Galéria Neobjavené klenoty Nemecka
Kostol sv. Mikuláša
Augustiánsky kláštor, Erfurt
Pohľad na Wartburg hrad
Námestie v centre mesta, Lipsko
Kostolná veža Wittenberg
Pamätník Luthera v meste Lutherstadt Wittenberg

Podrobné info o zájazde


Raňajky

Slovenský sprievodca

Priamy let

Vysvetlenie piktogramov


Úvod

Mestečká Lipsko, Eisleben, Wittenberg, Wartburg, Eisenach a Erfurt sú klenoty, ktoré nám poodhalia život Martina Luthera o ktorom bolo vraj napísaných viac kníh ako o hocikom inom, s výnimkou jeho pána, Ježiša Krista, napísal Časopis Time.Na jeseň r.1517 spísal známych 95 téz, ktorými obvinil cirkev z obohacovania sa, prekrúcania náuk a zneužívania náboženskej autority. Lutherove slová a skutky prispeli k vzniku reformácie – náboženského hnutia, ktoré sa považuje za najvýznamnejšiu revolúciu v histórii ľudstva. Tento učenec položil základy spisovného nemeckého jazyka a jeho preklad Biblie patrí k najpopulárnejším prekladom v nemeckom jazyku.

4- dňový letecký zájazd.

Ubytovanie

3x v hoteli 3*.

Stravovanie

3x raňajky.

Celková cena zahŕňa

Leteckú dopravu Viedeň-Leipzig-Viedeň, transfer Bratislava-Schwechat-Bratislava, transfer letisko-hotel-letisko, autokarovú dopravu počas okruhu, 3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, sprievodcu.
Servisné poplatky 190 EUR.

Celková cena nezahŕňa

Za 1/1 izbu 190 EUR, prepravu počas pobytu okrem uvedenej.

Vstupy, cestovné poistenie a pobytovú taxu.

Poznámka

Zmena programu vyhradená.

Doprava

Letecká.

Program zájazdu

1. deň

Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat pri Viedni, odlet do Lipska. Prehliadka mesta Leipzig. Mesto s 850- ročnou históriou je centrom saského kresťanstva. Meno mesta ležiaceho na riekach Elster, Pleiße a Luppe sa odvádza od slovanského slova Lipzk – lipa. Mesto prešlo svojím historickým vývojom s náležitými vzostupmi a pádmi. Skvele sa mu darilo najmä v 16. storočí, keď prekvitala ťažba striebra v Krušnohorí. Z tohto obdobia pochádzajú aj najvýznamnejšie pamiatky mesta. Historické centrum začína sotva niekoľko krokov od Augustovho námestia na námestí zvanom Trh (Markt). Na Trhu stojí perfektne zrenovovaná renesančná Stará Radnica zo 16. storočia. V blízkosti Trhu nájdeme najstarší kostol Lipska v zrekonštruovanom šate, kostol sv. Mikuláša (Nikolaikirche). Navštívime aj kostol sv.Tomáša (Thomaskirche), kde predniesol reformátor Martin Luther svojich 95 téz v rámci tzv. “lipskej dišputácie“, Madlerovu pasáž so sochou Mefi sta a Fausta. Po prehliadke presun autokarom k Pamätníku bitky národov (Völkerschlachtdenkmal), ktorý bol postavený na mieste najkrutejších bojov na pamiatku viac ako stotisíc padlých vojakov. Po prehliadke individuálne voľno, odchod na ubytovanie.
1

Leipzig

Leipzig, Nemecko

HistóriaKultúra

Stovky rokov staré mesto, ktoré zaujme najmä svojim bohatým kultúrnym životom. Známe je ako mesto hudby, pôsobili tu totiž nositelia svetoznámych mien – Wagner, Bach či Schumann. Dodnes pravidelne usporadúva významné hudobné podujatia a festivaly. Presláviť sa mu podarilo aj vďaka miestnemu univerzitnému životu, ktorú absolvovalo viac ako 50 nositeľov Nobelovej ceny, no napríklad aj Nietsche. Aj dôležitých historických okamihov sa tu rokmi nazbieralo hneď niekoľko, najznámejšia je „bitka národov“, no rovnakú hodnotu možno pripísať aj Lutherovmu prejavu, počas ktorého v kostole sv. Tomáša prezentoval svoje reformy.

Viac Menej

2. deň

Po raňajkách odchod do Lutherovho rodiska Eisleben. Prehliadka mesta s návštevou Lutherovho rodného domu, kostola sv. Petra a Pavla, námestia s Lutherovým pomníkom a Múzea, ktoré je v dome, kde sa životná púť tohto významného reformátora skončila. Po prehliadke presun do Wittenbergu, kolísky reformácie. K najnavštevovanejším pamätihodnostiam patrí zámok a zámocký kostol. Práve tu sa Martin Luther v r. 1521 rozhodol oboznámiť obyvateľov Wittenbergu so svojimi 95 tézami, ktoré pripevnil na vstupné dvere kostola, čím symbolicky začala reformácia. Prehliadka historického centra mesta. Návrat na ubytovanie.
2

Eisleben

Eisleben, Nemecko

História

Asi 25-tisícové mesto dodnes dýcha životom svojho najvýznamnejšieho obyvateľa – Martina Luthera. Dôležitý a odvážny reformátor kresťanskej cirkvi tu prežil svoje rané detstvo a bol tiež pokrstený v kostole sv. Petra a Pavla. Po svojom boji za zmenu sa vrátil, aby si počkal na koniec svojho príbehu. Na jeho počesť bol zachovaný jeho rodný dom, ale aj vytvorené múzeum v dome jeho skonania. „Prvého protestanta“ je možné nájsť aj na námestí, kde stojí pomník s jeho podobizňou.

Viac Menej
3

Wittenberg

3. deň

Raňajky, pokračovanie do Durínska na hrad Wartburg (UNESCO) , kde sa Luther 10 mesiacov skrýval pred cisárom a pápežom. Obdobie strávené na Wartburgu patrilo medzi najproduktívnejšie a najtvorivejšie v jeho živote. Po prehliadke hradu prehliadke Eisenachu. Aj keď väčšina návštevníkov do Eisenachu prichádza kvôli výstupu na Wartburg, mestečko, rodisko J. S. Bacha má tiež čo ponúknuť. Na námestí stojí kostol sv. Juraja, kde M. Luther v r. 1521 kázal napriek tomu, že bol v ríšskej kliatbe. K najznámejším pamätihodnostiam patrí „Lutherov dom, Bachov dom, Námestie s radnicou a Mestský zámok. Po prehliadke odchod na ubytovanie.
4

Wartburg

Wartburg, Nemecko

História

Korene pevnosti týčiacej sa nad Eisenachom siahajú až do roku 1067, kedy bola založená miestnym grófom. Nie ako gróf, ale ako „mladý šľachtic“ sa tu desať mesiacov ukrýval svojho času aj Martin Luther, ktorý počas pobytu na tomto okúzľujúcom mieste stihol do nemčiny preložiť celý Nový zákon. Tým toto obdobie jeho života považujeme za najproduktívnejšie. Tento zachovalý hrad bol po viac ako 900 rokoch svojej existencie, zapísaný aj na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Viac Menej
5

Eisenach

4. deň

Po raňajkách, odchod do Erfurtu. Toto malebné mesto sa pýši množstvom kostolov a mostov. Cez riečku Gera je ich až 142. Niektoré sú skutočné architektonické skvosty. Najznámejší je Kramársky most (Krämerbrücke), je to jediný kompletne zastavaný a obývaný most na sever od Álp. V krivolakých uličkách stojí nádherne zrekonštruovaný augustiánsky kláštor, v ktorom M.Luther strávil 5 rokov života. Neprehliadnuteľný je Katedrálny kopec – Erfurt Domberg s erfurtskou katedrálou a kostolom sv.Severa. Interiéry chrámov prezrádzajú, že sa jedná o gotické stavby zo 14. a 15. storočia. Výsadné postavenie má však zvon Gloriosaodliaty v r. 1497. Svojou hmotnosťou 11,45 ton je najväčším voľne zaveseným stredovekým zvonom na svete. Po prehliadke presun na letisko Leipzig, odlet do Viedne, následne transfer do Bratislavy.

Zmena programu vyhradená.

Sprievodcovia zájazdu

Dagmar Gubová

Dagmar Gubová

Pokiaľ mám dobre pripravený zájazd, tak je radosť sprevádzať akékoľvek miesto. V podstate, počas práce na spoznávanie nie je veľmi čas. Klienti sú tí, ktorí spoznávajú a ak tomu prispejeme výkladom a pohodou na zájazde, a dostaneme za to aj pochvalu, je to super.

Profil a zájazdy sprievodcu

Kontakt pre médiá: zednikova@ba.satur.sk

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2019 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Superbrands
buscomparedatedestinationsexoticexplorefiltermapmountainsown-transportpersonsplaneseasideshareshipvipwellness