Prehľad krajín, do ktorých sa cestuje bez obmedzení

CK SATUR - 07.08.2022

Už začiatkom tohto roku, štáty začali rušiť či zmierňovať pre cestovanie vstupné obmedzenia v rámci Covid-19 a niektoré sa po dlhej dobe vo svete opäť otvárajú aj pre turizmus. Mnohé vlády sa už teraz vyjadrujú, že v tomto trende budú pokračovať, aby pred letom došlo ku výraznému uvoľneniu celkových opatrení.

Aj keď sa situácia môže meniť zo dňa na deň, už ku pozitívnym zmenám v mnohých krajinách v rámci uvoľňovaní opatrení Covid-19 došlo. EÚ odporučila, aby sa každý, kto cestuje v rámci Európy preukázal covid pasom, ktorý možno získať očkovaním, prekonaním ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu na Covid-19. Pri svojojich cestách je preto vhodné sledovať, aké majú jednotlivé krajiny stanovené podmienky vstupu, aby tak vaška dovolenka bola bezstarostná.

Európa

Albánsko

Od 1. mája 2022 sú zrušené všetky opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát ani test na COVID-19. Otvorené sú hotely aj pláže. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Albánsko.

Belgicko

Pre cestovanie do Belgicka neplatia žiadne obmedzenia týkajúce sa ochorenia COVID-19. Nie je potrebné predkladať potvrdenia o očkovaní/testovaní na ochorenie COVID-19 ani vypĺňať formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Belgicko.

Bulharsko

Od 13. apríla 2022 osoby prichádzajúce do Bulharska zo Slovenska nie sú povinné pri vstupe do Bulharska predkladať digitálny COVID certifikát EÚ o očkovaní alebo digitálny COVID certifikát EÚ o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu, resp. podobné dokumenty obsahujúce tieto údaje. Registrácia pred vstupom sa taktiež už nevyžaduje.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Bulharsko.

Južný Cyprus

Od 1. júna 2022 Južný Cyprus ruší všetky opatrenia súvisiace s pandémiou Covid-19. Na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát, ani certifikát o prekonaní, a ani test na Covid-19. Nevyžaduje sa ani vstupný formulár.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Cyprus.

Česká republika

Od 18. 3. 2022 už nie je nutné vypĺňať príjazdový formulár, testovať sa a ani sa preukazovať certifikátom o očkovaní, či prekonaní Covid-19.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Českú republiku. 

Čierna Hora

Vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky je od 11. marca 2022 možný bez dodatočných podmienok, t. j. bez potreby preukázania sa jedným z tzv. COVID potvrdení. Pred vstupom do Čiernej Hory sa nevyžaduje žiadna predchádzajúca registrácia.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Čiernu Horu.

Dánsko a Nórsko

Od 1. februára rušia všetky vnútroštátne cestovné obmedzenia. Dánsko sa stalo prvou krajinou EÚ, ktorá zrušila všetky obmedzenia týkajúce sa koronavírusu. Po ňom nasledovalo Nórsko. Dánske úrady teraz hovoria, že na jar zvažujú ukončiť aj očkovací program.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Dánsko.
Aktuálne a kompletné podmienky pre Nórsko.


Inšpirácia: Dotknite sa raja na zemi - Faerské ostrovy


Fínsko

Od 1. júla 2022 je vstup do Fínska bez obmedzení, cestujúci sú oslobodení od karantény a preukazovania COVID pasov pri vstupe do Fínska.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Fínsko.

Francúzsko

Od 1. augusta 2022 na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát, ani potvrdenie o prekonaní ochorenia a ani test na Covid-19.  Nevyžaduje sa vyplniť ani zdravotný formulár.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Francúzsko.

Grécko

Od 1. mája 2022 pri vstupe do krajiny sa ruší predkladať test (nie je potrebný antigén ani PCR test), certifikát o očkovaní, či doklad o prekonaní ochorenia Covid-19. V interiéroch nebude potrebné nosiť rúško, ani sa preukazovať Covid-19 certifikátom pri využívaní služieb. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Grécko.

Chorvátsko

Od 9. apríla 2022 pri vstupe do Chorvátska nie je povinné sa preukázať Covid certifikátmi pre očkované a neočkované osoby a nie je ani nutné vyplňovať vstupný formulár Enter Croatia. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Chorvátsko.


Inšpirácia: 6 tipov na skvelú dovolenku v Chorvátsku


Holandsko

Cestujúci z EÚ nie sú povinní prekladať žiadne potvrdenia a dokumenty, súvisiace s COVID-19 (ako podmienka vstupu na územie Holandska)

Aktuálne a kompletné podmienky pre Holandsko. 

Írsko

Od 6. marca 2022 nie sú cestujúci do Írska povinní po príchode preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu. Cestujúci po príchode do Írska taktiež nepodliehajú povinnosti testovania sa alebo karanténe a nevyžaduje sa ani vyplnenie formulára. Od 28. februára sú zrušené všetky pandemické opatrenia, vrátane povinnosti nosenia ochranných rúšok. Odporúča sa ich nosenie v hromadnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Írsko.

Island

Od 25. februára 2022 Island zrušil pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Island.

Litva

Osoby prichádzajúce z členských krajín EÚ nepodliehajú žiadnym obmedzeniam bez ohľadu na status očkovania.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Litvu.

Maďarsko

Na územie Maďarska je možný vstup bez obmedzení - bez povinnosti preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Maďarsko.

Malta

Od 25. júla 2022 je vstup na Maltu bez obmedzení, cestujúci sú oslobodení od preukazovania COVID pasov, testov či dokladu o prekonaní ochorenia Covid-19.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Maltu.

Nemecko

Pre cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka zo Slovenska nie je od 1. júna 2022 povinná registrácia (formulár pred cestou) ani karanténa po príchode do Nemecka. Zrušená bola aj povinnosť pri príchode do Nemecka predložiť negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19.
 

Portugalsko

Od 1. júla 2022 Portugalsko nevyžaduje pri vstupe alebo tranzite žiadnu COVID dokumentáciu. Nie je potrebné sa preukazovať očkovacím certifikátom, testom, ani dokladom o prekonaní ochorenia. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Portugalsko.

Poľsko

Od 28. marca 2022 Poľsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Poľsko.

Rakúsko

Rakúsko od 16. mája 2022 pri vstupe do krajiny ruší povinnosť predkladať test (nie je potrebný antigén ani PCR test), certifikát o očkovaní, či doklad o prekonaní ochorenia Covid-19. Od začiatku marca boli zrušené mnohé opatrenia pre vstup do prevádzok.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Rakúsko.

Španielsko

Od 2. júna 2022 na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát, ani potvrdenie o prekonaní ochorenia a ani test na Covid-19. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Španielsko.

Švajčiarsko

Švajčiarska vláda uvoľnila cestovné obmedzenia, keď od 22. januára 2022 očkované a prekonané osoby už nepotrebujú na vstup do Švajčiarska antigénový alebo PCR test. Pre neočkované osoby testovacia povinnosť zostáva v platnosti, avšak ruší sa povinnosť druhého testu po 4. až 7. dni po príchode do krajiny. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Švajčiarsko.

Švédsko

Od 9. februára 2022 ruší Švédsko dočasný zákaz vstupu pre cestujúcich do Švédska z krajín EÚ/EHP (vrátane severských krajín, Andorry, Monaka, San Marína, Švajčiarska, Vatikánu). Občania, bez ohľadu na občianstvo, môžu cestovať do Švédska bez obmedzení týkajúcich sa COVID-19.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Švédsko.

Taliansko

Od 1. júna 2022 Taliansko ruší všetky opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát, ani certifikát o prekonaní, a ani test na COVID-19. Nevyžaduje sa ani vstupný formulár. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Taliansko.

Veľká Británia

Od 18. marca 2022 sa prestávajú uplatňovať pravidlá proti šíreniu COVID-19. Cestujúci, zaočkovaní, alebo nezaočkovaní prichádzajúci na britské územie už nebudú potrebovať pri vstupe žiadne testy a taktiež končí aj povinnosť vyplniť formulár.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Veľkú Britániu.

 

Svet

Aj mimo Európy dochádza ku pozitívnym zmenám, či už pre vstup do krajiny, zmiernené opatrenia alebo sa otvárajú tie krajiny, ktoré boli pre turizmus dlhšiu dobu zatvorené.

Austrália

Od 6. júla 2022 sa uvoľnili opatrenia v súvislosti s COVID-19 a výrazne sa zmenili doterajšie podmienky na vstup do Austrálie, na základe ktorých:

  • Osoby vstupujúce na územie Austrálie sa nemusia od 6. júla preukazovať potvrdením o očkovaní proti COVID-19
  • Osoby vstupujúce na územie Austrálie už nie sú povinní vypĺňať tzv. digitálnu deklaráciu o cestujúcich - DPD (The Digital Passenger Declaration) tzv. digitálnu deklaráciu o cestujúcich námornou dopravou.


Aktuálne a kompletné podmienky pre Austráliu.

Egypt

Od 17. júna sú zrušené všetky vstupné obmedzenia v súvislosti s COVID-19. Vstup do Egypta je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom či negatívnym testom. Nevyžaduje sa vypisovať pred cestou ani online vstupný formulár. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Egypt.

Filipíny

Od 10. februára Filipíny opäť otvorili svoje hranice pre turistov. Od návštevníkov sa už pri príchode nevyžaduje karanténa, pokiaľ sú schopní predložiť negatívny test PCR nie starší ako 48 hodín. Vyžaduje sa predložiť doklad o očkovaní a to v digitálnej forme.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Filipíny.

Indonézia

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky. Spomínané vízum je platné 30 dní a možno ho jeden krát predĺžiť o ďalších 30 dní. O predĺženie možno požiadať na najbližšom imigračnom úrade, kde sa cudzinec zdržiava a vízum je neprenosné. Na základe tohto druhu víza však nie je možné požiadať o pobyt v Indonézii. Poplatok za vízum po príchode za účelom turistiky je 500 000 IDR (indonézskych rupií).

  • Očkovaná osoba pri vstupe do krajiny predkladá očkovací certifikát. Nevyžaduje sa negatívny výsledok PCR testu.
  • Karanténu nemusí absolvovať plne zaočkovaná osoba, ktorá dosiahla plnú vakcináciu minimálne 14 dní pred cestou. Ostatné osoby musia absolvovať 5-dňovú karanténu. Na cudzincov mladších ako 18 rokov sa uplatňuje dĺžka karantény ich rodičov alebo opatrovateľov.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Indonéziu.

Izrael

Od 20. mája 2022 sa ruší povinnosť vykonať test na COVID-19 pred príchodom do Izraela. Zrušené je aj absolvovanie PCR testu na COVID-19 po prílete na letisko a karanténa.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Izrael.

Kuba

Od 6.4. 2022 nie je pri vstupe na Kubu povinnosť predložiť negatívny PCR test či očkovací certifikát

Aktuálne a kompletné podmienky pre Kubu.

Maroko

Cestujúci nad 12 rokov, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia predložiť, buď platný očkovací preukaz, alebo negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla a rovnako zdravotný formulár.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Maroko.


Inšpirácia: Vydajte sa za objavovaním "Bieleho domu", Casablancy na pobreží Atlantiku


Nový Zéland

Od 1. augusta 2022 môžu plne zaočkovaní slovenskí občania cestovať na Nový Zéland, a to za akýmkoľvek účelom, vrátane turistiky.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Nový Zéland.

Omán

S účinnosťou od 22. mája 2022 sa rušia všetky cestovné obmedzenia COVID-19. Všetky preventívne opatrenia na všetkých miestach a pre všetky aktivity v Ománe sú tiež zrušené.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Omán.

Saudská Arábia

Všetky opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 boli pre cestovateľov do Saudskej Arábie zrušené. Vstup do krajiny nie je podmienený očkovacím certifikátom, ani iným dokladom o bezinfekčnosti. Okrem platného víza či iného pobytového oprávnenia je vyžadované iba zdravotné poistenie pokrývajúce aj liečbu ochorení COVID-19 (je zahrnuté v e-víze, pri ďalšom vstupe je nutné na letisku dokúpiť).

Aktuálne a kompletné podmienky pre Saudskú Arábiu.

Thajsko

Od 1. júla 2022 sa pri vstupe do Thajska vyžaduje predložiť, buď
očkovací certifikát (druhá dávka podaná nie menej ako 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred odletom. Od 1. júla 2022 nie je potrebná registrácia Thailand Pass. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Thajsko.

Turecko

Od 1. júna 2022 je možné do Turecka cestovať bez preukázania sa očkovacieho certifikátu, či dokladu o prekonaní a tiež nie je potrebný ani test. Krajina obnovila podmienky vstupu, tak ako to bolo pred Covid-19. 

Aktuálne a kompletné podmienky pre Turecko.

Vietnam

Prichádzajúce osoby od 15. mája 2022 už nemusia predkladať negatívny test na COVID-19,  nevyžaduje sa od nich ani vyplnenie zdravotníckej deklarácie, ani predloženie dokladu o očkovaní.

Aktuálne a kompletné podmienky pre Vietnam.

 

Aktuálne informácie o vstupe do jednotlivých krajín a návratu na Slovensko nájdete v covid mape a inšpiráciu pre zahraničné či slovenské pobyty v našej ponuke dovoleniek, ktorá je už teraz mimoriade pestrá. 

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR