Kam sa dá cestovať

CK SATUR - 05.10.2022

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Aktuálne podmienky a povinnosti pri návrate na Slovensko:

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.COVID MAPA

EURÓPA

Albánsko

Cestovanie do Albánska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Vstup do krajiny je možný bez nutnosti predloženia testu a bez nutnosti zotrvania v karanténe 

Belgicko

Cestovanie do Belgicka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pre cestovanie do Belgicka neplatia žiadne obmedzenia týkajúce sa ochorenia COVID-19. Nie je potrebné predkladať potvrdenia o očkovaní/testovaní na ochorenie COVID-19 ani vypĺňať formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Bosna a Hercegovina

Cestovanie do Bosny a Hercegoviny je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 26. mája 2022 krajina zrušila všetky obmedzenia pri vstupe do krajiny v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pre vstup do Bosny a Hercegoviny preto nie je potrebné preukazovať sa žiadnou dodatočnou dokumentáciou.

Bulharsko

Cestovanie do Bulharska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Od 1. mája 2022 sa rušia všetky cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 a osoby prichádzajúce do Bulharska nie sú povinné pri vstupe do krajiny predkladať digitálny COVID certifikát EÚ o očkovaní alebo digitálny COVID certifikát EÚ o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu, resp. podobné dokumenty obsahujúce tieto údaje.

Cyprus

Cestovanie na Južný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. júna 2022 Cyprus zrušil povinnosť predkladania očkovacieho certifikátu, či testu alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 pred vstupom. Taktiež sa nevyžaduje ani registrácia.
 
Cestovanie na Severný Cyprus je pre Slovákov možné tiež bez predkladania očkovacieho certifikátu, či testu. 

Česká republika

Cestovanie do Česka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 18. 3. 2022 už nie je nutné vypĺňať príjazdový formulár, testovať sa a ani sa preukazovať certifikátom o očkovaní, či prekonaní Covid-19

Čierna Hora

Cestovanie do Čiernej Hory je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky je od 11. marca 2022 možný bez dodatočných podmienok, t. j. bez potreby preukázania sa jedným z tzv. COVID potvrdení.

Dánsko

Cestovanie do Dánska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 29. marca 2022 nie je potrebné sa preukázať pri vstupe do Dánska dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, neplatí povinnosť podrobiť sa testovaniu na COVID-19 a karanténe, nevyžaduje sa ani registrácia pred vstupom.

Estónsko

Cestovanie do Estónska je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. apríla 2022 je vstup z krajín EÚ a Schengenu bez obmedzení, to znamená, že cestujúci sú oslobodení od karantény a COVID pasov pri vstupe.

Faerské ostrovy

Keď cestujete z Dánska na Faerské ostrovy, nevyžaduje sa očkovanie ani karanténa. Odporúča sa však urobiť si rýchly test na COVID-19 na druhý deň po príchode.

Fínsko

Cestovanie do Fínska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1. júla 2022 je vstup do Fínska bez obmedzení, cestujúci sú oslobodení od karantény a preukazovania COVID pasov pri vstupe do Fínska.

Francúzsko

Cestovanie do Francúzska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1. augusta 2022 na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát, ani potvrdenie o prekonaní ochorenia a ani test na Covid-19. Nevyžaduje sa vyplniť ani zdravotný formulár.

Grécko

Cestovanie do Grécka je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. mája 2022 pri vstupe do krajiny sa ruší predkladať test (nie je potrebný antigén ani PCR test), certifikát o očkovaní, či doklad o prekonaní ochorenia Covid-19. 

Holandsko

Cestovanie do Holandska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Cestujúci z EÚ nie sú povinní prekladať žiadne potvrdenia a dokumenty, súvisiace s COVID-19.

Chorvátsko

Cestovanie do Chorvátska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné:

Od 9. apríla 2022 pri vstupe do Chorvátska nie je povinné sa preukázať Covid certifikátmi pre očkované a neočkované osoby a nie je ani nutné vyplňovať vstupný formulár Enter Croatia.

Island

Cestovanie na Island je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 25. februára 2022 Island zrušil pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

Írsko

Cestovanie do Írska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 6. marca 2022 nie sú cestujúci do Írska povinní po príchode preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.

Litva

Cestovanie do Litvy je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Osoby prichádzajúce z členských krajín EÚ, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska nepodliehajú žiadnym obmedzeniam bez ohľadu na status očkovania.

Lotyšsko

Cestovanie do Lotyšska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Príchod zo Slovenska je bez akýchkoľvek obmedzení. Nevyžaduje sa ani registrácia pred vstupom.

Maďarsko

Cestovanie do Maďarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Na územie Maďarska je možný vstup bez obmedzení - bez povinnosti preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.

Malta

Cestovanie na Maltu je pre Slovákov možná, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 25. júla 2022 je vstup na Maltu bez obmedzení, cestujúci sú oslobodení od preukazovania COVID pasov, testov či dokladu o prekonaní ochorenia Covid-19.

Nemecko

Cestovanie do Nemecka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pre cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka zo Slovenska nie je od 1. júna 2022 povinná registrácia (formulár pred cestou) ani karanténa po príchode do Nemecka. Zrušená bola aj povinnosť pri príchode do Nemecka predložiť negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19.

Nórsko

Cestovanie do Nórska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 12. februára 2022 Nórsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

Poľsko

Cestovanie do Poľska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 28. marca 2022 Poľsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny.

Portugalsko

Cestovanie do Portugalska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1. júla 2022 Portugalsko už nevyžaduje pre vstup či tranzit žiadnu COVID dokumentáciu (očkovanie, testy, prekonanie). 

 

Rakúsko

Cestovanie do Rakúska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 16. mája 2022 sa pri vstupe do krajiny ruší povinnosť predkladať test (nie je potrebný antigén ani PCR test), certifikát o očkovaní, či doklad o prekonaní ochorenia Covid-19. 

Rumunsko

Cestovanie do Rumunska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

V Rumunsku boli zrušené všetky protipandemické opatrenia proti šíreniu COVID-19 vrátane povinnej registrácie pri vstupe do krajiny a aj povinnosti nosenia ochranných rúšok.

Slovinsko

Cestovanie do Slovinska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 19. februára 2022 neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19. Cestujúci tak môžu vstúpiť do krajiny za rovnakých podmienok ako pred pandémiou COVID-19. Zrušila sa karanténa, nepredkladajú sa žiadne potvrdenia.

Srbsko

Cestovanie do Srbska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 3. mája 2022 sú zrušené všetky kontrolné opatrenia súvisiace s COVID-19 pre vstup cestujúcich do Srbska. Prichádzajúce osoby nemusia pri vstupe do Srbska predkladať doklad o negatívnom teste, doklad o prekonaní COVID-19 ani doklad o očkovaní, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny sveta vstupujú do Srbska.

Španielsko

Cestovanie do Španielska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Od 2. júna 2022 a vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát, ani potvrdenie o prekonaní ochorenia a ani test na Covid-19. 

Švajčiarsko

Cestovanie do Švajčiarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru.

Švédsko

Cestovanie do Švédska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
Od 9. februára 2022 ruší Švédsko dočasný zákaz vstupu pre cestujúcich do Švédska z krajín EÚ/EHP (vrátane severských krajín, Andorry, Monaka, San Marína, Švajčiarska, Vatikánu). Občania, bez ohľadu na občianstvo, môžu cestovať do Švédska bez obmedzení týkajúcich sa COVID-19.
 

Taliansko

Cestovanie do Talianska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1. júna 2022 Taliansko ruší povinnosť predkladania očkovacieho certifikátu, či testu alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 pred vstupom. Taktiež sa nevyžaduje ani registrácia. 

Ukrajina

Cestovanie na Ukrajinu sa neodporúča vzhľadom ku aktuálnej situácii. 

Veľká Británia

Cestovanie do Veľkej Británie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 18. marca 2022 sa prestávajú uplatňovať pravidlá proti šíreniu COVID-19. Cestujúci, zaočkovaní, alebo nezaočkovaní prichádzajúci na britské územie už nebudú potrebovať pri vstupe žiadne testy a taktiež končí aj povinnosť vyplniť formulár.Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

ÁZIA

Arménsko

Cestovanie do Arménska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. mája 2022 boli zrušené všetky protipandemické opatrenia, ktoré boli zavedené v súvislosti s šírením COVID-19. Pri vstupe do krajiny už nie je potrebné preukazovať sa PCR testami alebo potvrdeniami o zaočkovaní. 

Gruzínsko

Cestovanie do Gruzínska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 15. júna sú zrušené všetky vstupné obmedzenia v súvislosti s COVID-19. Vstup do Gruzínska je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.

India

Cestovanie do Indie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • predložiť negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo preukázanie sa vakcinačným certifikátom

Test, alebo certifikát musí byť nahraný online do vyplnenej tzv. self-declaration a na jej základe bude cestujúcemu udelené povolenie vstupu do krajiny. Výnimku z testu majú deti do 5 rokov. India zrušila povinnosť karantény.

Irán

Cestovanie do Iránu je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Irán od 1. novembra 2021 obnovil vydávanie turistických víz na väčšine svojich zastupiteľských úradoch.

 • Od všetkých prichádzajúcich cudzincov starších ako 12 rokov (letecké spoločnosti môžu vyžadovať od starších ako 8 rokov) je vyžadované okrem negatívneho výsledku PCR testu, ktorý v dobe nástupu na cestu nie je starší ako 96 hodín, aj potvrdenie o plnom očkovaní (minimálne 2 týždne po druhej dávke). 
 • Počas check-inu je tiež povinné predloženie vyplneného zdravotného COVID-19 formulára.

Izrael

Cestovanie do Izraela je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 20. mája 2022 sa ruší povinnosť vykonať test na COVID-19 pred príchodom do Izraela. Zrušené je aj absolvovanie PCR testu na COVID-19 po prílete na letisk a karanténa.

Jordánsko

Cestovanie do Jordánska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Od 1. marca 2022 sa nevyžaduje pri vstupe do krajiny preukázať negatívny PCR test a tiež sa nevyžaduje vykonať PCR test pri prílete na letisku. V platnosti zostáva vyplniť vstupný formulár www.gateway2jordan.gov.jo.

Maldivy

Cestovanie na Maldivy je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Očkované a neočkované osoby od 13. marca už nemusia predložiť negatívny PCR test pri vstupe na Maldivy. Vvyžaduje sa rezervácia ubytovania. Očkované aj neočkované osoby musia najskôr 72 hodín pred odchodom do destinácie vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave na webovej stránke k imigrácii.  

Omán

Cestovanie do Ománu je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

S účinnosťou od 22. mája 2022 sa rušia všetky cestovné obmedzenia COVID-19. 

Rusko

 • Slovenská republika je zaradená medzi krajiny, ktorých občania môžu vstupovať do Ruska bez ohľadu na účel cesty. Na občanov SR sa už nevzťahujú obmedzenia na prijímanie dokladov, vybavovanie a vydávanie víz do Ruska.
 • Konkrétne podmienky udelenia vstupných víz je potrebné konzultovať s ruským veľvyslanectvom v Bratislave.

Saudská Arábia

Cestovanie do Saudskej Arábie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Všetky opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 boli pre cestovateľov do Saudskej Arábie zrušené. Vstup do krajiny nie je podmienený očkovacím certifikátom, ani iným dokladom o bezinfekčnosti. Okrem platného víza či iného pobytového oprávnenia je vyžadované iba zdravotné poistenie pokrývajúce aj liečbu ochorení COVID-19 (je zahrnuté v e-víze, pri ďalšom vstupe je nutné na letisku dokúpiť).

Spojené arabské emiráty

Cestovanie do Spojených arabských emirátov je pre Slovákov možné, pričom podmienky sa v jednotlivých emirátoch líšia a pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Dubaj, Abu Dhabi a Ras Al Khaimah

 • Cestujúcim do Dubaja, Abu Dhabi a Ras Al Khaimah stačí splniť jednu z nasledujúcich požiadaviek: 
  - predložiť platný očkovací certifikát*,
  - alebo predložiť platný negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín,
  - alebo predložiť platné lekárske potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že sa cestujúci zotavil z ochorenia Covid-19 nie starším ako 1 mesiac od zotavenia pri príchode do Spojených arabských emirátov
 • Návštevníci musia mať platné zdravotné poistenie.
Všetky certifikáty (očkovací certifikát, potvrdenie o zotavení, alebo výsledok PCR testu) musia obsahovať QR kód.  Deti do 12 rokov sú z testovania vyňaté.

Srí Lanka

Cestovanie na Srí Lanku je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Plne zaočkovaná osoba:

 • vyžaduje sa predložiť očkovací certifikát  (minimálne 14 dní po oboch dávkach dvojfázovej alebo jednofázovej vakcíny) v anglickom jazyku, bez PCR testu
 • každý cestujúci je povinný si zakúpiť poistenie pokrývajúce Covid

Nezaočkovaná osoba:

 • PCR test 
 • každý cestujúci je povinný si zakúpiť poistenie pokrývajúce Covid

Thajsko

Cestovanie do Thajska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1.10. 2022 sa Thajsko opäť kompletne otvára zahraničným turistom a to bez akýchkoľvek obmedzení (nevyžaduje sa predložiť očkovací certifikát ani žiadne testy). Thajsko umožňuje aj dlhšie pobyty. Dokonca sa s platnosťou do 31.3. 2023 predlžuje možnosť pobytu v Thajsku pri bezvízovom styku z 30 na 45 dní.

Turecko

Cestovanie do Turecka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1. júna 2022 je možné do Turecka cestovať bez preukázania sa očkovacieho certifikátu, či dokladu o prekonaní a tiež nie je potrebný ani test. Nevyžaduje sa ani registrácia pred cestou. Krajina obnovila podmienky vstupu, tak ako to bolo pred Covid-19.

Uzbekistan

Cestovanie do Uzbekistanu je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 10. júna 2022 na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát, ani test na Covid-19. Zrušené boli všetky obmedzenia v rámci Covid-19.

Vietnam

Cestovanie do Vietnamu je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 


Prichádzajúce osoby od 15. mája 2022 už nemusia predkladať negatívny test na COVID-19,  nevyžaduje sa od nich ani vyplnenie zdravotníckej deklarácie, ani predloženie dokladu o očkovaní.

AFRIKA

Egypt

Cestovanie do Egypta je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Od 17. júna sú zrušené všetky vstupné obmedzenia v súvislosti s COVID-19. Vstup do Egypta je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom či negatívnym testom. 

Juhoafrická republika

Cestovanie do Juhoafrickej republiky je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Juhoafrická republika zrušila všetky vstupné obmedzenia v rámci Covid-19. Na vstup do krajiny nie je potrebné predkladať negatívny test Covid-19, ani očkovací preukaz. 

Keňa

Cestovanie do Keni je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Očkované osoby

 • každý cestujúci prichádzajúci do krajiny letecky predkladá vakcinačný certifikát o plnom očkovaní proti Covid-19. Cestujúci mladší ako 18 rokov sú od tejto povinnosti oslobodení. PCR test sa pri prílete nevyžaduje.

Nezaočkované osoby po prekonaní Covid-19

 • osoby, ktoré prekonali Covid-19 pred nie viac ako 90 dňami môžu navštíviť Keňu aj v tom prípade, ak nie sú zaočkované. Pri vstupe je potrebné preukázať doklad o prekonaní ochorenia Covid-19 a negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Cestujúci mladší ako 5 rokov sú od predkladania PCR testu oslobodení. 

Nezaočkované osoby

 • osoby, ktoré nie sú zaočkované a ani neprekonali Covid-19 môžu vstúpiť do Kene ak spĺňajú výnimku, t.j. zo zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované. Pri vstupe sa však vyžaduje negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.

Všetci cestujúci, vrátane tranzitu, musia ešte pred príchodom do Kene vyplniť elektronický zdravotný formulár tzv. Travelers Health Surveillance Form. Po odoslaní formulára dostane cestujúci QR kód, ktorý musí byť pri vstupe do Kene predložený imigračným úradníkom. 

Madagaskar

Cestovanie na Madagaskar je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Od 11. augusta 2022 Madagaskar zrušil všetky vstupné obmedzenia v rámci Covid-19. Na vstup do krajiny nie je potrebné predkladať negatívny test Covid-19, ani očkovací preukaz. 

Maroko

Cestovanie do Maroka je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Cestujúci do Maroka od 1.10. 2022 nemusia predložiť očkovací preukaz, ani negatívny test. V platnosti ostáva pred cestou vyplniť zdravotný formulár.

Maurícius

Cestovanie na Maurícius je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. júla 2022, bez ohľadu na stav očkovania, cestujúci nemusia pred odletom na Maurícius predložiť negatívny test PCR. Nemusia sa pri príchode testovať ani izolovať.

Pred cestou sa všetkým cestovateľom odporúča vyplniť digitálny cestovný formulár Maurícius All in One. Vygeneruje sa dokument PDF s QR kódom, ktorý je potrebné predložiť zdravotníckym pracovníkom pri prílete na letisko na ostrove Maurícius. Momentálne je potrebné vyplniť aj Imigračnú kartu, ktorá vám bude odovzdaná počas letu na Maurícius. Pri prílete na letisko to predložte imigračným úradníkom.

Seychely

Dovolenky na Seycheloch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Očkované osoby

 • na vstup do krajiny nie je potrebný PCR test ak ste:
  • cestujúci starší ako 18 rokov, ktorý dostal prvé dve dávky vakcíny proti Covid-19 vrátane posilňovacej dávky po 6 mesiacoch od ukončenia základnej série; úplná imunizácia pre cestujúcich vo veku 12 až 18 rokov si vyžaduje absolvovanie iba dvoch dávok vakcíny
 • cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu (pokrývajúce náklady ku karanténe a nemocničnej starostlivosti)
 • potvrdenie o ubytovaní v štátom povolených ubytovacích zariadeniach dostupné na http://tourism.gov.sc/

Neočkované, alebo čiastočne očkované osoby

 • na vstup do krajiny je potrebný negatívny výsledok PCR testu (nie starší viac ako 72 hodín) alebo antigénový test (nie starší viac ako 24 hodín),
 • cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu (pokrývajúce náklady ku karanténe a nemocničnej starostlivosti),
 • potvrdenie o ubytovaní v štátom povolených ubytovacích zariadeniach dostupné na http://tourism.gov.sc/

Pre všetky osoby pred odletom na Seychely je potrebná registrácia na Health Travel Authorization - pri vyplnení elektronického formulára je nutné uhradiť pre vstup do krajiny poplatok 10 EUR (štandardné spracovanie môže trvať do 9 hodín) alebo 70 EUR za expresné spracovanie

Tunisko

Cestovanie do Tuniska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Vstupný formulár už nie je požadovaný.

Nezaočkované osoby - ak nie ste zaočkovaný a máte 18 rokov alebo viac, budete sa musieť preukázať

 • negatívnym PCR testom (vykonaný nie viac ako 48 hodín)
 • alebo negatívnym antigénovým testom (vykonaným najviac 24 hodín) pri vstupe do Tuniska.

Tento výsledok testu musí obsahovať dátum, kedy bol urobený, a QR kód. Ak nie ste zaočkovaní a máte 17 a menej rokov, nemusíte absolvovať test.

Očkované osoby - zaočkovaní cestujúci musia mať so sebou platné potvrdenie o očkovaní. Od vašej dávky vakcíny Janssen musí uplynúť aspoň 28 dní. Pri všetkých ostatných očkovacích látkach musí od vašej druhej dávky prejsť aspoň sedem dní.

Zanzibar

Cestovanie na Zanzibar je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • všetci cestujúci (aj deti) sú povinní 24 hodín pred odletom vyplniť online príjazdový formulár
 • plne zaočkovaný cestujúci sú oslobodení od povinnosti vykonania RT PCR a antigénneho testu. Cestujúci budú musieť predložiť platný očkovací preukaz.
 • Nezaočkovaní sú povinní predložiť potvrdenie o negatívnom RT-PCR alebo NAAT teste na COVID-19 nie staršie ako 72 hodín. Cena antigénového testu po prílete na Zanzibar je 25 USD (58,000 TZS). 

AMERIKA

Aruba

Cestovanie na Arubu je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 8. júla 2022 sa na vstup na Arubu pre každú osobu vyžaduje online registrácia Aruba´s Embarkation/Disemarkation Card. Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje preukázať očkovací certifikát, či test na Covid-19. Pre každého cestujúceho sa odporúča mať cestovné poistenie s krytím Covid-19. 

Dominikánska republika

Cestovanie do Dominikánskej republiky je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Pri vstupe do krajiny nie je potrebné preukázať sa očkovacím preukazom, dokladom o prekonaní ochorenia COVID- 19, ani negatívnym PCR testom. Od 1. mája 2021 je povinnosť vyplniť pri vstupe do krajiny a pri odchode z krajiny online formulár, ktorý platí len v digitálnej podobe

Kanada

Cestovanie do Kanady je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1.10. 2022 sa pri vstupe do Kanady nevyžaduje predložiť očkovací certifikát, ani negatívny PCR test ani vyplniť formulár. 

Kuba

Cestovanie na Kubu je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Od 6.4. 2022 nie je pri vstupe na Kubu povinnosť predložiť negatívny PCR test či očkovací certifikát. Pred odletom na Kubu sa vyžaduje vyplniť formulár.

Mexiko

Cestovanie do Mexika je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pri vstupe na územie Mexika sa nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa. 

USA

Cestovanie do USA je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 12. júna 2022 nie je potrebné na vstup na územie Spojených štátov amerických predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19. Povinnosť byť zaočkovaný zostáva zachovaná.

 

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

Austrália

Cestovanie do Austrálie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 6. júla 2022 sa uvoľnili opatrenia v súvislosti s COVID-19 a výrazne sa zmenili doterajšie podmienky na vstup do Austrálie, na základe ktorých osoby vstupujúce na územie Austrálie sa nemusia preukazovať potvrdením o očkovaní proti COVID-19 a už nie sú povinní vypĺňať tzv. digitálnu deklaráciu o cestujúcich.

Nový Zéland

Cestovanie na Nový Zéland je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1. augusta 2022 môžu plne zaočkovaní slovenskí občania cestovať na Nový Zéland, a to za akýmkoľvek účelom, vrátane turistiky.

Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR