Jeruzalem

Jeruzalem

Tritisíc rokov histórie a predsa večne mladý

Stiahnuť PDF

Prechádzky mestom, kde chodníky sú staré dvetisíc rokov, alebo po pešej zóne, kde sa odohrávali pestré dejiny, ktoré stále akosi pulzujú v samom srdci Jeruzalema, vás prenesú do celkom iného sveta. Tak známeno i neznámeho. Mesto, ktoré je súčasne múzeum pod holým nebom ako i pulzujúcim moderným, kde minulosť stále tkvie uprostred prítomnosti. Mesto, ako nijaké iné. Jeruzalem. 

Jeruzalem. Izrael.Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

 

 

Jedinečný charakter Jeruzalema vábi všetky ľudské zmysly. Je prítomný v žiari slnka, domoch, kostoloch, mešitách, či v mužoch odetých do čierneho, ktorí sa náhlia do synagógy. Zvuky zvonov, muezínov, keď volá veriacich k modlitbe či v chvate ľudí, ktorí sa kamsi náhlia. Mesto spája pôsobenie starobylého, moderného, posvätného, svetského, pozemského a nebeského do neuveriteľného celku. Návšteva Svätého mesta je veľkým zážitkom, či už v meste hľadáte duchovné hodnoty, obdivujete pamiatky, idete po "stopách Ježiša Krista", alebo ho chcete zažiť len tak, splní jeho mnohotvárna bohatosť vaše predstavy. 

Múr nárekov. Jeruzalem. Izrael.Múr nárekov. Jeruzalem. Foto: unspalsh.com

Kráľ Dávid učinil z Jeruzalema svoje hlavné mesto v roku 996 pred n.l. a jeho syn Šalamún tu postavil prvý chrám, ktorý bol zničený kráľom Nabuchodonozorom v roku 587 pred n.l, a potom znovu postavený v roku 445 pred n.l. Asi 40 rokov pred narodením Ježiša, kráľ Herodes rozšíril druhý chrám. Ježiš vykonal zázraky v časti Bethesda a Bethany, na hore Sion sa odohrala posledná jeho večera. V Getsemanských záhradách sa modlil a odtiaľ bol Judášom zradený, odsúdený a po Krížovej ceste si niesol svoj kríž na Golgotu, kde bol ukrižovaný.

Jeruzalem a hradby. IzraelJeruzalem a hradby. Izrael. Foto: unspalsh.com

Chrám v Jeruzaleme bol zničený Rimanmi v roku 70 n.l., z ktorého sa zachovala len západná časť pôvodných stien, dnes známy ako Múr nárekov. Po vzbure v roku 135 bol Jeruzalem Rimanmi premenovaný na Aelia Capitolina. V 4. storočí Jeruzalem navštívila cisárovná Helena a nechala postaviť Chrám Božieho hrobu. V roku 632 dobyli Jeruzalem moslimovia a nechali postaviť Skalný dóm na mieste židovského chrámu. V roku 1099 sa do mesta dostali križiacke výpravy a v roku 1187 sa ho zmocnil Saladin. Mesto ovládli Mamelúci, neskôr Turci. Terajšie hradby mesta sú z čias sultána Sulejmana Nádherného zo 16. storočia. V roku 1917 územie okupovali Briti. Izrael ako štát bol vyhlásený v roku 1948. Po dobu 19 rokov je mesto rozdelené medzi Izrael a Jordánsko. V roku 1967 je uznané ako mesto slobodného vyznania pre všetkých.

Múr nárekov v Jeruzaleme. Izrael. Srdce mesta. Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

Každá pamiatka v Jeruzaleme je prínosom do mozaiky poznania dávnej histórie, kedy bol Jeruzalem akýmsi stredom sveta. Veď napokon aj dávny kreslič máp zobrazil Jeruzalem ako centrum sveta. Ako hovorí stará legenda: "Keď Boh stvoril zem, dal jej desatoro množstva krásy. Deväť z nich pripadlo Jeruzalemu a ostávajúci desiaty diel bol rozptýlený po svete".

Vstup do synagógy v Jeruzaleme. Izrael. Vstup do synagógy v Jeruzaleme. Izrael. Foto: unsplash.com

Nielen v srdci mesta ale aj popri hradbách z vonkajšiej strany je množstvo zaujímavostí, ako promenáda Ophel, ktorá prebieha paralelne s východnou stenou starého mesta Jeruzalema.

Promenáda pozdĺž jeruzalemských hradieb. Izrael.Promenáda pozdĺž jeruzalemských hradieb. Izrael. Foto: unsplash.com

Rozprestiera sa od Levej brány až ho Hnojnú bránu. Na západnej strane promenády je hradba Starého mesta a za ňou stojí Chrámová hora. Na východnej strane promenády je údolie Kidron a za ním Olivová hora.

Olivová hora. Jeruzalem. Izrael.Olivová hora. Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

Pozdĺž promenády sú pozorovacie body na strategických miestach, ktoré návštevníkom poskytujú najlepší výhľad vo všetkých smeroch. Vrcholom promenády Ophel sú výhľady na kostoly na Olivovej hore, na zapečatenú Zlatú bránu v staromestských hradbách a výhľad na archeologickú záhradu Ophel. Zlatá brána je pre židov posvätná, lebo veria, že ňou do mesta vstúpi Mesiáš, pre kresťanov je to miesto, kde Ježiš vstúpil do mesta na Kvetnú nedeľu, a pre moslimov je brána miestom Božieho posledného súdu.

Zlatá brána. Jeruazalem. Izrael.Zlatá brána. Jeruazalem. Izrael. Foto: unsplash.com

Biblické slovo Ophel označuje časť osady postavenú na vyvýšenom a opevnenom kúsku zeme. V Biblii sa Ophel odvoláva konkrétne na dve mestá, Samáriu a mesto Dávidovo, založené hneď za hradbami dnešného starého mesta. Z biblických odkazov odborníci zistili, že jeruzalemský Ophel bol na východnom hrebeni a zvažoval sa k chrámu na Chrámovej hore. V Biblii je Ophel opísaný ako oblasť strategického významu. Tu vykopávky odhalili artefakty z obdobia prvého chrámu a druhého chrámu, ako aj z byzantského a raného moslimského obdobia. Bol objavený 3 000 rokov starý hrnčiarsky črep s popisom Jeruzalema. Tento artefakt je známy ako nápis Ophel alebo Ophel Pithos a je najstarším abecedným opisom existujúceho Jeruzalema.

Prašné chodníky v okolí Jeruzalema. Izrael. Prašné chodníky v okolí Jeruzalema. Izrael. Foto: unsplash.com

 

Top lokality

Kresťanská štvrť

Kresťanská štvrť zaberá severozápadnú časť Jeruzalema a možné do nej vstúpiť cez Damašskú bránu, Jaffskú alebo Novú bránu. Keď v 4. storočí do Jeruzalema prišla matka cisára Konštantína Helena, dala postaviť kostol Božieho hrobu. V priebehu storočí tu boli postavené ďalšie kostoly. Je tu Krížová cesta, ktorá vedie od Moslimskej časti. Nachádza sa tu grécky pravoslávny kostol sv. Jána Krstiteľa s kryptou z 5. storočia. Evanjelický kostol Vykupiteľa je jedným z dvoch protestantských v Starom meste postavený v 19. storočí. Pri Božom hrobe stojí kostol sv. Alexandra Nevského z roku 1800. V tejto štvrti sú aj dva kláštory a dve mešity. Obľúbený je tu trh Muristan. Nachádzajú sa tu reštaurácie, obchody, hotely.

Jaffská brána v Jeruzaleme. Izrael. Jaffská brána v Jeruzaleme. Izrael. Foto: unsplash.com

Arménska štvrť

Arménska štvrť v Jeruzaleme je dnes najkľudnejšou časťou v meste. Aj keď Arméni boli prví, ktorí uznali kresťanstvo ako svoje oficiálne náboženstvo, zohrali v dejinách významnú rolu. Arménske kostoly patria v meste medzi tie najstaršie zachované. V starej Arménskej časti je katedrála sv. Jakuba, Arménsky ortodoxný kláštor, kostol Ježiša Krista, Dávidova veža a Múzeum histórie, ktoré dokumentuje históriu Arménov vrátane liturgických odevov či 4000 iluminovaných rukopisov z 10. až 17. storočia.

Dávidova veža v Jeruzaleme. Izrael.Dávidova veža v Jeruzaleme. Izrael. Foto: unspalsh.com

Katedrála sv. Jakuba pochádza z 12. storočia z doby križiakov a spája sa s dvomi svätými Jakubmi. Kaplnka vľavo od vchodu označuje miesto, kde bol v roku 44 n.l. sťatý sv. Jakub Starší na príkaz kráľa Heroda Agrippu. Jeho telo učenci dopravili do Španielska, do Santiaga de Compostela. Pod hlavným oltárom je hrobka druhého sv. Jakuba, prvého jeruzalemského biskupa, ktorý bol ukameňovaný v roku 62 n.l. V kostole sú tiež uchované kamene z hory Sinaj a Tábor.

Arménska štvrť. JeruzalemArménska štvrť v Jeruzaleme. Izrael. Foto: unsplash.com

Moslimská štvrť

Moslimská štvrť sa pýši bránou sv. Štefana, kostolom a kláštorom sv. Anny, a jazerom Bethesda, kde Ježiš uzdravil ochrnutého človeka. Ako miesto jedného z Ježišových zázrakov bol v nasledujúcich obdobiach na tomto mieste vybudovaný bazén Bethesda s kaplnkami a kostolmi, ktoré sú viditeľné dodnes.

JeruzalemArcheologické nálezisko. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

Židovská štvrť

Židovská štvrť sa pýši aj štvrťou známou z čias kráľa Herodesa. Boli tu objavené domy, sklady, cisterny, mikvy (mikva slúžila na židovský rituálny kúpeľ), zachovala sa aj mozaiková podlaha s geometrickými tvarmi, triclinium (miestnosť, kde sa hodovalo) so zachovanou keramikou. Mnoho domov bolo zničených v roku 70 n.l., keď počas veľkého požiaru bol zničený hlavný chrám.

Židovská časť. Jeruzalem.Židovská časť. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

Chrámová hora

V biblických dobách plnili židia príkaz, ktorý im kázal prinášať dary do Chrámu počas troch sviatočných dňoch, tak ako priviedla do Jeruzalema aj Ježiša. Aj Mohamedova nočná jazda do neba, kde obdržal korán, začala podľa tradície na Chrámovej hore v Jeruzaleme.

Al Aksá. JeruzalemChrámová hora. Mešita Al Aksá. Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

A tak sú tri monoteistické náboženstvá vzájomne prepojené do siete mesta a každé z nich uctieva a vedie svojich pútnikov na rôzne sväté miesta: židov ku západnej stene Chrámovej hory a prastarým pokladom Židovskej štvrti, moslimov ku mešitám na vrcholku hory Moriah, a kresťanov do mnohých kostolov, postavených na miestach, po ktorých kráčal Ježiš. Doba prístupu k pamiatkam a návštevné hodiny si určuje každá cirkev samostatne. Všetci návštevníci majú mať vhodné oblečenie a brať ohľad na príslušné zvyky. V každom z miest sú skryté udalosti uplynulých tisíc rokov.

Chrámová hora. IzraelChrámová hora. Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

Krížová cesta

Asi míľu dlhá Via Dolorosa – Krížová cesta prechádza cez staré mesto Jeruzalema, od pevnosti Antonia, kde bol Ježiš odsúdený, až po vrch Golgota, kde bol ukrižovaný. Krížovú cestu označuje 14 Ježišových zastavení. Prvé zastavenie je u pevnosti, na druhom zastavení Ježiš dvíha kríž, na treťom padol pod jeho ťarchou, na štvrtom sa stretáva so svojou matkou, na piatom zastavení Simon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. 

Krížová cesta, tretie zastavenie. Jeruzalem. Krížová cesta, tretie zastavenie. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

Na šiestom zastavení Ježišovu tvár utiera Veronika, na siedmom zastavení Ježiš padá druhý krát pod ťarchou kríža, na ôsmom utešuje jeruzalemské ženy, na deviatom zastavení tretí krát padá pod ťarchou kríža. Na desiatom zastavení je zbavený šiat, na jedenástom je ukrižovaný na kríži. Dvanáste zastavenie predstavuje Ježišovu smrť, na trinástom sňali Ježišovo telo z kríža a pomazali a podľa štrnásteho zastavenia telo Ježiša uložili do hrobu Jozefa z Arimathei. Posledných päť zastavení sa nachádza v Chráme Božieho hrobu.

Chrám Božieho hrobu. Jeruzalem. IzraelChrám Božieho hrobu. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

Getsemanská záhrada

Getsemanská záhrada leží na úpätí Olivovej hory s výhľadom na údolie Kidron a mestské jeruzalemské hradby. Názov záhrady je hebrejský a značí „olivový lis“ a je vysadená starými olivovníkmi. Po poslednej večeri sem prichádza Ježiš aby sa modlil so svojimi učeníkmi. Práve tu bol zradený Judášom a zatknutý Rimanmi. Tu sa trápil nad osudom, o ktorom vedel, že ho čaká. Preto sa toto miesto nazýva aj „miesto agónie“.

Getsemanská záhrada v Jeruzaleme. Izrael.Getsemanská záhrada v Jeruzaleme. Izrael. Foto: unspalsh.com

Východná pravoslávna cirkev má toto miesto, ako miesto smrti Panny Márie. Jej hrob sa nachádza v neďalekom kostole z 12. storočia, kde sú nádherné nástenné maľby. Nachádza sa tu i Kostol všetkých národov (Bazilika agónie), ktorý bol postavený okolo skaly kde sa Ježiš modlil.

Kostol národov pri Getsemanskej záhrade a Olivovej hore. Izrael.
Kostol národov pri Getsemanskej záhrade a Olivovej hore. Izrael. Foto: depositphotos.com

Kostol navrhol Antonio Barluzzi a postavený bol v roku 1924 z finančných prostriedkov kresťanských komunít z celého sveta, preto sa používa taký názov. Má krásne mozaiky od podlahy po strop zobrazujúce biblické výjavy z Getsemanskej záhrady vrátane Ježišovej modlitby a Judášovej zrady.

Kostol národov. JeruzalemInteriér Kostola všetkých národov. Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

Hora Sion

Hora Sion je v Biblii spomenutá viac ako 100-krát. Sídlil tu tiež prvý a druhý jeruzalemský chrám a je považovaný za miesto spojenia medzi Bohom a ľudstvom, čo mu dopomáha k tomu, aby sa stal jedným z najsvätejších miest. Od 16. storočia je hora Sion mimo jeruzalemských hradieb. Nachádza sa tu aj hrob kráľa Dávida, jasne ho označuje Dávidova hviezda.  Židia sa práve sem chodili modliť v druhej polovici 20. storočia v čase arabskej okupácie keď im bol odopretý vstup ku Múru nárekov.

Hora Sion, Dormition church. Jeruzalem.Hora Sion. Chrám a kláštor Usnutia Panny Márie. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

Hore Sion dominuje chrám a kláštor Usnutia Panny Márie. Tu údajne došlo k na nebo vzatiu Panny Márie. Súčasná novorománska stavba pochádza z 20. storočia. V minulosti tu stál byzantský chrám Agia Sion a križiacke stavby. Na tejto hore sa odohrala aj posledná Kristova večera. Miesto jej konania – večeradlo bolo v priebehu storočí niekoľkokrát prestavené. Večeradlo sa nachádza v byzantskej bazilike zo 4. storočia a jeho interiér je pomerne jednoduchý ako to dosvedčuje oltár, kde sa údajne konala posledná večera. Nachádza sa tu aj Pamätník holokaustu a hrob Oskara Schindlera, ktorý zachránil cez tisíc židov zamestnaných v  továrni v Krakove.

Predmestie Jeruzalema

Aj predmestie Jeruzalema prináša jedinečné pohľady, či už Yemin Moshe na druhej strane údolia naproti Starému mestu, s exkluzívnymi sídlami a umeleckými galériami, budovy Khanovho divadla z tureckého obdobia a nemeckú a taliansku kolóniu, Mea Shearim, kde si pravoverní židia uchovali atmosféru východoeurópskeho mesta, parlament Knesset a budova Najvyššieho súdu, Wholov ružový sad s množstvom ružových kríkov. Haasova promenáda poteší panoramatickým pohľadom na historické centrum. Svoje čaro má mesto aj po zotmení.

JeruzalemNočný Jeruzalem. Historické centrum a nová časť v pozadí. Izrael. Foto: unsplash.com

 

Stiahnuť PDF

Treba zažiť

Múr nárekov, Izrael

História

Múr nárekov

Pri zničení Jeruzalema rímskym vojskom v roku 70 padol za obeť aj Jeruzalemský chrám stojaci na Chrámovej hore. Tento komplex bol jedným z najvýznamnejších miest, pretože tradícia hovorí, že z Jeruzalema je najbližšie k Bohu. Preto aj dnes ľudia veria, že modlitby vyrieknuté na ruinách kedysi významnej stavby, budú vyslyšané. Väčšina hradieb a stien tohto chrámu teda bola zborená, avšak Malý múr a Múr nárekov sa zachovali. O obnovu najväčšej židovskej svätyne sa dnes už veriaci nepokúšajú, veria totiž, je „šechina“ (Hospodinova prítomnosť) ostala i po jeho zničení na mieste. Zároveň by rekonštrukcia stavby ani nebola možná, keďže tu dnes stojí moslimská štvrť a viaceré mešity

Chrámová hora, Izrael

HistóriaKultúra

Chrámová hora

Chrámová hora, niekedy označovaná aj ako hora Moria je plošina v tvare nepravidelného štvoruholníka nachádzajúca sa v Starom meste jeruzalemskom. Časť západnej steny Chrámovej hory tvorí Múr nárekov, pozostatok židovského chrámu. Chrámová hora je najposvätnejším miestom judaizmu, podľa sunnitských moslimov je tretím najposvätnejším miestom islamu, a náboženský  význam má aj pre niektoré kresťanské kruhy. Vďaka tomu je jedným z najuctievanejších miest na svete, ale tiež aj jedným z najspornejších.

Chrám Božieho hrobu, Izrael

Iné atrakcie

Chrám Božieho hrobu

Najsvätejšie miesto na celej Zemi. Chrám alebo bazilika Božieho hrobu, vo východných cirkvách prezývaná aj kostolom Vzkriesenia. Kostol sa nachádza na mieste, ktoré uctieva veľa kresťanov ako Golgotu alebo Kalváriu, na ktorej bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Miesto nie je zaujímavé len pre pútnikov, ale aj pre turistov. Na tomto mieste sa písali dejiny nie len kresťanstva ale aj celého sveta. Podľa kresťanskej legendy boli hrob Ježiša a jeho kríž objavený v roku 325 sv. Helenou, matkou Konštantína I. a ten dal následne na tomto mieste vybudovať chrám.

 

Krížová cesta so 14-timi zastávkami, Izrael

HistóriaIné atrakcie

Krížová cesta so 14-timi zastávkami

Krížová cesta predstavuje cestu ukrižovania Ježiša Krista. Je len jediná na svete a nachádza sa na Via Dolorosa v Jeruzaleme. Touto cestou sa môžete prejsť aj vy, samozrejme bez kríža. Táto krížová cesta mala štrnásť zastávok a na každej tejto zastávke sa udialo niečo zaujímavé. Krížová cesta sa začína prvou zastávkou, na ktorej bol Pán Ježiš odsúdený na smrť a končí sa štrnástou zastávkou, na ktorej ho pochovávajú. Jednotlivé zastávky sú vyznačené rímskymi číslami na stenách budov alebo na dlažbe.

Mešita al-Aksá, Izrael

HistóriaKultúra

Mešita al-Aksá

Mešita al-Aksá je mešita, ktorá je súčasťou moslimského okrsku na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Je najväčšou mešitou v Jeruzaleme s kapacitou 5 000 veriacich vnútri a v okolí. Toto miesto považujú moslimovia za tretie najsvätejšie miesto. Nachádza sa na mieste, ktoré islamská tradícia stotožnila s „najvzdialenejšou mešitou“, ku ktorej podľa Koránu proroka Muhammada preniesol z Mekky za jedinú noc okrídlený kôň Burák. Zo skaly, ktorá sa na tom mieste nachádzala, vystúpil v sprievode archanjela Gabriela do neba, kde prijal rozličné prikázania, medzi iným aj povinnosť modliť sa päťkrát denne.

Stiahnuť PDF

Pláže

Ein Bokek, Mŕtve more

V južnej časti Mŕtveho mora, ktoré sa tiež nazýva aj jazero Sodom, vybudoval štát Izrael hotelový a oddychový komplex s názvom Ein Bokek (v preklade niečo ako „horúce pramene“). Vstup do mora je tu na rozdiel od severnej časti veľmi pohodlný (tvrdý podklad z krištálikov soli), voda je príjemná a čistá, k dispozícii sú prezliekárne, sprchy, kaviarne aj obchody s kozmetikou. Od Jeruzalema je Ein Bokek vzdialený cca 100 km, čo je hodina a pol jazdy. 

Ein Bokek. Izrael. Ein Bokek. Izrael. Foto: unsplash.com

Stiahnuť PDF

Pre deti

Jeruzalemská biblická ZOO

Jeruzalemská zoologická záhrada bola otvorená v roku 1940 ako malý detský kútik v centre mesta. Zoologická záhrada bola znovu otvorená vo svojom novom prostredí v roku 1993 v údolí Malha, hneď za mestom. Vchodom je návštevnícke centrum v tvare Noemovej archy. Cez záhradu prechádza aj mini vláčik. V srdci zoologickej záhrady leží umelo vytvorené jazero s vodopádmi a bazénmi. Záhrada je domovom viac ako 2 000 zvierat predstavujúcich takmer 300 druhov, napríklad v sekcii Australasia môžete vidieť druhy z austrálskej pevniny, Papuy-Novej Guiney a Nového Zélandu. Časť zoologickej záhrady je venovaná zvieratám, ktoré vystupujú v Biblii. Táto časť je rozdelená do troch oblastí. Jedna oblasť je pre biblické zvieratá, ktoré žili medzi skalnatou krajinou izraelskej krajiny. Ďalšou oblasťou sú biblické zvieratá, ktoré žili medzi izraelskými stredomorskými lesmi. Tretia oblasť je pre púštne zvieratá, ktoré by žili v južných púšťach Izraela.

Jeruzalemská zoo. IzraelJeruzalemská ZOO. Izrael. Foto: unspalsh.com

 

Stiahnuť PDF

Gastronómia

Izraelská kuchyňa sa vyznačuje chuťami Blízkeho východu, Stredomoria, pričom nechýba arabský vplyv. Najtypickejší z tejto oblasti je chlieb, či skôr placka. Prvé, čo cudzincovi napadne pri izraelskej gastronómii, sú zásady košer stravovania. Istá časť populácie ich prísne dodržuje, iná už nie. Mojžiš povedal, že človek nesmie zapíjať býčka mliekom jeho matky, preto medzi konzumáciou mäsa a mlieka musí uplynúť interval aspoň 6 hodín (v košer fast foodoch si nedokážete objednať cheeseburger), existujú čisto mliečne a čisto mäsové reštaurácie a pravoverné gazdinky majú dve oddelené súpravy hrncov na ich prípravu. Zakázaná je konzumácia bravčového mäsa, všetko jedlo pochádzajúce z vody musí mať šupiny (čiže zakázané sú ustrice, hlavonožce, spomedzi rýb napr. sumec), vtáctvo musí mať protistojnú ostrohu na nohe. Zvieratá museli byť zabité presne určeným košer spôsobom.

chlebová plackaChlebová placka. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

Obľúbené je pečivo "bagel" z pšeničného cesta v rôznych tvaroch a podobách, najčastejšie však elipsovité a posypané sezamom. Iné druhy pečiva majú často nasladlú chuť a podobajú sa koláčom, napríklad chlieb "challa" plnený hrozienkami. "Burek" je zas známy z tureckej a balkánskej kuchyne, plnený môže byť mäsom, zemiakmi, špenátom či syrom.

Predavač chleba. JeruzalemPouličný predavač chleba. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

V Izraeli sa tešia veľkej obľube arabské jedlá typu šawarma alebo falafel z dôvodu veľmi úzkej interakcie s palestínskymi Arabmi. V gastronomickom smere naozaj žiadne predsudky neexistujú. No a práve z dôvodu tejto rozmanitosti sa naozaj žiadne jedlo nedá nazvať pojmom „izraelské národné jedlo“, také niečo proste neexistuje. Falafel typicky arabské jedlo, ktoré si získalo popularitu v izraelskej kuchyni. Jedná sa o vysmážané a korenené cícerové guličky, často podávané v chlebe pita.

FalafelFalafel. Foto: unsplash.com

Delikatesou Blízkeho východu je "hummus" hustá pasta pripravená z cíceru, cesnaku, citróna, tahíny a olivového oleja. Práve Izrael a Palestína sú domovom toho najlepšieho hummusu. 

Bagel a hummus.Bagel a hummus. Foto: unsplash.com

Medzi obľúbené dezerty patrí baklava, basbousha, kunafa, ktorá sa plní smotanou či sladkým syrom.

Obľúbená sladká kunafa plnená sladkým syrom. JeruzalemObľúbená sladká kunafa plnená sladkým syrom. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

Na rozdiel od islamu, judaizmus konzumáciu alkoholu síce nepodporuje, ale ani sa vyslovene nestavia proti nej. Po dlhej pauze vinárstva pod jarmom Osmanskej ríše po vzniku Izraela vznikli mnohé vinárstva (hlavne na Golanských výšinách), ktoré zaznamenávajú úspechy aj v medzinárodnej konkurencii. Spomeňme značky Tishbi, Barkan, Mount Hermon alebo Gamla. Zaujímavosťou je košer víno, ktoré od okamihu zberu bobúľ až po uzavretie fľaše môže spracovávať len veriaci žid.

Víno Jaffo. IzraelVíno. Izrael. Foto: unsplash.com

 

Stiahnuť PDF

Zábava

Nákupy v Jeruzaleme

Nákupy v starobylých arkádach byzantskej ulice alebo v malebných uličkách u remeselníkov a umelcov sú zaujímavým spestrením poznávania tohto posvätného miesta. 

Nákupy v Jeruzaleme. Izrael.Nákupy v Jeruzaleme. Izrael. Foto: unsplash.com

Ochutnávka miestnych špecialít

Pochutnajte si na tunajších pokrmoch v starej časti mesta, kde sa všetky vône miešajú a vytvárajú čarovnú atmosféru. Typické pochúťky a lákadlá jeruzalemských reštaurácií či pestré stánky s jedlom, ovocím a zeleninou na trhu Mahaned Yehuda sú nezabudnuteľným zážitkom. Rovnako príťažlivé sú kaviarne na pešej nákupnej zóne v centre mesta. Káva a pečivo tu rozvoniavajú počas celého dňa. 

Mahaneh Yehuda. Jeruzalem. Mahaneh Yehuda. Jeruzalem. Foto: unsplash.com

 

Stiahnuť PDF

Tajné tipy

Izraelské múzeum

Komplex vzájomne pospájaných budov v Jeruzaleme vám pomôže naplno sa vnoriť do histórie krajiny a okolitých oblastí, ale nájdete tu etnografické zbierky a artefakty aj z Afriky, Ameriky či Oceánie. Súčasťou kultúrnej inštitúcie je aj Bezalelovo múzeum umenia s dielami francúzskych impresionistov či park so sochami Augusta Rodina a Henryho Moora. Najzaujímavejšou časťou je Svätyňa knihy.

Židovské symboly. Židovské symboly. Foto: unsplash.com

Yad Vashem

Genocída počas druhej svetovej vojny bola pre židovský svet veľkou ranou. Reagovať sa na túto hroznú udalosť rozhodli práve v Jeruzaleme, kde v roku 1953 postavili obetiam nacistického holokaustu pamätník, Yad Vashem. Susedí s jeruzalemským lesom a rozprestiera sa na ploche 18 hektárov. Do jeho komplexu sa podarilo zahrnúť synagógu, Historické múzeum holokaustu, Pamätník detí a niekoľko pamätných sôch. Sídlo tu má tiež výskumný ústav so svojimi archívmi, knižnicou a edukačným centrom.

Yad Vashem múzeum. Jeruzalem.Yad Vashem. Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

Vyhliadka z hory Sion

Hora Sion, ktorá stojí mimo mestských hradieb sa dvíha do výšky 765 m. Okrem zaujímavých stavieb a posvätných miest sa odtiaľto naskytajú krásne výhľady na mesto, či protiľahlú Olivovú horu.

Vyhliadka na Cédron a okolie

Na promenáde Ophel sa nachádza vyhliadka na údolie Cédron a zaujímavé hrobky. Cédron značí v hebrejčine „tmavý“ a kedysi tu bol potok, ktorý pretekal údolím. Toto miesto sa nazýva aj Jozafat, čo v hebrejčine značí „Boh bude súdiť“, keďže podľa židovskej tradície je miestom posledného súdu a nachádza sa tu veľa hrobov. Tu však vynikajú aj tri zaujímavé hrobky z 1. storočia pred n.l., Absolónova s kužeľovitým vrchom symbolicky pripísaná synovi kráľa Dávida, hrobka Zachariáša s pyramídovým vrchom a hrobka synov Chezira, ktorej sa hovorí aj Jakubova hrobka, lebo podľa kresťanskej tradície tu bol pochovaný apoštol Jakub.

Údolie Cédron. Jeruzalem. Izrael. Údolie Cédron. Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

Čerstvý džús z granátového jablka

Nenechajte si ujsť lahodný čerstvý džús z granátového jablka, ktorý predávajú v Jeruzaleme v mnohých stánkoch. Odšťavujú ho priamo pred vami. Okrem granátových jabĺk, výborne chutí aj čerstvý pomarančový džús. 

Lahodné čerstvé ovocie a džúsy. Jeruzalem. Izrael.Lahodné čerstvé ovocie a džúsy. Jeruzalem. Izrael. Foto: unsplash.com

Výborne chutia aj čerstvé oriešky, káva, koreniny z miestneho trhu. Svoje čaro získava večer trh Mahaned Yehuda, ktorý sa mení na bary. 

Trh v Jeruzaleme. Izrael.Pochutiny z jeruzalemského trhu. Izrael. Foto: unsplash.com

Šabat

Netradičným zážitkom je zažiť v židovskej rodine oslavu začiatku Šabatu v piatok večer a to priamo v domácnosti. Je to siedmy deň odpočinku, keď aj Hospodin po stvorení sveta po šiestich dňoch odpočíval. Je to deň, ktorý sa má venovať oddychu a radosti zo života a židia boli prví medzi starovekými civilizáciami, ktorí mali takýto zákon. Jeho príprava sa začína v piatok dopoludnia a keďže nie je dovolené v tento deň variť, pripraví sa jedlo dopredu. Šabat začína od západu slnka a jedným z prvých úkonov je zapálenie sviečok domácou pani, nasleduje krátka večerná bohoslužba, a následne sa rodina odoberie ku stolu, kde je hostina. Hlava rodiny prednesie požehnanie nad vínom Kiduš a nad chlebom Chala. Večerné jedlo nemá stanovené pravidlá, ale počas Šabatu je zvykom mať tri hlavné jedlá: v piatok večer, v sobotu na obed a v sobotu večer. 

Chlieb Chala
Chlieb Chala. Foto: unsplash.com

 

Stiahnuť PDF

Užitočné informácie

Štátne zriadenie: Izrael je definovaný ako liberálna demokracia s parlamentným systémom.

Rozloha a populácia: 125 km2
957 000 obyvateľov 

Jazyky: Úradným jazykom je hebrejčina, špeciálny status má arabčina. Dorozumieť anglicky sa dá prakticky všade, rozšírená je aj ruština.

Náboženstvo: judaizmus (74%), kresťanstvo a islam

Elektrický prúd: Napätie v elektrickej sieti je 220 V, nie je potrebný adaptér.

Mena: izraelský šekel

Kurz: 1€ = 3.5387ILS

Časový posun: +1h

Klimatický diagram

Kedy vycestovať

Z pohľadu počasia sa ako ideálne obdobie návštevy javí Veľká noc, apríl a máj, takisto jesenné mesiace od septembra do novembra. Leto je v Izraeli horúce, hlavne vo vnútrozemí. Výhodou návštevy v letnom období však vždy bol nižší počet turistov na frekventovaných miestach a dlhšia viditeľnosť počas dňa. Zimné obdobie môže prekvapiť studeným a sychravým počasím (hlavne v Jeruzaleme a okolí), pri Mŕtvom mori je však chlad v tomto období miernejší a zriedkavý.

Letisko a dĺžka letu

Najdôležitejším medzinárodným letiskom je Ben Gurionovo letisko v meste Lod (aglomerácia Tel Avivu). Dĺžka letu z Bratislavy či Viedne je približne tri a pol hodiny. V prípade letu do Izraela s izraelským národným dopravcom El Al treba prísť na letisko nie dve, ale až tri hodiny pred odletom z dôvodu bezpečnostného pohovoru. Pri opúšťaní Izraela je bezpečnostný pohovor povinný pre všetkých.

Zastupiteľský úrad

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Izraeli, Jabotinsky 37, P.O. Box 6549, Tel Aviv, Izrael

Tel: +972 747585030
Mobil: +972 544556642 (pohotovostný mobil)
Email: emb.telaviv@mzv.sk

Víza a doklady

Pre vstup do Izraela je potrebný pas s platnosťou najmenej 6 mesiacov po návrate. Pri vstupnej kontrole cestujúci nedostávajú pečiatku, ale iba papier s čiarovým kódom. Občania SR nepotrebujú pre vstup žiadne víza a ako turisti sú oprávnení v krajine ostať po dobu maximálne troch mesiacov. Napriek rôznym špekuláciám Izrael uisťuje svojich návštevníkov, že žiadna pečiatka znepriatelenej krajiny v pase (Libanon, Irán, Afganistan) im nemôže zabrániť v návšteve krajiny, pri  vstupe však môžu čeliť dodatočným otázkam. Turisti s pečiatkami bežných moslimských destinácií (Turecko, Egypt, Tunisko, Maroko...) nemusia čeliť žiadnym nadbytočným otázkam. 

Doprava

Krajina je rozlohou neveľká krajina s veľmi hustou cestnou sieťou, čo návštevníkovi umožňuje dostať sa z Jeruzalema či Tel Avivu v horizonte dvoch hodín prakticky všade. Vo všetkých veľkých mestách sa stretnete s veľkým množstvom taxíkov, ktoré disponujú taxametrom a žiadne dohadovanie o cene nie je nutné (a ani možné). 

Shopping a suveníry

Na rozdiel od Palestíny je Izrael pre návštevníkov (a domáci tvrdia, že pre nich tiež) drahou krajinou. Na rozdiel od Palestíny a iných arabských krajín zjednávanie prakticky neprichádza do úvahy, maximálne je možná množstevná zľava. Pri nákupe nad istú sumu (ktorej hodnota sa pomerne často legislatívne upravuje) a po vypísaní formulára je na letisku možné uplatniť si vratku DPH, ktorá v prípade drahých suvenírov (napr. kozmetiky od Mŕtveho mora) môže predstavovať značnú úsporu.

Sviatky

Ekonomický a každodenný chod krajiny sa čisto pragmaticky riadi Gregoriánskym kalendárom, presne ako v Európe aj na celom svete. Avšak všetky náboženské sviatky v krajine sa slávia výhradne na základe židovského kalendára, ktorého začiatok sa viaže na stvorenie sveta (čiže 3761 pnl) a jednotlivé roky majú na rozdiel od povedzme moslimského kalendára rôznu dĺžku. Všetky náboženské sviatky sú preto pohyblivé. Takisto nový deň v judaizme nezačína o polnoci, ale západom slnka. Takto napríklad šabat začína piatočným západom slnka a trvá až do sobotného západu.

Šabat – v skutočnosti najvýznamnejším židovským sviatkom je každá jedna sobota. Pravoverný žid sa nesmie od svojho domu vzdialiť na viac než 2000 krokov, nesmie pracovať, variť, obsluhovať stroje (stlačiť tlačidlo), je to výhradne deň radosti, modlitieb a velebenia Pána.

Purim – asi najveselší sviatok v krajine, ktorý cudzincovi môže pripomínať Halloween. Obyvateľstvo chodí v maskách a pre veriacich je doslova prikázaná zvýšená konzumácia vína.

Jom Kippur – deň zmierenia. Asi najprísnejší sviatok v Izraeli a zároveň jediný, počas ktorého sú uzavreté hranice a prakticky nič nefunguje, celá krajina sa ponorí do meditácie a doprosuje sa odpustenia hriechov.

Pesach – sviatok nekvasených chlebov, ktorý pripomína odchod židov z egyptského otroctva pod vedením Mojžiša. Počas trvania tohto sviatku nezoženiete v krajine žiadny kvasený chlieb, len nekvasené macesy, prípadne zemiakový chlieb.

Sukkot – sedemdňový „sviatok stánkov“, veriaci sa modlia a stavajú si improvizované príbytky z trstiny.

Roš ha-šana – Nový rok

Chanuka – osemdňový sviatok svetiel

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2023 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR