Satur Flexi Poznávanie

Satur Flexi Poznávanie

ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE PREDPREDAJ POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV POČAS AKCIE ULTRA FIRST MOMENT POZNÁVANIE 2024

V rámci obdobia kúpy poznávacieho zájazdu v čase od 01.09.2023 do 15.11.2023 s odchodom po 15.01.2024 pod názvom ULTRA FIRST MOMENT POZNÁVANIE 2024, sme pre Vás pripravili najvyššie ULTRA FIRST MOMENT ZĽAVY až do výšky 30% a balík výhod “SATUR FLEXI POZNÁVANIE” ZADARMO.

PROMO CENY, FIRST MOMENT ZĽAVY až do výšky 30% 

Počas obdobia kúpy poznávacieho zájazdu v čase od 01.09.2023 do 15.11.2023 s odchodom po 15.01.2024 získate vybrané poznávacie zájazdy za výhodné PROMO CENY. PROMO CENY platia na vybrané poznávacie zájazdy, na vybrané termíny a na limitovaný počet miest. Okrem PROMO CIEN sa na vybrané termíny poznávacích zájazdov organizované CK SATUR vzťahujú špeciálne ULTRA FIRST MOMENT ZĽAVY až do výšky 30%. Presnú informáciu o týchto zájazdoch, označených ikonou PROMO CENA a UFM ZĽAVA nájdete na www.satur.sk. Špeciálne zľavy a PROMO CENY nie je možné kumulovať. PROMO CENY nie je možné kumulovať s vernostnými zľavami a zľavou na verejný prísľub.

DRUHÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD ZADARMO

Pri kúpe akéhokoľvek poznávacieho zájazdu v období od 01.09.2023 do 15.11.2023 s odchodom po 15.01.2024, s dĺžkou zájazdu 4 dni a viac získate jeden vybraný jednodňový poznávací zájazd ZADARMO. Jednodňový poznávací zájazd zadarmo sa vzťahuje iba na cestujúcich so statusom TOP a VIP  zo zakúpeného poznávacieho zájazdu spĺňajúceho nasledujúce podmienky: odchod po 15.01.2024, obdobie kúpy od 01.09.2023 do 15.11.2023, poznávací zájazd s dĺžkou zájazdu 4 dni a viac. Jednodňový poznávací zájazd zadarmo sa nedá vymeniť za zľavu ani za finančnú hotovosť.

ZÁLOHA 25 %

Pri kúpe poznávacích zájazdov s odchodom po 15.01.2024 v období od 01.09.2023 do 15.11.2023 zaplatíte iba zálohu vo výške 25 % z celkovej ceny zájazdu a doplatok do celkovej ceny zájazdu uhradíte najneskôr 60 dní pred začiatkom zájazdu. Ak okamih kúpy zájazdu neumožňuje takýto postup, platia štandardné Zmluvné podmienky.

2 % ZĽAVA ZA 100 % ÚHRADU 

Pri kúpe poznávacích zájazdov s odchodom po 15.01.2024 v období od 01.09.2023 do 15.11.2023 na minimálne 1 noc a úhrade 100 % z celkovej ceny poznávacieho zájazdu ihneď pri kúpe Vám bude poskytnutá dodatočná zľava vo výške 2 %. Túto zľavu je možné kumulovať s ULTRA FIRST MOMENT zľavou a taktiež s vernostnými zľavami.


Balík výhod „SATUR FLEXI POZNÁVANIE“ ZADARMO na základe dohodnutých podmienok obsahuje:

  • Bezplatné storno autobusových zájazdov 30 až 35 dní pred odchodom na zájazd
  • Bezplatné storno poznávacích zájazdov na charterových letoch 30 až 35 dní pred odletom
  • Bezplatná zmena mena až do 31 dní pred odchodom
  • 100 % garancia vrátenia peňazí do 3 dní

*Balík výhod “SATUR FLEXI POZNÁVANIE” je možné aplikovať iba na poznávacie zájazdy organizované CK SATUR TRAVEL s odchodom po 15.01.2024.

BEZPLATNÉ STORNO AUTOBUSOVÝCH POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI POZNÁVANIE“ môže cestujúci aj bez udania dôvodu bezplatne zrušiť poznávací zájazd organizovaný výlučné s autobusovou dopravou v lehote najmenej 30 a najviac 35 dní pred začiatkom termínu zájazdu.

Podmienkou je storno všetkých osôb v rámci jednej zmluvy o zájazde. Zaplatené peniaze (s výnimkou zaplateného poistného) vám vrátime do 3 pracovných dní od zrušenia zájazdu.

Na zrušenie zájazdu v iných lehotách alebo pri poznávacích zájazdoch organizovaných na iných alebo kombinovaných typoch dopravy ako je výlučne autobusová doprava sa vzťahujú štandardné Zmluvné podmienky.

BEZPLATNÉ STORNO POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV NA CHARTEROVÝCH LETOCH

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI POZNÁVANIE“ môže cestujúci aj bez udania dôvodu bezplatne zrušiť poznávací zájazd organizovaný výlučné s charterovou leteckou dopravou (nie pravidelnou leteckou linkou) s odletom z Bratislavy alebo Košíc v lehote najmenej 30 a najviac 35 dní pred začiatkom termínu zájazdu.

Podmienkou je storno všetkých osôb v rámci jednej zmluvy o zájazde. Zaplatené peniaze (s výnimkou zaplateného poistného) vám vrátime do 3 pracovných dní od zrušenia zájazdu.

Na zrušenie zájazdu v iných lehotách alebo pri poznávacích zájazdoch organizovaných na iných typoch leteckej alebo autobusovej dopravy ako je výlučne charterová letecká doprava sa vzťahujú štandardné Zmluvné podmienky.

100% GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

V prípade nutnosti zrušenia zájazdu alebo pobytu zo strany CK SATUR TRAVEL garantujeme vrátenie zaplatených peňazí za zájazd (s výnimkou zaplateného poistného za cestovné poistenie) do 3 pracovných dní od zrušenia zájazdu.


BEZPLATNÁ ZMENA MENA

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI POZNÁVANIE“ môže cestujúci, ktorý zmluvu uzatváral, bezplatne zmeniť meno cestujúcej osoby, a to až do 31 dní pred začiatkom zájazdu. Bezplatná zmena mena na poznávacom zájazde, ktorý obsahuje aj prepravu leteckou dopravou je ovplyvnená podmienkami danej leteckej spoločnosti, ktorá prepravu zabezpečuje. Ak podmienky leteckej spoločnosti takúto bezplatnú zmenu menu neumožnia, uplatňujú sa podmienky a poplatky danej leteckej spoločnosti. Cena a podmienky, ktoré boli platné v deň objednania zájazdu, ostávajú nezmenené. Bezplatnú zmenu mena cestujúcej osoby je možné vykonať v rámci zakúpenia balíka výhod „SATUR FLEXI POZNÁVANIE“ iba jedenkrát. V prípade detí, pri ktorých zmenou cestujúceho príde aj k zmene veku dieťaťa, je potrebné prípadný rozdiel v cene doplatiť. Po uplynutí 31-dňovej lehoty je zmena mena spoplatnená vo výške skutočne vzniknutých nákladov, min. však 50 €/osoba.

Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na predaj poznávacích zájazdov ako aj samostatných služieb cestovného ruchu (ďalej ako „poznávacie zájazdy“) ponúkaných cestovnou kanceláriou SATUR TRAVEL, a. s. (ďalej ako „CK SATUR TRAVEL“) v rámci akcie ULTRA FIRST MOMENT POZNÁVANIE 2024. Na práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klientov (cestujúcich) sa vzťahujú Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s, resp. Zmluvné podmienky cestovnej kancelária SATUR TRAVEL, a.s. pre samostatné služby cestovného ruchu (ďalej len „Zmluvné podmienky“) a ostatné dokumenty, okrem tých bodov, ktoré sú vyššie upravené a ktoré majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v Zmluvných podmienkach a ostatných dokumentoch.

V Bratislave, dňa 01.09.2023

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2023 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR