Podmienky a pravidlá

 
I. Vernostný program „SATUR KLUB“

1. Vernostný program „SATUR KLUB“ (ďalej len „Klub“) je marketingovo-obchodný produkt spoločnosti SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava, IČO: 37 587 201, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2427/B, poskytovaný týmito Všeobecnými podmienkami a pravidlami vernostného programu „SATUR KLUB“ (ďalej len „Podmienky“) určenému okruhu stálych klientov zaradených do kategórii TOP a VIP klient. Program je súčasťou vernostnej politiky SATUR TRAVEL a.s. a jeho cieľom je zabezpečiť týmto klientom ako odmenu za ich vernosť pri využívaní služieb SATUR TRAVEL a.s. dlhodobo ešte priaznivejšie podmienky na kúpu zájazdov z ponuky SATUR TRAVEL a.s., zľavy na vybrané voliteľné služby k zájazdu, ako aj mimoriadny predpredajný servis.

II. Nárok na získanie kategórie a spôsob prideľovania kategórie

2. Nárok na zaradenie do kategórie TOP klient má taký klient SATUR TRAVEL a.s., ktorý zakúpením si zájazdov z produktov SATUR TRAVEL a.s. dosiahol obrat minimálne 1 500 EUR/osoba za posledné tri roky.

3. Nárok na zaradenie do kategórie VIP klient má taký klient SATUR TRAVEL a.s., ktorý zakúpením si zájazdov z produktov SATUR TRAVEL a.s. dosiahol obrat minimálne 6 000 EUR/osoba za posledné tri roky.

4. V prípade, že klient v minulosti už raz dosiahol status kategórie TOP alebo VIP, ostáva mu tento status priznaný bez ohľadu nato, či nasledujúce obdobie využíval služby SATUR TRAVEL a.s. a je oprávnený si i naďalej uplatňovať výhody vyplývajúce z pridelenej kategórie.

5. Kategórie je v rámci vernostného programu možné zmeniť nasledovne:
a) z bez kategórie na kategóriu TOP
b) z kategórie TOP na kategóriu VIP

6. Vernostný program spočíva v automatickom prideľovaní kategórie TOP alebo VIP klientovi za podmienok uvedených v dobe 2 a 3. Splnenie podmienky pre priznanie konkrétnej kategórie sú vyhodnocované v informačnom systéme na dennej báze automatizovaným systémom. Kategória sa priznáva na osobu vedenú v systéme a je priamo overiteľná zamestnancom pobočky SATUR TRAVEL a.s. Klientovi nie je vydávaná žiadna vernostná karta, s ktorou by mal preukazovať svoj nárok na výhody vyplývajúce z týchto Podmienok. Identifikačný znak, v prípade zhody mien, je dátum narodenia. Pri kúpe zájazdov z ponuky SATUR TRAVEL a.s. na pobočke, je zľava pre TOP a VIP klienta priznaná systémom automaticky. Pri kúpe zájazdov z ponuky SATUR TRAVEL a.s. prostredníctvom online z www.satur.sk je zľava pre TOP a VIP klienta priznaná systémom automaticky bez nutnosti zadania akéhokoľvek identifikačného kódu. Identifikačný znak, v prípade zhody mien, je dátum narodenia.

7. Účasť v programe je bezplatná. O pridelení alebo zmene kategórie vo vernostnom programe bude klient oboznámený informačným listom prostredníctvom Slovenskej pošty, mailom a SMS.

III. Zľavy a výhody programu „SATUR KLUB“

8. Vernostný program priznáva klientom kategórie TOP a VIP rôzne druhy zliav.

9. Účasťou v programe, SATUR TRAVEL a.s. za podmienok vyplývajúcich z týchto Podmienok pre TOP klienta garantuje:

 • 8 % zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO počas celého roka
 • + 2 % zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO
 • 2 % zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka
 • + 2 % zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)
 • prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu
 • zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, najneskôr však 14 dní pred nástupom na zájazd

10. Účasťou v programe, SATUR TRAVEL a.s. za podmienok vyplývajúcich z týchto Podmienok pre VIP klienta garantuje:

 • 10 % zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO počas celého roka
 • + 3 % zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO
 • 3 % zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka
 • + 3 % zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)
 • prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu
 • zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, najneskôr však 14 dní pred nástupom na zájazd
 • miestenka v autobuse na autobusovom zájazde zdarma (platí pre prvých desať sedadiel)
 • možnosť rezervácie sedadla na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50 %
 • upgrade cateringu na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50 %
 • možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50 %
 • prednostné vybavenie check in/check out v hoteloch s rodinným klubom Planet Fun

III. Zmena a zánik programu, prechodné a záverečné ustanovenia

1. SATUR TRAVEL a.s. si vyhradzuje právo program alebo jeho časť kedykoľvek zmeniť, či ukončiť. V prípade skončenia programu SATUR TRAVEL a.s. zabezpečí, aby plnenie záväzkov klienta vzniknutých počas trvania programu, a na základe využívania jeho výhod, mohlo byť dokončené za podmienok vyplývajúcich z programu, pokiaľ budú v čase zániku programu výhodnejšie, ako podmienky bežne dostupné na trhu v Slovenskej republike.

2. Prípadné reklamácie nezaradenia či vyradenia z programu si klient uplatňuje u SATUR TRAVEL a.s.

3. SATUR TRAVEL a.s. si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. O zmene je povinná včas, najmenej však 15 dní vopred, informovať všetkých klientov a to spôsobom oznámenia zákazníkovi cez web stránku www.satur.sk. SATUR TRAVEL a.s. však nemôže v rámci zmeny Podmienok obmedziť, či vylúčiť právo na vyradenie členstva z programu.

4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 12. septembra 2017.
 
 

Kontakt pre médiá: zednikova@ba.satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2019 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Superbrands