Kam sa dá cestovať

CK SATUR - 23.05.2022

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Aktuálne podmienky a povinnosti pri návrate na Slovensko:

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.COVID MAPA

EURÓPA

Albánsko

Dovolenky v Albánsku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • vstup do krajiny je možný bez nutnosti predloženia testu a bez nutnosti zotrvania v karanténe 

Belgicko

Cestovanie do Belgicka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Slovenská republika - región Bratislava, západné Slovensko a stredné Slovensko sú zaradené v oranžovej zóne a východné Slovensko od 25. septembra 2021 je zaradené v červenej zóne, na ktoré sa vzťahujú nižšie uvedené opatrenia:

 • Príchod zo zelenej alebo oranžovej zóny: bez povinnosti testovania alebo karantény.

 • Príchod z krajín v červenej zóne (krajiny EÚ alebo Schengenského priestoru): Osoby s európskym digitálnym certifikátom potvrdzujúcim úplné očkovanie proti COVID-19 (+ 2 týždne), negatívnym testom PCR (vykonaným menej ako 72 hodín) alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 nepôjdu do karantény. V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode. Deti mladšie ako 12 rokov nebudú testované.

 • Osoby bez certifikátu potvrdzujúceho úplné očkovanie, musia pricestovať do Belgicka s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (vykonaným menej ako 72 hodín). V danom prípade je 10-dňová karanténa povinná a potrebné sa nechať následne testovať 1. a 7. deň po príchode. Karanténa sa môže skrátiť, ak je výsledok druhého testu (v 7. deň) negatívny.
 • Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu), ktorý je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc. Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 12 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 12 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 12 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne.

Bulharsko

Dovolenky v Bulharsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • Od 1. mája 2022 sa rušia všetky cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 a osoby prichádzajúce do Bulharska nie sú povinné pri vstupe do krajiny predkladať digitálny COVID certifikát EÚ o očkovaní alebo digitálny COVID certifikát EÚ o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu, resp. podobné dokumenty obsahujúce tieto údaje.

Cyprus

Cestovanie na Južný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 18.apríla 2022 Cyprus zrušil povinnosť registrácie (Cyprus flight pass). Podmienkou na vstup pre osoby staršie ako 12 rokov však ostáva preukázanie sa

 • dokladom o plnom zaočkovaní voči COVID-19
 • alebo prekonaní ochorenia COVID-19
 • alebo platným negatívnym testom na COVID-19.

Cestovanie na Severný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Podmienkou na vstup pre osoby staršie ako 12 rokov je preukázanie sa:

 • dokladom o plnom zaočkovaní voči COVID-19
 • alebo prekonaní COVID-19
 • alebo platným negatívnym testom na COVID-19.

Česká republika

Cestovanie do Česka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • od 18. 3. 2022 už nie je nutné vypĺňať príjazdový formulár, testovať sa a ani sa preukazovať certifikátom o očkovaní, či prekonaní Covid-19

Čierna Hora

Cestovanie do Čiernej Hory je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky je od 11. marca 2022 možný bez dodatočných podmienok, t. j. bez potreby preukázania sa jedným z tzv. COVID potvrdení.

Dánsko

Cestovanie do Dánska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 29. marca 2022 sú zrušené všetky opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19, ktoré v minulosti upravovali vstup do Dánska, t.j. na osoby vstupujúce do Dánska z akejkoľvek krajiny sveta vrátane SR sa nevzťahujú žiadne obmedzenia prijaté v minulosti v súvislosti s COVID-19 (nie je potrebné sa preukázať pri vstupe do Dánska dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, neplatí povinnosť podrobiť sa testovaniu na COVID-19 a karanténe, nevyžaduje sa ani registrácia pred vstupom).

Estónsko

Cestovanie do Estónska je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. apríla 2022 je vstup z krajín EÚ a Schengenu bez obmedzení, to znamená, že cestujúci sú oslobodení od karantény a COVID pasov pri vstupe.

Faerské ostrovy

 • Keď cestujete z Dánska na Faerské ostrovy, nevyžaduje sa očkovanie ani karanténa. Odporúča sa však urobiť si rýchly test na COVID-19 na druhý deň po príchode.

Fínsko

Cestovanie do Fínska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • osvedčenie o kompletnom očkovaní schválenou vakcínou (minimálne 7 dní od druhej dávky)
 • alebo certifikát o prekonaní COVID-19
 • alebo negatívnym testom (nie starším ako 72 hodín)

Deti mladšie ako 16 rokov sa nemusia podrobiť zdravotnej prehliadke, ani mať negatívny výsledok testu či nastúpiť do karantény. 
Pred vstupom sa odporúča registrácia.

Francúzsko

Cestovanie do Francúzska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Očkované osoby:

 • cestujúci (od 12 rokov) sa musia preukázať potvrdením o očkovaní označeným QR kódom (Covid pas). Negatívny test PCR nie je potrebný. Maloleté osoby do 12 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé očkované osoby, sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom.

Neočkované osoby: 

 • negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín od vystavenia výsledku 
 • alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 platným nie menej ako 11 dní a nie starším ako 6 mesiacov

Pri vstupe do Francúzska je potrebné preukázať sa vyplneným čestným prehlásením o vstupe.

Grécko

Cestovanie do Grécka je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Od 1. mája 2022 pri vstupe do krajiny sa ruší predkladať test (nie je potrebný antigén ani PCR test), certifikát o očkovaní, či doklad o prekonaní ochorenia Covid-19. 

Holandsko

Cestovanie do Holandska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • cestujúci z EÚ nie sú povinní prekladať žiadne potvrdenia a dokumenty, súvisiace s COVID-19 (ako podmienka vstupu na územie Holandska)

Chorvátsko

Dovolenky v Chorvátsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné:

 • od 9. apríla 2022 pri vstupe do Chorvátska nie je povinné sa preukázať Covid certifikátmi pre očkované a neočkované osoby a nie je ani nutné vyplňovať vstupný formulár Enter Croatia

Island

Dovolenky na Islande sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 25. februára 2022 Island zrušil pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

Írsko

Cestovanie do Írska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 6. marca 2022 nie sú cestujúci do Írska povinní po príchode preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.

Litva

Cestovanie do Litvy je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Osoby prichádzajúce z členských krajín EÚ, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska nepodliehajú žiadnym obmedzeniam bez ohľadu na status očkovania.

Lotyšsko

Cestovanie do Lotyšska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Príchod zo Slovenska je bez akýchkoľvek obmedzení. Nevyžaduje sa ani registrácia pred vstupom.

Maďarsko

Cestovanie do Maďarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Na územie Maďarska je možný vstup bez obmedzení - bez povinnosti preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.

Nemecko

Cestovanie do Nemecka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 3. marca 2022 Slovenská republika ani žiadny štát nie je zaradený do kategórie rizikových krajín/oblastí z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19. Zachovaná ostáva povinnosť predložiť pre osoby nad 12 rokov:

 • negatívny test na COVID-19 (nie starším ako 72 hod. od jeho vykonania alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod. od jeho vykonania)
 • alebo potvrdenie o očkovaní (starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha, ktorými sú AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna a Janssen)
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 (najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste na COVID-19)

Nórsko

Cestovanie do Nórska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 

Od 12. februára 2022 Nórsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

Poľsko

Cestovanie do Poľska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 28. marca 2022 Poľsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny.

Portugalsko

Dovolenky v Portugalsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • negatívny výsledok molekulárneho testu na COVID-19, nie starší ako 72 hodín (RT-PCR, RT-qPCR, NAAT),
 • alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 24 hodín pred vstupom na let,
 • alebo kompletné očkovanie, t.j. minimálne 14 dní a maximálne 270 dní po podaní druhej dávky (jednej dávky v prípade vakcíny Johnson), resp. booster dávku, vakcíny. Akceptujú sa len vakcíny schválené EMA,
 • alebo prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou do Portugalska.

Pre vstup do kontinentálneho Portugalska je povinnosť predkladať negatívny výsledok testu pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov. Pred odletom je povinnosť on-line vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card

Od 7. februára 2022 sa ruší povinnosť predkladať pri vstupe do Portugalska negatívny výsledok testu pre osoby zaočkované a osoby, ktoré prekonali COVID-19. 

Rakúsko

Cestovanie do Rakúska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Od 19. februára 2022 v gastronómii a v cestovnom ruchu opäť platí pravidlo 3G (OTP).
 • Od 22. februára 2022 platí pre vstup do Rakúska opäť pravidlo 3G (OTP), a to aj pre pendlerov. Osoby do 12 rokov môžu cestovať bez testu/bez očkovania. 
 • Platnosti PCR testu sa opäť pre všetky účely celoplošne predlžila na 72 hodín (výnimka zostala v gastro 48 hodín), ak nebude možné predložiť PCR test, tak postačí 24-hodinový antigénový test (vrátane samotestu zaregistrovaného do systému).
 • Povinnosť nosenia respirátora FFP2 platí v interiéri.
 • Digitálny COVID preukazu EÚ uznáva Rakúsko buď so záznamom o očkovaní (druhá dávka nie staršia ako 270 dní alebo tri dávky) alebo o prekonaní za posledných 180 dní alebo o negatívnom PCR teste nie starší ako 72 hodín resp. antigénový test nie starší ako 24 hodín
 • Od 5. marca už je zrušená väčšina opatrení pre vstup do prevádzok.

Rumunsko

Cestovanie do Rumunska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. februára 2022 boli zmenené podmienky vstupu do Rumunska. Pre osoby prichádzajúce do Rumunska zo Slovenskej republiky to znamená, že sa na nich vzťahuje povinná 5-dňová domáca karanténa, ak po vstupe do krajiny nepredložia:

 • digitálny certifikát EÚ na COVID-19 alebo v prípade fyzických osôb, ktoré prichádzajú z krajín, ktorých orgány nevydávajú digitálne certifikáty Európskej únie o COVID-19 alebo kompatibilné dokumenty s týmito certifikátmi, doklad v papierovej alebo elektronickej forme, ktorý potvrdzuje očkovanie a od ukončenia kompletnej schémy uplynulo 10 dní,
 • alebo prekonanie choroby za posledných 180 dní pred vstupom do krajiny
 • alebo negatívny RT-PCR test na COVID-19 vykonaný najviac 72 hodín pred nástupom na palubu (pre cestujúcich prostriedkami verejnej dopravy) alebo vstupom na územie štátu (pre tých, ktorí cestujú vlastnými prostriedkami).

Z karanténneho opatrenia sú vyňaté deti mladšie ako 12 rokov.

Rumunsko vyžaduje najskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny vyplnenie elektronického formulára (v prípade rodín formulár môže vyplniť jeden dospelý člen rodiny).

Slovinsko

Cestovanie do Slovinska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pre osoby prichádzajúce zo Slovenska neplatí pri vstupe do Slovinska povinná karanténa a vstup je bez obmedzení, pokiaľ na hraničnom priechode predložia potrebné potvrdenia (napr. negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín, alebo negatívny výsledok antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín od odobratia vzorky, alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, alebo potvrdenie o očkovaní proti COVID-19, alebo digitálny COVID preukaz EÚ). Ak sa dané potvrdenia nepredložia, je osobe nariadená povinná 7-dňová karanténa. 

Španielsko

Dovolenky v Španielsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Pre vstup pre všetkých od 12 rokov platí:

 • test (negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo negatívny antigénový test nie starší viac ako 24 hodín) alebo 
 • očkovací preukaz (kompletné očkovanie musí byť ukončené 14 dní pred príchodom) alebo
 • potvrdenie o prekonaní COVID-19 (osvedčenie/potvrdenie napr. od ošetrujúceho lekára predkladáte najskôr po 11 dňoch od identifikovania ochorenia, max. však 180 dní po jeho vydaní)

Ak je cestujúci držiteľom jedného z uvedených potvrdení vo formáte Digitálneho COVID preukazu EÚ, nemusí už vypĺňať sanitárny formulár. Pokiaľ potvrdenie v tomto formáte nemá, je nutné vyplniť online formulár Spain Travel Health a v ňom uviesť údaje o svojom platnom očkovaní proti COVID-19, prekonanom COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu na COVID-19.

Švajčiarsko

Cestovanie do Švajčiarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • Od 22. januára 2022 sa musia preukazovať antigénovým (nie starším ako 24 hodín) alebo PCR (nie starším ako 72 hodín) testom pri vstupe do krajiny už len cestujúci, ktorí nie sú zaočkovaní, alebo neprekonali COVID-19. 
 • Od 31. januára 2021 sa skracuje platnosť covid certifikátov pre očkovaných a prekonaných z 365 dní na 270 dní.
 • Opatrenie sa nevzťahuje na cezhraničných pracovníkov v rámci aplikácie regionálneho prístupu a z povinnosti testovania sú vyňaté deti do 16 rokov.
 • Platí povinnosť vyplniť online formulár pred príchodom do Švajčiarska už len pre cestujúcich leteckou a diaľkovou autobusovou dopravou. Deti sa do formuláru zapisujú ako sprevádzajúce dospelého.

Švédsko

Cestovanie do Švédska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Cudzinci vo veku 18 rokov a viac / cestujúci z krajín EÚ/EHP od 21. januára 2022 predkladajú: digitálny COVID preukaz EÚ alebo ekvivalent potvrdzujúci:

 • očkovanie proti COVID-19,
 • alebo 72-hodinový negatívny test na COVID-19 pred vstupom do Švédska,
 • alebo zotavenie sa z COVID-19 za posledných 6 mesiacov.

Taliansko

Cestovanie do Talianska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Preukázať Green Pass t.j. digitálny COVID preukaz EÚ, ktorý potvrdzuje:

 • ukončený cyklus očkovania (pri vstupe platnosť 9 mesiacov, pre vnútroštátne použitie platnosť 6 mesiacov, v prípade tretej dávky neobmedzená platnosť)
 • alebo prekonanie COVID-19 (po prekonaní ochorenia s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu)
 • alebo preukázanie sa negatívnym antigénovým (platnosť 48 hodín, prevedený výterom z nosohltanu) alebo PCR testom (platnosť 72 hodín)

Ukrajina

Cestovanie na Ukrajinu sa neodporúča vzhľadom ku aktuálnej situácii. 

Veľká Británia

Cestovanie do Veľkej Británie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 18. marca 2022 od 4.00 hod. britského času sa prestávajú uplatňovať pravidlá proti šíreniu COVID-19.

Cestujúci, zaočkovaní, alebo nezaočkovaní prichádzajúci na britské územie už nebudú potrebovať pri vstupe žiadne testy a taktiež končí aj povinnosť vyplniť formulár.Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

ÁZIA

Arménsko

Cestovanie do Arménska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • certifikát s negatívnym výsledkom PCR testu v arménskom, ruskom, resp. anglickom  jazyku, ktorý nie je starší ako 72 hodín a sú v ňom uvedené všetky kontaktné údaje spoločnosti, ktorá test vykonala. Tiež údaje o testovanej osobe (meno, priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia), výsledok testu, podpis a pečiatka spoločnosti, ktorá test vykonala.

 • alebo certifikát potvrdzujúci, že ste boli úplne očkovaní proti COVID-19 v dávkach predpísaných v návode na použitie vakcíny. V prípade vakcíny s jednou dávkou certifikát potvrdzujúci, že bola podaná injekčne najmenej pred 28 dňami (4 týždňami).V prípade viac ako jednej dávky certifikát potvrdzujúci, že posledná dávka bola podaná najmenej pred 14 dňami.

Negatívny test alebo certifikát o očkovaní sa nevyžadujú u detí mladších ako 6 rokov 11 mesiacov a 29 dní․

Gruzínsko

Cestovanie do Gruzínska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Podmienky vstupu pre očkované osoby

 • Do Gruzínska môžu vstúpiť (cez leteckú, pozemnú alebo morskú hranicu) všetci cudzí štátni príslušníci, ktorí podstúpili kompletné očkovanie proti COVID-19 (dve dávky akejkoľvek vakcíny, prípadne jednodávková vakcína) a preukážu sa očkovacím preukazom v anglickom alebo ruskom jazyku.
 • Cestujúci preberá zodpovednosť za všetky možné náklady spojené s ochorením COVID-19 (na vlastné náklady alebo prostredníctvom zdravotného poistenia) počas pobytu v krajine.

Podmienky vstupu pre nezaočkované osoby

 • Do Gruzínska môžu vstúpiť (cez leteckú, pozemnú alebo morskú hranicu) aj osoby, ktoré nepodstúpili očkovanie.
 • Podmienkou je predloženie negatívneho výsledku PCR testu (nie starší ako 72 hodín). 

Deti:

 • Osoby mladšie ako 10 rokov sú oslobodené od povinnosti predložiť negatívny výsledok PCR testu pri vstupe.

India

Cestovanie do Indie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • predložiť negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo preukázanie sa vakcinačným certifikátom

Test, alebo certifikát musí byť nahraný online do vyplnenej tzv. self-declaration a na jej základe bude cestujúcemu udelené povolenie vstupu do krajiny. Výnimku z testu majú deti do 5 rokov. India zrušila povinnosť karantény.

Irán

Cestovanie do Iránu je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Irán od 1. novembra 2021 obnovil vydávanie turistických víz na väčšine svojich zastupiteľských úradoch.

 • Od všetkých prichádzajúcich cudzincov starších ako 12 rokov (letecké spoločnosti môžu vyžadovať od starších ako 8 rokov) je vyžadované okrem negatívneho výsledku PCR testu, ktorý v dobe nástupu na cestu nie je starší ako 96 hodín, aj potvrdenie o plnom očkovaní (minimálne 2 týždne po druhej dávke). 
 • Počas check-inu je tiež povinné predloženie vyplneného zdravotného COVID-19 formulára.

Izrael

Cestovanie do Izraela je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Od 1. marca 2022 môžu do Izraela pricestovať turisti bez ohľadu na ich očkovací status - teda aj nezaočkovaní cudzinci. Povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu pred odletom a absolvovanie ďalšieho testu po prílete ostáva pre cudzincov zachovaná.

Všetci cudzinci, ktorí vstúpia do krajiny, budú mať aj naďalej povinnosť karantény po dobu 24 hodín po prílete. Je zrušená povinnosť preukázať sa  tzv. Zeleným preukazom (Green Pass) vo všetkých priestoroch a na všetkých hromadných akciách. Do Izraela budú môcť vstúpiť aj deti cudzinci (rovnako ako dospelí) aj bez očkovania či digitálne overiteľným potvrdením o prekonaní COVID-19 (tzv. Recovery Certificate).

Jordánsko

Cestovanie do Jordánska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Od 1. marca 2022 sa nevyžaduje pri vstupe do krajiny preukázať negatívny PCR test a tiež sa nevyžaduje vykonať PCR test pri prílete na letisku. V platnosti zostáva vyplniť vstupný formulár www.gateway2jordan.gov.jo.

Maldivy

Dovolenky na Maldivoch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Očkované a neočkované osoby: 

 • od 13. marca sa už nevyžaduje predložiť negatívny PCR test pri vstupe na Maldivy
 • vyžaduje sa rezervácia ubytovania

Očkované aj neočkované osoby musia najskôr 72 hodín pred odchodom do destinácie vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave na webovej stránke k imigrácii.  

Nepál

Cestovanie do Nepálu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Medzinárodná letecká preprava z a do Nepálu je čiastočne obnovená na vybraných linkách.
 • Víza po príchode sú naďalej pozastavené a je nutné kontaktovať Veľvyslanectvo Nepálu vo Viedni za účelom ich získania.
 • Všetci prichádzajúci cestujúci sú povinní sa podrobiť karanténe. V prípade úplne zaočkovaných osôb je možné nastúpiť do 10 dňovej domácej karantény, ostatní sú povinní stráviť 7 dní v niektorom z karanténnych hotelov. Potvrdenie o rezervácii ubytovania je nutné predložiť pred vstupom do krajiny.

Omán

Dovolenky v Ománe sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Vstup je povolený pre plne zaočkovaných cestujúcich, pričom podmienky sú nasledovné: 

 • preukázať sa očkovacím certifikátom s QR kódom, pričom Omán akceptuje Pfizer/BioNtech, AstraZeneca/Oxford/Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, Moderna a Sputnik V.  Od poslednej dávky musí uplynúť najmenej 14 dní.
 • vyžaduje sa aj medzinárodné zdravotné poistenie, ktoré pokryje náklady spojené s ochorením Covid-19 až na 1 mesiac, do výšky 50 000 EUR
 • deti do 18 rokov sú z povinnosti predkladania očkovacieho certifikátu vyňaté
 • PCR test sa od 1. marca 2022 pred vstupom do Ománu už nevyžaduje

Rusko

Cestovanie do Ruska sa neodporúča vzhľadom ku aktuálnej situácii. 

Spojené arabské emiráty

Dovolenky v Spojených arabských emirátoch sú pre Slovákov možné, pričom podmienky sa v jednotlivých emirátoch líšia a pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Dubaj, Abu Dhabi a Ras Al Khaimah

 • Cestujúcim do Dubaja, Abu Dhabi a Ras Al Khaimah stačí splniť jednu z nasledujúcich požiadaviek: 
  - predložiť platný očkovací certifikát*,
  - alebo predložiť platný negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín,
  - alebo predložiť platné lekárske potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že sa cestujúci zotavil z ochorenia Covid-19 nie starším ako 1 mesiac od zotavenia pri príchode do Spojených arabských emirátov
 • Návštevníci musia mať platné zdravotné poistenie.
Všetky certifikáty (očkovací certifikát, potvrdenie o zotavení, alebo výsledok PCR testu) musia obsahovať QR kód.  Deti do 12 rokov sú z testovania vyňaté.

Srí Lanka

Dovolenky na Srí Lanke sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Plne zaočkovaná osoba:

 • vyžaduje sa predložiť očkovací certifikát  (minimálne 14 dní po oboch dávkach dvojfázovej alebo jednofázovej vakcíny) v anglickom jazyku, bez PCR testu
 • každý cestujúci je povinný si zakúpiť poistenie pokrývajúce Covid

Nezaočkovaná osoba:

 • PCR test 
 • každý cestujúci je povinný si zakúpiť poistenie pokrývajúce Covid

Thajsko

Dovolenky v Thajsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pred vstupom do krajiny sa vyžadujú:

 • príslušné víza, ak cestujúci neprichádza do krajiny v rámci systému oslobodenia od vízovej povinnosti,
 • registrácia prostredníctvom aplikácie Thailand Pass, Registrácia je možná najskôr 60 dní pred plánovanou cestou. Upozorňujeme, že sa objavila aj falošná stránka Thailand Pass, preto je potrebné sa registrovať len na oficiálnej na stránke
 • zdravotné poistenie vo výške minimálne 10 000 USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19 (oslobodení od tejto podmienky sú cudzinci s trvalý pobytom v Thajsku a občania Thajska),
 • po úspešnej registrácií prostredníctvom Thailand Pass je potrebné pred vstupom do krajiny mať QR kód
 • mať nainštalovanú aplikáciu MorChana.
 • dostatočné finančné prostriedky, ktoré je potrebné preukázať v prípade požiadania imigračným úradníkom pri vstupe do krajiny
 • aktivovať si sledovaciu aplikáciu Thai Chana https://www.thaichana.com/, ktorú môžu vyžadovať úrady pri vstupe nezaočkovaných osôb

Turecko

Dovolenky v Turecku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.
 • osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi, sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do 12 rokov.
 • občania SR cestujúci leteckou dopravou sú povinní vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Táto povinnosť sa netýka cestujúcich mladších ako 6 rokov.

 

AFRIKA

Egypt

Dovolenky v Egypte sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Cestujúci, po prílete do Egypta predkladajú:

 • očkovací certifikát proti COVID-19
 • alebo negatívny PCR test (nie starší ako 72hodín) alebo antigén test (nie starší ako 24 hodín). PCR aj antigénové testy musia obsahovať QR kód. Prípadne si môžete dať urobiť test na letisku v Hurghade za cenu 30 USD. 
 • deti mladšie ako 12 rokov sú od povinnosti očkovacích certifikátov alebo negatívnych PCR či ATG-testov oslobodené

Podľa nového nariadenia egyptského ministerstva zdravotníctva sa nariaďuje, aby všetci cestujúci prichádzajúci do Egypta sa zaregistrovali na oficiálnej webovej stránke https://visitegypt.gov.eg/ a to aspoň dva dni pred začiatkom cesty. V prípade, že nebude vyplnený online formulár, bude stále možné vyplniť papierové formuláre na palube pred príletom do Egypta. 

Keňa

Dovolenky v Keni sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Očkované osoby

 • každý cestujúci prichádzajúci do krajiny letecky predkladá vakcinačný certifikát o plnom očkovaní proti Covid-19. Cestujúci mladší ako 18 rokov sú od tejto povinnosti oslobodení. PCR test sa pri prílete nevyžaduje.

Nezaočkované osoby po prekonaní Covid-19

 • osoby, ktoré prekonali Covid-19 pred nie viac ako 90 dňami môžu navštíviť Keňu aj v tom prípade, ak nie sú zaočkované. Pri vstupe je potrebné preukázať doklad o prekonaní ochorenia Covid-19 a negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Cestujúci mladší ako 5 rokov sú od predkladania PCR testu oslobodení. 

Nezaočkované osoby

 • osoby, ktoré nie sú zaočkované a ani neprekonali Covid-19 môžu vstúpiť do Kene ak spĺňajú výnimku, t.j. zo zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované. Pri vstupe sa však vyžaduje negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.

Všetci cestujúci, vrátane tranzitu, musia ešte pred príchodom do Kene vyplniť elektronický zdravotný formulár tzv. Travelers Health Surveillance Form. Po odoslaní formulára dostane cestujúci QR kód, ktorý musí byť pri vstupe do Kene predložený imigračným úradníkom. 

Maroko

Cestovanie v Maroku je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • povinnosť predložiť očkovací preukaz (od 18. 5. sa PCR test pri vstupe nevyžaduje)
 • pred vstupom do Maroka vyplniť formulár Passenger's health form

Deti: mladšie ako 6 rokov sa nevzťahujú žiadne podmienky pre vstup. Pre deti vo veku 6 - 18 rokov je podmienkou predloženie negatívneho výsledku PCR testu (nie starší ako 48 hodín) a rýchly antigénový test po príchode na letisku. 

Maurícius

Cestovanie na Maurícius je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Nové podmienky vstupu:

Plne zaočkované osoby: (najskôr 14 dní po druhej dávke pri dvojfázovej vakcíne, alebo 28 dní po jednofázovej vakcíne Johnson & Johnson’s Janssen)

 • preukázať sa oficiálnym očkovacím certifikátom (Maurícius akceptuje tieto vakcíny: AstraZeneca: Covishield, AstraZeneca: Vaxzevria, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech Vaccine, Sinopharm, Sputnik, Sinovac- CoronaVac a akceptované pre vstup sú jednofázové, dvojfázové vakcíny resp. tri dávky)
 • vyžaduje sa mať zakúpené Covid poistenie
 • pri príchode do hotela vykonať antigénový test (testy si účtuje hotel), pri negatívnom výsledku v deň príchodu sa môžete voľne pohybovať po ostrove
 • pred odletom vyplniť online registráciu potrebnú pre vstup cez stránku Safe Mauritius (govmu.org), (po vyplnení online registrácie následne e-mailom obdržíte potrebný QR kód pre vstup)

Neočkované osoby: 

 • vyžaduje sa mať zakúpené Covid poistenie
 • pri príchode do hotela vykonať antigénový test (testy si účtuje hotel)
 • ostať v samoizolácii v hoteli podľa vášho výberu počas 7 dní (nie je potom potreba vykonať test) a na 8. deň sa môžete voľne pohybovať po ostrove
 • pred odletom vyplniť online registráciu potrebnú pre vstup cez stránku Safe Mauritius (govmu.org), (po vyplnení online registrácie následne e-mailom obdržíte potrebný QR kód pre vstup)

Seychely

Dovolenky na Seycheloch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Očkované osoby

 • na vstup do krajiny nie je potrebný PCR test ak ste:
  • cestujúci starší ako 18 rokov, ktorý dostal prvé dve dávky vakcíny proti Covid-19 vrátane posilňovacej dávky po 6 mesiacoch od ukončenia základnej série; úplná imunizácia pre cestujúcich vo veku 12 až 18 rokov si vyžaduje absolvovanie iba dvoch dávok vakcíny
 • cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu (pokrývajúce náklady ku karanténe a nemocničnej starostlivosti)
 • potvrdenie o ubytovaní v štátom povolených ubytovacích zariadeniach dostupné na http://tourism.gov.sc/

Neočkované, alebo čiastočne očkované osoby

 • na vstup do krajiny je potrebný negatívny výsledok PCR testu (nie starší viac ako 72 hodín) alebo antigénový test (nie starší viac ako 24 hodín),
 • cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu (pokrývajúce náklady ku karanténe a nemocničnej starostlivosti),
 • potvrdenie o ubytovaní v štátom povolených ubytovacích zariadeniach dostupné na http://tourism.gov.sc/

Pre všetky osoby pred odletom na Seychely je potrebná registrácia na Health Travel Authorization - pri vyplnení elektronického formulára je nutné uhradiť pre vstup do krajiny poplatok 10 EUR (štandardné spracovanie môže trvať do 9 hodín) alebo 70 EUR za expresné spracovanie

Tunisko

Dovolenky v Tunisku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Všetci cestujúci do Tuniska (očkovaní či neočkovaní) a deti staršie ako 6 rokov musia vyplniť vstupný formulár. Vyplnený formulár je nutné vytlačiť, podpísať a predložiť pri nástupe do lietadla a pri prílete do Tuniska.

Neočkovaní cestujúci, alebo cestujúci s nedokončenou vakcináciou (vrátane neočkovaných detí od 6 rokov) musia predložiť negatívny PCR test obsahujúci QR kód nie starší ako 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín.

Neočkovaní cestujúci už nemusia pri príchode do Tuniska vstúpiť do hotelovej karantény za predpokladu, že majú negatívny výsledok testu. Cestujúci môžu byť pri prílete podrobení náhodnému testovaniu na COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku môžu byť požiadaní o izoláciu na 5 alebo viac dní.

Cestujúci mladší ako 18 rokov sú oslobodení od doloženia potvrdenia o očkovaní, ak sú v sprievode očkovaného rodiča alebo zákonného zástupcu. Zaočkovaní cestujúci musia mať so sebou platné potvrdenie o očkovaní. Od 5. januára 2022 sa uznáva aj potvrdenie o prekonaní COVID-19 v kombinácii s potvrdením o aplikácii aspoň jednej dávky vakcíny. Maloleté osoby do dovŕšenia 6 rokov sú vyňaté z povinnosti predkladať negatívny výsledok testu.

Zanzibar

Dovolenky na Zanzibare sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • všetci cestujúci sú povinní pred odletom vyplniť online príjazdový formulár
 • potvrdenie o negatívnom RT-PCR alebo NAAT teste na COVID-19 nie starší ako 96 hodín (platí to aj pre zaočkované osoby)
 • cena antigénového testu po prílete na Zanzibar je 25 USD (58,000 TZS). Plne zaočkované osoby sú od tejto povinnosti oslobodené.

AMERIKA

Aruba

Cestovanie na Arubu je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • pri vstupe do krajiny sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu (nie starší ako 72 hodín), ktorý je potrebné vložiť na stránku online ED Card process alebo sa otestovať na letisku pri vstupe do krajiny PCR testom v sume 75 USD, ktorý musí byť predom predplatený cez online ED Card process, klienti testujúci sa pri prílete na Arubu, zostávajú v karanténe v ich vybranom hoteli na izbe, pokiaľ sa nedostaví výsledok testu (cca do 24 hodín), v oboch prípadoch sa testovanie nevyžaduje pre deti do 14 rokov
 • každá osoba pred vstupom na Arubu si musí zakúpiť poistenie, taktiež cez ED Card na online ED Card process v sume 30 USD na osobu staršiu ako 15 rokov, deti do 14 rokov v sume 10 USD, poistenie platí na 180 dní, bližšie informácie na stránke Aruba Visitors Insurance
 • je potrebné mať kompletne vylnené ED Card (online ED Card process), po jeho vylnení a odoslaní vám bude doručený potvrdzujúci e-mail (ED Card si uložte do mobilu, resp. vytlačte, pretože je potrebné sa ED Card preukázať pri check-in na letisku), ED card je nutné vyplniť najskôr 72 hodín a najneskôr 4 hodiny pred odletom

Dominikánska republika

Dovolenky v Dominikánskej republike sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Test náhodným vyberom nemusia podstupovať cestujúci, ktorí predložia

 • negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • alebo potvrdenie o očkovaní, pričom posledná dávka bola podaná minimálne 3 týždne pred príchodom do krajiny

Po príchode do krajiny nie je povinná karanténa.

Platí povinnosť vyplniť pri vstupe do krajiny a pri odchode z krajiny online formulár, ktorý platí len v digitálnej podobe.

Deti do 7 rokov nemusia predkladať negatívny PCR test.

Kanada

Cestovanie do Kanady je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Kanada od 7. septembra 2021 povoľuje vstup na svoje územie pre plne zaočkovaných cestujúcich z tretích krajín, pričom od poslednej dávky uplynulo najmenej 14 dní. Cudzí štátni príslušníci, ktorí nespĺňajú podmienky plne zaočkovaného majú povolenie vstupu len za špecifických okolností:

 • Od 28. februára 2022 plne zaočkovaní cestujúci už nemusia ihneď po prílete na územie Kanady povinne absolvovať test na COVID-19, ale budú podliehať iba náhodnému výberu. Takto vybraní cestujúci nebudú musieť ísť do karantény počas čakania na výsledok testu.
 • Po 15. januári 2022 budú mať všetci nezaočkovaní alebo čiastočne zaočkovaní cudzinci vstup do Kanady zakázaný.
 • Od 21. decembra 2021 sa musia všetci cestujúci ešte pred nástupom do lietadla preukázať 72 hodinovým PCR testom. Tento test musí byť urobený v krajine odletu (mimo územia Kanady).

Kuba

Dovolenky na Kube sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • od 6.4. 2022 nie je pri vstupe na Kubu povinnosť predložiť negatívny PCR test či očkovací certifikát

Mexiko

Dovolenky v Mexiku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pri vstupe na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa

USA

Cestovanie do USA je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 8. novembra je umožnené do Spojených štátov amerických letecky cestovať všetkým osobám, ktoré sú plne zaočkované proti ochoreniu COVID-19.

Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na štátnych občanov Spojených štátov amerických, osoby s udeleným trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických (tzv. Green Card), prisťahovalcov, deti mladšie ako 18 rokov a pod.

Od cestujúcich sa vyžaduje potvrdenie vo forme prehlásenia, že všetky informácie, ktoré o sebe uviedli sú pravdivé. Tlačivo prehlásenia a podrobnejšie informácie sú uvedené na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb.

Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických sú od 6. decembra všetci cestujúci od 2 rokov veku povinní preukázať sa negatívnym výsledkom testu (PCR alebo antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 1 deň pred plánovaným odletom.

Alternatívnym riešením je predložiť doklad o nedávnom prekonaní choroby COVID-19 (Recovery Documentation). Viac informácií je dostupných na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb (CDC).

Od plne nezaočkovaných osôb je navyše možné vyžadovať, aby sa podrobili testu na ochorenie COVID-19 3-5 dní po vstupe na územie Spojených štátov amerických, zostali v samoizolácii 7 dní po vstupe na územie Spojených štátov amerických (to aj v prípade negatívneho výsledku testu). V prípade, ak sa takáto osoba plánuje na území Spojených štátov amerických zdržať viac ako 60 dní, je od nej možné vyžadovať, aby sa nechala v Spojených štátoch amerických plne zaočkovať.

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

Austrália

Cestovanie do Austrálie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Od 21. februára Austrália opätovne otvára svoje hranice pre všetky kategórie plne zaočkovaných cestujúcich. Nezaočkované osoby budú na vstup do krajiny potrebovať vopred udelenú výnimku.

Nový Zéland

Cestovanie na Nový Zéland je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Nový Zéland avizuje od 27. februára 2022 postupné otváranie svojich hraníc pre medzinárodné cestovanie. V platnosti zostane povinnosť očkovania aj domácej izolácie po príchode.

Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR