Káhira

Káhira

Nekonečné mesto v sláve pyramíd

Stiahnuť PDF

V 14. storočí sa Ibn Khaldun o Káhire vyjadril, že je "svetovou metropolou, záhradou sveta, mestom, kde sa stretávajú národy, a kde je ľudí ako mravcov". A práve vtedy bola aj mestom, kde prekvital islam a vznikli nádherné stavby, ktoré zdobia Islamskú Káhiru na východnom brehu. Na západnom brehu, v Gíze zas vynikajú pyramídy, ktoré sú ozdobou mesta. 

Pyramídy v Gíze, sfinga. EgyptPyramídy v Gíze a sfinga. Egypt. Foto: unsplash.com

Dovolenky v Egypte


Káhira leží na východnom brehu rieky Níl, 160 km južne od Stredozemného mora a 135 km od Červeného mora, ktoré sa nachádza smerom na východ od hlavného mesta Egypta. Zo severu je obklopená provincia Qalyubia, zo západu Gíza a na juhozápade nekonečná neobývaná púšť. Káhira je súčasťou Veľkej Káhiry, kde patrí Káhira, Qalyubia a Gíza.

Dnešná Káhira. EgyptDnešná Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Ulice Káhiry podávajú históriu od starovekej egyptskej civilizácie, ktorá v priebehu storočí ovplyvnila iné kultúry až po modernú dobu. Je domovom rôznych pamiatok reprezentujúcich rozmanitosť celého Egypta. Faraónska história sa tu začala písať v meste Heliopolis, ktoré je dnes modernou štvrťou.

Pevnosť Babylon je príkladom gréckej a rímskej kultúry v srdci Káhiry, kde sa nachádza známy Visutý kostol, najstaršie káhirské kostoly a strom Panny Márie.

Babylon, Káhira. EgyptPevnosť Babylon. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Islamská Káhira má jedinečný architektonický štýl badateľný v pevnosti Al- Qal´a a alabastrovou mešitou Mohameda Aliho. V roku 641 Egypt dobyl Amr ibn al-´As, a tak Káhira začala rozvíjať islamskú architektúru. Mesto bolo rozdelené na tri hlavné časti, Al-Fustat, Al-Askar a Al-Qata´i.

Mešita Mohameda Aliho, Káhira. Egypt
Mešita Mohameda Aliho v Káhire. Egypt. Foto: unsplash.com

Káhiru zdobí aj mešita Al-Azhar a univerzita, založená vodcom Fátimovcov El-Muizzom Ledin Allahom. V islamskej časti Káhiry stoja tie najkrajšie pamiatky, citadela, madrassa a mauzóleum sultána Barquqa, mešita sultána al-Ashrafa Qaytbay, mešita sultána Hassana či veľký trh Khan el-Khalili.

Mešita sultána Hassana v Káhire. EgyptMešita sultána Hassana. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Oficiálny názov Káhiry je al-Qáhirah, čo značí „dobyvateľ“ alebo „víťaz“. Káhiru založili Fátimovci pod vedením generála Jawhar al-Siqilliho, ktorý prijal príkazy od fátimovského khalifa El-Mo´ez Ledin Allaha, aby sa stala Káhira novým hlavným mestom Fátimovcov. Najskôr bolo mesto pomenované Al-Mansuriyyah a neskôr zmenená na Káhiru. Káhira je však známa aj pod iným názvom ako „Mesto tisícich minaretov“, a to pre množstvo mešít. Predpokladá sa, že názov „Káhira“ pochádza z arabského názvu planéty Mars „Al Najm Al Qahir“, ktorý vznikol v deň, keď mesto založila dynastia Fátimovcov v 10. storočí. Národným dňom Káhiry je 6. júl, keď generál Jawhar al-Siqilli položil základný kameň mesta v roku 969. Ikonou Káhiry je stará mešita Al-Azhar.

Káhira - mesto minaretov. EgyptKáhira - mesto minaretov. Egypt. Foto: unsplash.com

Moderná Káhira sa nachádza 20 km ruín Memphisu, kedysi prvého hlavného mesta nielen Egypta ale aj na svete, ktoré bolo založené okolo roku 3100 pred n.l. Prvou osadou v súčasnej Káhire bola rímska pevnosť Babylon postavená v roku 150 n.l. Arabskí dobyvatelia tu založili v roku 642 vojenské veliteľstvo, ktoré sa stalo základňou Umajjovcov a Abbásovcov a vznikla tu prvá mešita v Afrike. Keď severoafrická šiitská dynastia Fátimovcov v roku 972 dobýva Egypt, začínajú sa písať nové islamské dejiny mesta. Mešita Al-Azhar dala podnet ku vzniku mesta ako centra islamského učenia a filozofie. Seldžukovia v polovici 11. storočia dobyli Káhiru a Saladin a jeho ďalší nástupcovia mesto rozširovali. Najstaršia časť Káhiry leží východne od Nílu. Pri Níl, južne od mesta je dnes stále poľnohospodárska oblasť. Západné časti Káhiry postavil podľa vzoru Paríža Isma´il Pasha v polovici 19. storočia a majú široké bulváre, verejné záhrady a otvorené priestranstvá.  

Staršia, východná časť mesta je odlišná, lebo vyrastala v priebehu storočí. Je plná uličiek a preplnených štvrtí s obytnými budovami. Západnej Káhire dominujú skôr vládne budovy a moderná architektúra. Rozsiahle vodné systémy umožnili mestu expandovať na východ do púšte. Káhirou keďže preteká Níl, brehy sú spájané cez ostrovy mostami. V centre je ostrov Gezira a Roda, kde je tiež množstvo vládnych budov. Západne od Gízy je púšť a staroveká nekropola Memphis a priľahlá nekropola Sakkára. Tieto mestá boli v tejto časti Egypta starovekými predchodcami Káhiry. Na ostrove Manial sa nachádza palác Manesterly a nilometer, ktorý slúžil na meranie hladiny Nílu.  

Ostrov Manial. Káhira. Egypt.Ostrov Manial. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Keď bol v roku 1258 vyplienený Bagdad, Káhira sa stala popredným intelektuálnym a umeleckým centrom Blízkeho východu na nasledovných 250 rokov. Politická moc sa však presunula z arabského sveta na sever a mesto v roku 1517 zabrala Osmanská ríša za Selima I. Avšak vládnuci Mameluci sa rýchlo vrátili k moci ako vazali osmanského sultána.

V roku 1798 dobyl Egypt Napoleon a Káhira mu odovzdávajú vládnuci Mameluci. Napoleon priviedol sebou armádu vedcov, učencov a umelcov, aby založili francúzsku kultúrnu základňu v Egypte. Urobili prvú európsku štúdiu o krajine, publikovanú ako Le description de l ´Egypte. Napoleon opustil Egypt po tom, čo bola jeho flotila zničená v bitke pri Aboukirskom zálive v auguste 1798, pričom na čele zostal generál Jean Baptiste Kléber. Ten bol však v roku 1800 zavraždený a trojročná francúzska okupácia mala malý trvalý účinok. V Egypte v 19. storočí začína modernizácia. Bola zavedená železničné spojene do Alexandrie v roku 1851.

Gíza a Káhira z výšky, EgyptKáhira a Gíza - pohľad z výšky. Egypt. Foto: unsplash.com

K výraznej zmene však došlo za vlády Isma´Ila Pašu, keď v roku 1863 výstavba Suezského prieplavu priniesla značný počet nových obyvateľov z Európy. Sieť plynového osvetlenia inštalovala francúzska spoločnosť a rozšírili sa železničné trate. V roku 1867 Isma ´il Paša navštívil Paríž, aby sa zúčastnil Svetovej výstavy, kde videl novozrekonštruované mesto baróna Haussmanna a s prostriedkami z prosperujúceho obchodu s bavlnou sa rozhodol prestavať Káhiru podľa  európskeho vzoru. Veril, že sa mu to podarí do roku 1869, keď zástupcovia z celého sveta prišli na otvorenie Suezského prieplavu.

Suezský kanál. EgyptSuezský kanál. Egypt. Foto: unspalsh.com

No namiesto prestavby starého mesta sa Isma´il rozhodol pridať novú štvrť k západnej časti pri brehu Nílu. Projekt realizoval Ali Pasha Mubarak a navrhol ho francúzsky urbanista Pierre Grand. Bola postavená nová oblasť luxusných víl a apartmánov. V starom meste sa otvorili veľké ulice a začali premávať električky. Nová prestavba, ktorá začala v roku 1882 viedla k pokračovaniu prestavby Káhiry. Bol inštalovaný moderný kanalizačný systém a v púšti vznikli nové predmestia ako Heliopolis. Populácia Káhiry v počte 374 000 z roku 1882 vystúpila v roku 1937 na 1 312 000. Mesto však ovládli aj Európski obyvatelia a preto vznikol dôraz na kresťanské mešity pred mešitami.

Moderná Káhira zostala centrálnym mestom Egypta počas obdobia britskej nadvlády. V 20. storočí mnoho poľnohospodárov z brehov Nílu prichádza do mesta za prácou v továrňach. Mesto prijalo utečencov z vojen s Izraelom, najmä zo Sinaja. Od 19. storočia sa stala Káhira centrom cestovného ruchu pre pamiatky a artefakty starovekého Egypta, hlavne pyramíd.

Večerná Káhira. EgyptVečerná Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

 

Top lokality

Gíza

Ikonou planiny Gíza sú pyramídy z obdobia Starej ríše, z doby 2560 pred n.l. Najväčšou pyramídou je Cheopsova, s výškou 137 metrov, kedysi 147 metrov.  Faraón Cheops nechal uviesť do pohybu 6 miliónov ton kameňa, aby na rozlohe ako 8 futbalových ihrísk postavil svoju hrobku. V jeho pyramíde bol pohrebná komora neobvykle preložená, najskôr bola pod zemou, potom v strede a nakoniec hore vo Veľkej galérii.

Cheopsova pyramída, Gíza. EgyptCheopsova pyramída. Gíza. Egypt. Foto: unsplash.com

Jeho syn Chefrén nechal postaviť v roku 2530 pred n.l. pyramídu s výškou 143,5 m, na ktorej sa dodnes zachovalo biele obloženie v jej najvyššej časti. Pri pyramídach sa nachádzajú mastaby – horby úradníkov.

Chefrénova pyrmída. Gíza. Egypt.Chefrénova pyrmída. Gíza. Egypt. Foto: unsplash.com

Tretiu pyramídu nechal okolo roku 2500 pred n.l. postaviť Mykerínos s výškou 66 m. Jej obloženie bolo vyhotovené z ružovej žuly, ktorá sa zachovala v spodnej časti pyramídy.

Mykerínova pyramída a sfinga. Gíza. Egypt.Mykerínova pyramída a sfinga. Gíza. Egypt. Foto: unspalsh.com

V pyramídovom komplexe je Veľká sfinga, Údolný chrám faraóna Chefréna, hrobky a otvory, kde boli objavené veľké drevené lode slúžiace na prevoz faraóna do „podsvetia“. Sfinga je dlhá 73,5 m a vysoká 20 m. Pri nohách sfingy sa nachádza žulová stela kráľa Tutmosa IV. z roku 1390 pred n.l. 

Veľká sfinga v Gíze. Egypt.Veľká sfinga v Gíze. Egypt. Foto: unsplash.com

Sakkara

Pyramída má svojho predchodcu v stupňovitej mastabe, ktorú nachal postaviť architekt Imhotep pre kráľa Džosera z 3. dynastie, okolo roku 2650 pred n.l. Jedná sa o prvú kamennú stavbu na svete. 

Stupňovitá mastaba, Sakkara. Egypt. Foto: unsplash.com

Táto Džoserova stupňovitá mastaba sa skladá zo 6 oddelených a na seba posadených a smerom nahor stále sa zmenšujúcich asi 10 m vysokých kamenných „lavíc“. Veľké stupne boli vždy viditeľné. Malý zádušný chrám a palácový komplex sú pripojené k severnej stene mastaby. Tu tak mohol faraón sídliť po odchode na večnosť.

Vchod do Džoserovo areálu. Sakkara. Egypt.Vchod do Džoserovo areálu. Sakkara. Egypt. Foto: unsplash.com

Vhod do komplexu lemujú stĺpy, ktoré sú i dnes dobre zachované. Za stĺpmi sa nachádza veľké nádvorie, ktoré sa používalo pre faraónove rituály, ktoré boli potrebné ku jeho "obnove, sile a na večnosť".

Vchod do komplexu faraóna Džosera lemujú stĺpy. Sakkara. Egypt. Vchod do komplexu faraóna Džosera lemujú stĺpy. Sakkara. Egypt. Foto: unsplash.com

V Sakkare počas 7. až 1. storočia pred n.l. vzniklo Serapeum, kde boli pochované býky, ktoré Egypťania nazývali Apis. Z 5. dynastie, z roku 2340 pred n.l. tu bola postavená Unova pyramída s výškou 43 m, niekoľko krásnych mastáb, kde sa dochovali farby na reliéfoch, ako mastaba Ti, ktrú objavil Francúz Auguste Mariette v roku 1860, či Ptahhotepova alebo Mererukova mastaba s krásnymi scénami vtedajšieho života.

Serapeum - sarkofág. Sakkara. Egypt. Serapeum - sarkofág. Sakkara. Egypt. Foto: unsplash.com

Memphis

Memphis bol kedysi prvým hlavným mestom Egypta a rozkvital pred viac ako 4500 rokmi. Grécky názov Memphis je odvodený od egyptského Men-nefer-Pepi, čo bolo meno pyramídového mesta a pyramídy faraóna Pepyho I. Okolo roku 1250 pred n.l. tu bol postavený chrám zasvätený egyptskému bohovi Ptahovi. Z tohto obdobia boli objavené sochy vysoké skoro 4 m znázorňujúce Ramesseho II, Ptaha a bohyňu Sekhmet ako aj balzamovacie stoly pre býkov.

Islamská Káhira 

Mešita al-Azhar sa začala stavať v roku 969 a dostavaná bola v roku 972 vojenským vodcom Gawhar al-Siqilli. Od svojho vzniku bola niekoľkokrát prestavaná. Dnes tu je  jedna z najdôležitejších univerzít pre výučbu islamu na svete. Samotná stavba zaberá plochu 6000 m2.

Mešita al-Azhar. Egypt
Mešita al-Azhar. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

K najväčším zmenám došlo v 18. storočí počas vlády Osmanov. Mešita bola centrom práva, teológie a radí sa medzi najstaršie na svete. Dnes tu študuje 85 000 študentov v rámci 9 fakúlt. V univerzitnej knižnici je viac ako 60 000 kníh a 15 000 rukopisov. Pri mešite sa nachádza park al-Azhar. 

Park pri mešite al-Azhar. Káhira. EgyptPark pri mešite al-Azhar. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Citadela pod názvom al-Qal´a je masívna pevnosť, kde sa nachádza múzeum, paláce, tri mešity, z ktorých je najznámejšia mešita Mohameda Aliho. Pevnosť bola postavená v roku 1176 sultánom Saladinom na obranu mesta pred križiackymi výpravami. Neskôr sa stala hlavným sídlom mameluckých sultánov.

Mešita Mohameda Aliho, Káhira. EgyptMešita Mohameda Aliho v Káhire. Egypt. Foto: unsplash.com

Prvá mešita v pevnosti bola postavená v 14. storočí, ostatné dve počas otomanskej nadvlády v 16. storočí a za vlády Mohameda Aliho v 19. storočí. Mohamed Ali nechal svoju mešitu vybudovať z bieleho alabastru, preto sa jej zvykne hovoriť aj "alabastrová mešita". Mohamed Ali je v mešite aj pochovaný. Na otvorenom priestranstve mešity sa nachádzajú hodiny od francúzskeho kráľa Ľudovíta Filipa, ktoré daroval Mohamedovi Alimu v roku 1846. V rámci pevnosti boli postavené aj paláce, Gowhara a Harim, ktoré je vojenským múzeom. Celý areál využívali britskí vojaci až do roku 1946. 

brown and gray concrete buildingAlabastrová mešita. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Starou Káhirou prechádza dôležitá ulica al-Muizz, ktorá patrí medzi najstaršie v meste. Vedie zo severu na juh a po jej oboch stranách boli postavené tie najdôležitejšie historické stavby, ako sú mešity a školy. Má dĺžku skoro 1 km a vedie od brány Bab Zuweila po bránu Bab Futuh. Je rušná, hlučná a ohromujúca. Dnes je tu veľa obchodov, hammamov, či trh na výrobu stanov.

Ulica al-Muizz. Káhira. Egypt.Ulica al-Muizz. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Mešita sultána Hassana sa nachádza pri citadele. Postavená bola v 14. storočí počas mameluckej doby. Vedľa tejto mešity ja mešita Al-Rifa´i, postavená na konci 19. storočia lady Khushiar Hanim, aby tak rozšírila a nahradila existujúci svätyňu stredovekého islamského svätca Ahmeda al-Rifa´iho. Táto mešita bola miestom odpočinku Rezu Shaha z Iránu, ktorý umrel v exile v roku 1944. Jeho telo bolo po 2. svetovej vojne navrátené do Iránu. V pohrebnej komore je pochovaný jeho syn Mohammed Reza Pahlavi, ktorý umrel v Káhire v roku 1980.

Mešity sultána Hassana a al-Rifa´iho. Káhira. Egypt. Mešity sultána Hassana a al-Rifa´iho. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Koptská Káhira

Koptská štvrť leží v starej časti Káhiry. Prvé osídlenie sa datuje do 6. storočia pred n.l. Práve tu sa nachádzajú pamiatky z egyptskej kresťanskej minulosti, kde je možné navštíviť aj synagógu a prvú mešitu postavenú v Afrike, zo 7. storočia. Nachádza sa tu Visutý kostol, nazývaný aj Koptský ortodoxný kostol Panny Márie a je jedným z najstarších v Egypte. Je pomenovaný pre svoju polohu nad vstupom do bývalej rímskej pevnosti Babylon.

Koptská Káhira. Egypt
Visutý koptský kostol v Káhire. Egypt. Foto: unsplash.com

Kostol sv. Sergia je miestom, kde sa ukrývala Jozef, Mária a Ježiš, keď utekali z Palestíny. Interiér kostola je krásny, s detailným spracovaním dreva a obkladmi. Synagóga Ben Ezra bola najskôr kostolom a až v roku 882 bol predaný a prestavaný na synagógu. Aj za niekoľko storočí bola prerobená a podľa legendy je miestom, kde bol nájdený malý Mojžiš. V Káhire sa nachádza aj Koptské múzeum s rôznymi historickými pamiatkami.

Koptské múzeum, Káhira. EgyptKoptské múzeum v Káhire. Egypt. Foto: unsplash.com

 

Stiahnuť PDF

Treba zažiť

PYRAMÍDY V GIZE, Egypt

HistóriaPríroda

Pyramídy v Gize

Posledný preživší zo siedmich divov sveta, pyramídy v Gíze, sú jednou z najznámejších pamiatok na svete. Stavali sa ako hrobky faraónov, ktoré strážili tajomné sfingy. Pyramídový komplex ohromuje turistov, no pre vedcov predstavoval po celé stáročia nevysvetliteľnú záhadu – ako vôbec mohli byť tieto pyramídy postavené? Dnes sú tieto megalitické pamätníky mŕtvych kráľov rovnako podivuhodné ako v minulosti. Najväčšia je Cheopsova pyramída, ktorá má výšku 139 metrov. Výlet do Gízy je nepopierateľným vrcholom každej dovolenky v Egypte. Celkovo bolo v krajine objavených 138 pyramíd. Všetky stoja na západnom brehu Nílu, ktorý bol v egyptskej mytológii spájaný s ríšou mŕtvych.

Sfinga, Egypt

História

Sfinga

Veľká socha, v podobe zvieraťa (anupa alebo leva) s ľudskou hlavou, sa nachádza v Gize, na západnom pobreží rieky Níl. Ide o najväčšiu sochu vytesanú z jedného kusa kameňa, ktorá kedy bola vytvorená - 74m dlhá, 19m široká a 21m vysoká. Podľa veľmi rozšíreného názoru má hlava Sfingy údajne znázorňovať panovníka IV. dynastie Chufua (vládol približne 2604 / 2554-2581 / 2531 pr. n. l.) - no existuje viacero teórii o jej pôvode a veku. Akým menom nazývali Sfingu starí Egypťania dodnes presne nevieme. Často používané označenie Sfinx bolo vytvorené v staroveku Grékmi a pochádza z egyptského slova sešepanch, ktorý možno preložiť ako "obraz žijúceho".

Sakkara, Egypt

História

Sakkara

Sakkara je obrovské starobylé pohrebisko v Egypte, ktoré slúžilo ako pohrebisko pre starobylé egyptské hlavné mesto, Memphis. Objavíte tu viacero pyramíd, vrátane svetoznámej Džoserovej pyramídy, niekedy označovanej ako stupňovitá hrobka kvôli jej obdĺžnikovej základni, ako aj mnohým mastabám. Práve v meste Sakkara tak vznikol najstarší komplex kamenných budov na svete. Okrem Džoserovej pyramídy je tu pochovaných ďalších 16 v rôznych štádiách zachovania alebo rozpadu.

Egyptské múzeum, Egypt

História

Egyptské múzeum

V archeologickom múzeu v Káhire je možné sa poprechádzať po časovej osi naprieč históriou starovekého Egypta, a to od najstaršieho obdobia, starú ríšu, strednú až zlatý vek - novú ríšu, kde patria najzachovalejšie artefkaty z období niekoľko storočí. Múzeum ponúka k videniu množstvo sôch, sarkofágov, pokladov ako aj naslávnejší poklad - faraóna Tutanchamona, staré papyrusové zvitky, stély ale aj artefakty z dennej potreby starých Egypťanov. 

Stiahnuť PDF

Pláže

Pláž Ain Sokhna

Ain Sokhna je malé letovisko v Suezskom zálive na severozápade Červeného mora a nachádza sa najbližšie ku Káhire. Pláž tvorí 5 km zlatý piesok a krásna farba Červeného mora. Má pozvoľný vstup do mora, miestami sa vyskytujú koralové útesy, takže je možné v tejto oblasti aj šnorchlovať či potápať. V Ain Sokhne sa nachádza pri pobreží množstvo kvalitných hotelov. Sem najčastejšie prichádzajú Káhirčania. Z Káhiry je to ku pobrežiu cca 100 km. 

Ain Sokhna, pláž. Egypt
Pláž Ain Skohna. Egypt. Foto: unsplash.com

Stiahnuť PDF

Pre deti

Pyramídy a jazda na ťave 

Jazda na ťave alebo na koni je pri pyramídach skutočným zážitkom a dobrodružstvom. Nechajte sa zviesť aspoň na pár minút popri Cheopsovej alebo Chefrénovej pyramíde, kde si budete pripadať ako vo filme. 

Pyramídy a ťavy. Káhira. EgyptPyramídy a ťavy, Káhira, Egypt. Foto: unsplash.com

Zoo v Gíze

V Gíze je veľký park, ktorý je zároveň aj zoo, ktorá tu vznikla na konci 19. storočia. Vidieť tu slony, levy, vtáctvo, či hady. V zoo sa nachádza aj Zoologické múzeum, kde sú vystavené múmie viac ako 1000 zvierat. Zoo je otvorená denne, okrem utorku. 

zoo - žirafaZoo. Foto: unspalsh.com

 

Stiahnuť PDF

Gastronómia

Klasická egyptská gastronómia ponúka jedlá zo zeleniny, strukovín, mäsa. Egypťania milujú ako prílohu najmä ryžu. Ich jedlá sú chutne okorenené. Radi ich pripravujú priamo pred vami a dajú si záležať na čerstvosti. Základom jedálnička sú aj predjedlá, a to pripavené s čerstvej alebo grilovanej zeleniny. 

Baklažánové predjedlo.Baklažánové predjedlo. Foto: unsplash.com

V Káhire je na ulici možné dostať kúpiť pôvodne klasické turecké pečivo „simit“, ktoré sa stalo obľúbené aj v hlavnom meste Egypta. Tento sezamový chlieb vyzerá ako praclík. Zvyčajne sa podáva s vajíčkom uvareným natvrdo a najobľúbenejší je okolo Veľkej noci, keď Egypťania oslavujú Sham Ennessim. Vyskúšať ho možné aj z pouličného vozíka na trhu Khan el-Khalili alebo na ulici Al-Azhar.

Simit - praclíkSimit. Foto: unsplash.com

Káhirčania bežne konzumujú „hawawshi“ na obed alebo na večeru. Pita chlieb sa naplní zmesou mletého mäsa, ochutí sa cibuľou, paprikou, čili, čím sa vytvorí lahodné teplé jedlo.

HawawshiHawawshi. Foto: unsplash.com

"Ful" je niečo ako fazuľový guláš, ktorý sa často podáva na raňajky. Veľmi dobre zasýti a podáva sa s klasickým arabským čerstvým chlebom. Ochucuje sa rascou, olivovým olejom. Klasická egyptská kuchyňa strukoviny obľubuje, a pripravuje ich aj v paradajkovej omáčke ako napríklad "lubia", čo je biela fazuľa v ochutenej paradajkovej omáčke. 

Strukoviny.Strukoviny. Foto: unsplash.com

Jednoduchým jedlom je „koshari“, ktoré sa pripravuje z ryže, cestovín, šošovice v kombinácii s cícerom, paradajkami, cesnakom a do chrumkava opraženou cibuľkou v paradajkovej omáčke. Ako hovoria Egypťania, pripraviť dobré koshari je hotovým umením. Ochutnať sa dá v centre námestia Tahrir v Káhire. Rôzne zeleninové listy, napríklad kapustové, alebo aj cukety sú plnené mäsom veľmi obľúbeným jedlom.

Plnené mäsové listy.Plnené mäsové listy. Foto: unsplash.com

Pri špeciálnych príležitostiach sa pripravuje „hamam mahshi“, varený holub. Tieto vtáky sa chovajú v špeciálnych kužeľových vežiach a ošklbané vo veku 6 týždňov sa marinujú a plnia zmesou ryže, pšenice, cibule, škorice, rasce a orieškov. Potom sa grilujú na ohni na drevenom uhlí. V celom Egypte je snáď najrozšírenejším a najčastejším jedlom grilované kura s ryžou. 

Grilované kurča.Grilované kura. Foto: unsplash.com

Egypťania uprednostňujú na raňajky slané jedlá a brunch nie je iný. Veľký egyptský brunch je jedlo na zdieľanie a zahŕňa domáce dipy, ako je "baba ganoush" - baklažán a hummus, prílohy ako syr "Roumy" a paradajky s cesnakom a samozrejme pita a "falafel".

Raňajkový, zeleninový dip.Obľúbený raňajkový dip. Foto: unsplash.com

Z nápojov je najpopulárnejší čaj, „šaj bil nana“, čiže mätový čaj alebo karkadeh (čaj z ibištekových kvetov). Miestna káva je tiež dobrá, podávaná často s kardamónom. Známy je aj nápoj "assir kassab" - šťava z cukrovej trstiny (tento nápoj sa podáva na uliciach. Jedná sa o typy sladkostí, ktoré sú rozšírené po celom východnom Stredomorí (napr. baklava). Známe je aj "um ali", chlebová kaša zapečená so šľahačkou a orechmi a basbusa, cukrový koláč. Alkohol je možné dostať v hoteloch alebo špecializovaných predajniach. Majú aj svoj alkolol "zibib", vyrobený z anízu. Má silnú a pretrvávajúcu chuť. Veľa sa riedi vodou, niektorí dokonca miešajú s čajom.  

Arabský čajArabský čaj. Foto: unsplash.com

 

Stiahnuť PDF

Zábava

Trh Khan al-Khalili

Khan al-Khalili je najväčší bazár na Blízkom východe, plný ruchu, tovaru a typickej arabskej nákupnej atmosféry. Tento slávny trh leží medzi mešitou sultána Husseina a ulicou al-Mu´izz liDin Allah, kde vzniklo pred viac ako tisíc rokmi mesto. Trh prechádza so severu na juh cez brány Bab al Futuh a Bab Zuwayla. Tento názov pochádza pôvodne od komplexov karavánserajov, ktorým sa kedysi hovorilo „khan“ a počas Osmanov „wikala“ a boli na tomto mieste postavené v 14. storočí počas vlády sultána Barquqa. Neskôr sa trh rozširoval, vznikal nové domy a nové karavanseraje. Dnes je bazár rozdelený do určitých sekcií, podľa tovaru, ako zlato, látky, korenie, odevy. Obľúbené sú aj tunajšie kaviarne a reštaurácie. V okolí bolo postavených množstvo krásnych mešít.

Egyptské ulice plné obchodov. Káhira. Foto: unsplash.com

Predstavenie "svetlo a zvuk"

Nenechajte si ujsť pyramídy aj večer, pri predstavení "svetlo a zvuk", kedy v trvaní cca 1 hodiny budete pozorovať úchvatné divadlo. Nielen, že sú osvetlné, ale aj "rozprávajú svoj starý egyptský príbeh".

Predstavenie svetlo a zvuk. Gíza. Egypt. Predstavenie svetlo a zvuk. Gíza. Egypt. Foto: unsplash.com

 

Stiahnuť PDF

Tajné tipy

Káhirská veža

V centre Káhiry sa dvíha na ostrove Zamalek 187 m vysoká štíhla veža pod miestnym názvom "Al Borg", ktorá bola otvorená v roku 1961. Vytvorená bola do podoby lotosového kvetu, korý bol v staroveku symbolom Egypta. Má 360-stupňový výhľad. Vo veži sa nachádza reštaurácia Sky Garden o jedno poschodie nižšie od vyhliadkovej plošiny, odkiaľ si vychutnáte krásne výhľady.

Káhirská veža. Káhira. Egypt.Káhirská veža. Káhira. Egypt. Foto: unsplash.com

Plavba po Níle v Káhire

Večerná Káhira na Níle je nádherne vysvietená a vy si môžete vybrať medzi plávajúci reštauráciami, či výletnými loďami alebo relaxačnej a pokojnej plavbe na feluke, čo je tradičná egyptská nílska plachetnica.

Večerná Káhira. Egypt.Večerná Káhira. Egypt. Foto. unsplash.com

Káhira z výšky

Pekný pohľad na Islamskú Káhiru sa naskytá z veľkej pevnosti a od mešity Mohameda Aliho, z terasy paláca Gawhara. Odtiaľto je možné vidieť mešitu a madrassu sultána Hassana a mešitu Al-Rifa´i. Pri dobrej viditeľnosti je možné dovidieť až na pyramídy v Gíze.

Pohľad na Káhiru z pevnosti. Egypt.Pohľad na Káhiru z pevnosti. Egypt. Foto: unsplash.com

Múzeum Gayer-Anderson

Major Gayer-Anderson z britskej armády zanechal v Káhire zbierku islamských objektov, ktoré boli v roku 1937 vystavené v starom káhirskom dome Bayt al-Kritliya, ktorý sa nachádza v blízkosti mešity Ibn Tuluna. Tento dom bol postavený v roku 1631 ako dom „Krétskej ženy“, pretože bol kúpený začiatkom 19. storočia Grékyňou. Vedľa jej domu stál dom z roku 1540 pod názvom „Amna, dcéra mäsiara Salima“. Tieto dva domy sa neskôr prepojili a dnes vystavujú krásnu kolekciu nábytku, umeleckých prvkov, ktoré zbieral major Gayer-Anderson. Žil v dome Krétskej ženy do roku 1942 a nechal ho sám zrekonštruovať a zariadiť.

Káhirské paláce. Egypt.
Káhirské paláce. Egypt. Foto: unsplash.com

 

Stiahnuť PDF

Užitočné informácie

Štátne zriadenie: Štátnym zriadením Egypta je republika. Oficiálny názov je Egyptská arabská republika. Egyptské národné zhromaždenie sa skladá z volených poslancov jednotlivých oblastí. V rade „Shura Council“ je 140 členov volených a 70 menovaných.

Rozloha a populácia: 3085 km2
21 750 000 obyvateľov

Jazyky: arabský

Náboženstvo: 90 % islam, 10 % koptskí kresťania

Elektrický prúd: V Egypte je napätie 220 V, ale pre zástrčky je nutné použiť adaptér, ktorý je dostať všade. Vo väčšine hotelov vyššej triedy sú zásuvky prispôsobené európskym spotrebičom.

Mena: egyptská libra

Kurz: 1€ = 19.496EGP

Časový posun: +1h

Klimatický diagram

Kedy vycestovať

Ideálne obdobie na poznávanie Egypta - Káhiry je na jar, jeseň alebo v zime, kedy sú miernejšie teploty. 

Letisko a dĺžka letu

Priame lety z Viedne do Káhiry v trvaní cca 3 hodiny. Lety z Bratislavy do Hurghady v travní cca 4 hod. Medzi Hurghadou a Káhirou premávajú diaľkové autobusy, alebo vnútroštátne linky, pričom let trvá cca 45 min.

Zastupiteľský úrad

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire 3, Adel Husein Rostom, P.O.BOX 450, 11794 - Ramses Post Office Dokki, Cairo, Egypt

Tel: +20 / 2 / 33358240, 33357544, 33376901
Mobil:  +201 000 060 968 *
Email: emb.cairo@mzv.sk

* pohotovostný mobil po pracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja

Víza a doklady

Do Egypta potrebujete pas, ktorý musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate. Rovnako do Egypta budete potrebovať turistické víza - na jeden vstup – platné 3 mesiace s maximálnou dĺžkou pobytu 1 mesiac, viacnásobné – platné na 6 mesiacov, maximálna dĺžka pobytu 1 mesiac).

Colné predpisy

Zakázaný dovoz alkoholu, pornografie, zbraní a všetkých druhov drog. Zo skúseností vieme, že kvôli jednej fľaši alkoholu v hlavnej batožine vás nezatknú. Za predaj a prechovávanie drog sa udeľujú veľmi vysoké tresty (desiatky rokov odňatia slobody, vo výnimočných prípadoch trest smrti). Je nutné pripomenúť, že je striktne zakázaný vývoz pamiatok a zlata v nespracovanej podobe, flóry, fauny, zvlášť koralov, ale aj mušlí.

Doprava

Na rýchlu prepravu sa oplatí používať taxíky. Odvezú vás kam budete chcieť a cenu za odvoz si je potrebné dohodnúť ešte pred nasadnutím do taxíku. V Káhire premáva aj metro. 

Shopping a suveníry

Nakupovať v Egypte môžete, rovnako ako vo väčšine krajín arabského sveta, buď v supermarketoch s pevne stanovenými cenami, alebo na trhoch. K nim neodmysliteľne patrí povestné zjednávanie. Obchodíky so suvenírmi, pohľadnicami, potravinami sa otvárajú okolo 9 hodiny ráno a otvorené sú do neskorých nočných hodín. Obľúbenými suvenírmi sú kvetinové vázy, dekoratívne kazety a sošky z alabastru, tradične dlhý voľný vrchný egyptský odev galábija, zlato a striebro predávané na váhu, kožené tašky a kabelky, tkané tapisérie a výrobky z dreva, ktoré v Egypte dosahujú vysokú kvalitu. Pri nákupe zlata a papyrusov si dávajte pozor na falzifikáty.

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2023 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR