Satur Flexi Poznávanie

Satur Flexi Poznávanie

ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE PREDAJ POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV POČAS AKCIE FIRST MOMENT POZNÁVANIE 2023

V rámci obdobia kúpy poznávacieho zájazdu v čase od 01.02.2023 do 31.03.2023 s odchodom po 01.02.2023 pod názvom FIRST MOMENT POZNÁVANIE 2023, sme pre Vás pripravili výhodné FIRST MOMENT ZĽAVY až do výšky 20% a balík výhod “SATUR FLEXI POZNÁVANIE”.

 

PROMO CENY a FIRST MOMENT ZĽAVY až do výšky 20 %

Počas obdobia kúpy poznávacieho zájazdu v čase od 01.02.2023 do 31.03.2023 s odchodom po 01.02.2023 získate vybrané poznávacie zájazdy za výhodné PROMO CENY. PROMO CENY platia na vybrané poznávacie zájazdy, na vybrané termíny a na limitovaný počet miest. Okrem PROMO CIEN sa na vybrané termíny poznávacích zájazdov organizované CK SATUR vzťahujú špeciálne FIRST MOMENT ZĽAVY až do výšky 20%. Presnú informáciu o týchto zájazdoch, označených ikonou PROMO CENA a FM ZĽAVA nájdete na www.satur.sk. Špeciálne zľavy a PROMO CENY nie je možné kumulovať. PROMO CENY nie je možné kumulovať s vernostnými zľavami.

 

ZÁLOHA 30 %

Pri kúpe poznávacích zájazdov s odchodom po 01.02.2023 v období od 01.02.2023 do 31.03.2023 zaplatíte zálohu vo výške 30 % z celkovej ceny a doplatok do celkovej ceny zájazdu uhradíte najneskôr 60 dní pred začiatkom zájazdu. Ak okamih kúpy zájazdu neumožňuje takýto postup, platia štandardné Zmluvné podmienky.

 

2 % ZĽAVA ZA 100 % ÚHRADU 

Pri kúpe poznávacích zájazdov minimálne 61 a viac dní pred odchodom v období kúpy od 01.02.2023 do 31.03.2023 na minimálne 1 noc a úhrade 100 % z celkovej ceny poznávacieho zájazdu ihneď pri kúpe Vám bude poskytnutá dodatočná zľava vo výške 2 %. Túto zľavu je možné kumulovať s FIRST MOMENT zľavou a taktiež s vernostnými zľavami.


Balík výhod „SATUR FLEXI POZNÁVANIE“ ZADARMO na základe dohodnutých podmienok obsahuje:

  • 100 % garancia vrátenia peňazí do 3 dní
  • Bezplatná zmena mena až do 31 dní pred odchodom

*Balík výhod “SATUR FLEXI POZNÁVANIE” je možné aplikovať iba na poznávacie zájazdy organizované CK SATUR TRAVEL s odchodom po 01.02.2023

100% Garancia vrátenia peňazí

V prípade nutnosti zrušenia zájazdu alebo pobytu z dôvodu súvisiaceho s pandémiou ochorenia covid-19 zo strany CK SATUR garantujeme vrátenie zaplatených peňazí za zájazd (s výnimkou zaplateného poistného a doplatku za službu FLEXI) do 3 pracovných dní od zrušenia zájazdu.


BEZPLATNÁ ZMENA MENA

V rámci balíka výhod „SATUR FLEXI POZNÁVANIE“ môže cestujúci, ktorý zmluvu uzatváral, bezplatne zmeniť meno cestujúcej osoby, a to až do 31 dní pred začiatkom zájazdu. Bezplatná zmena mena na poznávacom zájazde, ktorý obsahuje aj prepravu leteckou dopravou je ovplyvnená podmienkami danej leteckej spoločnosti, ktorá prepravu zabezpečuje. Ak podmienky leteckej spoločnosti takúto bezplatnú zmenu menu neumožnia, uplatňujú sa podmienky a poplatky danej leteckej spoločnosti. Cena a podmienky, ktoré boli platné v deň objednania zájazdu, ostávajú nezmenené. Bezplatnú zmenu mena cestujúcej osoby je možné vykonať v rámci zakúpenia balíka výhod „SATUR FLEXI POZNÁVANIE“ iba jedenkrát. V prípade detí, pri ktorých zmenou cestujúceho príde aj k zmene veku dieťaťa, je potrebné prípadný rozdiel v cene doplatiť. Po uplynutí 31-dňovej lehoty je zmena mena spoplatnená vo výške skutočne vzniknutých nákladov, min. však 50 €/osoba.

Ostatné doplatkové služby

  • Cestovné poistenie
  • Manažment testovania

CESTOVNÉ POISTENIE

Ku zakúpeným pobytom a zájazdom ponúkame možnosť dokúpenia cestovného poistenia vrátane covid poistenia od Európskej cestovnej poisťovne. 

MANAŽMENT TESTOVANIA

Ak je testovanie pre cieľovú destináciu vyžadované, k zakúpenému zájazdu alebo pobytu ponúkame výhodné testovanie PCR testom a manažment testovania prostredníctvom našich partnerov v rámci celého Slovenska. V cene služby je zahrnuté aj potvrdenie v anglickom jazyku s QR kódom.

 

Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na predaj poznávacích zájazdov ako aj samostatných služieb cestovného ruchu (ďalej ako „poznávacie zájazdy“) ponúkaných cestovnou kanceláriou SATUR TRAVEL, a. s. (ďalej ako „CK SATUR TRAVEL“) v rámci akcie FIRST MOMENT POZNÁVANIE 2023 (ďalej len FIRST MOMENT) v termíne kúpy od 01.02.2023 do 31.03.2023. Na práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klientov (cestujúcich) sa vzťahujú Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s, resp. Zmluvné podmienky cestovnej kancelária SATUR TRAVEL, a.s. pre samostatné služby cestovného ruchu (ďalej len „Zmluvné podmienky“) a ostatné dokumenty, okrem tých bodov, ktoré sú vyššie upravené a ktoré majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v Zmluvných podmienkach a ostatných dokumentoch.

V Bratislave, dňa 01.02.2023

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2023 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR