Najčastejšie otázky k rekreačným poukazom

Rekreačné poukazy, ako elektronická forma príspevku na rekreáciu na území SR, môžete využiť aj v roku 2020. Všetko, čo potrebujete vedieť o rekreačných poukazoch ako aj najčastejšie otázky k ich použitiu, žiadosti a platnosti sme vám zhrnuli v článku.

1. Rekreačné poukazy a zamestnanec

Kedy mám, ako zamestnanec, nárok na rekreačný poukaz?

Aby ste mohli mať nárok na rekreačné poukazy, musíte byť zamestnancom firmy, ktorá má viac ako 49 zamestnancov a to po dobu minimálne 24 mesiacov. Ak niektorú z podmienok nespĺňate, môžete sa informovať u zamestnávateľa, o možnosti dobrovoľného príspevku.


Som zamestnaná v štátnej správe, platí rekreačný poukaz aj pre mňa?

Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.


Počula som, že zamestnávateľ prepláca maximálne sumu 275 eur. Čo v prípade, že dovolenka je drahšia? Koľko mi zamestnávateľ preplatí?

Zamestnávateľ vám musí preplatiť 55 % nákladov na rekreáciu, no maximálne však do výšky 275 eur za rok. Zvyšných 45 % si hradíte samy, rovnako aj sumu nad rámec príspevku 275 eur.


Ako musí vyzerať dovolenka, ktorej časť má zamestnávateľ povinnosť preplatiť?

Dovolenka musí byť na území Slovenska a ubytovať sa musíte na minimálne 2 noci.


A čo moja rodina? Vzťahuje sa poukaz aj na ich pobyt?

Zamestnávateľ môže zamestnancovi prispieť aj na rekreáciu

 • manžela, manželky
 • vlastného dieťaťa zamestnanca,
 • dieťaťa, ktoré je zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa, ktoré je  zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti (napríklad partneri žijúci v spoločnej domácnosti - na písomné čestné prehlásenie), ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Som na rodičovskej dovolenke, no môj pracovný pomer trvá, mám nárok na rekreačný poukaz?

Nárok na príspevok majú všetci zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov v spoločnosti, ktorá zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Takže nárok na príspevok na rekreáciu majú aj tí, ktorí sú na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke.


Peniaze na rekreáciu dostanem automaticky? Budem potrebovať na to špeciálne doklady?

O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nebude ho dávať automaticky. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či vám rekreačný príspevok vyplatí vopred, pri rezervácii pobytu, počas alebo po rekreácii. Zamestnávateľ vám pomernú časť poskytne buď priamou úhradou, a to po predložení faktúry s vašim menom a špecifikáciou pobytu (ubytovacieho zariadenia, príp. balíčku služieb) alebo prostredníctvom elektronického rekreačného poukazu v podobe platobnej karty. U nás akceptujeme platbu elektronickými rekreačnými poukazmi - kartami Callio, Edenred a DOXX.


Poukaz zrejme nestihnem celý využiť. Môžem nevyčerpanú časť príspevku preniesť do nadchádzajúceho roku?

Nie, preukaz je neprenosný. Platí len počas kalendárneho roka v ktorom bol vystavený – čiže do konca roka 2020. Je možné využiť ho aj na viacero rekreácií, maximálne do vyčerpania sumy 275 eur.

2. Rekreačné poukazy a zamestnávateľ

Mám firmu s 60 zamestnancami, niektorí spolupracujú na dohodu. Týkajú sa ma rekreačné poukazy?

Rekreačné poukazy musia svojim zamestnancom povinne preplácať spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 49 ľudí. Pričom pracovný pomer zamestnanca musí trvať viac ako 24 mesiacov a nesmie byť zamestnaný na dohodu. Menšie firmy môžu svojich zamestnancov podporovať na dobrovoľnej báze.


Ako môžem príspevok poskytovať?

Príspevok na rekreáciu môžete poskytnúť prostredníctvom:

 • rekreačného poukazu (najčastejšie využívané sú Callio, DOXX a Edenred) - pričom za ich sprostredkovanie je výška poplatku maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.
 • priamym poukázaním peňažných prostriedkov na účet zamestnanca.

Čo všetko mám povinnosť preplácať?

 • Ubytovanie na Slovensku najmenej na dve noci.
 • Pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve noci, stravovacie a iné služby súvisiace s dovolenkovým a rekreačným pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Oprávnenými výdavkami sú aj výdavky na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
 • Organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Čo mám požadovať od zamestnanca?

Zamestnanec vám musí predložiť oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov (faktúry). Pozor, ich súčasťou musí byť označenie – meno zamestnanca, ktorý si príspevok nárokuje, alebo označenie rekreačného poukazu. Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu po predložení dokladov v najbližšom výplatnom termíne, ak sa nedohodnú inak. Rekreačný poukaz musí byť vyúčtovaný najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka.

Výhody využitia rekreačných poukazov cez CK SATUR

 • Najširšia a unikátna ponuka stoviek pobytov na Slovensku na jednom mieste:
  • pobytové zájazdy

   • wellness balíčky
   • rodinné pobyty s animátormi
   • fit pobyty
   • pobyty pre seniorov
  • poznávacie zájazdy
  • lyžovačky aj s animátormi / inštruktormi lyžovania zdarma
 • Až 2 deti do 12 rokov na pevnom lôžku zdarma
 • Ceny výhodnejšie ako priamo v hoteli
 • Starostlivo vyberané a nami overené hotely, penzióny, chalupy a apartmány
 • Možnosť uplatnenie rekreačných poukazov Doxx, Calio a Edenred.
 • Najväčšia cestovná kancelária na Slovensku so 100-ročnou tradíciou
 • Široká sieť pobočiek na Slovensku
 • Najväčšie poistenie insolventnosti na Slovensku
 • Dostupnosť 7 dní v týždni na pobočkách, call centre alebo non-stop online
 • Sme 7x SUPERBRAND a 2x Najdôveryhodnejšia značka na Slovensku

Páčil sa ti článok? Ukáž ho svojim priateľom.

Facebook