Vysvetlenie obrázkových piktogramov

S týmito obrázkovými piktogramami sa môžete stretnút pri popise zájazdu alebo hotela. Pozrite si, čo presne znamenajú.


2 deti zdarma
Uvedený počet detí v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 3 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 4 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 5 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 10 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 7 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 8 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 10 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 11 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 12 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 13 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 14 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 15 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 18 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 4 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 5 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

1-2 deti do 6 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 6 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

1-2 deti do 7 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 10 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 11 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

1-2 deti do 12 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 12 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

1-2 deti do 13 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 13 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 14 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 14 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 8 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 15 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí).

2 deti do 16 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

1-2 deti do 18 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 18 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

3 deti do 13 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

3 deti do 14 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

3 deti do 15 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

3 deti do 18 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Priamo na pláži
Ubytovacie zariadenie sa nachádza priamo na pláži alebo je od pláže oddelené len cestou, resp. promenádou, prípadne hotelovým areálom. Údaj o presnej polohe pláže sa nachádza v opise konkrétneho hotela.

Polpenzia
Typ stravovania, v rámci ktorého sa ponúka polpenzia, t.j. prevažne raňajky a večere. (polpenzia v cene)

Pri pláži
Ubytovacie zariadenie sa nachádza v blízkosti pláže alebo je od pláže oddelené iným samostatne stojacim objektom, ktorý nie je súčasťou ubytovacieho zariadenia. Údaj o vzdialenosti od pláže sa nachádza v opise konkrétneho hotela.

Plná penzia
Typ stravovania, v rámci ktorého sa ponúka plná penzia, t.j. raňajky, obedy a večere.

All inclusive
Typ stravovania, v rámci ktorého sa v zásade ponúka plná penzia najčastejšie formou bufetových stolov, prípadne servírovaná a konzumácia (prevažne) miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov podľa konkrétneho časového harmonogramu hotela. Podrobný popis rozsahu stravovania a prípadne iných služieb zahrnutých do all inclusive sa nachádza v opise konkrétneho hotela.

Ultra all inclusive
Typ stravovania, v rámci ktorého sa v zásade ponúka plná penzia najčastejšie formou bufetových stolov a konzumácia (prevažne) miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov podľa konkrétneho časového harmonogramu hotela. Môže obsahovať aj ďalšie služby, ako napr. skoré a neskoré raňajky, ľahké studené a teplé občerstvenie, kávu, čaj, sušienky, zmrzlinu, importované alkoholické nápoje, tematické večere, fľašu vína na izbe, osušky, slnečníky a ležadlá pri bazénoch a na pláži zdarma, animačné programy, detský miniklub, rôzne športové a zábavné aktivity. Podrobný popis zahrnutých služieb sa nachádza v opise konkrétneho hotela.

Priamy transfer
Transfer klientov prebieha priamo z letiska na hotel a späť t. j. bez zastavenia v iných hoteloch.

Animácie - hotelové
V takto označenom hoteli pôsobí zahraničný animačný tím.

Slovenský animátor
V takto označenom hoteli pôsobí vo vybraných termínoch jeden slovensky/česky hovoriaci animátor.

Planet Fun (2 a viac animátorov)
V takto označenom hoteli pôsobia vo vybraných termínoch 2-6 slovensky/česky hovoriaci animátori rodinného klubu PLANET FUN.

Wellness, Sauna
V takto označenom hoteli sa nachádza wellness alebo sauna. Rozsah poskytovania týchto služieb a informácie o ich poskytovaní zdarma alebo za poplatok je uvedený v opise konkrétneho hotela.

Animátor na palube
Na takto označenom zájazde pôsobí vo vybraných termínoch slovensky hovoriaci animátor.

Aquapark / Tobogan / Vodná kĺzačka
V hoteli alebo jeho blízkosti sa nachádzajú vodné kĺžačky alebo akvapark, ktoré sú v cene zájazdu.

Wi-Fi zdarma
V takto označenom hoteli je v niektorých priestoroch hotela Wi-Fi zdarma. Rozsah poskytovania tejto služby je uvedený v opise konkrétneho hotela.

Golf
V hoteli alebo jeho blízkosti sa nachádza golfové ihrisko. Viac informácií o tejto službe nájdete v opise konkrétneho hotela.

Potápanie
Hotel sa nachádza v oblasti, ktorá má ideálne podmienky či už na rekreačné alebo profesionálne potápanie. Viac informácii o tejto službe je uvedených v opise konkrétneho hotela.

4 deti do 12 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Cykloturistika
Hotel sa nachádza v prostredí ideálnom na cykloturistiku. Viac informácií o tejto službe nájdete v opise konkrétneho hotela.

Pes a iné zvieratá
V takto označenom hoteli je možné, buď bezplatne alebo za poplatok, dovolenkovať so psíkom alebo iným malým zvieratkom. Podrobné informácie o tejto službe nájdete v opise konkrétneho hotela.
eJztvVd2KkvTINoTYA4gCQmEK2/kJYy89xYhQBJbCBBmn3O+h55BD+A+9mM/9BDu0989rxuRmVVU FeUwu//+1rpnr4MgKysiMzIyXGZkxmNnl5ntWvutnhGzXDQSj+e79Uq/3V2JktLofrM56PW7WJS4 SEZ5JctBpe19rcwq3tS7vUa7tUIeZSV4WMK3EweVr8FbMppIQslVo9+sQ9n+V7tVKYtStvf7I2ng gpcLlT485oUsJ2R5PcrLKxxiyVdavyu9XuNf+FARNRHKdtqDVq3R+thp/70SFWSd/C9yGv4Pj/ca F/Wes05Wpp+8rEA1FX6ST6heaFcH3/VW/6zbrtZ7vXy72e72VqL5fyqt6HHlA55Uovf1ZrP9V3Sn Wal+RaDncrnUaNahk9+VPmkzFvJCeWfQaNZOBt9vdei+ovNYLJYJyOsewAKw+B2L1fL+N5Rc1vt9 aCYgxN5e7O5YmwGF5F/i8aL+0cAh+F//rfUf//M5yeB2253vSverZ+uhvXtY76r+3WkCeSktNBFr Oj9ZTegVqSVFM7oCz2RFjCqaYjwf0qr+u1H/ayV60m7VKUG2u/1LOkqSxHH0kz65GDTr3etWow/t JBTRKUWO27V6kxWR90vNCiEE+ccPP2mFq0r3o96HoW03B33CbZqBASh+VPmn3h0iOO3UW1ftG9JG XgNKKDyQRNayOq9E4VORkcU0KcpzihoVFIJM1aK6bqLnh58UC8JEiAYqFQbsDIbwtNv4aLRWWEPV 8m63URsOqypENfpB+pLVLP/rxv+00dD/fr/eYp0AdsofW9iDyx7nAWOxVcu3v3EQejgVgC9awDLN 9gd9Zn4nT+D1QYe2nvwuw3iddRsthBk5IU+08llzAI92u+1BZ7/13o4k6Ky/qVdhasOQ1qKnb7/g B0zkm/oXKWv/rrSeRJWPtt+6lX+RB6xyttLoJH3hQi+79Sh9CG+Sn8bf4LcL9XeYdcPXH54ETu0N ftPmfLdrgyaTWqdv+Kj59Q/UKrZ+15vtTj1aadWit5VuJxjRWbPSqnSjpNwDz5MoS43fTwKw1Hel +fYPRQyVjxq/AUAF6BwCD/BSB6hHXiFVTJyBFSyPQiCq9D9BgtVbtZ4v3ZCDWoP+kyAIrCv0pWAM l1Xk3250pzvofUav2u2mL6KL9r96SLzflSoiA3JKEqAVlX69Ci8yaAQYwvq/H/8ZeaF12qKkDtcK wMobWKO9evT3v9rdr/o3Dn+3/++CHGqPhxglCoiS3+SBg/D/NqjzlWaz8dGtdD4b1bDYDyvklfdG 9cutARTkODz/z/dbu9nofZvygpag1DurdPuNarN++U+vX/8OzULRYq0BwtxDGvnWufyr0q9+HjVA K3QbdV+RgUP23mjVYL5eDhp9FJuXzTaK1DqlWv83iF9DomLtEql9aQKVy6DvrBotk/FXdTp9gpZK /59mvRfJHbbaf7XIj+hKJPF48x//b/Wz/S+0sKK5k8p3PZqO5C4bYD3VjUpc9DTCWWwEPnpXgYKL CGh0heNUGVW7pCtoSGRVTZclpvjh3912hBv++Ad+HMCXX1D0F9gh0ePo4zMXrUHx3UWEQK5FckSL RFcj0RxoPvhLugH9HnYikBJnlSZYEXXS7LO3MA0dsTdJZ+/+FRk1RM+qkbMdsw0GqnGG4Qjg2Wk/ 0klSZZIR5zn6iM4JBPNfWDEAchR6AGetNSxfcFMqkXg5Z/wGlsBfjSqapJXuP+R3gvpBwESXfQD2 EU18be+XBs2m8RZzmOBpElgsXhYFFczQ3D7Asyp1tCTLF42Pz/5ut15vBdctNdvt7kW9RmvKXDR3 Ua80PeqddirVRv8fWpfzw77THNRpNUEReMmj6lH93dpOWdM13qfqEKgiy6JPxRD9wWrO7vj1/P29 V+8Pkct+nTfRgwfhATQP7mEeHM5+UDsJQFtDcZ6Tymdt4DooGH0JDJFm3X+U0Lsya+yA4gBxvQ9m 6Tv1KEDGVoClo6B7Kj1jdPwbWfwb3nOByVlgtgf9ZqNVj4I8aH/Ve+Eq9+t/M7CiZwuQnuhMBjYV x93aUslziLBmqVKtb7c+DGImJC3Lkf8sE/XyZpf41eAF79WREOHq3jZq/U82RbyHf4/4Ti0rYEnW VK8JRXjVMqMkb0KgXwptKoAwq7SqrIMar/Pgw2uShH+CuKxPwjCkQkhBYxELHtWu/unUg0aGsJtj aHJ3x0cn7VrdVbquRhN/fzdb8DgDzNVtvA36BvPltrvdCq31p0HMAL6lVvWz0ax1jYE2yGk8xY++ ScrEYqtXBuOot2rhRWvV3xVzYEh5z6NeCywcWo21pGf79W9KnVa7VQ9BmGa7+oWSPZgyRs0ZMeak /XprkIAmH6JvwByX9f4J6URw/6y1ZzT8U1KC96VEqP43Km/NehjGDxzVf6eJvvI79FTHqv/JHI3d qw56/fb3f64k+3N8uNKroPOITgNMsbDs+MfnxSUav//XNOU/nSzf9X6lBkM0bTv0KdsxX2PuYRgu t1RmNHA1uzvdeq/e/V2Ptn/Xux30bHv+L1SbjU602ka2/TvaBde3bUymxONl/3//P/UaOP7Rbvtf zcb//u91Gh3Igf9RhQYajQaQfNT0kMkiRLRkYjjDJvWjQ4XDDy1m8Lejx/XeZ/Si0uvXwVomRml0 uOpjuA62N04H/c6gH/AOzxnek6PHXfJa5jdZwoi+VZpDC9ryxkiHjiqtj0Hlox49a3cw+EXrZ2Sj ad6m9kUdcMMPYkTfVFqN3ieQzWJ5a5JIDHeRV4INd2I/42pFHd0mh9/m7daSN24avcZbowneKJr/ drdB1cO4DUNYV+2OtQvj+B5DIDvtPqgDKxxFJXAouDBw3Aiq6nJ4gqKrOB49cYGTrgLut2r1vy/r 1XarNt47pUa3F4CGsIv3sHm9ZnZn+sE2QU0x1iaMkaFWVT78UCMYt5F2WjCiYgiKTqU2HBMq+r4r vS+HNOx12s6oR6XZYBJQNQyaWqeRZX4tK6m2m11TNm/vR7cH/bYpkOoOiEScGPI7+tUCB6MN8uuD RtF9qjZApMHQRd9wRQ46PlJZj3YqHZBpvcb3oFmxCD9TkOnRSrf/1q50ayDlm+2u3VLD5/1updXr VECtVf+BNjVq0d4wFiNIguYJKypAywZhq35YYoVBdbuGA2YN17nU5C0NCKxqaUBgXbMBZBOKWdPQ CXSbyjBmxdvG78xQwlf1v/tk6aRCJyJTrGTfBoku0W0bPoGmu3v2DsfiUVHOPTCFESFLfUM6IJjt br2yTabSqFfnmD5mP/Z724wkhfp7ZdC0+Isar6hk3pI/jnlrkXP2hhQavU6z8s9xpcumYOIQqNRs VMG66DT/47/3W+0oP2paWKwGM6C0fWFYBaq5CWbYDNC2V+0L2gQqStq9hhnqEoyg3XDnTNhXeYdR aBCIUNN4BsCq7W6tXhuVTtHcSbtve2yZyJeV3/VjIHMD7DADsNNyGwnhtSpO8TFS5bP9116j5hRI wDBkpQ2pC1O/WrdLDXhcarf6l4O3Ht2P4mK38UIUxN5ut1JroKTCjRbUkPMz3ehLRxgXhk6Sl8gU GbHdbJj4aPHscmxU9K1gXGjmPomiAoYu2RZATF1cpq2T38+WeWZ0wMe2tcfjUTFgIH4bA/FDOlrq EHh5tMHzzAa/sNrgI1VPWVj90isGb6t1ZQbf1aG0o1WorsrRjTzRHasVzDuqnjpcifEoRschNMmw cgDNKMRwRKN1A6lmr+ZONlonHN0YPG8fTI+CvDN9tGijRXwwFDeGkPYXHQau3DDOkfvVfssScJVm s2KXIcMRGXkBXBowAD4cffCC61+r99XovAFFvuyy31mtW4eO9+rYm65/TVDHTdN2TYyqB2d9o9uW Hq2aShkJfdB+w/0IUaRuKEI7dgn44Me21gkom9Ia6Vev38zWqFIlVDVoENA9fI3VHwYGwrzTqX3j zstW6EZ1aqGB03Ce+YbbMHY6XVbNGzvWYdiZgaib60fOen8Nl940SfCq9WlZc+M1r1oN3JKbbYJv Ea5mv80Urqyq/jW7Q/Qax/vXfSOeEaP5dfd//bd66z/+BwiHZqVWgR/f/sOAcFpWYTqKquqgm3cl K9l8QLUtC+o+wBzVRoad1CLuh78UqNV7jY+Wxb0R/KTUG24FD4BIKrbfG86Fdnex13tr9L8NWyuE FLINx2ivm90szkj/GtV2C4RkH/1Tn75gTVOLvOF2dcNzda3drWXbXTSiLLT0qvgO+vWz3f0XY3iP Wh1mIfvxAsH6kfVlPlbntyV2516rh7sjDFiB9X7797FX7TSr/3jLJVqn2nKGapx1+uDdWbxzj/7B ODUrnWA6sHo+be98fH9l6y0MqPtJXqzVww1VoTiXVKeSejgxwrwDLN/HbA/WkqzgLruxKgh5tLDs ssi94dC3wM5Vu+1OQBW0bxqg8QOqddk+N/95QZFiiOCt0u35jOOwByADLQomROW+pUtBdS1aRvGs TVJG7M0IUdlsRoi6lma4zaL3Vj9ba/qLPFqn031vt/zkHVbrgVtqbFlxG6MedPR3vekzir3sWwPt Pd8qrfpHZRgz8aiERjv4Mz1/rsF6oG5a/rCaPEKrmLul3Me/l+19VsBurvtQCSvV+7ji0YK2OcIn jor2WqqbnP+7k7WtkoicG1Ko1e26+fFuNT+cNT3qMS043ETmxl/DenRnmn9NUGu+KHHnXMXme3pU bHeqPlKFVOj5jDipUBsMXepwa20OEP6mBjhCvWA9QWq9D1pVH06hdZgTb3BLgHIg71RaLSPC7u6E klpBDkL122IyJfJt8Alr0dLp7sW2qEefEvuXp1FeUCQ1I6wIHCc9JQNctW+w7EKYf9Tuc+HVIMFs NelDCFBrdVf/yAZ80KsX2tUd/Nnztoehj+gsNlo+M4fQgcaqq9//+Hjtlort/mfduvRhutbbRnWL c22NscjDFdWzxt/15lm9+14fqXh5s4vhF5rj4QibYNhy0G8fggdsbyoLWA63H1rB3RmWuxXO2ce7 G2KaODkCvHBVsBMayoot4C5TRkjDB2QL+7Ap1le+3+o1GkCy6y9sULdebfRGFnBYz47aVZfVnSMA ZQSL9wvGmIyEMIZZBPZd7Th2dLc7Utx4FslhubUEwyLbl/n9fU0u1HFKIdTUhvyqpjZv3nJcLnWc SW1+9kX8Jkhr5yui+eDc/EYerIqbV/2dwru++7U3f7FeKbxz9xvmUyG1fqF8xpLi3nosk1u6iMRj qY2vtVjy5EGPpT8b8Oj1PRtLDVYuY+nju0Iswx0LXG79PkHQy7F88lzqCb1jaFzhS9o8fd0QdzRR Ux6U74e1zGuprd6KXG34lNsr1/OReLe7sf62ne6cHGwd6r0NbW/tNltqP0g3xe7TA1d4KN1flda3 16v88rbaYljEhfG6BhSjnet2pVj65mU/ltEyWixVzV5irzQsK8bS5ZocSza+mrFkfw== p4FdS1q7JqUvuJx0eWFiph1nfXmNNyNxrNlho7F+L1Gy7rR7J/Qbe/GoB80oAIK7L9VZBZvZfao8 SlnxSBukNnZji0OiZnM9bTcSFwb3r29QsNvkaov3BSvY1d5d9zlZOMaG2poHpIZ3Uw/SnLCyDK/x hJSnFqTP10phiDQSd6CVz8WvrhfS1+7zT//aA2n+TbmoZAQ3pDD6Pe2W9+rrnqTHt7/cka7NLfaW FtodN6TdwWt2IfG2cPFEkNJxsaDlStzmmgdSZX5BW33X3ZFK909c6Wrn3A1pJN6bK3VW4qeN4wu3 vnK78+0jT6RLB0fSsRd5r7tPVeEAkSaBk0cIPHcrxuX+ErwotUdGdWVhgyE9W1pyjKl0pe42CVKY XG/FIVKclau95+7zzRvh+eQo0pWyfF37yLkifclcnXgiVXPvl0sEaSTuQAujClO0t5LquSM9U1+k u8+jtBvS3tLGPe+GNBIHtPJncmmnvuvWVxzVe66kcyeuSOdKH+rCxbdw6oaUKz0/lwhSlMnOvirz 8a/Wcd4LaYXbTb/euCPd5baX6gn13oGUybFufz69yfp6n0k4Js3mibT+RJEWn75KNqQPa9yRmuER 6fII0r16m8zUSBzQqh1nX48eHyoeSJV59atWevFCWuCOl591B1LAQtHu/6xs/eqeXLgivVxdEj2R HtYvRc4D6WOGuywn5wCLa18P9+onjw/JhCvSm6XWhyfSy89zJn2HSBELQ7vL3Rx21tyRHonx69LW 2ro70s7BnCfSm/LuXJ/ofde+nnK3m4cFd6THG8Xyy/nzsyvS59OvfQdSgoWh/XUv10oeSJ807rnX zLgjPfnV+T7VNdEVaXk/AzLZs6/d+GUq5oH0/porNr4PXJFqJ5m52NZzpghIV34IUtBiQ6k0KKtl hvRNTDomTfLhqLJMkApLG4k9e0+PuNfllW1Emh7RNOVfP5H4In9QvgK0612nKOy1F9cZ0v5mytHT GCj6JEW6c8/v2wVhutu73ogh0ixBCn2xSqX9jNHXfN+BNLW6N6dQpJv8YcaGVP5Md6STV4JUXFjJ H9qRLqDkr7y1EC3n7Gt3u942+Pcg5pS/8q+VHYZ05TzrIO9cu/56RdVbvVJWHNaFvHe9+NJeGT53 PL0/579vvJ5+ou01cHvKJD+I3sKix9swBoupfJw9/VVXHU8VjS8b7e59ac6nrc+5u0jc87l6tr/y 5PlUE5YvXr2fflZeloZPHRRT5reFxYeq59tHqdam4P307fR91e0poZgyfzpXfdvzeFvbW9xbu+7R p+9LP7oD9nWqsfqLPeXnVpxP3w4uWwbFXJ7fFFKGleny9Db+lot5P30qrKwPn45Q7DX+oi54vv2r f9bZ83z6dSPsnLs9ZRT7/iptvHi9Dd09X5U9nx4I0sad59Nq6+3yyJtii7HF/adlz6fF7eO3uufT A2Fzjvem2HZMWEiueLwt73HF9WWjzyuJVcfT1NV5b5M9zWfXnLNy7+p1d3nb7TmZs8sLm4Y57PZ0 82Hr1PoUXDOLZ5jPLOfRhll6zA+dM6trVirLPq6Z0F9Azzcfyxzo9+D5/rrCjyyWlWLpwkUeP25B 1OkLaI0zZ5BKGIavcrFjyM3unLC0fpZh2oCPWzXExryIU/zgmzo74JpZZlPuWGstgRt5N0CZDO4O YHxfM/HN5xrrb0mQbXNFdHcyNmFtRZpaEz7OPZAq8/PXneajVe8P0aK6ffBECiroF++JlCu9n1y6 IWXzBRVm1a2viLRmRSpdLliQaic7lxaktcXF+SHS3vxn/cKi90UHgTd+Fr4fDaS7TRvS5L0nUiDv uuCGlFnjxHcw+yo6CIy+w4sH0vtn757OlXqSTe/b+0p8B0+k6Dt8uiNdi2XdkBJfjKA9WvIkMLFI PJGiPXJlG9O6bqAn39jog7GVf6h9+9ek9V4G363Aesr8z0vx7tQqYTxqyp+M75i82IE+P22nLBGp 4cR9TXzboz0g/kuDLhEuQJbLLSaThy/mGvMr6eHHRidRu2KuPolXAVE3Osm1jiV+hAA29L2FX6QN G/ruYwHEVqWImEXD47M0YKMYZx/p4zZDQAxoA8GwNdC19Q6tYouUEaG3k/usF+Lmx4Xds2Ahr1Oz egGx7Fq7+3qwaTT5+gx+LqIzN1g2qENtfkeg7pz4yIsWEjoozx3I8Tj5QJa8DWrSl77v1qRInDWq PFgC1j1OC0ub3P4wYuMIVBKiC8+DncMh0d1Jjh+s6VKbxpScPcQYQCxE/8hH4PhdgvcaPILzZv+W PfuHhu+15/ihJx5uBHH82g4ODSQWA4XWxSgwfnnnVykIWBhmX82Yen9qztp9+vGneyQ85cE0ephw 5tjnPhBL2HnQDyYkll30JIeih+l9aM9L0T604qSjUXza71oJCPAMT9zGuotE+HjQ7qVoktejNeli mn4w2hmR3lGuvc/YZ6VVbLvPShLLc+3avWNWmqMxTtfEzZurY39C47jsHi5iuy88mlJIhelV/Sy7 yEZ/hNmLBMtNe+oOoSt4Z2mDOQntEuY1uQjNuyt4DFO6w1cWlvaCONCDLIiFEYbzJEzus51aN3jH 5GQSEHKnMe8AZcZhwgGzz7vlUZVfKbnNOhJRHHfeVebuBr4jOc+nr/k0fjyyvrDVhhHGAMmYKB56 DqgxnPgBwzkMYo/yRqUEWBxS0Ars9NxslKVl0Jf+rmu7Nnbfem6dBE6G51tcvX+dG7HCfIYkNTok tV1PHReJewofd57+0nqeBoGnxWjqStv4gjXz2PdVTM7x9RrdXaTInt2CdSim0NZTbdcup51qKUJZ d6h4fRrV3zzwaNLpBWuNR5OssQvaKG+Tzhy6UOOnLzhs/hHDwt/mt41fy9+go+MHvliYEdw9+56G GSwaGYFdtmbFWTZ1QuXYFMDu/Z2Y8SgWYNeNR7Fyd2YUs0q0CSjWsW1EULsjjmt/wymErFpsHOt4 bxxX8MJDju3cfcbCOjbus7K/OTezWblz97MQwlGmNv9FyrKa60KdTf7wKCx13FoTiQs793OLU1Jn o2eqZU+ZPLQp3E3DvWChENAQxAJNCe/ieTfERwpE4mFpYrctx2sItS72gqe9wzNMeWjNjz0MXT86 WGXoi7n5hnRRcxjkvhhCFJ57b1lLOBu+7SPHF30jJE4EdKvBCO3AEgwT1LAID5webKeKfSz3ieEx hj/s3aT5IH8/tAB47scD4iwWHvMXAPvjCABn/2z+PvRwaXyiu5PcZim46hcH13rZ8r/2cUHwNkT/ IvHAESz0+eJzbzd8PGPUJ2ceH3D/pzgzYo1McNfYRShiuUxxT2YgnGwjln2Kiwv6V84+xQ+cU9zV SbNFlzwiJMC1c9PGEg6GIdnhmoW9PaGdiu8Du/3uGSGxBWW9urY0Tdeo5D/AXQ3Hgf6wX3hjkz8Y 2NWyaNeVgQEO0mTggx9hwg5ZOPlgRKtOEPf5PsCF4XsHWVy0WCBhgmJ9DlEA/ry7bYnUUUJQxyIK bJEGuym9NaD7x6zGNPBBmGBisCl9ODSlveZLCNqtnMf9WzNUg0bc0ksRipvX6lIwRwSoQTpfDp2K cKKuJT27FomHlEqHI47yGHw+5OTOoVPzTdShmF3lecb6fAXA5nVcHl8A2HZBM8KUnWH6iWxZoI2p 6Hw5OZwti4tVS9bdG9grKEs6PL5J510eWpMNE/E2PD73Xt9dOpcgJ9N2xBoHYLOKtyKo0ak3rkzG SRNikcLBqfbd6ca4eSq9sBxPoAzdSGN3x4RwXGagGxRqwfrAmWKlYggF/P2xNZ8nMPv6oKd1EWql AtMJ0gm7vZknW1w9Zw5bFQ0Z98qTravjqxtXvxKBCdkx1/g8SfmrvoxxGA9ieixz+0q03ldyRKL1 vlKRAN0dVqIBYbZ+AsYl2Jq7u55Gojki8ABsZhLteijRJreUMC4dVqL5zn0YtxlINDL69tDYpHD8 JVokPJzp114JHJ/1oPROwlzHybnOHPuAOTxoso5sWRSyLB26Wylso5exCxE8npHYOJbZF2An3nOF i+ChhBBaZmiNu5useZjnp/6SMbSQBR4rPt3EprbqjXbdz3mvvYZ0Gu9uJvSl7eOC4+bY1jSJUEAo NsPeGlEcD47vFggHFK+dKgTOqEs9SWtWEg++K7y+JrkTmF8gy23/mJ82hP6lnNoQyjL+MycSXhtW 5i5ctwiM5fHd3c7Gvqeg7LrQk8fCaMPbsK51JO7HIk8/49v3I/IORi0Sn14bIhx/XRhOixE4Ie17 Py1G4Ext3yMUN11o+vvjacOnH79pOKILaeTKVxuWR1eKsWycTYA4Lp7acCURch/WcBuGe+/JLrVy 12dIrKT0sAWsc+jObW7bfeTws/tuLEuXjovn7L4LNbsDxTajWKgpHuxcwkhm3Wa51y41D7sG6HmT C8cRwZFe0qiQHOE+uexqCXep5bOZEcWUz3o3eSwnTdi5qw28946G2blmb5f3KgB6fGNML7IDZXa7 bRFY8OpNmLUbBBWJiwurh0czYOJ8Vg0VT/ZaG7CPZTmMpU9BefrI976bb20cEapJgmNNfMyNr3Ti DvXZhnzccvUszLlP8uV6H7FM67xMD1HJbIsvmDlXDJtDZw6nawYdOSVgBjl0/hl0kfhscuhGkNoy 6Ki0nD6Hzj+DDrMFZ5FDR+eaVwYd8yymzqHzz6Bj2YJT59C5IjUz6NyyBSfJofPPoDPO7pg2h84/ g26Y+zZdDp1/Bh3KsVnk0DlFlH0/tPt65fg5dKOqzLodmURIvDKBzpZKQR601WfzzgNCLP6bXWyN 8mmS3/6pCDMNQ2VMlXq+m568Q0zOlcSC0/4NpJOX9ftYGOp6Y6/ChHRyhJhGt7dTKkWC0/BWl20M 67LPbP0t4Z8KRtb4MA3vV/1mNvzktg/L6b+E5IPVzFj9s6y/jCa72SNXXkQPblLOsTIyCdFZk4Ii V36N8kyaM0AEp8wRHgtm2KJzX/XYUT/iiaf7YTeD+G8F8QwaOyO9IcLGxfG3grjkit5n5qdOdnPZ CTlZsts4W0E8cxLTnWlCVWZ+Ws7H5h+DMN5bQSxuSCSEb1T0zNAK6dN07LsIXvnRNZs34SeIz8PJ 5EppfLfXfTjfRNcNlEZEcawk08rcsTPr0D9wRkbfy7cHYvmsZYcInBlhQ0Mjb3xpHUeYBN6+nlE6 DD1Jz8vsCsoDc2SBeRpdE+TxDYI00hh5fG/++S/ztqCVd2ranM8e+BDHUdia9Dnv1aQtS45VqISm gD3wY+wiqO3aI5gu5mDo8esOI5ietuUYwIJ8jCI5pzccsKAUGb922VdFEViQoxG+k8Pw6gwo5p8m OibFgo5CCKCYI3tm5+4+Y9/qtOeZPRPWljVyEzDqG3Kyu+p4/2w58ySKABBfcwFteBVeePx4dZvb ln3jezNz9j727IFdt7NuTGfPE0SQeBgB4JAwH3v+h6NYR3qMRDlnzkjwCJW5sB6P1w== 3McUt7BBBi96urlwXn6lNzmCUmPd1mRcbH7oUOA8t0UDfLbyr5AzhS8cOVaF/jhupnemj4Pufpwc kH7knx5nkzrmmcNuOW29vqc+H8se28e+zGjG/9p3zHg3eywcnUKGdxyG9sj+ZMwcy82GBYZOoZlb Ha5RLk0SQjTJsnPYLwNtrIiMb4adNCM6Bea9+jXKHpHJjkZkvg88IzIePOYRkTmYMCJjlzD84cJs IjLiwkp2MUzsIkRE5mAWO4gARGIGKYO7Z99Tn6cEYx4ckYmESUObOiKDq9X6jzQLwvgk54zkvPtt dsEkPfuUC7mlxNDIjjzUzas+ZzeWD4PyUP2MZetJFOLmdWp+SmboHLqFdOw7VUJ6LaBkQqWOmiEd H40MXVtJTN01Yu5a5v4EHIrpY97RpWGHIsF5dVOfG9Y5xF03Y2yb9RqmmP9uvVC7B5Ew06SOWr2k Q98gaGBynXOj3pllHdXkZCwNXnyYMB9u/PP6JsmH81xLmmk+HGKZNhk1OB8uZJ7FlPlwZp6FLSNu 4uwRj3y4MTNSJ8yHc88WnHU+XLC0nEU+nGn1TZ6qESIfLvQ5JFPlw7mMy6/68qzz4ewntBu5Q1Mv 67A8tukz61G9hV0cGq5We4UsEdi0eyKHkv+mHWpPZFDGl+hG7dEVKz8zID+6QWKibHQCJz2t2Zx3 bGfwyRMPhjOTTC7cy+DpN491FinaY5hc5x0QG3fHM1pey45JSO2xgIEIOQ1vPD1o+wlUgblME67R ukQUEdistibfd8gknM4aR2qH8RYDrPH8TE4DptmChYBErDDTB6B4T5/QZ3fkh/sbxm+NxYLN+x8J PNbOb8eRwO5nD45xxEwyPRrDwtQzm0Ptki8Wbi8Vxv9CE9BPjo19tLBfRmplruyaRjpBRmpl7s01 YDBeRurtbDJSn35mkZGKUGaRkYr5YrPISEU402ekIhRnRqrXMdDB+Vu3I/61bcMCSsvAbUb2aZhx mYZ3/nGt8Lttp0mFc9Nis0+F8xyXmabCDc+BD+O4T5oK506xWafChfQrp0yFi4Ru1DSpcCM7IiZM hfM3DC251fd+iyvjnQifd2yQcK6MjJ9X5+oWOVZsIvEQazYILNRJXV57Am2nNAOwqcKTVorZjhj2 XksKXlwgKWxhzlebZ+uVHurhree3hBNeOdDTtO5Hzvoedw+qNQL0Se+MS7vvIWFjQC7I3Dj93G3e VMqF+dqgWNIXtl5KVxtnxa1cfylfutpU78l15oWHYndre0+5OsjvZKv5/E7uEC8huOwYyijedMZg WczJno3lk3e2Fnv0vrlNO185s0cU7cluq9XTY2v42YJU/lyOr8XaXsludz4Zdr25Ui1nnSCOZLer He8MO7xUu+KF9NU3w243o1uQOu8zW0n1TKTOZDe8atq81dCaAEbv40v4JbvxWU+kqbXVb68MO2V+ /kcZPHlm2N0/+uWdfftl2LWvrtyQGvfxHdU/a14ZdnW/XMLzO2+kxZPHXYsv5iTwQktcLXshPR9h JZiuDD35xvh8xWX03WuuhoIoPR3510MsLN/xjNZkqvNIcTFFjYlbGjSd6tTvLLUty27bkMf+p1oj 2+TPFtv+ezYiofNoQh3iboma+N1j9ePfqNBNsh/nHrjnauyb5NysX6orZ3mTnJtCpOvIAYeuh6WT 5xbJ8fbDFELcOGIzMH3vfZvwEjk3UIQ1bTbMpHwQeNkI2jCjPXRtVMBdA35Nsuj9wribKX2a5Igc TzFfdusB1xANN7taMyBmk03n1kLnasL02XRuuXQjd6ZMnU3nFvAy7uKcXTadWy5dqJMnx8qm816v nGU2nZe0nG023VRR69DZdG7OhwsnT5lNZzMSWC6dfe7PIpvOLZfOTcJMl03n5jdHZp5N55ZLZ669 ziybjhmGtlw6Y7ft7LLp3HLphnGYWWXTuY0uiVrPNJvOfVV01tl0bk2KWNozm2w6t/FzPdl4qmw6 t1w6f0tpkmw6N1CRMYEFZ9OFXOGdMpvOCQo5flYU87cJx6RYiGy68BSbJpvOLZeOrr7NMpvOLZfO /aa8abLp3ACM5oxMm01nIYu5WuKVMzJ5Np2b7RxxHkg2dTadWy5dwL2iE2TTuY2QzxndE2bTWbtr 5NKF8ys9yREy/cZ75X3SbDq3DjnPtB8rm87eJB8H0Ccj1e4Auqy4/toPe3RTgJe0H3RNZbhcLKDY c+8naLJbyR90X527dTHr++pC35sQeF9d2Jy1fmrJvg92UjoV+v6GxeiJOj5XudkTFMZtkmHzh7mq Lmx65+gVtN6ZwgF0CrQAHKec+TTKeyvFeE3C+eIf/3QTmXaPaJM/6DlC5eKC3nHo/dH9R2HCYONc c+ctkw9mdjD494GTYhPvR/S95i507GKqa+7M+eJ30V3oNCWva+7G25886TV3jlMC3C+6Gy/s5nLN XfBNEx7bFMa65s7Qlb4X3TkXj4KvuQt7LlzncOrInLh5zcft+mXiDYiHITKLIiGN7s7hNPvwGSdD 59aTUyfSee48HGOvNUmkmyypyJHFGZ86A/bQbQvH+FlpeDfdSuIhaOLaNpF53ZEK1AmVBBMun4jw 2PySM6MID03132gbar1n9+zb6b9MmCAWsBt8jN1QACzUXuRQu6EAWJgd3f77y4nkm0nm47h3TJo8 5oQzdU4tgcJUnre0DAnHexPVWPckzuKiSeOexJkm1l46N02QexMuW7M6FRBBudh3LvmVYTJOoLVh hJn9pgnPnXtXIUlpdSRdTIhh5Cq5POrRYy7e5GcDOLOfZpCZ4jz32OVchdCpDADsyD8rYowbDOHR WYhF4qAb/Ez7fbrMx7CJDP53DCGcaW/NRSizOCWAXifnZ8QPd6cHw7FPw3EupRu9J9E3lWHsRIYU G337NLyZzTR03HA3eX7lODfcMSze03AmN9zRNQvvO+7GmYbeN9yNmfk4YT6Ry01500/DkRvuprgp bwxf2vemPO9pOOYNd/T2H++TwgOAObMnPG64C9p1EzKx9tZ/e1NYOfb0M42ZM5L7NrPE2qcf5y0A E96+FvqWdP/Mx+MZ5KUDlOz0e64InAAfKhIWzlTukyEtRzbXTJzfTq/L89ujOH5++0oiPTINVxLO zGSXfX2hpuHdWElMrlE4e0bYi6cxGTqJybzBcCXhfT3YWMtNCMoZzRmhWNijzRFYmFnpHbe0U6wV 4ui4UH7lXdg0Jr8kpnLXU88SLOPluN6Nn8REcqu9TUOX4xJJqtSYhqHXfXz57PT77AxS4r1vs8tx vfdcsTHtsfA5rvfjH03lfc7V/WyuezRuyptRjms+m/NcwInER4B55biObMPw5IiRJo2eQYSNmsF1 jywChMNwpGJf3IhgmH6Y8ba3flX44vM7uYPbwnz94LKwmbq8Wm+/phT4tntGc/vunko1YWljrkAV DwnsWilmfLel4Z1sXliR2vLhevM392fWUJX9HraV/OO9Ix/OkpfknYbXHbyu8J5IuRK37JX5p8wv qBfJZ6v3ak/YevJOOJwrdURvpLvzD9cOpETyG/ew7b9lP7zuYUv6pKadyd75cL0ldbFr2WstOrIc k4nNx6ZHalrS98a5ijPzj+xQNQl8uHbmgVSZj0snhVevfLiyD9LdBcU2X5wX3Z3PP3gg1fZsqZVO pBcOpHTfhcm/hzfeSIvF65J9VBfwadr8xlIwB8vrOUc9SrHRmmKeCwGRe11e2Q5RDyi20u4Xh2oS en0vOXctmMs1Lqoz7+M+WU4GC7lxEogqJ+2rQYWw2yZD3GK27p/aNBIhccn+oTZ/YcytVd5Nyrvu a7Oc3BI2tak3/l5ydxtmJKAbbmuVa5YU6vWQOyED6HQZsAEtfFZaiK1VYbPSAvZohuEnA5R1yStg T29Q1l3IXVqGZ+HTqJF9WuM3iWRxLrbH2qfl1yT3KPEE86Xts0uLtcblpgmHuCo+bSzbxVVx6hgz 814B9n6IBcOAvDJP6Tz23U/3mYCtMG7ur4eEmUF4+aU4tPMnjo+NdWCcd3ysOIsl65ciiSz7nkEU KmOzE+IQ2kgIwkzqtbhxciGkUxxm04hzgZXdYTeTY6BLM/SRK6Xxg8FecX5MuPOxs8YKBFRKo3H+ cU8essdUpJ+RUxe+tG7w7aWhE8nu/E45Cz4jwpYKGGS3uY6u206V2m5gfnvYTCY9NswWDHPOgXd2 m9/JqCGscVujvDfrh0gEtEZHgaJfCzNK5bSvKZJVnolTAYMvvaKgLLfM+AHzv9c4sF3DjFQENnqz 8aSdHFmvnApYUC7POBQLWLkcj2IBK5djdfJIevKk2Ei6sKczO9aNehb9MkEWYNgcQNusHDsLcLQN 7jmANmt87CxAn5XncPHkUFmAYXMAA29g9wIx1o16rruhQmcBhs0BdD+nN2wWYFh6uunK8FmAYXMA Q/jIPlmAYXMAA1bf/LMAt2hrRnvlvJSP7lG0JR78gUv5Ajk5IGsr3KV8QSdRzOZSPiph9v/wpXyO +5L+0KV8Hvcjz/hSvnGicJNfyuc8S+3PXMpn02J/7FI+V0spLJ0UH9uZtCb4bKjx7vUb72yoSe/1 s4qo0Vv9Jj4bynGvn//mxYCs59D3+vl2LTH9PqWD2ZwNFepev8CzoWZyr5//rX5j5FdOkQvhkpM4 0b1+bgb78FY/xy1mM9g07Har3ySZXOPvVvTO5BrvXj//W/2mvr+S3es3Xdwy7L1+/ll3BMsM7vXz 368fbodq8L1+YfMrp7vXzzYfRjJmXDl5gnv9hol7borOzx4b514//5H0ykqbUbo7u9UvRJw/1L1+ /tou7C7ooHv9wt/HN3XOu+etfhPdxze2ynO/j2+aGTiEMpTdvitWY9zrFywtZ3Gvn396Co3AT3+v n/+mAutNRtwU9/qNkNJ2q5/vuFhWaoLu9fO/1c89Y2j8e/38zcGgrLTZpHcyXTmzvAf3W/3Gnvse 9/r5mwGu9/FNcK+fC5R00OiPf6+fP5SA+/hC3+vnf6ufzxrfeHkPdb9b/Ygcm8G9fv63+kXi40xD 73v9xsxKm1mWtfVWv7ByLOhev+ms8bD3+oW5j2/6e/38b/Ub7z6+SaeP8z6+Se/1s0NxHvPnnpky /r1+bsG0sU7UCXWvn79DTc61nsG9fv63+gV4r+GT4X1v9bPcXDzVvX5jndo08b1+jnREx3rW5Pfx jRPN8r2Pb/pkeHar37R7rox7/TzC2WxDDdupMvW9fmHOTp/+Xj//uJb9Tq7J7/VzSx8b+louWmyi e/383Xa6c3j6e/383XbnrJz0Xj83ioXcCTnGvX4h/cop7/ULtXtw6nv9RgxD261+JpYp7/UzB9b1 Vj/LafNT3evnnxAbCXJ2Q97r579iY6HYVPf62dvlDE5ObMM47vXzX1wIOB0o9L1+/rf60XN7pr/X z2iSe0IsXRMf/6yUnItyePBUDjSH9zrMIaYbu58jJyqSMu81TGPj/eg9iS6Jiw5+og== NBnGsDbWOxaZy0w2hiph12Kv2faQMFzutK6Yg3xi80WPet2u0PuMgVo5iKUeTxa43N2XSqtgPlVs 4XhjP8slWrFc9bEjid3PgxJQrPmsn18vJzLfyaWdnx1u7+Nke/5nsKPEnio1Eb69bi1oq4Pi4vHp z4X883X/qMpZqaodl+6yh9luTD7alV53Lr6uN2uXx8rt51X9RP65SdTfF263k1Lh19zVxWEk/rXS XLtr1zcTrZ+y+hPvbrWUk9jtyebSgpjYVeLvj/v7ycHn/KPUfqqvkKElmZ0b11eXN7Fs6mUrJnz8 3KTWxKUtrrRzuMOV3qsH3K6yeNHtvuqJbk+7hfnSm39R3nry2+OZmQp4lVrPZW6z4pE+Z6S9/cp1 e09tvGxOn3df9bVll64+HJX17ep5B8XkZcccF7xPcvDKx5e3t44O3IhFyAHd7S92u+JCzLenn4nK Uv1s/ubhamOh1c3BuCwK0sdgvlmL1TCX9MBIDo0N0h3pBPerHbdITmJsu3R1FecW6jUoO2vbDfaO Y/pA187yw8gqiydTXWm53xLEmhslNpR4flB4KNXvCvON407++WDj/Dt3qeb2hJ+PMsmzhac/T93V x+5msfuy8rLbvLl7Ah77Wfg+AtmXKhqtmF8Cyt8m8FsiVUjHB6XE3v4+X3xZWcs3Kjke+bxVrH79 6MjEGaG8V0tzucpPBiXaAm5iyOC7WZhI7S9x83ouy05rNAyd+SUSjuByspQkP8F93GrDz5UU+Qka +eIHfm5l6M/nXj1NvokLa2uvpXLy8ZB7f9n62Fo9inWh1Ye0mZE4bWiaa72aj5YtPUjn42/mg7T1 wTVfMx9krQ8+1t/NB5wNS2Zh/9N4dJIkfeV3j+YqZlnKAmf3JVs1H2SsDzorHJblmJEkn3CYY/QN Nv+eciRhWmMKSBgDeXi2tbz93T7qbR/e3pZJCAbKSoQwy0DA+g4ZP5SCGko5DWT3aReqnOYQShoM gh+QOmfXPHlDXNC/+6jFzh7F3PHllwhvX6VSG/Nr8/g8BQiy31zu/ihjIn01sLxqqQ3lIVPIVdYW Vz5aS9eltaL0ayTbc/fu3H4erGHhmpJYhza28uNDdINH7OQj3cgjJxCTB9q5ru2WtpbqV4X92nqM yen7O75UFI417LMwHA0h2SzPM8a+r0hmxyuApa8T3keKvZ0SvkwDWVVg4rfrHAkUwLc7jn872k/C t0ee2h65txdhQ98XYKzeKqLxrSYRAGxgvy4IvAwxP+HnXc6IKeW+Hjnj2wtvtucNdNzRBpuLXzXR 8uAlJpbJBBFej3/irC9f3woRGeKOJmqr9Zfke/5TKZ1G4jtNbV6zeInmRZu0Q8MPaooN7/Pt32VN pFXGKv0Xjt/ltxLwrcIb32pgXQxrsond/yWNtEfu35SWkxur6k1m7rj0ehzXcVR3xMVyT+UOdlMy jNWzkire3O1tH95x8w4xaj2xjQpSZrwfrVjXxO1OMVG8y8+lQSz9+esulr4pd2Lp47vz2Ir+lsOy g1hGy7yg0j6Jpc7nQIvFMpfbW7GFglaOZbbFGlbfQmW1YMJepIEeOmrr9wkiFGHmbBOBumzM88sO qwJyE37ed4HQElIskSU2f7lvcOjeEu48/cEFJzydbi9JBARGMchP+LhvZ5nc3Io9M/GYz6ZJ3rbw PFjbzzXu+lka8mmkQbHR+Ji4sFo8cLO3wS08OXSwAD64BiwqiJQNNWmO6TObBRvrKaPBIFqJNASp SvtyCNJNvdnLv35t14Sdh+tNxrobRxwnvx2iFjvkrUJx5wftqI9TlIfLZv8wc/5pm3Hgbj5NyzBw hrNyd59Wws3zv3aac60Sv5cp8QjCCntv8wJF3flyKCOQmY24C6K0Z/piBqNZjI3u5oe68nx2rG/v KQpeT722s/N6Mn9Cfq4stgsrhfl6er94u1O/2Hq/4hfhqXBZ0ufljZK+cFEDfT2/tzr42ABfbCcr dW9gii/vGoqeXmmdMI4PyJFE/CzhA5u8W1jYWin+PK2I+UJ5+yr/8lTcO2vwWz/bue3C/nejVyo0 +R1ijeItzFKhAWAv+miZnrCzCix2Vlik871iqvHwuX11c9tdrevdr+3LQexT/dm7OIrEi5XKUrb4 UJv7JLMNsGgDOu/i7ec8XgyeG/oY42K+FQrZ7NotaORy/5nfWj34uvDs8Gh3wejcGCzGHK6SYf+Q S8UPvtmJDqVyKhIfWmFEcCnzK0cXQO96Y+crkTgfD/Pm6saiG2a6MuLE7cC8erhQeCrs7q5/bV8V xB8H0YNJLuBdNvf8/kREn5jH+ktZaW9nye7nMmlZP1tPobRkJ2QUn0o/poO0irvrtvKN0mJ362bp 7mervde9L5XTe/Pbpx9rwGNABGmh8H7euyBzsRd7XipwtXirALNy5Xz8kXajdiQ+Ab2XP3px4gwI herpZoiOkxWr8F0P03EXRjPOTv9zjIYdj9Cui9vdWMH0xDEs9dJztCesGF1by/TXCoPK7hGI0csj 8Gk2wXvd3pNjXRCfhcudorC3pRe1apr4N+AbtjaIkwNVHrmtXK/zSfpnsxRC0SESn2qyh2Q+1GKj uJX5Tj6/87XUeipk1aXeWJN9YgkztWwb2QsXltRjdRfsseWPzoI1JlFeLk6M2aPPMPedvQZhlmll tGaI2Raex6YW6yGEOj0daDwtPr4OJxJm9grFwW2R+B8xWkZ4bEJSj9XdSNy9w66MNnGfwR4L2Wu3 eTU1jzF7bVJrzTK5wC6PEN8p64zkW+OtfSWWPHnQY6lqdgs/dmJpoXRCfyaXd4RY5ql4Gcvklo7Q xTuEB5kuenSXsXRyi1RJo8eHLmCy0dyIZVrnT/g2h9U3qdtn9RjaGCwWlugpWeygsOMWRl8ytF1c ckHjuF6htXN6tvVcKsjy6/bV6q8ESphH5QBGIzG3tbZZyppxvZ/hGOQ+460u2AdPurPPITEDxbje TX3r5nB9H8bgKlZ8VU4/Q5kT6w/zYZGSu9JsHRaq5eWt1afPciF78drNv6+33kIjdZgQpvVknGo+ heEYwnrCGOzkEj2sKgMsbobjZIPsSW2wlKawGf+EpTS5Eo3EZ2M/+FsPzN//I8byEDPol7El7Aw8 8djyS7NjumaJqQee0D0SD095J/rwSg31y4RaRegvWqfZz3zXQXIMA93bz+l1iRmmCxcC6g3QJQ8J UC1NqRRLl2sH+JOLpX86t6gmSMxwFfXHaSz5+q7F0jcvRawnxjIH+v2f0i8uAgAjJGMI3LDuqkPc 4gm6EwrcMTBHvEV9sfJa/Npq/eReAf3FPVGt4RRrO/1/VL8Y3QWKuei2sJjDdteUMDcLhT8XjHHX LyjWz9xCIhN2nPLYeeF9sTOPJvQbEKFaHmOkQ5lQOPrj6tfxWdyyo3v6MJgnZozCTTmxQ3Ab+C/j TK8JuzumHJuKx8aSJhNMLh85FnaQQ0yuCXhsgsnFJIzL9MLVuZuf0RC/detCfifLCcXbnfuT7XSH 29qunp+UCpsp+WA73V5ZKjyU+s/be8or+Ptb71ed1WL3+e10dZO/0QrztUGxsLlcFEtXm+r9bEJ/ I3H+PxKWofvHZhmnmHWcP7xZ5Rbn3/6exlOd2Eee2orG0R/TopzAiWEntM8g/OqHfuIY7Fgcb4uP uVjUs3FiIvGgJYfpMd/CfJmhK/EnY7BB3psZH+MnjY8lFh6zGAs7xZ9nxFdx81TAf5nGV+GX6v38 p/pc91cyzBo3JjvZXSd/pvrS7YBu8aBr+WP7rJsXy0/bV9e/XnxjsEPZRr6VyjH4tlKcMBBLJMxS It+IPSbDSvThFskMt3k3xVqSvcPjdLfk1t2wWmzi7qbWGsrt5GtJ43TX1GJTjq9/dyPx2Yyvf3cB y0zG17+7ZFbOYHwnj/VNzs7O0R1rxWri7kbisxlf/+6SWekzvizG1d9MDdflrQnPQAfbZnzchG25 ZwO3MJuZ9Ukbx/Ad64tf+rJ9473sDKY593caxjmx5VLrl8UaZgtSn666aEVFvJ+1w9uh6Sfkr96k YUNJ2fyPMjg2ALzGnQAGb2c/ZJhYBD62+CAcWHpAymLr99/mStS17ZoeQu97qwe2KLdLTgDi/uO3 KWGE3iUFYWxPlOleObqJrlReEpLfOyrusE7wuy8fHLpmSVZW+VlmZV9zKeG59yaz7ZC3t7Wh7sVZ SbQv9ppcWGTey7O8dbtcAbs8VYIHWdx2eNYevbCHpDykE2x+rn5f2K7uMTk5tdq8PsGGzuGje/v9 RYnhuNzF2rki3SHf3bl/HKrvxNvCxRN4htIubtXP2hgp2x5SbBBDtDFKTKn3uGjwNLmpSZ+nDcXW WJnvTWgbJNgSLSSIr8VeDRJIOUIC6r2S9nxZDuElt95QIhR6lyYRnizSa3XweGqSwHFvVNpBArIu NkIEces8kWBEqGye2oiw0jPmMUUasw6JBwlsJ1Fs8gc9xv07yUOTCHvP2blf1yH4gB5rRplYPf1i JBAGPLH5TSJUT4+9+GCJyjbabuHj3I2VPAFQCbNk5cZxQRAA9G4gLwBs7geAIPd1+M4I3/mwRO4W 3E1N0w0rQ3oAwFnpC4IcLD1FN1DqZA2KTdYNcUH/yrkxlQMAjr4XCC++DNmGxJAroS8Tze6ElSsD ARDbcgSElS8naoOVKwGA5Q67sKORsHKltQ3PXm24N3fdGCCGfOk9GpsrXy0DxPIIAAtXGixFKRa6 G4Qvx+dKS3Q0MeRLH0r4qbwhV3J7hcs38xq4lpNiySH7caWrHbO198/OemF4zOgVpZijUUl/2RdM 2aQ3j4Vl0+SQx8JO1xGKhZB9/t2w8phBSkqx0N0Y8thYUsfCY0kvHgvdhlAaObZUeDpnIITeix3E slUjj9sGqpGXh3zpSQn/NvhLPlMj+1Bi2cqXk3DEslUjTya4lifXyMTlqv+qowG6l3YmCWcO9AcM tj1giG0vlj5NpkkWCmb1sDxFmgRjXLlo2vyLQormGy3n+VWWZVMql43Uw7O2kaNz2eHTHx8bZHWG Za99zZEUoQWSGchxiWyO/MTjW2gSE2aj/6rjLUp7NN/RmoNEfq4k0Jjcy7CfRxID8X690me5aPI+ N8wdGubVDZOKInGWVjTswcZ6ypJvVFnIrxsP8sPsxGdbZtF+bvhAXFj92DYenPIWLC/M6d9dH6ZW vlgx7+bTlgcWzJhtBLNgGeTKU4rmHT33fg3gwQXPp/X+Mkk0IhGSc2sK6ttHCuOa5yxFqrqgrjCH JX1MUsl3+GpmHX228xwJPPDVzX0csHOevXF+TfKXxGGqJsYuyt04zb5NZiQcg6uMNa1xc2vVXN67 2GlmP5a3z6rvR4XD/djlcDGOSgY8CsHldKCdSFxI7pXWpoYjJM+P1k0oO3L/bKG++/ygfWxfDhYa JD52himxV7zp3b4Kz4OXLUb5+xfRzN2ULJ0sbKpmiu0t5UChcJ7HGXabo8eNwTeA/A== 9pwk43LLG7l4tyRhv43fRPObREEUV78V+PnAIJarJST/g5mv+8CZ3yxpZnhvCfTFaM+DaH1U+Fow EjN/yUZfHhTrHoPmZbyY1pMvW6vczULKkiTxmmCH3tIOwYdxlppxOhs7UG1DfrYkMouLyVMk6jN8 3N+id/7Mm98Ea73jDwnLJEdrIqQ956XXm/t8IaUlS6Xi8Y1mZIN+y1z9bUUhWd9mjvYDPWthnLzI SEBmZGomeZHshlzPzMjZ5EUSf98nMzI1k7xImsvjnRk5TV7kf92IqDqnRTVJlaO5i0Gz3j3tNj4a rWg6shrJbe/z/HWr1i516/Wr+t/9Qrs6+K63+tGVaG77Mr+/r8mFerVdq0fTNFI85IUMayoLBFpP 8rBFCKmIKLzru1978xfrlcI7d7/h3IyXFPfWcTPeBV2LWqNrWunPxifuusvGUoOVS1zJKsQy3LFA eM/tjBRLnPVB+X5Yy7yW2uqtyNWs069cz6PVuLH+tp3unBxsHeq9DW1v7TZbaj9IN8Xu0wNXeCjd X5XWt9erZPztJ5G4xVmNnGrzPBDrOfK25brFWHLtRMK+3sT0WLsdS5ffE5iM/I67Cku4LfHcK0F5 dB9If0tj69BDFWdhiMrC9xPNJF9av5epctm5KxPeyhjy9KmHP01hiFOSfUvQZPJ672uZYNlbZkYB P5emRg/9mc/iTNjLmi/mTLH/BPOts2PMCSlhsRtqicSK8WBl2WY3WI6p2NhKW8wDS878RilreWBR LjDzLHaDBf3uCvHakhiPHuLe3UpZzAML5t3S0DB5AQJeg3TYPcoxwbZ7ytGDHRb0Pk66E7pgyr+9 xOnxEdRuSFED4K3Doxw8z5gjuCAsbSTwTp3zLLMRlLyAPzm8/6fLV/dOyU8GtvrwyDMb776UMg97 SDOrUUgqK+bpF1fZSdTQyBGhphK6yhn+z8wgctb149x8by11vQoUUzaupZNt9bmWYGbGw2XMOMvh URgeYjE8Q0RIDmpfpsmQttoSe+vIlbdZZkY87PPMAsYddGwyFJrXAvs2eHyh2Y3FZKXMvgkfeGTB rczshocthPiQJZFpodw84ui75cEFhS28Ju8+h6P/YD2X4nW19su0JSRzgrxZ+vJ6G8uHsc2M87rz lhtEFi0HS5p2mhgf7NcNpM85epjLonAtUSdhcfVRZt8KlYZZT2T1br63LXvpWHtO81fPpUJzrrp9 cfW0VHzLbN2ijbBGrixic6PfUai2tJ8OZT8OatF2NM7Nj/XMr7EOx4Gy1QOyZWwr19872Xq/Lu6X 2uX9rZSu7JVZZv7+ayNlO12ILRQuMVdrWyNh7qQhws7arC93XylDbr70qIPVmDtbNB2snuETZWlk lt3kSs7FIS7y8Fwcfm/h1waVm6Z4hHduOCo88fwuvGQlS06cxONmHqgsdT8kfY+jZ37l7SyAjw4T xKpyHqJDzZZ8vMOaDKKVnA/ETvQAf8u0WCxmJ55c2clzhYO1Njf0vQzPC0aIWSzry0b/TlJkkKkn BN1AyXeSoWJtt7OC1vzJ0GqqA+fUyC1o4HYNYQ8PzAlz4pJVuIycwjmUTo671qivvhWw9jeX354z Fw9vRhYPhV7SCiDdKNrWb0hkIb+wWbSscib0e9Gxyjk3t7G5a6xytpcdq5y9uVJpuH1mj6vPyTnr mZJ0herubNsE0UjYphfYCuQkKMICxafVDM59HqzLQhpHiJ6fSMqQIbO07LlXpt7vU88wfst95+7L KVYRzA59RuJ0WZOdwbUuDBfXcDnr2WOFMdUyxiXU+iJb77SuMN6nW9MsrrlF3seLSKaGRFh+7Ipv BgnIkq9BgvxD7cUgQTbjOL0OnZYAIiwvWFYYN/M/bev6IsxKz3VmcpZB4ApjyMUgLz7IWXaGTbbS nExYqEgWh10YKRL3BZEMAcIXAL2ZnK1DTwbCygy+84HEPV1BpKftRsY2KycCkQ3bDQIA5ssoiNy0 3eBSYVbufUHw43Ol/f6Y13RywtltAlh2A0AoFhrE9BImnfYAEXY00hlPAOyEkdFWOEFkQ4yG50YM EmFJT8tUac4fgGUPiicIPgQp/VReWhhKS2V+OL16c7uHeVvN3PKw3kJLXD1j9Urfgr2eK4OM8Jhf r3KTSp0hj+W8WCQsn+e8GcTKY77dmIpBCI/luGm7ESB1QvBYTpi2DWIYjbwnrR/nUxREd0MWbSCE MFInEvdrheDcfDV2GzI2jTwJJYRsWI7w1MhCLrgbvjvIBAtLjamRScAbHNItcFzl9bR12+XGRaN0 tbnyAH5z9mF7TznZy1c+Dn6R3YyYcWQEsqkTRyLTMz5ZlkWuyNmy3B87WZaeXWht6J84WZZi4SyP /sTJshHL2bJ/7mRZuhpBz5b9cyfLkpPEfU6Cnc3JshEnxD9ysizBYq6B/6mTZcmdK+xs2T93smwk Pjxb9s+dLAvS0jxb9s+cLEt15f8f6/s3jfX1/utGZDUSx+XJcrFVsy5NRuJxKLms9wcdrCCXd+of jdZR5Z96N8JH6T8O/uGnqkd5QYsKsgw/ZCw9eoskbrq9/u9KlE9Gj4BHyrntbr/QqPYb7Val+090 BYvujo+u9wvRlSirXIbKq9EEtIcrQ3V4lsQV0TK0sRzhotvw/91fkUHkJ8Ix9FDwD/w4gC+/oOiv KM9Fj6OPz1y0hpUvIoKsZ+WoyKnw+R2hf+nnEftFavCyAgW08kiBUf8zchtpAdjTCMeQUzrcVVh7 BNqeWeJ8dycdF83tt/rRxOXNbvnys9KpX/3TqVuIdR7Ro4lk9O42cu2kFfypRRT2dHlA+5NVFV1V of1ZVRYFHb8ogqByMKJZjRcFBf7yHK8rACrL6fiNlMiaJoz2X9WykiwqUUGXs4KkKkAFLNOAQbBI RwSCqmcFRcFKSlbhFJ2UKCrAE3Q1K2iiEM1HBI3LiirHQxnAFEQxKmh8ltNkqK5DdY5XSImKFIPG 68CL+Baf1VQJiqAur5MauqarpECQZHxHgNZzCimBFirkLSHLqaKjFifxDI5RwIk6RaapCkOmapJA GiRpPMEmyiJpMs/LahQ7oUi0p5Ju9otXOYnQQ+I0lfVegWmkS1kROwoFvMYjXDEryIqIryEVRR0r CcAvCBNpTQqgFapAfvOKwJMCTlDpWyp81aCSpmVlTgCsKrREQKyakhU4mSclMMwAQJOgiwybAi3Q KMllHZHBwOiiTrBogkxHURYkiTySJdmgvg78S2DyisgTmJKAAwElZGQRr8oLOnlP01SVvAfQBdYn +IvvqUATSSMlioTsAz3gFFkiiDlNIq8BI4mKSMgscUhTKNEUZCQcLvJXz+qSJJKGwLDz7DVdVljj KJdgiUoKFF1X7a/pOmMSgK0TrgMSqrpMasmyqJLW6rymk0ZSAsAjUZLpgEMPVAMoGTkoETXEp0O7 NYG+xxFGQnrzmkETXqEDLvG6RPAqikq4AlpJSQndFwnj6LLMs9comaAWNFInjdMUQSSAgM0oflnR RYJOg2+sd4qmyrRNPG0b8CAlvCbSyqzbCtBEk/EtAAmciiBlmEGkB9BagUO0wLs8cgyUCDxH56LI i8Z7nMxpZDA1EUUA4WJRIgOuSjJlY5FXKIMBg9P3UAYhDVTZQIxTjbC/mJVVwsYgekg3VQE6rtIx EGE8cQygDEaMJwyiCSItkSg3oDAhjClkFV6g8wCapyEfICyN8aOkSTrBB80USPNEmceJBNNXl0g7 oXkKJ5JmajJ0GZ9BHVpbkniJlHC8xMQh5RQAqRFAwCi6xBMcdFCAwTUBxxBLRMKqKHvM1yRNocwq k8YCr0s6HXqorJN2KApCBAKKOs+zOQ5w6cCCyKeTnOORJjA8moRYkPSgDQiHcQLlFCjTVU4gZZJo zFoexw5KNIn026kH8pESWA8FeJtnkw8nNvYNNYSA/KhR4SThPEZKaERXSFTIQQd0jUgbAUeJtUPi kbQ8vM3JlJAc6QdSi6caQ5JUkZTA8POGhtBpJUkg01KAWcTTSqJOqI28gfLcKKkSDlLpkJq1JKAN zgcokQWccsB5hNiojgxJI8hEagKJZZnSWiUaAQdSx6YRGS9RCalhO5DNkRFIl1Au0AnO06EFuQJm O9UVEsdEtEZHFMpkIvQAJNVLEkhtnF3QMlmgCkUinKWptPF0LqoCjhUKOImnGkXSiAwB0upIGmAb QeGp7EGhRMWayqGIhyHmVVkjMCVQ40TbgWDXqaTgmELUVYHKelT6ukQUKRUZSDa0B7CE17E6lIDI 04clOABYpjkrqcOCe1KH50TZWgk4kmOwOZAPVMZjHVTamsDRvkjUJsAyQSQawSxBWcnL9hJeoQRH jakjM4HdAlMfbbhhkcIEDClRVVICIy0xUCI1iYBgqtkEzTALeFZLEugc4omZBCUCRyejxlFOoVNe p2xExC3SQNcENq1lKq8FHmUX0WrUMEDJQFSHxjgMtQQRcFCbl9lwapxGKcZrgsJeU0XSOBD8CtWF ZGCJpUO1nMykEZo1EqewVkqKQqWnLuAXYFFJlZgYEIisInJYHioANlclZttoPJliYKAJVG9wIjEn YPJpOjULiA1ApTYba46JOHifznEi5JkdIyloEKFq4EwbS0bti30gtgoC0nlGCyaHeZ5MP/giU2xo fEgKnSSazlG0RDZbhoDP8ohMR1kjaKxvCqpXnegRKod4Mtw4pBwVQwpHx18RNUOPiZpCDWVJIAwO okIhuDSm4nC4eBhaZHlJlGU2AERoiRwgkQU6MSReQAtXHFpDpEsih2JMMJmSzCdgChH1LlJLlXlS AmqMpw1QeVqiiJLGmgnyR6NlRMphCS+SApAVlAFUMKdICRHW9DUkCXpAzK4DphbI7FVRDVCaqKqk My+Jmu4yGru0CvWjhiY+lGkiNT1UgQgLtKp0qj9ligzxm0MiS6wMjBH6HjCEQkuIIkSVoku0RFFF kb1HLHlCFJ2jtYAdKCQQAlRMC5KgEurqxqhw1JASOTREyZwDbhZ1OiqgyihbgyylHo1GjSeVmL1U FFLHARlXIAYdOpMKVeUwc1TCFqIuKobCFHkqrVROZ/qemFroJohUBykcSm6QVeCKyMxOEHGAiQNn WvciAtBlhhftHKKvUVYJ1DpHE03hqNIBk4MaSKDdqUmryCI1Z6jNhcYeKA/yHggCTaOiCUw8qj0Z 0wB9OfIez8QeClcgFnkP7VOB8ih0htYiVgwRLaiq8DWOmnogjnT2lqwwOULmPiLjeUp5alCOmCx5 cM6Xr939czXAPyd+dyGCExH4AaAraOHAIHyTMl7FQVNQ4nIqma5UzClAQyQKsgHaP1igiUQLEaeV 42gZaHnmEBPfDkpElcxyDvlQHJbgexxz0kiZiDMH+IcjthQUSWTMgDV0AUcISzAKgKwByp2CQglK DQ9BRi7HZvLEB0U5o9HuUesAJabRORwVah5RQGgcC9RDouOLJTgPiENF7D6jpEosDw== 0B2KtRaapIrCiMlMEWLBYAGa29Rg4QQGSkMSEM9MQt2hgJWqytR/FHUUwgpqZk5nPoeq4lRUkPs0 6uOAV43NVKm7hixOqatSHmQ2HHHYoUzhNYG59wIpUElt1OMi8iOUsMHECQRWFQWlKQqdUoKI1jWU 6BQ/qFiRtBJKwK1n7+lECynoJ6PBgjEH4noraLBodFJrBJBG52+eDjhxfREUEgq5QsaMBiwRRU0n LKdoKHwV9Op1nfAOjC/xQZFQAlUsNFyjoLVC7Dsnh6MPQGIbRGYpIAN0sDxohAiEs6UMJRNtMpbI ZDbKqHgUUiLLksokDPX0sIyjAkZWyFChmydRrxCMEQpaxjGj/pJAohukDHUwOiDEFMUSKj8xkoE8 Qko0hYkKASM/lvcwvCMoQ+hYwnFkAglUnsB7QG6RhEywM8TGA0ISHwQKSEQBiUgEKk4yjVpoSEdN oLNT0XmDb2XyF5QyJSwIKGNK8YQP4Cv4F7SWprPqqsLToRJJgWyMOZo5NG4GX1XaN5jdGk5z8kWl zClJZKgxOMNTBtZ5nYpPkCtEWioa1adIS+LlYwl1rHFUZAYJhIvMdBFMAcpTzCEH+YDmg2V6wjhJ EiWTOHTkBUlnRTLzdRhtRRLl0Ax/CktkXTLiUrrCxkkjpjSHfKVbWc7JmFWQ8jwR1QiRtl4EQ+Gb SFxRID3CqIlInQIaW1HRQiTRFlSuaNepzHfC2QaqlGeMIwrE98bpQyvx6AmQUI6Owhw5SRKYdNU4 5rICb+mkEuMXsOgVibqDNBqBJeiUMwmkYNcUnfmz6CSg0WVpN9hTokbryOj743u8MR3RyCZjY4TV kJUlYgeiWcFTESTLLECmGFIY2JsTqS9AjVNFZo9IPI0xI4dOM7UydUGmI6/LMPLUjaIRCOQGhUUn VRk7T/iZ+SUK43RF1gyDlYwRKRM4nrl7GlMg1N3EL0gNoj4Uw5EjvTdnErGPZYHWYpzGbGgsMQYU yzTWTOBVik9UKTpBFKgbR9/HEtCJhl1tTGmwBal3yQk8BS5pzC8Bf4zqNIVXDO5XZKZDVYWEpUFg KCKlCvVUYIhVieo0MCkV9hqnMDVHw7oCDcmjRFB0Gg1TJCoRwDuQmGEtEdZC4SQTaxwEuqrTEqK3 Mciq61TmGwIBXTYSMQMm4FTmcsHkpVLPDARKCkdLSPfpe4w1MbrKUxuaBtFRRBCNhPYy1XEKjT1Q GxqA0/eoxYuWHEcEAPCjRpxVjsVDgFlJsJCF4dmsJqNCgm6KzPQerzHTm1MpjxNfh9reMrW/kO8F Gr0XJZHpeY2En3QUAbREYwFPdHwVnb6n6bJsCaSjNCVxVWJekjmlmUOHbiqJUqHOJhENDPOrTByL gkhDirqg0hJJ0ozgmMYptEzmSARNZVMeSwj/Y+CeWApQoog0Eo9xfo2nZoRKTCJ0EqhGgy6QILuK vhBHZY0xh9FxIIoQDUiFVgILXyUlxB2lwT3C9FAii8Y6A1SngowFe4HbdIHWkhSNhv7oIxRaPPUU SYhWoXJTEdkXjheo3DQHSCMaBgeWM7UcJ9JmijJHJxfoZkpfEk1EW5hE2dG2w0AOviYYykJBlqTa BmrT6Up5jGgNZmDrHHWfUb2rPK2uEaEgIuVUUkCVA05kYqgzhwbfUpgxqnAseIwcohAhzbHYCvZJ IAIZo/UK08TgI9HXqA2L9gpZTMESIqXQqiHxOFIiaoyUnGjWQkZWBcP4Mt8DVcoRmxBLTDcNlIoy LEO7SiQ0wQJdYVFckaEzIuPoKuhGmUpD4+CFaNb3ZLoQZZZQW0/UBKNMo0sAKnU6GHTil1JzDGO7 NBRBGFqilCLrrMTaVFUKyQwc8yqjJimpEvmgsc7QShgmFmmBRCNmJIJL8cOAm4EPQact4Ig5hAET WafvUfcDRb2GPrYMg6iZKpAaFFhGxDhasiJdHqZqgEQy8ZHMxBLTnMSkgzLqo5B1GJ0CIkFVshxC 3AejhMZS6ZKftZYkiBqDROKdMk5gVkdlzZSJx0eLdBqDpWERLNFYMBdmnc5KWMjdCEBiGQ0LU5rK xkIHLgrKjAd5VTKsCbIWoKCRLbJYo0T8Fx5MI1lnrxGNBAaZahghMqEuFCm6QrxaLCMLbwpPHSCM I0hkHqBrL9IGiBpH7UGyfkZBUe2IZWRhhpRwdLbTCC6WUEECJTwzQgCdKtJpz0ssLKxmVeoV0HHG 2IYu0vckVaOLidBuZreKdD0V1+eMMk4mS+bATjoTGKqmUXdcpjSRqAbWDfcSiUKXB3FVkqf9J8YB iYYTPsMSkXTXEiLgqelyRAxdTlGlYRmW0AiuwpbP0c+j+ghpSZ1DkQpqKiY1Et/iJYlKV14kkTKJ zSaJdgzfQktNYlaJLNKwmCAwx5MMqtMUn0EghtiVZB0DORfDt9/UjCRKyFiaoCUS5XhF4o0SlZaA z2iYkSqJxOAEQ4OZWrLUwsY5LjKD0PBvJJkZcVRVoRmmK0YsVFLY8hRlaIz9SsxYk6hdg46sTle7 RZXGs9DW4xVaixo2aOzxks4CzBQiGKSaWVCNmMLNUoU4MYhKF9l6usCAqDxnmHoSzxb5OZWjph41 NrD/PH1f5HUauZM5tvQA6FXSfJWaD2ypmJVoHDNrRWKGs5IqM345Ry1w5hQGia2Q0BVMlBWiZAyK QlaIsQ0Sq6UKbPVCMMbEzgTmeiUKVIFUQUMKWkvZg1pQuAams8Uhhhej8GwNjvWAlTAqy5pkrYVT VKG1JGLDoT1L7HdNHcY5dLZkha0TdLpCTBc2kQSaRt8TycoI+roo25htLLJVE+pd4JDRYD/TkIRN NM1YK2HLljDqHDOlgayUL2SRozstBJm5EIyJWEk1MnTYh7XQiZFo80hgg3pMIjPmecazMrMsTfZT mEmAY06iGURlqHRGShxdnCdlElNVGGthol5h6ms46lSBQ4kmKVHbe2BBGLDIYhV+AVONYgR7ki2V 6kzZ2VlhGvFztEN31xVbNbK3LpOJxONnlY/6VbfSaNa7kY9e5Xc9Wmm12v1Kv96BJ9GPbr3Xb3fr 0d5n+y8sgVeM6vF48bQU+f8AQ4MC7w==
Joga
V takto označenom hoteli je precvičovaná joga. Viac informácii o tejto službe je uvedených v opise konkrétneho hotela.

Bez detí do 16 rokov
V takto označenom hoteli môžu dovolenkovať deti od uvedeného veku.

Bez detí do 18 rokov
V takto označenom hoteli môžu dovolenkovať len osoby vo veku 18 a viac.

3 deti do 12 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

3 deti do 6 rokov zdarma
Uvedený počet detí v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Miestny prelet v cene
Na takto označenom zájazde, máte miestne prelety v rozsahu programu zahrnuté v cene zájazdu.

Maximálne 16 osôb
Uvedený počet osôb predstavuje maximálnu veľkosť skupiny na poznávacom zájazde.

2 deti do 7 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Národné parky
Na takto označenom zájazde navštívite národné parky v rozsahu uvedenom v programe zájazdu.

S pobytom pri mori
Takto označený poznávací zájazd je spojený s pobytom pri mori. Viac informácií o dĺžke pobytu pri mori nájdete v opise konkrétneho zájazdu.
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Skipas v cene
V takto označenom hoteli je pobyt možné kúpiť aj so skipasom v cene. Viac informácií o podmienkach možnosti kúpy pobytu so skipasom v cene sa nachádza v opise konkrétneho hotela.

Slovenský sprievodca
Na zájazde sprevádza sprievodca CK SATUR.

Zábavné parky
Na takto označenom zájazde navštívite zábavné parky v rozsahu uvedenom v programe zájazdu.

Vstupy v cene
V cene zájazdu sú zahrnuté aj vstupy do pamiatok a múzeí podľa programu. Viac informácií nájdete v opise konkrétneho hotela.
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Priamo na svahu
Takto označený hotel sa nachádza priamo na svahu v štýle ski-in & ski-out.
eJztvVd2KkvTINoTYA4gCQmEK2/kJYy89xYhQBJbCBBmn3O+h55BD+A+9mM/9BDu0989rxuRmVVU FeUwu//+1rpnr4MgKysiMzIyXGZkxmNnl5ntWvutnhGzXDQSj+e79Uq/3V2JktLofrM56PW7WJS4 SEZ5JctBpe19rcwq3tS7vUa7tUIeZSV4WMK3EweVr8FbMppIQslVo9+sQ9n+V7tVKYtStvf7I2ng gpcLlT485oUsJ2R5PcrLKxxiyVdavyu9XuNf+FARNRHKdtqDVq3R+thp/70SFWSd/C9yGv4Pj/ca F/Wes05Wpp+8rEA1FX6ST6heaFcH3/VW/6zbrtZ7vXy72e72VqL5fyqt6HHlA55Uovf1ZrP9V3Sn Wal+RaDncrnUaNahk9+VPmkzFvJCeWfQaNZOBt9vdei+ovNYLJYJyOsewAKw+B2L1fL+N5Rc1vt9 aCYgxN5e7O5YmwGF5F/i8aL+0cAh+F//rfUf//M5yeB2253vSverZ+uhvXtY76r+3WkCeSktNBFr Oj9ZTegVqSVFM7oCz2RFjCqaYjwf0qr+u1H/ayV60m7VKUG2u/1LOkqSxHH0kz65GDTr3etWow/t JBTRKUWO27V6kxWR90vNCiEE+ccPP2mFq0r3o96HoW03B33CbZqBASh+VPmn3h0iOO3UW1ftG9JG XgNKKDyQRNayOq9E4VORkcU0KcpzihoVFIJM1aK6bqLnh58UC8JEiAYqFQbsDIbwtNv4aLRWWEPV 8m63URsOqypENfpB+pLVLP/rxv+00dD/fr/eYp0AdsofW9iDyx7nAWOxVcu3v3EQejgVgC9awDLN 9gd9Zn4nT+D1QYe2nvwuw3iddRsthBk5IU+08llzAI92u+1BZ7/13o4k6Ky/qVdhasOQ1qKnb7/g B0zkm/oXKWv/rrSeRJWPtt+6lX+RB6xyttLoJH3hQi+79Sh9CG+Sn8bf4LcL9XeYdcPXH54ETu0N ftPmfLdrgyaTWqdv+Kj59Q/UKrZ+15vtTj1aadWit5VuJxjRWbPSqnSjpNwDz5MoS43fTwKw1Hel +fYPRQyVjxq/AUAF6BwCD/BSB6hHXiFVTJyBFSyPQiCq9D9BgtVbtZ4v3ZCDWoP+kyAIrCv0pWAM l1Xk3250pzvofUav2u2mL6KL9r96SLzflSoiA3JKEqAVlX69Ci8yaAQYwvq/H/8ZeaF12qKkDtcK wMobWKO9evT3v9rdr/o3Dn+3/++CHGqPhxglCoiS3+SBg/D/NqjzlWaz8dGtdD4b1bDYDyvklfdG 9cutARTkODz/z/dbu9nofZvygpag1DurdPuNarN++U+vX/8OzULRYq0BwtxDGvnWufyr0q9+HjVA K3QbdV+RgUP23mjVYL5eDhp9FJuXzTaK1DqlWv83iF9DomLtEql9aQKVy6DvrBotk/FXdTp9gpZK /59mvRfJHbbaf7XIj+hKJPF48x//b/Wz/S+0sKK5k8p3PZqO5C4bYD3VjUpc9DTCWWwEPnpXgYKL CGh0heNUGVW7pCtoSGRVTZclpvjh3912hBv++Ad+HMCXX1D0F9gh0ePo4zMXrUHx3UWEQK5FckSL RFcj0RxoPvhLugH9HnYikBJnlSZYEXXS7LO3MA0dsTdJZ+/+FRk1RM+qkbMdsw0GqnGG4Qjg2Wk/ 0klSZZIR5zn6iM4JBPNfWDEAchR6AGetNSxfcFMqkXg5Z/wGlsBfjSqapJXuP+R3gvpBwESXfQD2 EU18be+XBs2m8RZzmOBpElgsXhYFFczQ3D7Asyp1tCTLF42Pz/5ut15vBdctNdvt7kW9RmvKXDR3 Ua80PeqddirVRv8fWpfzw77THNRpNUEReMmj6lH93dpOWdM13qfqEKgiy6JPxRD9wWrO7vj1/P29 V+8Pkct+nTfRgwfhATQP7mEeHM5+UDsJQFtDcZ6Tymdt4DooGH0JDJFm3X+U0Lsya+yA4gBxvQ9m 6Tv1KEDGVoClo6B7Kj1jdPwbWfwb3nOByVlgtgf9ZqNVj4I8aH/Ve+Eq9+t/M7CiZwuQnuhMBjYV x93aUslziLBmqVKtb7c+DGImJC3Lkf8sE/XyZpf41eAF79WREOHq3jZq/U82RbyHf4/4Ti0rYEnW VK8JRXjVMqMkb0KgXwptKoAwq7SqrIMar/Pgw2uShH+CuKxPwjCkQkhBYxELHtWu/unUg0aGsJtj aHJ3x0cn7VrdVbquRhN/fzdb8DgDzNVtvA36BvPltrvdCq31p0HMAL6lVvWz0ax1jYE2yGk8xY++ ScrEYqtXBuOot2rhRWvV3xVzYEh5z6NeCywcWo21pGf79W9KnVa7VQ9BmGa7+oWSPZgyRs0ZMeak /XprkIAmH6JvwByX9f4J6URw/6y1ZzT8U1KC96VEqP43Km/NehjGDxzVf6eJvvI79FTHqv/JHI3d qw56/fb3f64k+3N8uNKroPOITgNMsbDs+MfnxSUav//XNOU/nSzf9X6lBkM0bTv0KdsxX2PuYRgu t1RmNHA1uzvdeq/e/V2Ptn/Xux30bHv+L1SbjU602ka2/TvaBde3bUymxONl/3//P/UaOP7Rbvtf zcb//u91Gh3Igf9RhQYajQaQfNT0kMkiRLRkYjjDJvWjQ4XDDy1m8Lejx/XeZ/Si0uvXwVomRml0 uOpjuA62N04H/c6gH/AOzxnek6PHXfJa5jdZwoi+VZpDC9ryxkiHjiqtj0Hlox49a3cw+EXrZ2Sj ad6m9kUdcMMPYkTfVFqN3ieQzWJ5a5JIDHeRV4INd2I/42pFHd0mh9/m7daSN24avcZbowneKJr/ drdB1cO4DUNYV+2OtQvj+B5DIDvtPqgDKxxFJXAouDBw3Aiq6nJ4gqKrOB49cYGTrgLut2r1vy/r 1XarNt47pUa3F4CGsIv3sHm9ZnZn+sE2QU0x1iaMkaFWVT78UCMYt5F2WjCiYgiKTqU2HBMq+r4r vS+HNOx12s6oR6XZYBJQNQyaWqeRZX4tK6m2m11TNm/vR7cH/bYpkOoOiEScGPI7+tUCB6MN8uuD RtF9qjZApMHQRd9wRQ46PlJZj3YqHZBpvcb3oFmxCD9TkOnRSrf/1q50ayDlm+2u3VLD5/1updXr VECtVf+BNjVq0d4wFiNIguYJKypAywZhq35YYoVBdbuGA2YN17nU5C0NCKxqaUBgXbMBZBOKWdPQ CXSbyjBmxdvG78xQwlf1v/tk6aRCJyJTrGTfBoku0W0bPoGmu3v2DsfiUVHOPTCFESFLfUM6IJjt br2yTabSqFfnmD5mP/Z724wkhfp7ZdC0+Isar6hk3pI/jnlrkXP2hhQavU6z8s9xpcumYOIQqNRs VMG66DT/47/3W+0oP2paWKwGM6C0fWFYBaq5CWbYDNC2V+0L2gQqStq9hhnqEoyg3XDnTNhXeYdR aBCIUNN4BsCq7W6tXhuVTtHcSbtve2yZyJeV3/VjIHMD7DADsNNyGwnhtSpO8TFS5bP9116j5hRI wDBkpQ2pC1O/WrdLDXhcarf6l4O3Ht2P4mK38UIUxN5ut1JroKTCjRbUkPMz3ehLRxgXhk6Sl8gU GbHdbJj4aPHscmxU9K1gXGjmPomiAoYu2RZATF1cpq2T38+WeWZ0wMe2tcfjUTFgIH4bA/FDOlrq EHh5tMHzzAa/sNrgI1VPWVj90isGb6t1ZQbf1aG0o1WorsrRjTzRHasVzDuqnjpcifEoRschNMmw cgDNKMRwRKN1A6lmr+ZONlonHN0YPG8fTI+CvDN9tGijRXwwFDeGkPYXHQau3DDOkfvVfssScJVm s2KXIcMRGXkBXBowAD4cffCC61+r99XovAFFvuyy31mtW4eO9+rYm65/TVDHTdN2TYyqB2d9o9uW Hq2aShkJfdB+w/0IUaRuKEI7dgn44Me21gkom9Ia6Vev38zWqFIlVDVoENA9fI3VHwYGwrzTqX3j zstW6EZ1aqGB03Ce+YbbMHY6XVbNGzvWYdiZgaib60fOen8Nl940SfCq9WlZc+M1r1oN3JKbbYJv Ea5mv80Urqyq/jW7Q/Qax/vXfSOeEaP5dfd//bd66z/+BwiHZqVWgR/f/sOAcFpWYTqKquqgm3cl K9l8QLUtC+o+wBzVRoad1CLuh78UqNV7jY+Wxb0R/KTUG24FD4BIKrbfG86Fdnex13tr9L8NWyuE FLINx2ivm90szkj/GtV2C4RkH/1Tn75gTVOLvOF2dcNzda3drWXbXTSiLLT0qvgO+vWz3f0XY3iP Wh1mIfvxAsH6kfVlPlbntyV2516rh7sjDFiB9X7797FX7TSr/3jLJVqn2nKGapx1+uDdWbxzj/7B ODUrnWA6sHo+be98fH9l6y0MqPtJXqzVww1VoTiXVKeSejgxwrwDLN/HbA/WkqzgLruxKgh5tLDs ssi94dC3wM5Vu+1OQBW0bxqg8QOqddk+N/95QZFiiOCt0u35jOOwByADLQomROW+pUtBdS1aRvGs TVJG7M0IUdlsRoi6lma4zaL3Vj9ba/qLPFqn031vt/zkHVbrgVtqbFlxG6MedPR3vekzir3sWwPt Pd8qrfpHZRgz8aiERjv4Mz1/rsF6oG5a/rCaPEKrmLul3Me/l+19VsBurvtQCSvV+7ji0YK2OcIn jor2WqqbnP+7k7WtkoicG1Ko1e26+fFuNT+cNT3qMS043ETmxl/DenRnmn9NUGu+KHHnXMXme3pU bHeqPlKFVOj5jDipUBsMXepwa20OEP6mBjhCvWA9QWq9D1pVH06hdZgTb3BLgHIg71RaLSPC7u6E klpBDkL122IyJfJt8Alr0dLp7sW2qEefEvuXp1FeUCQ1I6wIHCc9JQNctW+w7EKYf9Tuc+HVIMFs NelDCFBrdVf/yAZ80KsX2tUd/Nnztoehj+gsNlo+M4fQgcaqq9//+Hjtlort/mfduvRhutbbRnWL c22NscjDFdWzxt/15lm9+14fqXh5s4vhF5rj4QibYNhy0G8fggdsbyoLWA63H1rB3RmWuxXO2ce7 G2KaODkCvHBVsBMayoot4C5TRkjDB2QL+7Ap1le+3+o1GkCy6y9sULdebfRGFnBYz47aVZfVnSMA ZQSL9wvGmIyEMIZZBPZd7Th2dLc7Utx4FslhubUEwyLbl/n9fU0u1HFKIdTUhvyqpjZv3nJcLnWc SW1+9kX8Jkhr5yui+eDc/EYerIqbV/2dwru++7U3f7FeKbxz9xvmUyG1fqF8xpLi3nosk1u6iMRj qY2vtVjy5EGPpT8b8Oj1PRtLDVYuY+nju0Iswx0LXG79PkHQy7F88lzqCb1jaFzhS9o8fd0QdzRR Ux6U74e1zGuprd6KXG34lNsr1/OReLe7sf62ne6cHGwd6r0NbW/tNltqP0g3xe7TA1d4KN1flda3 16v88rbaYljEhfG6BhSjnet2pVj65mU/ltEyWixVzV5irzQsK8bS5ZocSza+mrFkfw== p4FdS1q7JqUvuJx0eWFiph1nfXmNNyNxrNlho7F+L1Gy7rR7J/Qbe/GoB80oAIK7L9VZBZvZfao8 SlnxSBukNnZji0OiZnM9bTcSFwb3r29QsNvkaov3BSvY1d5d9zlZOMaG2poHpIZ3Uw/SnLCyDK/x hJSnFqTP10phiDQSd6CVz8WvrhfS1+7zT//aA2n+TbmoZAQ3pDD6Pe2W9+rrnqTHt7/cka7NLfaW FtodN6TdwWt2IfG2cPFEkNJxsaDlStzmmgdSZX5BW33X3ZFK909c6Wrn3A1pJN6bK3VW4qeN4wu3 vnK78+0jT6RLB0fSsRd5r7tPVeEAkSaBk0cIPHcrxuX+ErwotUdGdWVhgyE9W1pyjKl0pe42CVKY XG/FIVKclau95+7zzRvh+eQo0pWyfF37yLkifclcnXgiVXPvl0sEaSTuQAujClO0t5LquSM9U1+k u8+jtBvS3tLGPe+GNBIHtPJncmmnvuvWVxzVe66kcyeuSOdKH+rCxbdw6oaUKz0/lwhSlMnOvirz 8a/Wcd4LaYXbTb/euCPd5baX6gn13oGUybFufz69yfp6n0k4Js3mibT+RJEWn75KNqQPa9yRmuER 6fII0r16m8zUSBzQqh1nX48eHyoeSJV59atWevFCWuCOl591B1LAQtHu/6xs/eqeXLgivVxdEj2R HtYvRc4D6WOGuywn5wCLa18P9+onjw/JhCvSm6XWhyfSy89zJn2HSBELQ7vL3Rx21tyRHonx69LW 2ro70s7BnCfSm/LuXJ/ofde+nnK3m4cFd6THG8Xyy/nzsyvS59OvfQdSgoWh/XUv10oeSJ807rnX zLgjPfnV+T7VNdEVaXk/AzLZs6/d+GUq5oH0/porNr4PXJFqJ5m52NZzpghIV34IUtBiQ6k0KKtl hvRNTDomTfLhqLJMkApLG4k9e0+PuNfllW1Emh7RNOVfP5H4In9QvgK0612nKOy1F9cZ0v5mytHT GCj6JEW6c8/v2wVhutu73ogh0ixBCn2xSqX9jNHXfN+BNLW6N6dQpJv8YcaGVP5Md6STV4JUXFjJ H9qRLqDkr7y1EC3n7Gt3u942+Pcg5pS/8q+VHYZ05TzrIO9cu/56RdVbvVJWHNaFvHe9+NJeGT53 PL0/579vvJ5+ou01cHvKJD+I3sKix9swBoupfJw9/VVXHU8VjS8b7e59ac6nrc+5u0jc87l6tr/y 5PlUE5YvXr2fflZeloZPHRRT5reFxYeq59tHqdam4P307fR91e0poZgyfzpXfdvzeFvbW9xbu+7R p+9LP7oD9nWqsfqLPeXnVpxP3w4uWwbFXJ7fFFKGleny9Db+lot5P30qrKwPn45Q7DX+oi54vv2r f9bZ83z6dSPsnLs9ZRT7/iptvHi9Dd09X5U9nx4I0sad59Nq6+3yyJtii7HF/adlz6fF7eO3uufT A2Fzjvem2HZMWEiueLwt73HF9WWjzyuJVcfT1NV5b5M9zWfXnLNy7+p1d3nb7TmZs8sLm4Y57PZ0 82Hr1PoUXDOLZ5jPLOfRhll6zA+dM6trVirLPq6Z0F9Azzcfyxzo9+D5/rrCjyyWlWLpwkUeP25B 1OkLaI0zZ5BKGIavcrFjyM3unLC0fpZh2oCPWzXExryIU/zgmzo74JpZZlPuWGstgRt5N0CZDO4O YHxfM/HN5xrrb0mQbXNFdHcyNmFtRZpaEz7OPZAq8/PXneajVe8P0aK6ffBECiroF++JlCu9n1y6 IWXzBRVm1a2viLRmRSpdLliQaic7lxaktcXF+SHS3vxn/cKi90UHgTd+Fr4fDaS7TRvS5L0nUiDv uuCGlFnjxHcw+yo6CIy+w4sH0vtn757OlXqSTe/b+0p8B0+k6Dt8uiNdi2XdkBJfjKA9WvIkMLFI PJGiPXJlG9O6bqAn39jog7GVf6h9+9ek9V4G363Aesr8z0vx7tQqYTxqyp+M75i82IE+P22nLBGp 4cR9TXzboz0g/kuDLhEuQJbLLSaThy/mGvMr6eHHRidRu2KuPolXAVE3Osm1jiV+hAA29L2FX6QN G/ruYwHEVqWImEXD47M0YKMYZx/p4zZDQAxoA8GwNdC19Q6tYouUEaG3k/usF+Lmx4Xds2Ahr1Oz egGx7Fq7+3qwaTT5+gx+LqIzN1g2qENtfkeg7pz4yIsWEjoozx3I8Tj5QJa8DWrSl77v1qRInDWq PFgC1j1OC0ub3P4wYuMIVBKiC8+DncMh0d1Jjh+s6VKbxpScPcQYQCxE/8hH4PhdgvcaPILzZv+W PfuHhu+15/ihJx5uBHH82g4ODSQWA4XWxSgwfnnnVykIWBhmX82Yen9qztp9+vGneyQ85cE0ephw 5tjnPhBL2HnQDyYkll30JIeih+l9aM9L0T604qSjUXza71oJCPAMT9zGuotE+HjQ7qVoktejNeli mn4w2hmR3lGuvc/YZ6VVbLvPShLLc+3avWNWmqMxTtfEzZurY39C47jsHi5iuy88mlJIhelV/Sy7 yEZ/hNmLBMtNe+oOoSt4Z2mDOQntEuY1uQjNuyt4DFO6w1cWlvaCONCDLIiFEYbzJEzus51aN3jH 5GQSEHKnMe8AZcZhwgGzz7vlUZVfKbnNOhJRHHfeVebuBr4jOc+nr/k0fjyyvrDVhhHGAMmYKB56 DqgxnPgBwzkMYo/yRqUEWBxS0Ars9NxslKVl0Jf+rmu7Nnbfem6dBE6G51tcvX+dG7HCfIYkNTok tV1PHReJewofd57+0nqeBoGnxWjqStv4gjXz2PdVTM7x9RrdXaTInt2CdSim0NZTbdcup51qKUJZ d6h4fRrV3zzwaNLpBWuNR5OssQvaKG+Tzhy6UOOnLzhs/hHDwt/mt41fy9+go+MHvliYEdw9+56G GSwaGYFdtmbFWTZ1QuXYFMDu/Z2Y8SgWYNeNR7Fyd2YUs0q0CSjWsW1EULsjjmt/wymErFpsHOt4 bxxX8MJDju3cfcbCOjbus7K/OTezWblz97MQwlGmNv9FyrKa60KdTf7wKCx13FoTiQs793OLU1Jn o2eqZU+ZPLQp3E3DvWChENAQxAJNCe/ieTfERwpE4mFpYrctx2sItS72gqe9wzNMeWjNjz0MXT86 WGXoi7n5hnRRcxjkvhhCFJ57b1lLOBu+7SPHF30jJE4EdKvBCO3AEgwT1LAID5webKeKfSz3ieEx hj/s3aT5IH8/tAB47scD4iwWHvMXAPvjCABn/2z+PvRwaXyiu5PcZim46hcH13rZ8r/2cUHwNkT/ IvHAESz0+eJzbzd8PGPUJ2ceH3D/pzgzYo1McNfYRShiuUxxT2YgnGwjln2Kiwv6V84+xQ+cU9zV SbNFlzwiJMC1c9PGEg6GIdnhmoW9PaGdiu8Du/3uGSGxBWW9urY0Tdeo5D/AXQ3Hgf6wX3hjkz8Y 2NWyaNeVgQEO0mTggx9hwg5ZOPlgRKtOEPf5PsCF4XsHWVy0WCBhgmJ9DlEA/ry7bYnUUUJQxyIK bJEGuym9NaD7x6zGNPBBmGBisCl9ODSlveZLCNqtnMf9WzNUg0bc0ksRipvX6lIwRwSoQTpfDp2K cKKuJT27FomHlEqHI47yGHw+5OTOoVPzTdShmF3lecb6fAXA5nVcHl8A2HZBM8KUnWH6iWxZoI2p 6Hw5OZwti4tVS9bdG9grKEs6PL5J510eWpMNE/E2PD73Xt9dOpcgJ9N2xBoHYLOKtyKo0ak3rkzG SRNikcLBqfbd6ca4eSq9sBxPoAzdSGN3x4RwXGagGxRqwfrAmWKlYggF/P2xNZ8nMPv6oKd1EWql AtMJ0gm7vZknW1w9Zw5bFQ0Z98qTravjqxtXvxKBCdkx1/g8SfmrvoxxGA9ieixz+0q03ldyRKL1 vlKRAN0dVqIBYbZ+AsYl2Jq7u55Gojki8ABsZhLteijRJreUMC4dVqL5zn0YtxlINDL69tDYpHD8 JVokPJzp114JHJ/1oPROwlzHybnOHPuAOTxoso5sWRSyLB26Wylso5exCxE8npHYOJbZF2An3nOF i+ChhBBaZmiNu5useZjnp/6SMbSQBR4rPt3EprbqjXbdz3mvvYZ0Gu9uJvSl7eOC4+bY1jSJUEAo NsPeGlEcD47vFggHFK+dKgTOqEs9SWtWEg++K7y+JrkTmF8gy23/mJ82hP6lnNoQyjL+MycSXhtW 5i5ctwiM5fHd3c7Gvqeg7LrQk8fCaMPbsK51JO7HIk8/49v3I/IORi0Sn14bIhx/XRhOixE4Ie17 Py1G4Ext3yMUN11o+vvjacOnH79pOKILaeTKVxuWR1eKsWycTYA4Lp7acCURch/WcBuGe+/JLrVy 12dIrKT0sAWsc+jObW7bfeTws/tuLEuXjovn7L4LNbsDxTajWKgpHuxcwkhm3Wa51y41D7sG6HmT C8cRwZFe0qiQHOE+uexqCXep5bOZEcWUz3o3eSwnTdi5qw28946G2blmb5f3KgB6fGNML7IDZXa7 bRFY8OpNmLUbBBWJiwurh0czYOJ8Vg0VT/ZaG7CPZTmMpU9BefrI976bb20cEapJgmNNfMyNr3Ti DvXZhnzccvUszLlP8uV6H7FM67xMD1HJbIsvmDlXDJtDZw6nawYdOSVgBjl0/hl0kfhscuhGkNoy 6Ki0nD6Hzj+DDrMFZ5FDR+eaVwYd8yymzqHzz6Bj2YJT59C5IjUz6NyyBSfJofPPoDPO7pg2h84/ g26Y+zZdDp1/Bh3KsVnk0DlFlH0/tPt65fg5dKOqzLodmURIvDKBzpZKQR601WfzzgNCLP6bXWyN 8mmS3/6pCDMNQ2VMlXq+m568Q0zOlcSC0/4NpJOX9ftYGOp6Y6/ChHRyhJhGt7dTKkWC0/BWl20M 67LPbP0t4Z8KRtb4MA3vV/1mNvzktg/L6b+E5IPVzFj9s6y/jCa72SNXXkQPblLOsTIyCdFZk4Ii V36N8kyaM0AEp8wRHgtm2KJzX/XYUT/iiaf7YTeD+G8F8QwaOyO9IcLGxfG3grjkit5n5qdOdnPZ CTlZsts4W0E8cxLTnWlCVWZ+Ws7H5h+DMN5bQSxuSCSEb1T0zNAK6dN07LsIXvnRNZs34SeIz8PJ 5EppfLfXfTjfRNcNlEZEcawk08rcsTPr0D9wRkbfy7cHYvmsZYcInBlhQ0Mjb3xpHUeYBN6+nlE6 DD1Jz8vsCsoDc2SBeRpdE+TxDYI00hh5fG/++S/ztqCVd2ranM8e+BDHUdia9Dnv1aQtS45VqISm gD3wY+wiqO3aI5gu5mDo8esOI5ietuUYwIJ8jCI5pzccsKAUGb922VdFEViQoxG+k8Pw6gwo5p8m OibFgo5CCKCYI3tm5+4+Y9/qtOeZPRPWljVyEzDqG3Kyu+p4/2w58ySKABBfcwFteBVeePx4dZvb ln3jezNz9j727IFdt7NuTGfPE0SQeBgB4JAwH3v+h6NYR3qMRDlnzkjwCJW5sB6P1w== 3McUt7BBBi96urlwXn6lNzmCUmPd1mRcbH7oUOA8t0UDfLbyr5AzhS8cOVaF/jhupnemj4Pufpwc kH7knx5nkzrmmcNuOW29vqc+H8se28e+zGjG/9p3zHg3eywcnUKGdxyG9sj+ZMwcy82GBYZOoZlb Ha5RLk0SQjTJsnPYLwNtrIiMb4adNCM6Bea9+jXKHpHJjkZkvg88IzIePOYRkTmYMCJjlzD84cJs IjLiwkp2MUzsIkRE5mAWO4gARGIGKYO7Z99Tn6cEYx4ckYmESUObOiKDq9X6jzQLwvgk54zkvPtt dsEkPfuUC7mlxNDIjjzUzas+ZzeWD4PyUP2MZetJFOLmdWp+SmboHLqFdOw7VUJ6LaBkQqWOmiEd H40MXVtJTN01Yu5a5v4EHIrpY97RpWGHIsF5dVOfG9Y5xF03Y2yb9RqmmP9uvVC7B5Ew06SOWr2k Q98gaGBynXOj3pllHdXkZCwNXnyYMB9u/PP6JsmH81xLmmk+HGKZNhk1OB8uZJ7FlPlwZp6FLSNu 4uwRj3y4MTNSJ8yHc88WnHU+XLC0nEU+nGn1TZ6qESIfLvQ5JFPlw7mMy6/68qzz4ewntBu5Q1Mv 67A8tukz61G9hV0cGq5We4UsEdi0eyKHkv+mHWpPZFDGl+hG7dEVKz8zID+6QWKibHQCJz2t2Zx3 bGfwyRMPhjOTTC7cy+DpN491FinaY5hc5x0QG3fHM1pey45JSO2xgIEIOQ1vPD1o+wlUgblME67R ukQUEdistibfd8gknM4aR2qH8RYDrPH8TE4DptmChYBErDDTB6B4T5/QZ3fkh/sbxm+NxYLN+x8J PNbOb8eRwO5nD45xxEwyPRrDwtQzm0Ptki8Wbi8Vxv9CE9BPjo19tLBfRmplruyaRjpBRmpl7s01 YDBeRurtbDJSn35mkZGKUGaRkYr5YrPISEU402ekIhRnRqrXMdDB+Vu3I/61bcMCSsvAbUb2aZhx mYZ3/nGt8Lttp0mFc9Nis0+F8xyXmabCDc+BD+O4T5oK506xWafChfQrp0yFi4Ru1DSpcCM7IiZM hfM3DC251fd+iyvjnQifd2yQcK6MjJ9X5+oWOVZsIvEQazYILNRJXV57Am2nNAOwqcKTVorZjhj2 XksKXlwgKWxhzlebZ+uVHurhree3hBNeOdDTtO5Hzvoedw+qNQL0Se+MS7vvIWFjQC7I3Dj93G3e VMqF+dqgWNIXtl5KVxtnxa1cfylfutpU78l15oWHYndre0+5OsjvZKv5/E7uEC8huOwYyijedMZg WczJno3lk3e2Fnv0vrlNO185s0cU7cluq9XTY2v42YJU/lyOr8XaXsludz4Zdr25Ui1nnSCOZLer He8MO7xUu+KF9NU3w243o1uQOu8zW0n1TKTOZDe8atq81dCaAEbv40v4JbvxWU+kqbXVb68MO2V+ /kcZPHlm2N0/+uWdfftl2LWvrtyQGvfxHdU/a14ZdnW/XMLzO2+kxZPHXYsv5iTwQktcLXshPR9h JZiuDD35xvh8xWX03WuuhoIoPR3510MsLN/xjNZkqvNIcTFFjYlbGjSd6tTvLLUty27bkMf+p1oj 2+TPFtv+ezYiofNoQh3iboma+N1j9ePfqNBNsh/nHrjnauyb5NysX6orZ3mTnJtCpOvIAYeuh6WT 5xbJ8fbDFELcOGIzMH3vfZvwEjk3UIQ1bTbMpHwQeNkI2jCjPXRtVMBdA35Nsuj9wribKX2a5Igc TzFfdusB1xANN7taMyBmk03n1kLnasL02XRuuXQjd6ZMnU3nFvAy7uKcXTadWy5dqJMnx8qm816v nGU2nZe0nG023VRR69DZdG7OhwsnT5lNZzMSWC6dfe7PIpvOLZfOTcJMl03n5jdHZp5N55ZLZ669 ziybjhmGtlw6Y7ft7LLp3HLphnGYWWXTuY0uiVrPNJvOfVV01tl0bk2KWNozm2w6t/FzPdl4qmw6 t1w6f0tpkmw6N1CRMYEFZ9OFXOGdMpvOCQo5flYU87cJx6RYiGy68BSbJpvOLZeOrr7NMpvOLZfO /aa8abLp3ACM5oxMm01nIYu5WuKVMzJ5Np2b7RxxHkg2dTadWy5dwL2iE2TTuY2QzxndE2bTWbtr 5NKF8ys9yREy/cZ75X3SbDq3DjnPtB8rm87eJB8H0Ccj1e4Auqy4/toPe3RTgJe0H3RNZbhcLKDY c+8naLJbyR90X527dTHr++pC35sQeF9d2Jy1fmrJvg92UjoV+v6GxeiJOj5XudkTFMZtkmHzh7mq Lmx65+gVtN6ZwgF0CrQAHKec+TTKeyvFeE3C+eIf/3QTmXaPaJM/6DlC5eKC3nHo/dH9R2HCYONc c+ctkw9mdjD494GTYhPvR/S95i507GKqa+7M+eJ30V3oNCWva+7G25886TV3jlMC3C+6Gy/s5nLN XfBNEx7bFMa65s7Qlb4X3TkXj4KvuQt7LlzncOrInLh5zcft+mXiDYiHITKLIiGN7s7hNPvwGSdD 59aTUyfSee48HGOvNUmkmyypyJHFGZ86A/bQbQvH+FlpeDfdSuIhaOLaNpF53ZEK1AmVBBMun4jw 2PySM6MID03132gbar1n9+zb6b9MmCAWsBt8jN1QACzUXuRQu6EAWJgd3f77y4nkm0nm47h3TJo8 5oQzdU4tgcJUnre0DAnHexPVWPckzuKiSeOexJkm1l46N02QexMuW7M6FRBBudh3LvmVYTJOoLVh hJn9pgnPnXtXIUlpdSRdTIhh5Cq5POrRYy7e5GcDOLOfZpCZ4jz32OVchdCpDADsyD8rYowbDOHR WYhF4qAb/Ez7fbrMx7CJDP53DCGcaW/NRSizOCWAXifnZ8QPd6cHw7FPw3EupRu9J9E3lWHsRIYU G337NLyZzTR03HA3eX7lODfcMSze03AmN9zRNQvvO+7GmYbeN9yNmfk4YT6Ry01500/DkRvuprgp bwxf2vemPO9pOOYNd/T2H++TwgOAObMnPG64C9p1EzKx9tZ/e1NYOfb0M42ZM5L7NrPE2qcf5y0A E96+FvqWdP/Mx+MZ5KUDlOz0e64InAAfKhIWzlTukyEtRzbXTJzfTq/L89ujOH5++0oiPTINVxLO zGSXfX2hpuHdWElMrlE4e0bYi6cxGTqJybzBcCXhfT3YWMtNCMoZzRmhWNijzRFYmFnpHbe0U6wV 4ui4UH7lXdg0Jr8kpnLXU88SLOPluN6Nn8REcqu9TUOX4xJJqtSYhqHXfXz57PT77AxS4r1vs8tx vfdcsTHtsfA5rvfjH03lfc7V/WyuezRuyptRjms+m/NcwInER4B55biObMPw5IiRJo2eQYSNmsF1 jywChMNwpGJf3IhgmH6Y8ba3flX44vM7uYPbwnz94LKwmbq8Wm+/phT4tntGc/vunko1YWljrkAV DwnsWilmfLel4Z1sXliR2vLhevM392fWUJX9HraV/OO9Ix/OkpfknYbXHbyu8J5IuRK37JX5p8wv qBfJZ6v3ak/YevJOOJwrdURvpLvzD9cOpETyG/ew7b9lP7zuYUv6pKadyd75cL0ldbFr2WstOrIc k4nNx6ZHalrS98a5ijPzj+xQNQl8uHbmgVSZj0snhVevfLiyD9LdBcU2X5wX3Z3PP3gg1fZsqZVO pBcOpHTfhcm/hzfeSIvF65J9VBfwadr8xlIwB8vrOUc9SrHRmmKeCwGRe11e2Q5RDyi20u4Xh2oS en0vOXctmMs1Lqoz7+M+WU4GC7lxEogqJ+2rQYWw2yZD3GK27p/aNBIhccn+oTZ/YcytVd5Nyrvu a7Oc3BI2tak3/l5ydxtmJKAbbmuVa5YU6vWQOyED6HQZsAEtfFZaiK1VYbPSAvZohuEnA5R1yStg T29Q1l3IXVqGZ+HTqJF9WuM3iWRxLrbH2qfl1yT3KPEE86Xts0uLtcblpgmHuCo+bSzbxVVx6hgz 814B9n6IBcOAvDJP6Tz23U/3mYCtMG7ur4eEmUF4+aU4tPMnjo+NdWCcd3ysOIsl65ciiSz7nkEU KmOzE+IQ2kgIwkzqtbhxciGkUxxm04hzgZXdYTeTY6BLM/SRK6Xxg8FecX5MuPOxs8YKBFRKo3H+ cU8essdUpJ+RUxe+tG7w7aWhE8nu/E45Cz4jwpYKGGS3uY6u206V2m5gfnvYTCY9NswWDHPOgXd2 m9/JqCGscVujvDfrh0gEtEZHgaJfCzNK5bSvKZJVnolTAYMvvaKgLLfM+AHzv9c4sF3DjFQENnqz 8aSdHFmvnApYUC7POBQLWLkcj2IBK5djdfJIevKk2Ei6sKczO9aNehb9MkEWYNgcQNusHDsLcLQN 7jmANmt87CxAn5XncPHkUFmAYXMAA29g9wIx1o16rruhQmcBhs0BdD+nN2wWYFh6uunK8FmAYXMA Q/jIPlmAYXMAA1bf/LMAt2hrRnvlvJSP7lG0JR78gUv5Ajk5IGsr3KV8QSdRzOZSPiph9v/wpXyO +5L+0KV8Hvcjz/hSvnGicJNfyuc8S+3PXMpn02J/7FI+V0spLJ0UH9uZtCb4bKjx7vUb72yoSe/1 s4qo0Vv9Jj4bynGvn//mxYCs59D3+vl2LTH9PqWD2ZwNFepev8CzoWZyr5//rX5j5FdOkQvhkpM4 0b1+bgb78FY/xy1mM9g07Har3ySZXOPvVvTO5BrvXj//W/2mvr+S3es3Xdwy7L1+/ll3BMsM7vXz 368fbodq8L1+YfMrp7vXzzYfRjJmXDl5gnv9hol7borOzx4b514//5H0ykqbUbo7u9UvRJw/1L1+ /tou7C7ooHv9wt/HN3XOu+etfhPdxze2ynO/j2+aGTiEMpTdvitWY9zrFywtZ3Gvn396Co3AT3+v n/+mAutNRtwU9/qNkNJ2q5/vuFhWaoLu9fO/1c89Y2j8e/38zcGgrLTZpHcyXTmzvAf3W/3Gnvse 9/r5mwGu9/FNcK+fC5R00OiPf6+fP5SA+/hC3+vnf6ufzxrfeHkPdb9b/Ygcm8G9fv63+kXi40xD 73v9xsxKm1mWtfVWv7ByLOhev+ms8bD3+oW5j2/6e/38b/Ub7z6+SaeP8z6+Se/1s0NxHvPnnpky /r1+bsG0sU7UCXWvn79DTc61nsG9fv63+gV4r+GT4X1v9bPcXDzVvX5jndo08b1+jnREx3rW5Pfx jRPN8r2Pb/pkeHar37R7rox7/TzC2WxDDdupMvW9fmHOTp/+Xj//uJb9Tq7J7/VzSx8b+louWmyi e/383Xa6c3j6e/383XbnrJz0Xj83ioXcCTnGvX4h/cop7/ULtXtw6nv9RgxD261+JpYp7/UzB9b1 Vj/LafNT3evnnxAbCXJ2Q97r579iY6HYVPf62dvlDE5ObMM47vXzX1wIOB0o9L1+/rf60XN7pr/X z2iSe0IsXRMf/6yUnItyePBUDjSH9zrMIaYbu58jJyqSMu81TGPj/eg9iS6Jiw5+og== NBnGsDbWOxaZy0w2hiph12Kv2faQMFzutK6Yg3xi80WPet2u0PuMgVo5iKUeTxa43N2XSqtgPlVs 4XhjP8slWrFc9bEjid3PgxJQrPmsn18vJzLfyaWdnx1u7+Nke/5nsKPEnio1Eb69bi1oq4Pi4vHp z4X883X/qMpZqaodl+6yh9luTD7alV53Lr6uN2uXx8rt51X9RP65SdTfF263k1Lh19zVxWEk/rXS XLtr1zcTrZ+y+hPvbrWUk9jtyebSgpjYVeLvj/v7ycHn/KPUfqqvkKElmZ0b11eXN7Fs6mUrJnz8 3KTWxKUtrrRzuMOV3qsH3K6yeNHtvuqJbk+7hfnSm39R3nry2+OZmQp4lVrPZW6z4pE+Z6S9/cp1 e09tvGxOn3df9bVll64+HJX17ep5B8XkZcccF7xPcvDKx5e3t44O3IhFyAHd7S92u+JCzLenn4nK Uv1s/ubhamOh1c3BuCwK0sdgvlmL1TCX9MBIDo0N0h3pBPerHbdITmJsu3R1FecW6jUoO2vbDfaO Y/pA187yw8gqiydTXWm53xLEmhslNpR4flB4KNXvCvON407++WDj/Dt3qeb2hJ+PMsmzhac/T93V x+5msfuy8rLbvLl7Ah77Wfg+AtmXKhqtmF8Cyt8m8FsiVUjHB6XE3v4+X3xZWcs3Kjke+bxVrH79 6MjEGaG8V0tzucpPBiXaAm5iyOC7WZhI7S9x83ouy05rNAyd+SUSjuByspQkP8F93GrDz5UU+Qka +eIHfm5l6M/nXj1NvokLa2uvpXLy8ZB7f9n62Fo9inWh1Ye0mZE4bWiaa72aj5YtPUjn42/mg7T1 wTVfMx9krQ8+1t/NB5wNS2Zh/9N4dJIkfeV3j+YqZlnKAmf3JVs1H2SsDzorHJblmJEkn3CYY/QN Nv+eciRhWmMKSBgDeXi2tbz93T7qbR/e3pZJCAbKSoQwy0DA+g4ZP5SCGko5DWT3aReqnOYQShoM gh+QOmfXPHlDXNC/+6jFzh7F3PHllwhvX6VSG/Nr8/g8BQiy31zu/ihjIn01sLxqqQ3lIVPIVdYW Vz5aS9eltaL0ayTbc/fu3H4erGHhmpJYhza28uNDdINH7OQj3cgjJxCTB9q5ru2WtpbqV4X92nqM yen7O75UFI417LMwHA0h2SzPM8a+r0hmxyuApa8T3keKvZ0SvkwDWVVg4rfrHAkUwLc7jn872k/C t0ee2h65txdhQ98XYKzeKqLxrSYRAGxgvy4IvAwxP+HnXc6IKeW+Hjnj2wtvtucNdNzRBpuLXzXR 8uAlJpbJBBFej3/irC9f3woRGeKOJmqr9Zfke/5TKZ1G4jtNbV6zeInmRZu0Q8MPaooN7/Pt32VN pFXGKv0Xjt/ltxLwrcIb32pgXQxrsond/yWNtEfu35SWkxur6k1m7rj0ehzXcVR3xMVyT+UOdlMy jNWzkire3O1tH95x8w4xaj2xjQpSZrwfrVjXxO1OMVG8y8+lQSz9+esulr4pd2Lp47vz2Ir+lsOy g1hGy7yg0j6Jpc7nQIvFMpfbW7GFglaOZbbFGlbfQmW1YMJepIEeOmrr9wkiFGHmbBOBumzM88sO qwJyE37ed4HQElIskSU2f7lvcOjeEu48/cEFJzydbi9JBARGMchP+LhvZ5nc3Io9M/GYz6ZJ3rbw PFjbzzXu+lka8mmkQbHR+Ji4sFo8cLO3wS08OXSwAD64BiwqiJQNNWmO6TObBRvrKaPBIFqJNASp SvtyCNJNvdnLv35t14Sdh+tNxrobRxwnvx2iFjvkrUJx5wftqI9TlIfLZv8wc/5pm3Hgbj5NyzBw hrNyd59Wws3zv3aac60Sv5cp8QjCCntv8wJF3flyKCOQmY24C6K0Z/piBqNZjI3u5oe68nx2rG/v KQpeT722s/N6Mn9Cfq4stgsrhfl6er94u1O/2Hq/4hfhqXBZ0ufljZK+cFEDfT2/tzr42ABfbCcr dW9gii/vGoqeXmmdMI4PyJFE/CzhA5u8W1jYWin+PK2I+UJ5+yr/8lTcO2vwWz/bue3C/nejVyo0 +R1ijeItzFKhAWAv+miZnrCzCix2Vlik871iqvHwuX11c9tdrevdr+3LQexT/dm7OIrEi5XKUrb4 UJv7JLMNsGgDOu/i7ec8XgyeG/oY42K+FQrZ7NotaORy/5nfWj34uvDs8Gh3wejcGCzGHK6SYf+Q S8UPvtmJDqVyKhIfWmFEcCnzK0cXQO96Y+crkTgfD/Pm6saiG2a6MuLE7cC8erhQeCrs7q5/bV8V xB8H0YNJLuBdNvf8/kREn5jH+ktZaW9nye7nMmlZP1tPobRkJ2QUn0o/poO0irvrtvKN0mJ362bp 7mervde9L5XTe/Pbpx9rwGNABGmh8H7euyBzsRd7XipwtXirALNy5Xz8kXajdiQ+Ab2XP3px4gwI herpZoiOkxWr8F0P03EXRjPOTv9zjIYdj9Cui9vdWMH0xDEs9dJztCesGF1by/TXCoPK7hGI0csj 8Gk2wXvd3pNjXRCfhcudorC3pRe1apr4N+AbtjaIkwNVHrmtXK/zSfpnsxRC0SESn2qyh2Q+1GKj uJX5Tj6/87XUeipk1aXeWJN9YgkztWwb2QsXltRjdRfsseWPzoI1JlFeLk6M2aPPMPedvQZhlmll tGaI2Raex6YW6yGEOj0daDwtPr4OJxJm9grFwW2R+B8xWkZ4bEJSj9XdSNy9w66MNnGfwR4L2Wu3 eTU1jzF7bVJrzTK5wC6PEN8p64zkW+OtfSWWPHnQY6lqdgs/dmJpoXRCfyaXd4RY5ql4Gcvklo7Q xTuEB5kuenSXsXRyi1RJo8eHLmCy0dyIZVrnT/g2h9U3qdtn9RjaGCwWlugpWeygsOMWRl8ytF1c ckHjuF6htXN6tvVcKsjy6/bV6q8ESphH5QBGIzG3tbZZyppxvZ/hGOQ+460u2AdPurPPITEDxbje TX3r5nB9H8bgKlZ8VU4/Q5kT6w/zYZGSu9JsHRaq5eWt1afPciF78drNv6+33kIjdZgQpvVknGo+ heEYwnrCGOzkEj2sKgMsbobjZIPsSW2wlKawGf+EpTS5Eo3EZ2M/+FsPzN//I8byEDPol7El7Aw8 8djyS7NjumaJqQee0D0SD095J/rwSg31y4RaRegvWqfZz3zXQXIMA93bz+l1iRmmCxcC6g3QJQ8J UC1NqRRLl2sH+JOLpX86t6gmSMxwFfXHaSz5+q7F0jcvRawnxjIH+v2f0i8uAgAjJGMI3LDuqkPc 4gm6EwrcMTBHvEV9sfJa/Npq/eReAf3FPVGt4RRrO/1/VL8Y3QWKuei2sJjDdteUMDcLhT8XjHHX LyjWz9xCIhN2nPLYeeF9sTOPJvQbEKFaHmOkQ5lQOPrj6tfxWdyyo3v6MJgnZozCTTmxQ3Ab+C/j TK8JuzumHJuKx8aSJhNMLh85FnaQQ0yuCXhsgsnFJIzL9MLVuZuf0RC/detCfifLCcXbnfuT7XSH 29qunp+UCpsp+WA73V5ZKjyU+s/be8or+Ptb71ed1WL3+e10dZO/0QrztUGxsLlcFEtXm+r9bEJ/ I3H+PxKWofvHZhmnmHWcP7xZ5Rbn3/6exlOd2Eee2orG0R/TopzAiWEntM8g/OqHfuIY7Fgcb4uP uVjUs3FiIvGgJYfpMd/CfJmhK/EnY7BB3psZH+MnjY8lFh6zGAs7xZ9nxFdx81TAf5nGV+GX6v38 p/pc91cyzBo3JjvZXSd/pvrS7YBu8aBr+WP7rJsXy0/bV9e/XnxjsEPZRr6VyjH4tlKcMBBLJMxS It+IPSbDSvThFskMt3k3xVqSvcPjdLfk1t2wWmzi7qbWGsrt5GtJ43TX1GJTjq9/dyPx2Yyvf3cB y0zG17+7ZFbOYHwnj/VNzs7O0R1rxWri7kbisxlf/+6SWekzvizG1d9MDdflrQnPQAfbZnzchG25 ZwO3MJuZ9Ukbx/Ad64tf+rJ9473sDKY593caxjmx5VLrl8UaZgtSn666aEVFvJ+1w9uh6Sfkr96k YUNJ2fyPMjg2ALzGnQAGb2c/ZJhYBD62+CAcWHpAymLr99/mStS17ZoeQu97qwe2KLdLTgDi/uO3 KWGE3iUFYWxPlOleObqJrlReEpLfOyrusE7wuy8fHLpmSVZW+VlmZV9zKeG59yaz7ZC3t7Wh7sVZ SbQv9ppcWGTey7O8dbtcAbs8VYIHWdx2eNYevbCHpDykE2x+rn5f2K7uMTk5tdq8PsGGzuGje/v9 RYnhuNzF2rki3SHf3bl/HKrvxNvCxRN4htIubtXP2hgp2x5SbBBDtDFKTKn3uGjwNLmpSZ+nDcXW WJnvTWgbJNgSLSSIr8VeDRJIOUIC6r2S9nxZDuElt95QIhR6lyYRnizSa3XweGqSwHFvVNpBArIu NkIEces8kWBEqGye2oiw0jPmMUUasw6JBwlsJ1Fs8gc9xv07yUOTCHvP2blf1yH4gB5rRplYPf1i JBAGPLH5TSJUT4+9+GCJyjbabuHj3I2VPAFQCbNk5cZxQRAA9G4gLwBs7geAIPd1+M4I3/mwRO4W 3E1N0w0rQ3oAwFnpC4IcLD1FN1DqZA2KTdYNcUH/yrkxlQMAjr4XCC++DNmGxJAroS8Tze6ElSsD ARDbcgSElS8naoOVKwGA5Q67sKORsHKltQ3PXm24N3fdGCCGfOk9GpsrXy0DxPIIAAtXGixFKRa6 G4Qvx+dKS3Q0MeRLH0r4qbwhV3J7hcs38xq4lpNiySH7caWrHbO198/OemF4zOgVpZijUUl/2RdM 2aQ3j4Vl0+SQx8JO1xGKhZB9/t2w8phBSkqx0N0Y8thYUsfCY0kvHgvdhlAaObZUeDpnIITeix3E slUjj9sGqpGXh3zpSQn/NvhLPlMj+1Bi2cqXk3DEslUjTya4lifXyMTlqv+qowG6l3YmCWcO9AcM tj1giG0vlj5NpkkWCmb1sDxFmgRjXLlo2vyLQormGy3n+VWWZVMql43Uw7O2kaNz2eHTHx8bZHWG Za99zZEUoQWSGchxiWyO/MTjW2gSE2aj/6rjLUp7NN/RmoNEfq4k0Jjcy7CfRxID8X690me5aPI+ N8wdGubVDZOKInGWVjTswcZ6ypJvVFnIrxsP8sPsxGdbZtF+bvhAXFj92DYenPIWLC/M6d9dH6ZW vlgx7+bTlgcWzJhtBLNgGeTKU4rmHT33fg3gwQXPp/X+Mkk0IhGSc2sK6ttHCuOa5yxFqrqgrjCH JX1MUsl3+GpmHX228xwJPPDVzX0csHOevXF+TfKXxGGqJsYuyt04zb5NZiQcg6uMNa1xc2vVXN67 2GlmP5a3z6rvR4XD/djlcDGOSgY8CsHldKCdSFxI7pXWpoYjJM+P1k0oO3L/bKG++/ygfWxfDhYa JD52himxV7zp3b4Kz4OXLUb5+xfRzN2ULJ0sbKpmiu0t5UChcJ7HGXabo8eNwTeA/A== 9pwk43LLG7l4tyRhv43fRPObREEUV78V+PnAIJarJST/g5mv+8CZ3yxpZnhvCfTFaM+DaH1U+Fow EjN/yUZfHhTrHoPmZbyY1pMvW6vczULKkiTxmmCH3tIOwYdxlppxOhs7UG1DfrYkMouLyVMk6jN8 3N+id/7Mm98Ea73jDwnLJEdrIqQ956XXm/t8IaUlS6Xi8Y1mZIN+y1z9bUUhWd9mjvYDPWthnLzI SEBmZGomeZHshlzPzMjZ5EUSf98nMzI1k7xImsvjnRk5TV7kf92IqDqnRTVJlaO5i0Gz3j3tNj4a rWg6shrJbe/z/HWr1i516/Wr+t/9Qrs6+K63+tGVaG77Mr+/r8mFerVdq0fTNFI85IUMayoLBFpP 8rBFCKmIKLzru1978xfrlcI7d7/h3IyXFPfWcTPeBV2LWqNrWunPxifuusvGUoOVS1zJKsQy3LFA eM/tjBRLnPVB+X5Yy7yW2uqtyNWs069cz6PVuLH+tp3unBxsHeq9DW1v7TZbaj9IN8Xu0wNXeCjd X5XWt9erZPztJ5G4xVmNnGrzPBDrOfK25brFWHLtRMK+3sT0WLsdS5ffE5iM/I67Cku4LfHcK0F5 dB9If0tj69BDFWdhiMrC9xPNJF9av5epctm5KxPeyhjy9KmHP01hiFOSfUvQZPJ672uZYNlbZkYB P5emRg/9mc/iTNjLmi/mTLH/BPOts2PMCSlhsRtqicSK8WBl2WY3WI6p2NhKW8wDS878RilreWBR LjDzLHaDBf3uCvHakhiPHuLe3UpZzAML5t3S0DB5AQJeg3TYPcoxwbZ7ytGDHRb0Pk66E7pgyr+9 xOnxEdRuSFED4K3Doxw8z5gjuCAsbSTwTp3zLLMRlLyAPzm8/6fLV/dOyU8GtvrwyDMb776UMg97 SDOrUUgqK+bpF1fZSdTQyBGhphK6yhn+z8wgctb149x8by11vQoUUzaupZNt9bmWYGbGw2XMOMvh URgeYjE8Q0RIDmpfpsmQttoSe+vIlbdZZkY87PPMAsYddGwyFJrXAvs2eHyh2Y3FZKXMvgkfeGTB rczshocthPiQJZFpodw84ui75cEFhS28Ju8+h6P/YD2X4nW19su0JSRzgrxZ+vJ6G8uHsc2M87rz lhtEFi0HS5p2mhgf7NcNpM85epjLonAtUSdhcfVRZt8KlYZZT2T1br63LXvpWHtO81fPpUJzrrp9 cfW0VHzLbN2ijbBGrixic6PfUai2tJ8OZT8OatF2NM7Nj/XMr7EOx4Gy1QOyZWwr19872Xq/Lu6X 2uX9rZSu7JVZZv7+ayNlO12ILRQuMVdrWyNh7qQhws7arC93XylDbr70qIPVmDtbNB2snuETZWlk lt3kSs7FIS7y8Fwcfm/h1waVm6Z4hHduOCo88fwuvGQlS06cxONmHqgsdT8kfY+jZ37l7SyAjw4T xKpyHqJDzZZ8vMOaDKKVnA/ETvQAf8u0WCxmJ55c2clzhYO1Njf0vQzPC0aIWSzry0b/TlJkkKkn BN1AyXeSoWJtt7OC1vzJ0GqqA+fUyC1o4HYNYQ8PzAlz4pJVuIycwjmUTo671qivvhWw9jeX354z Fw9vRhYPhV7SCiDdKNrWb0hkIb+wWbSscib0e9Gxyjk3t7G5a6xytpcdq5y9uVJpuH1mj6vPyTnr mZJ0herubNsE0UjYphfYCuQkKMICxafVDM59HqzLQhpHiJ6fSMqQIbO07LlXpt7vU88wfst95+7L KVYRzA59RuJ0WZOdwbUuDBfXcDnr2WOFMdUyxiXU+iJb77SuMN6nW9MsrrlF3seLSKaGRFh+7Ipv BgnIkq9BgvxD7cUgQTbjOL0OnZYAIiwvWFYYN/M/bev6IsxKz3VmcpZB4ApjyMUgLz7IWXaGTbbS nExYqEgWh10YKRL3BZEMAcIXAL2ZnK1DTwbCygy+84HEPV1BpKftRsY2KycCkQ3bDQIA5ssoiNy0 3eBSYVbufUHw43Ol/f6Y13RywtltAlh2A0AoFhrE9BImnfYAEXY00hlPAOyEkdFWOEFkQ4yG50YM EmFJT8tUac4fgGUPiicIPgQp/VReWhhKS2V+OL16c7uHeVvN3PKw3kJLXD1j9Urfgr2eK4OM8Jhf r3KTSp0hj+W8WCQsn+e8GcTKY77dmIpBCI/luGm7ESB1QvBYTpi2DWIYjbwnrR/nUxREd0MWbSCE MFInEvdrheDcfDV2GzI2jTwJJYRsWI7w1MhCLrgbvjvIBAtLjamRScAbHNItcFzl9bR12+XGRaN0 tbnyAH5z9mF7TznZy1c+Dn6R3YyYcWQEsqkTRyLTMz5ZlkWuyNmy3B87WZaeXWht6J84WZZi4SyP /sTJshHL2bJ/7mRZuhpBz5b9cyfLkpPEfU6Cnc3JshEnxD9ysizBYq6B/6mTZcmdK+xs2T93smwk Pjxb9s+dLAvS0jxb9s+cLEt15f8f6/s3jfX1/utGZDUSx+XJcrFVsy5NRuJxKLms9wcdrCCXd+of jdZR5Z96N8JH6T8O/uGnqkd5QYsKsgw/ZCw9eoskbrq9/u9KlE9Gj4BHyrntbr/QqPYb7Val+090 BYvujo+u9wvRlSirXIbKq9EEtIcrQ3V4lsQV0TK0sRzhotvw/91fkUHkJ8Ix9FDwD/w4gC+/oOiv KM9Fj6OPz1y0hpUvIoKsZ+WoyKnw+R2hf+nnEftFavCyAgW08kiBUf8zchtpAdjTCMeQUzrcVVh7 BNqeWeJ8dycdF83tt/rRxOXNbvnys9KpX/3TqVuIdR7Ro4lk9O42cu2kFfypRRT2dHlA+5NVFV1V of1ZVRYFHb8ogqByMKJZjRcFBf7yHK8rACrL6fiNlMiaJoz2X9WykiwqUUGXs4KkKkAFLNOAQbBI RwSCqmcFRcFKSlbhFJ2UKCrAE3Q1K2iiEM1HBI3LiirHQxnAFEQxKmh8ltNkqK5DdY5XSImKFIPG 68CL+Baf1VQJiqAur5MauqarpECQZHxHgNZzCimBFirkLSHLqaKjFifxDI5RwIk6RaapCkOmapJA GiRpPMEmyiJpMs/LahQ7oUi0p5Ju9otXOYnQQ+I0lfVegWmkS1kROwoFvMYjXDEryIqIryEVRR0r CcAvCBNpTQqgFapAfvOKwJMCTlDpWyp81aCSpmVlTgCsKrREQKyakhU4mSclMMwAQJOgiwybAi3Q KMllHZHBwOiiTrBogkxHURYkiTySJdmgvg78S2DyisgTmJKAAwElZGQRr8oLOnlP01SVvAfQBdYn +IvvqUATSSMlioTsAz3gFFkiiDlNIq8BI4mKSMgscUhTKNEUZCQcLvJXz+qSJJKGwLDz7DVdVljj KJdgiUoKFF1X7a/pOmMSgK0TrgMSqrpMasmyqJLW6rymk0ZSAsAjUZLpgEMPVAMoGTkoETXEp0O7 NYG+xxFGQnrzmkETXqEDLvG6RPAqikq4AlpJSQndFwnj6LLMs9comaAWNFInjdMUQSSAgM0oflnR RYJOg2+sd4qmyrRNPG0b8CAlvCbSyqzbCtBEk/EtAAmciiBlmEGkB9BagUO0wLs8cgyUCDxH56LI i8Z7nMxpZDA1EUUA4WJRIgOuSjJlY5FXKIMBg9P3UAYhDVTZQIxTjbC/mJVVwsYgekg3VQE6rtIx EGE8cQygDEaMJwyiCSItkSg3oDAhjClkFV6g8wCapyEfICyN8aOkSTrBB80USPNEmceJBNNXl0g7 oXkKJ5JmajJ0GZ9BHVpbkniJlHC8xMQh5RQAqRFAwCi6xBMcdFCAwTUBxxBLRMKqKHvM1yRNocwq k8YCr0s6HXqorJN2KApCBAKKOs+zOQ5w6cCCyKeTnOORJjA8moRYkPSgDQiHcQLlFCjTVU4gZZJo zFoexw5KNIn026kH8pESWA8FeJtnkw8nNvYNNYSA/KhR4SThPEZKaERXSFTIQQd0jUgbAUeJtUPi kbQ8vM3JlJAc6QdSi6caQ5JUkZTA8POGhtBpJUkg01KAWcTTSqJOqI28gfLcKKkSDlLpkJq1JKAN zgcokQWccsB5hNiojgxJI8hEagKJZZnSWiUaAQdSx6YRGS9RCalhO5DNkRFIl1Au0AnO06EFuQJm O9UVEsdEtEZHFMpkIvQAJNVLEkhtnF3QMlmgCkUinKWptPF0LqoCjhUKOImnGkXSiAwB0upIGmAb QeGp7EGhRMWayqGIhyHmVVkjMCVQ40TbgWDXqaTgmELUVYHKelT6ukQUKRUZSDa0B7CE17E6lIDI 04clOABYpjkrqcOCe1KH50TZWgk4kmOwOZAPVMZjHVTamsDRvkjUJsAyQSQawSxBWcnL9hJeoQRH jakjM4HdAlMfbbhhkcIEDClRVVICIy0xUCI1iYBgqtkEzTALeFZLEugc4omZBCUCRyejxlFOoVNe p2xExC3SQNcENq1lKq8FHmUX0WrUMEDJQFSHxjgMtQQRcFCbl9lwapxGKcZrgsJeU0XSOBD8CtWF ZGCJpUO1nMykEZo1EqewVkqKQqWnLuAXYFFJlZgYEIisInJYHioANlclZttoPJliYKAJVG9wIjEn YPJpOjULiA1ApTYba46JOHifznEi5JkdIyloEKFq4EwbS0bti30gtgoC0nlGCyaHeZ5MP/giU2xo fEgKnSSazlG0RDZbhoDP8ohMR1kjaKxvCqpXnegRKod4Mtw4pBwVQwpHx18RNUOPiZpCDWVJIAwO okIhuDSm4nC4eBhaZHlJlGU2AERoiRwgkQU6MSReQAtXHFpDpEsih2JMMJmSzCdgChH1LlJLlXlS AmqMpw1QeVqiiJLGmgnyR6NlRMphCS+SApAVlAFUMKdICRHW9DUkCXpAzK4DphbI7FVRDVCaqKqk My+Jmu4yGru0CvWjhiY+lGkiNT1UgQgLtKp0qj9ligzxm0MiS6wMjBH6HjCEQkuIIkSVoku0RFFF kb1HLHlCFJ2jtYAdKCQQAlRMC5KgEurqxqhw1JASOTREyZwDbhZ1OiqgyihbgyylHo1GjSeVmL1U FFLHARlXIAYdOpMKVeUwc1TCFqIuKobCFHkqrVROZ/qemFroJohUBykcSm6QVeCKyMxOEHGAiQNn WvciAtBlhhftHKKvUVYJ1DpHE03hqNIBk4MaSKDdqUmryCI1Z6jNhcYeKA/yHggCTaOiCUw8qj0Z 0wB9OfIez8QeClcgFnkP7VOB8ih0htYiVgwRLaiq8DWOmnogjnT2lqwwOULmPiLjeUp5alCOmCx5 cM6Xr939czXAPyd+dyGCExH4AaAraOHAIHyTMl7FQVNQ4nIqma5UzClAQyQKsgHaP1igiUQLEaeV 42gZaHnmEBPfDkpElcxyDvlQHJbgexxz0kiZiDMH+IcjthQUSWTMgDV0AUcISzAKgKwByp2CQglK DQ9BRi7HZvLEB0U5o9HuUesAJabRORwVah5RQGgcC9RDouOLJTgPiENF7D6jpEosDw== 0B2KtRaapIrCiMlMEWLBYAGa29Rg4QQGSkMSEM9MQt2hgJWqytR/FHUUwgpqZk5nPoeq4lRUkPs0 6uOAV43NVKm7hixOqatSHmQ2HHHYoUzhNYG59wIpUElt1OMi8iOUsMHECQRWFQWlKQqdUoKI1jWU 6BQ/qFiRtBJKwK1n7+lECynoJ6PBgjEH4noraLBodFJrBJBG52+eDjhxfREUEgq5QsaMBiwRRU0n LKdoKHwV9Op1nfAOjC/xQZFQAlUsNFyjoLVC7Dsnh6MPQGIbRGYpIAN0sDxohAiEs6UMJRNtMpbI ZDbKqHgUUiLLksokDPX0sIyjAkZWyFChmydRrxCMEQpaxjGj/pJAohukDHUwOiDEFMUSKj8xkoE8 Qko0hYkKASM/lvcwvCMoQ+hYwnFkAglUnsB7QG6RhEywM8TGA0ISHwQKSEQBiUgEKk4yjVpoSEdN oLNT0XmDb2XyF5QyJSwIKGNK8YQP4Cv4F7SWprPqqsLToRJJgWyMOZo5NG4GX1XaN5jdGk5z8kWl zClJZKgxOMNTBtZ5nYpPkCtEWioa1adIS+LlYwl1rHFUZAYJhIvMdBFMAcpTzCEH+YDmg2V6wjhJ EiWTOHTkBUlnRTLzdRhtRRLl0Ax/CktkXTLiUrrCxkkjpjSHfKVbWc7JmFWQ8jwR1QiRtl4EQ+Gb SFxRID3CqIlInQIaW1HRQiTRFlSuaNepzHfC2QaqlGeMIwrE98bpQyvx6AmQUI6Owhw5SRKYdNU4 5rICb+mkEuMXsOgVibqDNBqBJeiUMwmkYNcUnfmz6CSg0WVpN9hTokbryOj743u8MR3RyCZjY4TV kJUlYgeiWcFTESTLLECmGFIY2JsTqS9AjVNFZo9IPI0xI4dOM7UydUGmI6/LMPLUjaIRCOQGhUUn VRk7T/iZ+SUK43RF1gyDlYwRKRM4nrl7GlMg1N3EL0gNoj4Uw5EjvTdnErGPZYHWYpzGbGgsMQYU yzTWTOBVik9UKTpBFKgbR9/HEtCJhl1tTGmwBal3yQk8BS5pzC8Bf4zqNIVXDO5XZKZDVYWEpUFg KCKlCvVUYIhVieo0MCkV9hqnMDVHw7oCDcmjRFB0Gg1TJCoRwDuQmGEtEdZC4SQTaxwEuqrTEqK3 Mciq61TmGwIBXTYSMQMm4FTmcsHkpVLPDARKCkdLSPfpe4w1MbrKUxuaBtFRRBCNhPYy1XEKjT1Q GxqA0/eoxYuWHEcEAPCjRpxVjsVDgFlJsJCF4dmsJqNCgm6KzPQerzHTm1MpjxNfh9reMrW/kO8F Gr0XJZHpeY2En3QUAbREYwFPdHwVnb6n6bJsCaSjNCVxVWJekjmlmUOHbiqJUqHOJhENDPOrTByL gkhDirqg0hJJ0ozgmMYptEzmSARNZVMeSwj/Y+CeWApQoog0Eo9xfo2nZoRKTCJ0EqhGgy6QILuK vhBHZY0xh9FxIIoQDUiFVgILXyUlxB2lwT3C9FAii8Y6A1SngowFe4HbdIHWkhSNhv7oIxRaPPUU SYhWoXJTEdkXjheo3DQHSCMaBgeWM7UcJ9JmijJHJxfoZkpfEk1EW5hE2dG2w0AOviYYykJBlqTa BmrT6Up5jGgNZmDrHHWfUb2rPK2uEaEgIuVUUkCVA05kYqgzhwbfUpgxqnAseIwcohAhzbHYCvZJ IAIZo/UK08TgI9HXqA2L9gpZTMESIqXQqiHxOFIiaoyUnGjWQkZWBcP4Mt8DVcoRmxBLTDcNlIoy LEO7SiQ0wQJdYVFckaEzIuPoKuhGmUpD4+CFaNb3ZLoQZZZQW0/UBKNMo0sAKnU6GHTil1JzDGO7 NBRBGFqilCLrrMTaVFUKyQwc8yqjJimpEvmgsc7QShgmFmmBRCNmJIJL8cOAm4EPQact4Ig5hAET WafvUfcDRb2GPrYMg6iZKpAaFFhGxDhasiJdHqZqgEQy8ZHMxBLTnMSkgzLqo5B1GJ0CIkFVshxC 3AejhMZS6ZKftZYkiBqDROKdMk5gVkdlzZSJx0eLdBqDpWERLNFYMBdmnc5KWMjdCEBiGQ0LU5rK xkIHLgrKjAd5VTKsCbIWoKCRLbJYo0T8Fx5MI1lnrxGNBAaZahghMqEuFCm6QrxaLCMLbwpPHSCM I0hkHqBrL9IGiBpH7UGyfkZBUe2IZWRhhpRwdLbTCC6WUEECJTwzQgCdKtJpz0ssLKxmVeoV0HHG 2IYu0vckVaOLidBuZreKdD0V1+eMMk4mS+bATjoTGKqmUXdcpjSRqAbWDfcSiUKXB3FVkqf9J8YB iYYTPsMSkXTXEiLgqelyRAxdTlGlYRmW0AiuwpbP0c+j+ghpSZ1DkQpqKiY1Et/iJYlKV14kkTKJ zSaJdgzfQktNYlaJLNKwmCAwx5MMqtMUn0EghtiVZB0DORfDt9/UjCRKyFiaoCUS5XhF4o0SlZaA z2iYkSqJxOAEQ4OZWrLUwsY5LjKD0PBvJJkZcVRVoRmmK0YsVFLY8hRlaIz9SsxYk6hdg46sTle7 RZXGs9DW4xVaixo2aOzxks4CzBQiGKSaWVCNmMLNUoU4MYhKF9l6usCAqDxnmHoSzxb5OZWjph41 NrD/PH1f5HUauZM5tvQA6FXSfJWaD2ypmJVoHDNrRWKGs5IqM345Ry1w5hQGia2Q0BVMlBWiZAyK QlaIsQ0Sq6UKbPVCMMbEzgTmeiUKVIFUQUMKWkvZg1pQuAams8Uhhhej8GwNjvWAlTAqy5pkrYVT VKG1JGLDoT1L7HdNHcY5dLZkha0TdLpCTBc2kQSaRt8TycoI+roo25htLLJVE+pd4JDRYD/TkIRN NM1YK2HLljDqHDOlgayUL2SRozstBJm5EIyJWEk1MnTYh7XQiZFo80hgg3pMIjPmecazMrMsTfZT mEmAY06iGURlqHRGShxdnCdlElNVGGthol5h6ms46lSBQ4kmKVHbe2BBGLDIYhV+AVONYgR7ki2V 6kzZ2VlhGvFztEN31xVbNbK3LpOJxONnlY/6VbfSaNa7kY9e5Xc9Wmm12v1Kv96BJ9GPbr3Xb3fr 0d5n+y8sgVeM6vF48bQU+f8AQ4MC7w==
Joga so slovenskou inštruktorkou
V takto označenom hoteli je vo vybraných termínoch precvičovaná joga slovenskou inštruktorkou. Viac informácií a rozsah služieb nájdete v opise konkrétneho hotela.

Priamy let
Na takto označenom zájazde máte priamy let bez medzipristátia.

3 deti do 14 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.
Ikona SnackObedSnack bez textu
SNACK – OBED – SNACK
Typ stravovania, v rámci ktorého sa doobeda a poobede ponúka ľahký snack a obed formou hlavného jedla s polievkou a to podľa konkrétneho časového harmonogramu tábora.

1-2 deti do 4 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Bez detí do 15 rokov
V takto označenom hoteli môžu dovolenkovať deti od uvedeného veku.

Bez detí do 17 rokov
V takto označenom hoteli môžu dovolenkovať deti od uvedeného veku.

4 deti do 14 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

4 deti do 7 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 11 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

3 deti do 16 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 12 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 14 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 4 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 6 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 3 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Druhé dieťa do 7 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 3 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Dieťa do 6 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

3 deti do 10 rokov zdarma
Uvedený počet detí v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 13 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

4 deti do 5 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 16 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 2 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 7 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

2 deti do 8 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Druhé dieťa do 12 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Druhé dieťa do 3 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Druhé dieťa do 6 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Maximálne 10 osôb
Uvedený počet osôb predstavuje maximálnu veľkosť skupiny na poznávacom zájazde.

Maximálne 20 osôb
Uvedený počet osôb predstavuje maximálnu veľkosť skupiny na poznávacom zájazde.

Maximálne 25 osôb
Uvedený počet osôb predstavuje maximálnu veľkosť skupiny na poznávacom zájazde.

Maximálne 35 osôb
Uvedený počet osôb predstavuje maximálnu veľkosť skupiny na poznávacom zájazde.

3 deti zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Maximálne 12 osôb
Uvedený počet osôb predstavuje maximálnu veľkosť skupiny na poznávacom zájazde.

Dieťa do 16 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 15 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

3 deti do 7 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Prvé dieťa do 5 rokov zdarma
Uvedený počet detí do uvedeného veku v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou je špeciálne zvýhodnená cena letenky pre uvedený počet detí). Platí len pri vybranom type a počte izieb.

Maximálne 14 osôb
Uvedený počet osôb predstavuje maximálnu veľkosť skupiny na poznávacom zájazde.

Maximálne 15 osôb
Uvedený počet osôb predstavuje maximálnu veľkosť skupiny na poznávacom zájazde.

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2023 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR