Kam sa dá cestovať

CK SATUR - 02.04.2021

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Aktuálne podmienky a povinnosti pri návrate do SR:

 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,
 • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 14. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu,
 • pri návrate sa vyžaduje registrácia na www.korona.gov.sk/ehranica/,
 • ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou, ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho
 • od 18. decembra 2020 sú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate.

 

Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

EURÓPA

Belgicko

 • Rekreačné/turistické cesty do a z Belgicka sú zakázané od 27. januára 2021 do 18. apríla 2021.

Bulharsko

 • Povinnosť preukázať sa pri vstupe do Bulharska negatívnym výsledkom PCR testu platí bez výnimky pre všetkých cestujúcich, aj pre deti a taktiež pre tých cestujúcich, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.

Cyprus

Česká republika

 • Od 29. marca 2021 je Slovensko pre Česko zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy.
 • Slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín.
 • Po príchode do Česka sú naďalej povinní zostať v domácej izolácii do predloženia negatívneho výsledku ďalšieho PCR testu vykonaného v Česku na vlastné náklady. Ten však treba podstúpiť do piatich dní od pricestovania do Česka, čím sa efektívne doba domácej izolácie skracuje.
 • Pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.
 • Po dobu 10 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2, DS a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

Dánsko

 • Návšteva Dánska za účelom turizmu nie je povolená.

Estónsko

 • Od 15. januára 2021 sú všetci cestujúci prichádzajúci do Estónska povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo sa podrobiť testu po príchode do Estónska.
 • Osoby prichádzajúce do Estónska sa nemusia podrobiť povinnej karanténe v prípade, ak predložia potvrdenie o tom, že za posledných 6 mesiacov prekonali COVID-19 alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19. Potvrdenia musia byť preložené do anglického alebo estónskeho jazyka.

Faerské ostrovy

 • Návšteva Faerských ostrovov za účelom turizmu nie je povolené.

Fínsko

 • Od 27. januára 2021 môžu do Fínska cestovať len občania Fínska a ich rodinní príslušníci, osoby s povolením na pobyt vo Fínsku.

Francúzsko

 • Na vstup do Francúzska sa vyžaduje negatívny PCR test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín.
 • Po príchode do Francúzska sa dôrazne odporúča absolvovať 7-dňovú karanténu. Po jej skončení je potrebné zopakovať RT-PCR testovanie na ochorenie COVID-19.
 • Vstup do francúzskych zámorských území je od 31. januára 2021 povolený iba zo závažných dôvodov.

Grécko

 • Vstup na územie Grécka je (či leteckou alebo pozemnou dopravou) povolený iba po predložení negatívneho PCR testu. PCR test nesmie byť starší viac ako 72 hodín.
 • Od 9. januára sa všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Grécka, nariaďuje karanténa po dobu 7 dní.
 • Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára.
 • Krajina plánuje postupne rušiť cestovné obmedzenia pre Európanov už v apríli a pripravuje sa na kompletné otvorenie, ktoré avizovali na 14. mája 2021. Občanom Európskej únie, Spojených štátov, Británie, Srbska, Izraela a Spojených arabských emirátov bude umožnené cestovať do Grécka cez letiská Atény, Solún, Iraklio, Hania, Rhodos, Kos, Mykonos, Santorini a Korfu a dva pozemné hraničné priechody. Cestujúci z týchto krajín nebudú musieť podstúpiť karanténu, pokiaľ sa preukážu, že už dostali dve dávky vakcíny alebo negatívnym testom PCR, nie starším ako 72 hodín pred príchodom.

Holandsko

 • Pri využití leteckej a lodnej prepravy do Holandska sa musia občania SR, mimo predloženia potvrdenia o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19, preukázať aj potvrdením o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP) s platnosťou do 24 hodín pri nástupe do lietadla, na trajekt alebo na loď.
 • Pri tranzite cez holandské letiská platí povinnosť predložiť iba potvrdenie o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19, nevyžaduje sa viac povinnosť predložiť aj potvrdenie o negatívnom rýchloteste.
 • Pri využití leteckej dopravy treba mať okrem dvoch potvrdení (PCR + rýchlotest) k dispozícii aj vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave.

Chorvátsko

 • Platí povinnosť preukázať sa pri vstupe na územie Chorvátska negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo PCR testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín.
 • Možné je absolvovať PCR testovanie bezprostredne po vstupe do Chorvátska a v samoizolácii počkať na výsledok testu, alebo absolvovať 10-dňovú karanténu.
 • Osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény (musí obsahovať dôkaz, že od podania druhej dávky očkovania prešlo najmenej 14 dní).
 • Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných 6 mesiacov majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho antigénového alebo PCR testu a karantény pri vstupe do Chorvátskej republiky. 
 • Pred cestou do Chorvátska odporúčame vyplniť online formulár.

Island

 • Občania a obyvatelia EÚ / schengenského priestoru môžu cestovať na Island.
 • Od 19. februára 2021 sú všetky osoby cestujúce na Island povinné sa preukázať pred nástupom do lietadla negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín. Okrem toho sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Uvedené neplatí pre osoby, ktoré majú platný a uznaný certifikát potvrdzujúci ich vakcináciu, alebo sa preukážu platným uznaným certifikátom o prekonaní choroby COVID-19.
 • Platí povinnosť registrácie pred vstupom na Island Pre-registration for arrivals to Iceland.

Írsko

 • Pri vstupe sa vyžaduje predložiť negatívny PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.
 • Aktuálne neplatia žiadne výnimky pri vstupe pre osoby, ktoré prekonali COVID-19, alebo boli očkované na COVID-19.
 • Írska vláda zaviedla povinnú platenú štátnu karanténu v určených hoteloch pre cestujúcich vracajúcich sa z krajín Kategórie 2. Zároveň sa zmení kategorizácia krajín, pričom platný zoznam sa bude pravidelne aktualizovať a preto je potrebné skontrolovať si aktuálny zoznam krajín kategórie 2 pred príchodom do Írska.

Litva

 • Občania SR sa pri vstupe do krajiny musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 (PCR alebo antigén) nie starším ako 72 hodín alebo sa na test zaregistrovať ihneď po príchode do Litvy.
 • Po príchode zo Slovenska je potrebné predložiť potvrdenie o registrácii na stránke Národného centra verejného zdravia, test a absolvovať 10-dennú karanténu (môže byť v byte/dome s inými obyvateľmi, ak izolovaná osoba bude mať svoju vlastnú miestnosť).

Lotyšsko

 • Hranicu do Lotyšska je možné prekročiť iba v nevyhnutných prípadoch.
 • Osoby prichádzajúce zo SR musia mať negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín a absolvovať po príchode do Lotyšska 10-dennú karanténu.
 • Potrebná je registrácia na stránke www.covidpass.lv, nie skôr ako 48 hodín pred prekročením hranice.

Maďarsko

 • Kontroly hraníc sú predĺžené do apríla 2021.
 • Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.
 • Odporúčame občanom Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok im bude umožnený nástup na palubu lietadla (či sa napr. vyžaduje negatívny PCR test na COVID-19).
 • Pri odvoze autom na letisko je potrebná registrácia na naletisko.mzv.sk.

Nemecko

 • Od 28. marca 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysokorizikové oblasti.
 • Cestujúci musia už pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť negatívny antigénový alebo PCR test na COVID-19 nie starší ako 48 hodín, táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa na území Nemecka budú zdržiavať menej ako 72 hodín.
 • Povinnosť prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára.
 • Povinnosť nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Nórsko

 • Od 29. januára 2021 je na územie Nórska povolený vstup iba tým cudzincom, občanom EÚ a EHP, ktorí majú na území Nórska povolený pobyt alebo majú na to závažný dôvod.

Poľsko

 • Poľsko vyžaduje pri vstupe do krajiny negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín v anglickom alebo poľskom jazyku.
 • Od 27. februára 2021 platí povinnosť v Poľsku absolvovať 10-dňovú karanténu. Výnimku z karantény majú očkované osoby.
 • Pri odvoze autom na letisko je potrebná registrácia na naletisko.mzv.sk.

Portugalsko

 • Pri vstupe do krajiny platí povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • Letecký a cestný tranzit občanov Slovenskej republiky je cez Portugalsko umožnený.
 • Tranzit na ostrov Madeira a Azorské ostrovy je cez portugalské letiská možný pri splnení podmienky predloženia potvrdenia o negatívnom výsledku PCR testu.

Rakúsko

 • Pri tranzite cez Rakúsko sa nevyžaduje karanténa ani test na COVID-19, ale vyžaduje sa mať vytlačené a vyplnené tlačivo Prehlásenie o tranzite a pri odvoze autom sa vyžaduje registrácia na naletisko.mzv.sk.
 • Dočasné sprísnenie kontrol na slovensko-rakúskych hraničných priechodoch od 9. januára 2021 do odvolania.
 • Všetky osoby vstupujúce do Rakúska sú od 10. februára okrem reigistrácie a podstúpenia 10-dňovej karantény povinné už pri vstupe do Rakúska predložiť negatívny výsledok PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín alebo antigénového testu, nie staršieho ako 48 hodín.
 • Povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska.

Rumunsko

 • Slovenská republika je zaradená medzi tzv. COVID-19 rizikové krajiny (žltá zóna) a pre občanov SR vstupujúcich na územie Rumunska platí povinnosť predložiť potvrdenie o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín v zrozumiteľnom jazyku (anglicky, rumunsky) a následne absolvovať 10-dňovú domácu karanténu.
 • Výnimku z týchto opatrení majú napríklad osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 90 dní, kompletne zaočkované osoby, deti do 3 rokov.

Slovinsko

 • Pri vstupe do Slovinska je povinná 10-dňová karanténa. Testovanie na koronavírus sa môže uskutočniť až na piaty deň karantény a po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu sa karanténa končí. Karanténa neplatí pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 alebo boli očkované alebo sa predloží na hranici negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 48 hodín a vykonaného v EÚ. 

Španielsko

 • V Španielsku je vyhlásený núdzový stav.
 • Pre vstup do krajiny je požadovaný PCR test (RT-PCR) alebo TMA test (Amplificación Mediada por Transcripción), resp. test založený na molekulárnej technike, nie starší ako 72 hodín.
 • Pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori je rovnako vyžadovaný vyplnený sanitárny formulár osobitne pre každú vstupujúcu osobu.

Švajčiarsko

 • Od 1. februára 2021 je Slovenská republika zaradená na zoznam rizikových krajín, po príchode z ktorých platí povinná 10-dňová karanténa.
 • Cestujúci sa musia preukázať negatívnym testom PCR, nie starším ako 72 hodín. 
 • Platí povinnosť pre všetkých cestujúcich vyplniť online formulár pred príchodom do Švajčiarska.

Švédsko

 • Do 31. mája 2021 cudzinci starší ako 18 rokov musia pri vstupe do Švédska predložiť negatívny výsledok PCR, LAMP alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 48 hodín.

Taliansko

 • Platí povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu. Pokiaľ sa nepreukážete negatívnym testom, platí povinná 14-dňová karanténa.
 • Po príchode platí povinnosť registrácie.

Ukrajina

 • Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny pre prichádzajúcich z krajín tzv. červenej zóny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín.
 • Ukrajina neudeľuje výnimku osobám, ktoré v minulosti prekonali ochorenie COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.
 • Platí povinnosť preukázať sa poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s COVID-19.

Veľká Británia

 • Od 18. januára platí pre cestujúcich prichádzajúcich zo všetkých krajín povinnosť preukázania sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Otestovať sa môžete dať najskôr 3 dni pred plánovanou cestou.
 • Pred príchodom na územie Spojeného kráľovstva sú cestujúci povinní objednať si cez rezervačnú platformu britskej vlády (sadu domácich testov na COVID-19) a dodržať 10-dňovú domácu karanténu.
 • Od 15. februára 2021 všetci cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva musia po príchode do krajiny absolvovať test na COVID-19 na druhý a ôsmy deň povinnej karantény. Vykonanie testov neumožňuje skrátenie povinnej 10-dňovej karantény.

 

ÁZIA

Arménsko

 • Cestovanie za účelom turizmu je v Arménsku povolené.
 • Vstup do krajiny je pre cudzincov možný s negatívnym PCR testom Covid-19 (nie starší ako 72 hodín) alebo sa môžu podrobiť PCR testovaniu na medzinárodnom letisku v Arménsku a do obdržania výsledku zostať v samoizolácii (testovanie je spoplatnené).

India

 • Od 21. októbra 2020 je možné požiadať o všetky kategórie víz do Indie, s výnimkou turistických.

Irán

 • Irán od 1. augusta 2020 zastavil vydávanie turistických víz.

Izrael

 • Od 26. januára 2021 zaviedol Izrael kompletné uzatvorenie hraníc a letísk pre medzinárodnú osobnú dopravu.
 • Obmedzenie sa týka cudzincov i izraelských občanov pri vstupe i výstupe z krajiny.
 • Izraelská vláda od 23. mája 2021 plánuje povolenie cestovať do krajiny za účelom turizmu zaočkovaným zahraničným skupinám, zaočkovaným jednotlivcom plánuje povoliť vstup od júla 2021 (pre vstup bude potrebné preukázať sa negatívnym PCR testom ako aj predloženie testu na protilátky, že boli očkovaní

Jordánsko

 • Cestujúci musia predložiť negatívny PCR test od autorizovaného laboratória najneskôr do 72 hodín po prílete. V prípade, že sa cestujúci preukážu negatívnym testom nie starším ako 72 hodín pred odletom, nemusia zotrvať v povinnej domácej karanténe.
 • Vyžaduje sa vyplnenie formulára pred odletom.

Maldivy

 • Krajina je opätovne otvorená turizmu.
 • Vstup do krajiny je od 10. septembra 2020 podmienený preukázaním negatívneho PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 96 hodín.
 • Každý cestujúci si musí najskôr 24 hodín pred odchodom do destinácie vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave formou online registrácie.

Nepál

 • Osoby prichádzajúce do krajiny musia absolvovať povinnú 10-dennú karanténu a predložiť negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín.
 • Výnimku z karantény majú návštevníci nepálskych hôr, ktorí sa musia po príchode preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín a absolvujú 7 dennú karanténu vo vopred zarezervovanom hoteli. Návštevníci hôr musia taktiež disponovať cestovným poistením vo výške minimálne 5000 USD voči ochoreniu COVID-19.

Omán

 • Najvyšší výbor pre COVID-19 ďalej nariadil inštitucionálnu karanténu pre všetky osoby prichádzajúce do krajiny.
 • Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť do Ománu bez víz na pobyt do 10 dní, ak pri vstupe predložia platný spiatočný lístok, rezerváciu ubytovania a poistenie. Momentálne však všetky pobyty podliehajú podmienkam 7-dňovej karantény.
 • Pred vycestovaním do krajiny je potrebné vyplniť online registračný formulár e-Mushrif a je potrebné stiahnuť si mobilnú aplikáciu Tarassud.
 • Počas karantény je nutné nosiť sledovací náramok (poplatok 6 OMR), ktorý bude odobraný za poplatok na určených miestach. Nevrátenie náramku sa trestá pokutou 1000 OMR.

Rusko

 • Zákaz vstupu cudzincov do Ruska je predĺžený do 15. júna 2021.

Spojené arabské emiráty

 • Od 31. januára je vstup do emirátu Dubaj povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 72 hodín, bez výnimky.
 • Vstup do emirátu Abú Dhabí je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 72 alebo 96 hodín (v závislosti od krajiny príletu). Po prílete do emirátu Abú Dhabí je povinnosť absolvovať 10-dňovú karanténu, ktorá bude kontrolovaná prostredníctvom monitorovacieho náramku.
 • Po prílete budú občania SR podrobení opätovnému RT-PCR testu na letisku.

Turecko

 • Vstup do Turecka je podmienený preukázaním sa negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Výnimka platí pre deti do šesť rokov.
 • Od 15. marca 2021 majú všetci cestujúci leteckou dopravou povinnosť vyplniť vstupný registračný formulár a to najmenej 72 hodín pred svojou cestou do Turecka.

 

AFRIKA

Egypt

 • Podmienkou vstupu do Egypta je pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny povinnosť predložiť negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Vykonanie PCR testu je možné aj po prílete na letisku za poplatok 30 USD. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine.
 • Pred odletom do Egypta je potrebné leteckej spoločnosti pri check-in resp. pred nástupom do lietadla na Slovensku, ako aj na pasovej kontrole už v Egypte predložiť vyplnený formulár.
 • Turisti prichádzajúci do častí Južný Sinaj, Červené more, Luxor a Asuán sú oslobodení od platenia vízových poplatkovaž do 30. apríla 2021.

Keňa

 • Občania SR pri vstupe do Kene (vrátane tranzitu) musia preukázať negatívnym PCR testom na COVID-19, vykonaným do 96 hodín od predpokladaného letu. Negatívny PCR test musí byť verifikovaný prostredníctvom tzv. Trusted Travel Initiative (TT).
 • Všetci cestujúci, vrátane tranzitu, musia ešte pred príchodom do Kene vyplniť elektronický zdravotný formulár.

Maroko

 • Podmienkou vstupu do Maroka je predloženie negatívneho PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, vyžadovať tiež môžu rôzne potvrdenia o ubytovaní, pozvaní a pod.

Maurícius

 • Cestujúci na Maurícius budú musieť predložiť negatívny PCR test na COVID-19, ktorý nie je starší viac ako 7 dní pred príchodom do krajiny a budú musieť zostať v karanténe najmenej 14 dní, v hoteli schválenom vládou, toto nariadenie sa predlžuje do 31. mája 2021.
 • Cestujúci prichádzajúci do krajiny budú musieť absolvovať najmenej 3 PCR testy, vrátane jedného pri príchode, druhého v 7. deň a záverečného v 14. deň.

Seychely

 • V súlade s nariadením seychelskej vlády majú cestujúci, ktorí boli zaočkovaní proti COVID-19, povolený vstup do krajiny bez obmedzení. Títo cestujúci musia mať príslušný certifikát o riadnej vakcinácii, tj. potvrdenie o absolvovaní dvoch dávok, pričom po druhej dávke musia ubehnúť aspoň dva týždne. Ďalej sú povinní preukázať sa aj negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín od odletu.

Tunisko

 • Od 1. februára 2021 sú všetci cestujúci do Tuniska povinní predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred cestou (vrátane organizovaných zájazdov a pobytov kratších ako 5 dní).
 • Cestujúci sa musí podrobiť povinnej 7-dňovej karanténe na vlastné náklady v hotelovom zariadení určený na tento účel. Doklad o rezervácii a zaplatení hotela sú cestujúci povinní predložiť pri prílete do Tuniska (zoznam hotelov bol zverejnený na facebookovej stránke Ministerstva zdravotníctva). Na siedmy deň pobytu sú cestujúci povinní sa podrobiť opätovne (na vlastné náklady) ďalšiemu testu na COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, môžu hotelové zariadenie opustiť.

Zanzibar

 • Pri príchode na Zanzibar nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19.

 

AMERIKA

Aruba

 • Pri vstupe do krajiny sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu alebo sa otestovať na letisku pri vstupe do krajiny PCR testom v sume 75 USD.
 • Každá osoba pred vstupom na Arubu si musí zakúpiť poistenie.

Dominikánska republika

 • Negatívny výsledok testovania na COVID-19 nie je potrebný.
 • Krajina automaticky poisťuje bezplatne všetkých návštevníkov na náklady spojené s prípadným ochorením.
 • Pred vstupom je potrebné vyplniť registračný formulár.

Kanada

 • 30. júna 2020 kanadská federálna vláda prijala rozhodnutie, na základe ktorého platí zákaz vstupu cudzincov (vrátane všetkých štátov EÚ) do Kanady.

Kuba

 • Každý cestujúci musí pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test PCR nie starší ako 72 hod. a podstúpiť test PCR priamo na letisku.
 • Od 6. februára 2021 je povinná štátna karanténa pre všetkých medzinárodných cestujúcich.
 • Výnimku tvoria turisti, ktorí si zakúpia zájazd cez cestovnú kanceláriu/tour operátora. Títo podstupujú len prvý test PCR po príchode na Kubu priamo na letisku a čakajú na hoteli 24 hodín na výsledok testu. V prípade pozitívneho výsledku sú premiestnení do nemocnice.
 • Každý turista musí mať poistenie na COVID-19 zakúpené v krajine pôvodu alebo si ho zakúpiť po príchode na Kubu priamo na letisku za poplatok 30 USD.

Mexiko

 • Pri vstupe na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa. 

USA

 • Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu (PCR, antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 3 dni pred plánovaným odletom.
 • Alternatívnym riešením je predložiť dôkaz o nedávnom prekonaní choroby COVID-19 (Recovery Documentation).
 • Po prílete do Spojených štátov amerických je potrebné rešpektovať federálne a štátne ustanovenia týkajúce sa karantény.

 

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

Austrália

 • Od 20. marca 2020 platí v Austrálii zákaz vstupu pre všetkých cudzincov.

Nový Zéland

 • Od 19. marca 2020 zatvoril Nový Zéland hranice pre všetkých cudzincov.
 
Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2021 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR