Palivový príplatok a emisná povolenka

Palivový príplatok a emisná povolenka

 

  • Aktuálna cena leteckého paliva (JET A1) obchodovateľného podľa FOB ROTTERDAMM High je 835,23 USD/Mt,
  • Aktuálna sadzba emisnej povolenky PCP (priemerná mesačná cena povolenky v EUR, publikované ako "C-EUA Future High) je 89,3019 EUR.

V Bratislave, dňa 01.08.2023