnakú výšku zľavy, za ktorú klient zájazd v roku 2019 resp. 2020 kupoval resp. mohol kúpiť. Rozdiel ceny, ktorý vznikne zmenou termínu alebo dĺžkou zájazdu, je však nutné doplatiť

Mám kúpený zájazd s termínom realizácie po termíne pre jednotlivé krajiny uvedené vyššie v odseku 1. Ako bude cestovka postupovať?

Všetky zájazdy mimo zájazdy a termíny odchodov uvedené v odseku 1 vyššie na tejto stránke budú, zatiaľ, riadne a podľa plánu realizované.

Až do dátumu ich realizácie sa však, samozrejme, riadime oficiálnymi informáciami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a v prípade iných ako aktuálne platných informácií budeme priebežne na vzniknutú situáciu reagovať, pričom budeme postupovať v súlade s novým Zákonom 136/2020 Z.z.

V prípade, že má klient záujem o zrušenie zájazdu, môže tak urobiť podľa Zmluvných podmienok CK SATUR, a to za poplatok vo výške len skutočne vzniknutých nákladov. Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku) je nasledovná:

a) Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 46 dní a viac pred termínom začatia zájazdu,

b) Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 45 – 29 dní pred termínom začatia zájazdu,

c) Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 28 – 15 dní pred termínom začatia zájazdu,

d) Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90% z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 14 – 6 dní pred termínom začatia zájazdu,

e) Vo výške 100% ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia zájazdu.

f) V prípade zájazdu (poskytovania služieb) realizovaného v celom rozsahu na území SR, výška odstupného bude určená vo výške skutočne vzniknutých nákladov.

V prípade, že klient nemá záujem o zrušenie zájazdu a od zmluvy o zájazde odstúpiť nechce v zmysle § 21 ods. 1 Zákona o zájazdoch, nakoľko dohodnuté odstupné (storno poplatok) nechce platiť môže v časovom predstihu (najneskôr do 30 dní pred začatím zájazdu) CK oznámiť skutočnosť, že na zájazd nenastúpi. CK je povinná do 14 dní od prijatia takéhoto oznámenia, poslať oznámenie o náhradnom zájazde s predpísanými náležitosťami bez potreby navrhnutia zmeny zájazdu. Upozorňujeme, že pri odstúpení od zájazdu zo strany klienta, klient nemá nárok na výnimky podľa ods. 4) § 33 a) Zákona 136/202.

Aj keď sa situácia môže upokojiť, mám stále obavy niekam vycestovať aj keby to bolo až o rok.  Ako to bude s vyplatenou dovolenkou, ak nevyužijem poukaz?

Do 14. 09. 2021 vám cestovná kancelária vráti vami zaplatené finančné prostriedky.

Podľa novely zákona ak nedôjde k dohode, mám právo na vrátenie celej už uhradenej sumy. Ako mám rozumieť tomu „ak nedôjde k dohode“?

To znamená, že ak do 31. 08. 2021 nepodpíšete s cestovnou kanceláriou novú zmluvu o zájazde, cestovná kancelária vám do 14. 09. 2021 vráti vami zaplatené peňažné prostriedky.

Koľko dní vopred dá cestovka klientovi vedieť, či bude zájazd realizovaný?

V prípade, že by sa plánovaný zájazd nerealizoval, snažíme sa, samozrejme, našich klientov dostatočne včas o tejto skutočnosti informovať.

Ako sa bude situácia vyvíjať? Sú ohrozené zájazdy do konca roka?

Žiaľ, vývoj situácie s koronavírusom nevie aktuálne nikto z nás predpovedať. Avšak situáciu vo svete sledujeme, naši zamestnanci sú v neustálom kontakte so zahraničnými partnermi, ambasádami, delegátmi a miestnymi sprievodcami. Rovnako sledujeme odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj iných relevantných organizácií na Slovensku a v zahraničí.  Nikto z CK SATUR nemôže prijať rozhodnutie o vycestovaní alebo zrušení pobytov za klientov, ale môžeme svojim klientom ponúknuť istotu profesionálneho tímu, pričom bezpečnosť klientov je pre nás, samozrejme, prvoradá.

Vzťahuje sa poistenie storna aj na koronavírus?

Poistenie storna, ktoré si naši klienti uzavreli cez našu cestovnú kanceláriu v Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., sa na koronovírus nevzťahuje. Toto storno poistenia je možné uplatniť z dôvodu vážne akútneho ochorenia alebo úrazu, ktorý utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali domáce liečenie alebo hospitalizáciu, plus pri ďalších príčinách storna, ktoré sú už podrobnejšie uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby (viď čl. 40 až 44; ďalšie  čl. 45 – 49).

Mám kúpenú darčekovú poukážku, ktorej platnosť končí v období, kedy  nie sú na cestovanie vytvorené optimálne podmienky a nemôžem si ju uplatniť. Ako mám postupovať?

Všetky darčekové poukážky, ktorých platnosť skončí v čase od 01.03.2020 až do trvania mimoriadneho stavu, budú zo strany CK SATUR predĺžené. Nová platnosť bude do 30.06.2021.  Viac informácii u vášho predajcu.

Mám kúpený poznávací zájazd autobusovou dopravou, no mám obavy. Aké opatrenia je treba dodržiavať v autobuse?

V súlade s hygienickými predpismi a predpismi na ochranu pred infekciami je teraz možné cestovať aj s turistickými autobusmi. Radi by sme Vám však poskytli malý pohľad na „nový spôsob výletov autobusom“:


Dezinfekcia rúk: Pred každým vstupom do autobusu si prosím vydezinfikujte ruky. Dezinfekcia je Vám k dispozícii pri nástupných schodoch predných dverí.
Dezinfekcia autobusu: Po každej ceste je autobus podrobený dôkladnému vyčisteniu a dezinfekcii povrchov.
Nosenie rúška: Počas celej cesty je klient povinný mať ochranné rúško pre zakrytie úst a nosa. Je povolená plná obsaditeľnosť sedadiel autobusu, avšak s nutnosťou používania ochrany úst a nosa.
Klimatizácia/vetranie: - Klimatizačné zariadenie našich autobusov je pravidelne kontrolované, čistené a dezinfikované, ale odporúča sa pre cestujúcich mať zavreté trysky individuálneho ofukovania. Klimatizácia bude aj napriek tomu správne fungovať klimatizačnými otvormi v oblasti strechy. Pri každej prestávke vodič autobusu dôkladne vyvetrá autobus otvorením všetkých dverí a strešných poklopov.
Batožina: Batožinu klientov nakladá/vykladá výlučne vodič pomocou ochranných rukavíc.
Toaleta: Z hygienických dôvodov, žiaľ, musí ostať toaleta uzamknutá, ale počas cesty budú vodiči robiť pravidelné prestávky a zastavovať na odpočívadlách/čerpacích staniciach s toaletami.
Nápoje: Nápoje sa podávajú pomocou ochranných rukavíc spolu s ochranným rúškom vodiča/sprievodcu.
Choroby: S príznakmi respiračného ochorenia nie je možné využiť prepravné služby a v takomto prípade si vyhradzujeme právo odmietnuť vykonanie prepravy.
Veríme, že aj popri dodržiavaní všetkých predpisov bude cestovanie s nami príjemným zážitkom.

Ak mám iné otázky ako sú uvedené v tomto článku, ako mám postupovať?

V prípade, že máte ďalšie otázky, kontaktujte nás. Aby sme však mohli vaše cestovateľské otázky a požiadavky čo najlepšie a najprehľadnejšie vyriešiť, smerujte ich, prosíme, výlučne na nasledovné komunikačné kanále: 

Vzhľadom na všeobecné opatrenia, ako aj ochranu zdravia vás aj našich zamestnancov, úprimne prosíme, aby ste všetky vaše podnety riešili z pohodlia domova elektronickou alebo telefonickou formou. 


Kde nájdem relevantné informácie a užitočné linky na tému koronavírus?


Ako znížiť riziko nákazy týmto vírusom?

 • Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu
 • Keď kašlete, zakryte si nos a ústa a kýchajte do vreckovky alebo do ohnutého lakťa
 • Vyhýbajte sa kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky alebo sa vrátili z oblastí, v ktorých bol potvrdený koronavírus
 • Ak vám zamestnávateľ ponúkol možnosť pracovať cez home office, využite to
 • Ak sa necítite zdravotne dobre, overte si, či máte príznaky spojené s týmto vírusom: teplota, kašeľ a dýchavičnosť. Následne kontaktuje telefonicky svojho lekára alebo infolinku Národného centra zdravotníckych informácii - 0800 221 234 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682, kde vám odborníci odpovedajú na otázky alebo napíšte na: novykoronavirus@uvzsr.sk

Informácie uvedené v tomto článku budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať o nové otázky a odpovede, podľa vývoju situácie okolo koronavírusu a cestovania.

V Bratislave, dňa 05.10.2020

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2021 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR