SATUR Flexi Exotika

SATUR Flexi Exotika

ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE ZÁJAZDY DO EXOTIKY v období predaja od 01.11.2022 do 30.11.2022 s odletmi z Bratislavy a Košíc

V rámci obdobia kúpy pobytu v čase od 01.01.2022 do 30.11.2022 sme pre Vás pripravili výhodné PROMO CENY, ŠPECIÁLNE ZĽAVY, ZÁLOHU LEN 20 % a balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ ZADARMO.

PROMO CENY, ŠPECIÁLNE ZĽAVY a LAST MINUTE CENY

Počas obdobia kúpy zájazdu v čase od 01.11.2022 do 30.11.2022 získate vybrané zájazdy do destinácií Omán, Spojené arabské emiráty, Zanzibar a Seychely s odletmi z Bratislavy Košíc za výhodné PROMO CENY. PROMO CENY platia na vybrané termíny a na limitovaný počet izieb. Presnú informáciu o týchto zájazdoch, označených ikonou PROMO CENA nájdete na www.satur.sk Okrem PROMO CIEN sa na vybrané termíny zájazdov organizované CK SATUR vzťahujú špeciálne zľavy. Špeciálne zľavy a PROMO CENY nie je možné kumulovať. PROMO CENY nie je možné kumulovať s vernostnými zľavami.

Záloha 20 %

Pri kúpe zájazdov v období od 01.11.2022 do 30.11. 2022do destinácií Omán, Spojené arabské emiráty, Zanzibar a Seychely s odletmi z Bratislavy a Košíc zaplatíte zálohu vo výške 20 % z celkovej ceny a doplatok do celkovej ceny zájazdu uhradíte najneskôr 60 dní pred začiatkom zájazdu. Ak okamih kúpy zájazdu neumožňuje takýto postup, platia štandardné Zmluvné podmienky.

Balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ ZADARMO na základe dohodnutých podmienok obsahuje:

  • 100 % garancia vrátenia peňazí do 3 dní
  • Bezplatné storno 35 až 30 dní pred odchodom
  • Bezplatná zmena destinácie 35 až 30 dní pred odchodom
  • Bezplatná zmena mena až do 14 dní pred odchodom

*Balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ je možné aplikovať iba na pobytové zájazdy do destinácií Omán, Spojené arabské emiráty, Zanzibar a Seychely s odletmi z Bratislavy a Košíc.

**Balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ nie je možné aplikovať k poznávacím zájazdom.

 

100 % Garancia vrátenia peňazí

V prípade nutnosti zrušenia zájazdu z dôvodu súvisiaceho s pandémiou ochorenia covid-19 zo strany CK SATUR TRAVEL garantujeme vrátenie zaplatených peňazí za zájazd (s výnimkou zaplateného poistného za cestovné poistenie) do 3 pracovných dní od zrušenia zájazdu.


Bezplatné storno

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ môže cestujúci aj bez udania dôvodu bezplatne zrušiť zájazd v lehote najmenej 30 a najviac 35 dní pred začiatkom termínu zájazdu.

Podmienkou je storno všetkých osôb v rámci jednej zmluvy o zájazde. Zaplatené peniaze (s výnimkou zaplateného poistného) vám vrátime do 3 pracovných dní od zrušenia zájazdu.
Na zrušenie zájazdu v iných lehotách alebo pri zájazdoch bez zakúpeného balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ sa vzťahujú štandardné Zmluvné podmienky.


Bezplatná zmena destinácie

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ môže cestujúci bez udania dôvodu bezplatne zmeniť destináciu v lehote najmenej 30 a najviac 35 dní pred začiatkom termínu zájazdu. Podmienkou je zmena destinácie pre všetky osoby v rámci jednej zmluvy o zájazde. Zmeniť destináciu môžete do inej ľubovoľnej destinácie s odletom z Bratislavy alebo Košíc, do ktorej organizuje CK SATUR vlastné zájazdy a tieto kapacity sú v čase požiadavky dostupné.

Na takýto nový vybraný zájazd budú platiť cena a podmienky, ktoré boli platné pre nový vybraný zájazd v deň objednania pôvodného zájazdu, avšak celková cena nového zájazdu nesmie byť nižšia ako cena pôvodne objednaného zájazdu. V prípade, že cena nového vybraného zájazdu je nižšia ako cena pôvodného zájazdu, platí cena pôvodného zájazdu. Zmenu je možné na jednu zmluvu o zájazde alebo jednu zmluvu o poskytnutí cestovnej služby vykonať iba jedenkrát.

 

Bezplatná zmena mena

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ môže cestujúci, ktorý zmluvu uzatváral, bezplatne zmeniť meno cestujúcej osoby, a to až do 14 dní pred začiatkom zájazdu. Cena a podmienky, ktoré boli platné v deň objednania zájazdu, ostávajú nezmenené. Bezplatnú zmenu mena cestujúcej osoby je možné vykonať v rámci zakúpenia balíka výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ iba jedenkrát. V prípade detí, pri ktorých zmenou cestujúceho príde aj k zmene veku dieťaťa, je potrebné prípadný rozdiel v cene doplatiť. Po uplynutí 14-dňovej lehoty je zmena mena spoplatnená vo výške skutočne vzniknutých nákladov, min. však 50 €/osoba.


OSTATNÉ DOPLATKOVÉ SLUŽBY:

Cestovné poistenie

Ku zakúpeným pobytom a zájazdom ponúkame možnosť dokúpenia cestovného poistenia vrátane covid poistenia od Európskej cestovnej poisťovne.


Manažment testovania

Ak je testovanie pre cieľovú destináciu vyžadované, k zakúpenému zájazdu alebo pobytu ponúkame výhodné testovanie PCR testom a manažment testovania prostredníctvom našich partnerov v rámci celého Slovenska. V cene služby je zahrnuté aj potvrdenie v anglickom jazyku s QR kódom.

 

Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na predaj všetkých zájazdov ako aj samostatných služieb cestovného ruchu (ďalej aj „pobyty“) ponúkaných cestovnou kanceláriou SATUR TRAVEL, a. s. (ďalej aj „CK SATUR TRAVEL“) v rámci špeciálnej akcie v období od 19.09.2022 do 31.10.2022. Na práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klientov (cestujúcich) sa vzťahujú Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s, resp. Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s. pre samostatné služby cestovného ruchu (ďalej len „Zmluvné podmienky“) a ostatné dokumenty, okrem tých bodov, ktoré sú vyššie upravené a ktoré majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v Zmluvných podmienkach a ostatných dokumentoch.

 

V Bratislave, dňa: 01.11.2022

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR