Kam sa dá cestovať

CK SATUR - 22.06.2021

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Aktuálne podmienky a povinnosti pri návrate na Slovensko:

Dňa 31. mája vstúpil do platnosti cestovateľský semafor, ktorý rozdeľuje krajiny sveta do 3 farieb. Pri návrate z jednotlivých farieb budú platiť rozdielne pravidlá:

Zelená farba

Patria sem: všetky členské štáty EÚ, EHP, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.

Podmienky návratu

 • Zaočkovaní a tí, čo prekonali ochorenie počas posledných 180 dní - bez karantény a bez testu.
 • Ostatní - nástup do karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR alebo antigénového testu, na ktorý môže ísť cestujúci hneď po návrate na Slovensko.
 • Deti - pre deti do 18 rokov platí výnimka, povinné testovanie pri návrate nemusia absolvovať.

Červená farba

Patria sem: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko,Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan

Podmienky návratu

 • Povinná karanténa v trvaní 14 dní pre všetkých, ktorá môže byť ukončená negatívnym PCR testom najneskôr na 8.deň.

Čierna farba

Patria sem: všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú uvedené vyššie. Ide o krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, resp. nedôveryhodnými dátami o nakazených.

Podmienky návratu

 • Povinná karanténa v trvaní 14 dní pre všetkých.

Naďalej platí, že každý je pri návrate povinný sa zaregistrovať na www.korona.gov.sk/ehranica/. A ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou, ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho

Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

EURÓPA

Albánsko

Dovolenky v Albánsku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • vstup do krajiny je možný bez nutnosti predloženia testu a bez nutnosti zotrvania v karanténe 

Belgicko

Cestovanie do Belgicka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Slovensko je od 10. mája 2021 zaradené do oranžovej zóny, na ktorú sa nevzťahujú opatrenia v krajine týkajúce sa predkladania 72-hodiného negatívneho výsledku testu na COVID-19, ani povinnosť absolvovania povinnej karantény a testovania v 7. deň príchodu do krajiny

 • pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc, (formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča, ak osoba mladšia ako 16 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne), Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónuElektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu (je potrebné ho vytlačiť a mať so sebou)

Bulharsko

Dovolenky v Bulharsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • vstup alebo tranzit na území Bulharska je možný s povinnosťou predloženia orgánom hraničnej kontroly dokument  Vyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska
 • slovenskí občania cestujúci do Bulharska musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Bulharska alebo pri vstupe na územie Bulharska predložiť jeden z uvedených dokladov v anglickom jazyku: 
  • max. 72 hodín starý negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19;
  • max. 48 hodín starý negatívny výsledok rýchleho antigénového testu (RAT) na ochorenie COVID-19;
  • potvrdenie o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19,  v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní;
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných viac ako 15 a menej ako 180 dní predložia výsledok PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT), ktorý potvrdzuje predchádzajúci výsledok ochorenia na COVID-19 (POSITIVE)
  • deti do 5 rokov sú z testovania vyňaté

Cyprus

Cestovanie na Južný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Všetci cestujúci potrebujú pre vstup na Južný Cyprus (LCA) negatívny PCR Covid test (tento nemôže byť starší ako 72 hodín od vstupu do krajiny).
 • Negatívny výsledok PCR testu nemusí pri vstupe preukazovať osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie v anglickom jazyku z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní.
 • Cestujúci sú povinní pred odletom vyplniť registračný formulár dostupný na https://cyprusflightpass.gov.cy/ . Tento formulár je dostupný od 24 hodín pred odletom.

Cestovanie na Severný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Všetci cestujúci potrebujú pre vstup na Južný Cyprus (LCA) negatívny PCR Covid test (tento nemôže byť starší ako 72 hodín od vstupu do Cyperskej republiky). V prípade pobytu na Severný Cyprus sa berie PCR test nie starší ako 72 hodín pred vstupom na Severný Cyprus, čo sú cca 4 hodiny (maximálne) neskôr ako prílet na letisko do Larnaky.
 • Cestujúci sú povinní pred odletom vyplniť registračný formulár dostupný na https://cyprusflightpass.gov.cy/. Tento formulár je dostupný od 24 hodín pred odletom.
 • Podmienky vstupu na Severný Cyprus bez povinnej 7 dňovej karantény sú nasledovné:
  • plne zaočkovaná osoba nad 18 rokov s PCR testom nie starším ako 72 hodín (14 dni po druhej davke vakciny v pripade dvojdavkovych vakcin) 
  • osoba nad 18 rokov, ktorá prekonala COVID za posledných 180 dní, ale nie menej ako 30 dní pred vstupom do krajiny s PCR testom nie starším ako 72 hodín
  • dieťa vo veku 6-18 rokov bez očkovania v sprievode dospelej plne zaočkovanej osoby, alebo v sprievode dospelej osoby s prekonaným ochorením Covid-19 a s PCR testom nie starším ako 72 hodín
  • dieťa do 6 rokov bez očkovania a bez PCR testu v sprievode dospelej osoby
 • Na Severný Cyprus odporúčame cestovať s platným cestovným pasom.

Česká republika

Cestovanie do Česka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 • od 7. júna 2021 sa  Slovensko pre Českú republiku preraďuje z červených krajín do oranžových, teda krajiny so stredným rizikom nákazy COVID-19
 • V praxi to znamená, že slovenskí občania s platnosťou od 7. júna môžu do Česka pricestovať s negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín, ktorý absolvujú pred vstupom na územie ČR.
 • občania Slovenskej republiky môžu od 1. júna 2021 cestovať do ČR aj za účelom turistiky, pokiaľ sa po vstupe na územie ČR preukážu:
   • národným certifikátom o vykonanom očkovaní v SR vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a to už po 22 dňoch od prvej dávky vakcinácie; pred vstupom do ČR je nutné vyplniť príjazdový formulár,  
   • alebo potvrdením o prekonanom ochorení COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami (bez povinnosti vyplniť príjazdový formulár pred vstupom do ČR),
   • alebo potvrdením o negatívnom výsledku AG testu nie staršom ako 24 hodín alebo PCR testu nie staršom ako 72 hodín vykonanom v SR; pred vstupom do ČR online vyplnia príjazdový formulár;  po príchode do ČR musia občania SR/rezidenti SR zostať v izolácii do negatívneho výsledku PCR testu, ktorí musia absolvovať na vlastné náklady na území ČR (najneskôr do piatich dní, môže byť aj skôr, ihneď po vstupe)
 • občania Slovenskej republiky môžu od 1. júna 2021 cestovať do ČR z akýchkoľvek dôvodov pokiaľ doba ich pobytu na území ČR nepresiahne 24 hodín -  bez povinnosti vyplniť online príjazdový formulár pre vstupom do ČR, či absolvovať po príchode do ČR izoláciu/PCR test

Čierna Hora

Cestovanie do Čiernej Hory je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Slovenská republika je z pohľadu Čiernej Hory “bezpečnou krajinou”. Pokiaľ sa cestujúci pred vstupom do Čiernej Hory zdržiaval v “bezpečnej krajine” najmenej 15 dní, vstup je možný bez obmedzení (medzi “bezpečné krajiny” sú zaradené: všetky členské krajiny EÚ, Srbsko, Kosovo*, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Severné Macedónsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina a Izrael)
 • nie je potrebné preukazovať sa žiadnym testom ani potvrdením o očkovaní, po vstupe do krajiny nie je potrebné absolvovať karanténu ani samoizoláciu

Dánsko

Cestovanie do Dánska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • občania Slovenska (oranžová krajina) sa pri vstupe musia preukázať: negatívnym PCR alebo antigénovým tesom nie starším ako 48 hodín

 • cestujúci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a nemôžu disponovať negatívnym výsledkom koronatestu nie starším ako 48 hodín, musia predložiť certifikát o testovaní na COVID-19 s pozitívnym výsledkom vykonaným v rozsahu 14 dní až 12 týždňov pred dňom vstupu do Dánska

 • pre očkované osoby pri vstupe platí: vakcína musí byť registrovaná Európskou liekovou agentúrou a platná na území EÚ/EEA, od posledného očkovania uplynula doba viac ako 14 dní a menej ako 180 dní, pri dvojdávkových vakcínach je podmienka absolvovania oboch očkovaní (aj pri vakcíne AstraZeneca)

 • od 7. februára 2021 bola zavedená povinnosť testovania a povinnej karantény po príchode do Dánska. Podmienky a výnimky sú uvedené na webovej stránke coronasmitte.dk

Estónsko

Cestovanie do Estónska je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Od 15. januára 2021 sú všetci cestujúci prichádzajúci do Estónska povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo sa podrobiť testu po príchode do Estónska.
 • Osoby prichádzajúce do Estónska sa nemusia podrobiť povinnej karanténe v prípade, ak predložia potvrdenie o tom, že za posledných 6 mesiacov prekonali COVID-19 alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19. Potvrdenia musia byť preložené do anglického alebo estónskeho jazyka.

Faerské ostrovy

 • Návšteva Faerských ostrovov za účelom turizmu nie je povolená.

Fínsko

Cestovanie do Fínska je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

  • preukázanie dôvodu vstupu do Fínska (Kto ma povolený vstup do Fínska)
  • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
  • alebo antigénový test, nie starší ako 48 hodín,
  • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
  • alebo sa preukázať rezerváciou termínu prostredníctvom služby Finetry,
  • alebo nastúpiť do dobrovoľnej 14-dňovej karantény (Karanténa)
   Bližšie informácie na Fínsko - cestovanie a opatrenia

Francúzsko

Cestovanie do Francúzska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • neočkované osoby sa musia pri vstupe do Francúzska preukázať negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 72 hodín (od vystavenia výsledku)

 • očkované osoby na ochorenie COVID-19 sa musia preukázať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, ktoré je označené QR kódom. Negatívny test PCR nie je potrebný. Maloleté osoby do 11 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé očkované osoby sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom. 

  Vstup do Francúzska s potvrdením o očkovaní s QR kódom je povolený len pre osoby očkované vakcínami povolenými Európskou liekovou agentúrou (EMA) -  Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson a AstraZeneca.

  Potvrdenie o očkovaní sa považuje za platné ak sa ním preukážete 2 týždne po druhej dávke vakcín Pfizer, Moderna, AstraZeneca; 4 týždne po jednej dávke vakcíny Johnson & Johnson; 2 týždne po jednej dávke vakcíny pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

 •  pri vstupe do Francúzska je potrebné preukázať sa vyplnenými čestnými prehláseniami o vstupe

Grécko

Cestovanie do Grécka je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • bez ohľadu na spôsob dopravy, pri vstupe do Grécka musí každá osoba staršia ako 12 rokov (12+1 deň) predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 (výter z nosohltana a hrdla), vykonaný maximálne 72 hodín pred vstupom do krajiny alebo negatívny výsledok antigénového testu, vykonaný maximálne 48 hodín pred vstupom do krajiny.

 • negatívny výsledok PCR testu nemusí pri vstupe preukazovať:

  • dieťa do 12 rokov 
  • osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie v anglickom jazyku z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Grécko uznáva národný certifikát o vykonanom očkovaní v SR vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
  • osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 v rozmedzí 2-9 mesiacov pred príchodom do Grécka a môže to dokázať predložením pozitívneho výsledku PCR alebo antigénového testu v anglickom jazyku vykonaného autorizovaným laboratóriom alebo lekárskym osvedčením potvrdzujúcim, že držiteľ bol pozitívne testovaný na vírusovú infekciu SARS-CoV-2 (grécke orgány neuznávajú potvrdenia o prekonaní, ktoré sú iba potvrdené všeobecným lekárom a nie sú vystavené priamo daným zdravotníckym zariadením na úradnom tlačive)

 • od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára The Passenger Locator Form – PLF Elektronický formulár pre vstup do Grécka, ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny 

Holandsko

Cestovanie do Holandska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • od 10. júna 2021 je Slovensko zaradené do zoznamu bezpečných krajín, nevyžaduje sa podmienka negatívneho testu a ani izolácie po príchode do krajiny akýmkoľvek typom dopravy

Chorvátsko

Dovolenky v Chorvátsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • cestujúcim prichádzajúci priamo z krajín a/alebo regiónov Európskej únie, alebo krajín a/alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, a ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v tzv. Zelenom zoznam Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC), bez ohľadu na štátne občianstvo, sa umožní vstup do Chorvátskej republiky za rovnakých podmienok ako pred nástupom COVID-19, ak nevykazujú žiadne príznaky choroby a neboli v úzkom kontakte s takýmito pacientmi

 • pred cestou do Chorvátska odporúčame vyplniť online formulár.

Island

Dovolenky na Islande sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • od 31. mája 2021 cestujúci prichádzajúci na Island nie sú povinní vykonať karanténu v štátnom karanténnom zariadení

 • od 19. februára 2021 sú všetky osoby cestujúce na Island povinné sa preukázať pred nástupom do lietadla negatívnym PCR testom vykonaným nie neskôr ako 72 hodín pred hodinou odletu na Island. Okrem toho s sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné  stráviť v karanténe. Testy sú vykonávané bezplatne.

 • osoby, ktoré majú platný a uznaný certifikát potvrdzujúci ich vakcináciu a  osoby, ktoré sa preukážu platným uznaným certifikátom o prekonaní COVID-19 ostávajú v karanténe iba do obdržania negatívneho výsledku testu vykonaného pri prekročení štátnej hranice
 • platí povinnosť registrácie pred vstupom na Island Pre-registration for arrivals to Iceland

 • Island cestujúcich vyzýva si stiahnuť mobilnú aplikáciu, ktorá prináša informácie o Covid-19 The Rakning C-19 app – Information and instructions

Írsko

Cestovanie do Írska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • pri vstupe do Írska platí povinnosť pre všetkých cestujúcich preukázať sa negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín (neplatí pre deti do 6 rokov a pri tranzite)
 • aktuálne neplatia výnimky pri vstupe pre osoby, ktoré prekonali COVID-19, alebo boli očkované na COVID-19. Výnimky po očkovaní platia iba pre povinnosť absolvovať povinnú hotelovú karanténu pri príchode do Írska z krajín Kategórie 2.
 • všetci cestujúci z rizikových krajín Kategórie 2 (pričom z EÚ sa na zozname nachádza Rakúsko, Belgicko, Taliansko, Francúzsko a Luxembursko, z iných krajín napr. aj USA, Kanada, India a Turecko) musia po príchode do Írska povinne absolvovať platenú štátnu karanténu v určených hoteloch.

Litva

Cestovanie do Litvy je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • pri príchode do krajiny platí povinnosť predložiť negatívny výsledok testu (PCR alebo antigén) na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín
 • zároveň platí povinnosť absolvovať 10-dennú karanténu (tú možno skrátiť testom vykonaným najskôr na 7. deň) 
 • osoby, ktoré majú potvrdenie o vakcinácii oboma dávkami alebo v ostatných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19, nemusia do Litvy prísť s testom, ani absolvovať izoláciu

 • pred príchodom do Litvy, či už leteckým alebo pozemným, je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom vyplnenia formuláru na stránke Národného centra verejného zdravia

Lotyšsko

Cestovanie do Lotyšska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • osoby prichádzajúce zo SR musia mať negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín (doba začína plynúť odobratím vzorky) a je nutné absolvovať 10-dňovú karanténu
 • výnimku majú zamestnanci prepravných spoločností, deti do 11 rokov, zaočkovaní proti COVID-19 (musia mať o očkovaní potvrdenie), osoby, ktoré majú lekárske potvrdenie, že prekonali COVID-19 a osoby tranzitujúce cez letisko, v prípade ak neopustia tranzitnú zónu letiska, (v prípade absencie testu nebude osoba vpustená na palubu dopravného prostriedku, resp. na hranici jej nebude umožnený vstup do krajiny)
 • povinnosť byť zaregistrovaný na stránke covidpass.lv nie skôr ako 48 hodín pred prekročením hranice

Maďarsko

Cestovanie do Maďarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Kontroly hraníc sú predĺžené do 22. júna 2021.
 • Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.
 • Odporúčame občanom Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok im bude umožnený nástup na palubu lietadla (či sa napr. vyžaduje negatívny PCR test na COVID-19).

Nemecko

Cestovanie do Nemecka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • od 23. mája 2021 Slovenská republika už nie je zaradená medzi rizikové krajiny z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19
 • vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku, bez povinnosti predložiť vyplnený formulár, negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19
 • od 30. marca 2021 je zavedená povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 pri príchode do Nemecka leteckou prepravou zo všetkých štátov, ktorá ostáva zachovaná

Nórsko

Cestovanie do Nórska je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • od 29. januára 2021 je na územie Nórska povolený vstup iba tým cudzincom, občanom EÚ, ktorí majú na území Nórska povolený pobyt alebo majú na to závažný dôvod
 • osoby, ktorým je umožnený vstup do Nórska, podliehajú už platným karanténnym opatreniam, bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke nórskej vlády
 • všetci cestujúci do Nórska podliehajú povinnej registrácii buď elektronicky (do 72 hodín pred vstupom do Nórska) Elektronická registrácia s vysvetlením postupu je dostupná na webovej stránke nórskej vlády alebo vyplnením registračného tlačiva Registračný formulár na stiahnutie spolu s podrobnými inštrukciami na webovej stránke nórskej vlády 
 • od 3. júna 2021 sú od karantény v karanténnom hoteli oslobodené osoby, ktoré sú pri prechode štátnej hranice schopné zdokumentovať, že boli zaočkované, poprípade v ostatných 6 mesiacoch prekonali ochorenie covid19 a tieto skutočnosti sú schopné preukázať registráciou

Poľsko

Cestovanie do Poľska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • všetky osoby vstupujúce na územie Poľskej republiky z krajín schengenského priestoru sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku, hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku

 • výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe na územie Poľska platí pre:
  • osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou;
  • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky

Portugalsko

Dovolenky v Portugalsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • od 19. apríla 2021 pri cestách zo Slovenskej republiky platí povinnosť preukázať sa RT-PCR negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, bez povinnosti nástupu do 14-dňovej izolácie.
 • Pred odletom je povinnosť vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card, rovnako odporúčame riadiť sa inštrukciami leteckých spoločností.

Rakúsko

Cestovanie do Rakúska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

   • po zaočkovaní („Geimpft“) oficiálne EMA uznanou vakcínou, a to od 22. dňa po zaočkovaní prvou dávkou (na max. 3 mesiace s tým, že zaočkovanie aj druhou dávkou predlžuje lehotu na max. 9 mesiacov od prvej dávky). V prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ). Pre zaočkované osoby, ktoré ochorenie COVID-19 už prekonali platí pravidlo max. uvoľnenia pravidiel od 22. dňa po zaočkovaní na dobu max. 9 mesiacov,
   • po prekonaní COVID-19 („Genesen“), a to do 180 dní po ochorení preukázanom aj testom a na základe lekárskeho potvrdenia alebo na základe predloženia protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace,  Pre tieto osoby navyše platí výnimka s povinnosti testovania na max. 6 mesiacov,
   • po testovaní („Getestet“), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom od atestovaného miesta nie starším ako 48 hodín alebo AG-samotest s výsledkom zaregistrovaným v úradnej databáze nie starší ako 24h.

Rumunsko

Cestovanie do Rumunska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Slovenská republika je od 2. apríla 2021 pre Rumunsko opätovne zaradená medzi tzv. COVID-19 bezpečné krajiny (zelená zóna), čo pre občanov SR vstupujúcich na územie Rumunska znamená, že sa od nich nevyžaduje povinnosť predložiť potvrdenie o negatívnom PCR teste ani povinná 14-dňová karanténa

Slovinsko

Cestovanie do Slovinska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pre osoby prichádzajúce zo Slovenska neplatí pri vstupe do Slovinska povinná karanténa a vstup je bez obmedzení, pokiaľ sa na hraničnom priechode predloží potvrdenie (napríklad účet z obchodu, čerpacej stanice), že najmenej 5 dní pred vstupom do Slovinska sa takáto osoba nepretržite nachádzala v krajine, ktorá nie je na červenom zozname.

Španielsko

Dovolenky v Španielsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori v termíne od 7. júna 2021 predkladáte:
   
  • Vyplnený sanitárny formulár  – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko
  • Pre vstup a zotrvanie v krajine je tiež požadovanýjeden z nasledovných dokumentov:
   • test alebo (PCR test (RT-PCR) alebo TMA test (Amplificación Mediada por Transcripción), resp. test založený na molekulárnej technike alebo antigénový test s negatívnym výsledkom), test nemôže byť starší viac ako 48 hodín od jeho absolvovania
   • potvrdenie/certifikát o očkovaní alebo (platí  pre osoby, ktoré sú už zaočkované oboma dávkami vakcíny schválenej v EÚ (EMA) alebo tie, ktoré uznáva WHO. Kompletné očkovanie musí byť ukončené 14 dní pred príchodom.
   • potvrdenie o prekonaní COVID-19

Uvedené potvrdenia alebo certifikáty musia byť originál, vyhotovené v španielčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine a  môžu byť predložené v papierovej alebo elektronickej podobe. 

 • pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa
 • pre deti do 12 rokov sa test nevyžaduje, na území Španielska platí povinnosť pre deti nad 6 rokov nosiť rúška
 • od 18. decembra 2020 musia mať aj tí, ktorí chcú vycestovať na Kanárske ostrovy v rámci inej časti Španielska, test na COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie starší viac ako 72 hodín, (Kanárske ostrovy poisťujú zdarma všetkých cestujúcich a toto poistenie hradí liečebné náklady spojené s Covid-19, resp. repatriáciu od 5.augusta 2020 na 1 rok)
 • vládne nariadenie v Andalúzii vydalo Medzinárodné cestovné poistenie v Andalúzii (International Travel Insurance of Andalusia) platné do 31. decembra 2021 pre všetkých cestujúcich (mimo španielskych rezidentov), ktoré zahŕňa bezplatnú starostlivosť na ochorenie Covid-19 ako aj hospitalizáciu, zdravotné náklady na prepravu a návarat domov, či náklady v prípade nutnosti ostať v hoteli
 • vzhľadom na to, že podmienky sa priebežne aktualizujú a menia, odporúčame byť v kontakte s regionálnou leteckou spoločnosťou a žiadať aktuálne informácie ohľadom potreby predložiť test pri vstupe zo Španielska na Kanárske a Baleárske ostrovy

Švajčiarsko

Cestovanie do Švajčiarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • po príchode zo Slovenska do Švajčiarska už nie je potrebné absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu a nie je potrebné sa preukazovať negatívnym antigénovým ani PCR testom, pokiaľ prichádzate do Švajčiarska individuálne vlastným automobilom.
 • pri prílete do Švajčiarska lietadlom, sa musíte preukázať negatívnym výsledkom testu dva krát:

  1. pri nástupe do lietadla predkladá pasažier na kontrolu:

  • Test PCR vykonaný za posledných 72 hodín
  • Rýchly antigénový test vykonaný za posledných 24 hodín

  2. na švajčiarskom letisku (pri prekročení švajčiarskych hraníc) môžete byť orgánom hraničnej kontroly v tranzitnej oblasti letiska kontrolovaný na negatívny výsledok testu PCR nie starší ako 72 hod.

 • platí taktiež povinnosť pre všetkých cestujúcich leteckou, autobusovou, lodnou alebo vlakovou dopravou vyplniť online formulár pri príchode do Švajčiarska

Švédsko

Cestovanie do Švédska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • do 31. mája 2021 cudzinci starší ako 18 rokov musia pri vstupe do Švédska predložiť negatívny výsledok PCR, LAMP alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 48 hodín

Taliansko

Cestovanie do Talianska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • cestujúci zo Slovenska sa pri vstupe do Talianska musí preukázať negatívnym antigénovým (vykonaný výterom) alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu
 • od 24. mája musí každý cestujúci pred vstupom do Talianska vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár, (dPLF), dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou (získaný QR kód je potrebné preukázať pri vstupe do dopravného prostriedku) 
 • po príchode ďalej platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu") a zároveň povinnosť zaslania negatívneho výsledku testu
 • od 24.5. bude pravdepodobne potrebný aj test pri odchode z Talianska
 • Aktuálne podmienky pre vstup na Sardíniu:
  1. negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 48 hodín
  2. Taliansko zatiaľ neuznáva národné očkovacie preukazy, ani potvrdenia o prekonaní choroby COVID-19
  3. ​letecká spoločnosť AirExplore, vyžaduje vyplniť formulár o zdravotnom stave
  4. vyplnenie tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF) : https://app.euplf.eu/#/ 

Ukrajina

Cestovanie na Ukrajine je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny pre prichádzajúcich z krajín tzv. červenej zóny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín.
 • Ukrajina neudeľuje výnimku osobám, ktoré v minulosti prekonali ochorenie COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.
 • Platí povinnosť preukázať sa poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s COVID-19.

Veľká Británia

Cestovanie do Veľkej Británie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • od 17. mája 2021 vstupuje do platnosti nové nariadenie britskej vlády, ktoré sa týka krajín rozdelených podľa semaforu (Red, Amber, Green). Slovensko patrí do oranžovej skupiny (Amber). Podľa nového nariadenia sa budú musieť cestujúci prichádzajúci do Anglicka aj naďalej preukazovať negatívnym covid testom. Po príchode sa budú musieť izolovať doma po dobu 10 dní. Taktiež budú musieť absolvovať PCR test na 2. a 8. deň.  Novinkou je, že karanténu si budú môcť skrátiť tak, že po ukončení 5 dňa absolvujú covid test u privátneho poskytovateľa. Negatívny výsledok znamená možnosť okamžitého ukončenia karantény
 • platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form (registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny)

ÁZIA

Arménsko

Cestovanie do Arménska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • stav karantény s povinnosťou dodržiavať hygienické pravidlá bol predlžený do 11. júla 2021, cudzinci musia po prílete do Arménska, resp. pri prechode pozemnej hranice:

  • buď predložiť certifikát s negatívnym výsledkom PCR testu v arménskom, ruskom, resp. anglickom jazyku, ktorý nie je starší ako 72 hodín, v ktorom sú uvedené: všetky kontaktné údaje spoločnosti, ktorá test vykonala; údaje o testovanej osobe (meno, priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia); výsledok testu; podpis a pečiatka spoločnosti, ktorá test vykonala,
  • alebo sa môžu podrobiť PCR testovaniu na medzinárodnom letisku v Arménsku alebo na určených kontrolných miestach a do obdržania výsledku PCR testu zotrvať v samoizolácii, po obdŕžaní negatívneho výsledku PCR testu môžu samoizoláciu ukončiť, v prípade pozitívneho výsledku môže byť osoba hospitalizovaná, testovanie je spoplatnené

Gruzínsko

Cestovanie do Gruzínska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • do Gruzínska môžu vstúpiť všetci cudzí štátni príslušníci, ktorí podstúpili kompletné očkovanie proti COVID-19 (dve dávky akejkoľvek vakcíny, prípadne jednodávková vakcína). Sú však povinní sa pred cestou zaregistrovať a v prípade žiadosti hraničných orgánov predložiť potvrdenie o cestovnom poistení, ktoré kryje aj výdavky spojené s ochorením na COVID-19.
  V prípade vstupu letecky sa ďalšie potvrdenia, resp. testy nevyžadujú.

 • do Gruzínska môžu vstúpiť občania Slovenska, ktorí nepodstúpili očkovanie, sú však povinní sa pred cestou zaregistrovať a v prípade žiadosti hraničných orgánov predložiť potvrdenie o cestovnom poistení, ktoré kryje aj výdavky spojené s ochorením na Covid-19. Podmienkou je zároveň predloženie negatívneho výsledku PCR testu (nie starší ako 72 hodín) a následne na tretí deň po vstupe sú povinní vykonať ďalší PCR test na vlastné náklady. Medzi vstupom do krajiny a testom na tretí deň nie sú povinní absolvovať samoizoláciu.

India

Cestovanie do Indie je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR preto odporúča slovenským občanom okamžite opustiť Indiu a v žiadnom prípade do nej necestovať.

Irán

Cestovanie do Iránu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Irán od 1. augusta 2020 zastavil vydávanie turistických víz.

Izrael

Cestovanie do Izraela je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Od 26. januára 2021 zaviedol Izrael kompletné uzatvorenie hraníc a letísk pre medzinárodnú osobnú dopravu.
 • Obmedzenie sa týka cudzincov i izraelských občanov pri vstupe i výstupe z krajiny.
 • Izraelská vláda od 23. mája 2021 plánuje povolenie cestovať do krajiny za účelom turizmu zaočkovaným zahraničným skupinám, zaočkovaným jednotlivcom plánuje povoliť vstup od júla 2021 (pre vstup bude potrebné preukázať sa negatívnym PCR testom ako aj predloženie testu na protilátky, že boli očkovaní

Jordánsko

Cestovanie do Jordánska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • pred príletom je potrebné vyplniť formulár na stránke www.visitjordan.com, získaný IQ Code je potrebné preukázať pred odletom na letisku pri check-in
 • na vstup do Jordánska je nutné predložiť negatívny PCR test, ktorý bol vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odletom (neplatí pre deti mladšie ako 5 rokov), uvedené platí pre očkovaných ako aj neočkovaných cestujúcich
 • po prílete do Jordánska sa vyžaduje na letisku pre neočkovaných cestujúcich absolvovať PCR test, (výsledok bude oznámený prostredníctvom e-mailu do cca 8 hodín) ktorého cena je 40 USD a cestujúci si ho hradí v hotovosti alebo platobnou kartou
 • pre cudzincov sa vyžaduje mať zakúpené zdravotné poistenie

Maldivy

Dovolenky na Maldivoch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • pre nezaočkovaných cestovateľov sú aktuálne platné podmienky nasledovné: každý cestujúci sa musí pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín v anglickom jazyku, povinnosť testovať sa majú všetci cestujúci na Maldivy s výnimkou detí do 1 roku
 • každý cestujúci si musí najskôr 24 hodín pred odchodom do destinácie vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave formou online registráciue na tomto linku: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/createDo tohto linku je potrebné nahrať fotografiu (pokojne odfotenú mobilom, no bez rušivých elementov a červených očí) a výsledok testu. Je to online formulár, ktorý po vyplnený vygeneruje kontrolný QR kód (odporúčame ho mať vytlačený so sebou a tiež v elektronickej podobe v mobile). Tento kód musí byť platný ešte v čase lokálneho príletu na Maledivy, inak sa musí vyplniť opakovane. Formulár sa vypĺňa aj pri spiatočnom lete, tu však už nenahrávate výsledok testu. 
 • cestujúci, ktorí minimálne 14 dní pred príchodom do krajiny absolvovali očkovanie 2 dávkami vakcíny proti COVID-19 schválenou WHO sú vyňatí z povinnosti predloženia negatívneho PCR testu po prílete a akejkoľvek formy karantény. Deti, ktoré tieto osoby sprevádzajú sú však povinné predložiť negatívny PCR test nie starší ako 96 hodín. Povinnosť absolvovania testu pred opustením krajiny v prípade pobytu v penzióne naďalej zostáva. 

Nepál

Cestovanie do Nepálu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • krajina pozastavila medzinárodnú osobnú leteckú dopravu až do 31. mája 2021
 • cudzinci, ktorí chcú vstúpiť na územie Kathmandu Valley sa musia podrobiť 5-dňovej povinnej karanténe v jednom z odsúhlasených hotelov, denný poplatok za karenténny hotel so stravou (3 jedlá denne) je 3000 NPR. Podrobné informácie sa nachádzajú na webovej stránke Nepal Tourism Board

Omán

Dovolenky v Ománe sú pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • letecké spojenie zostáva v obmedzenom režime bez zmeny. Najvyšší výbor pre COVID-19 ďalej nariadil inštitucionálnu karanténu pre všetky osoby prichádzajúce do krajiny.

Rusko

 • Zákaz vstupu cudzincov do Ruska je predĺžený do 15. júna 2021.

Spojené arabské emiráty

Dovolenky v Spojených arabských emirátoch sú pre Slovákov možné, pričom podmienky sa v jednotlivých emirátoch líšia a pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • Od 31. januára je vstup do emirátov Dubaj a Ras al Khaimah povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 72 hodín, bez výnimky.
 • Vstup do emirátu Abú Dhabí je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 72 alebo 96 hodín (v závislosti od krajiny príletu). Po prílete do emirátu Abú Dhabí je povinnosť absolvovať 10-dňovú karanténu, ktorá bude kontrolovaná prostredníctvom monitorovacieho náramku.
 • Po prílete budú občania SR podrobení opätovnému RT-PCR testu na letisku.
 • Na registráciu po vstupe do krajiny treba priniesť oficiálny vytlačený certifikát o negatívnom teste na COVID-19 v angličtine alebo arabčine – SMS a digitálne certifikáty nie sú akceptované.
 • Návštevníci musia mať platné zdravotné poistenie.
 • Po prílete na letisko je potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave a stiahnuť si povinnú aplikáciu COVID-19 DXBTlačivo a informácie o stiahnutí aplikácie budú k dispozícií ako v lietadle, tak i po pristáti pred pasovou kontrolou.

Srí Lanka

Dovolenky na Srí Lanke sú pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Srí Lanka od 21. mája od 23.59 hod. miestneho času až do 31. mája 23.59 hod. miestneho času zatvára svoje hranice a ruší povolenie na všetky prílety cestujúcich medzinárodnej osobnej leteckej dopravy.

Thajsko

Dovolenky v Thajsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • pri vstupe do Thajska sa vyžaduje: certifikát na vstup (Certificate of Entry) vydaný thajskými orgánmi, negatívny PCR test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, doklad o zabezpečení ubytovania v štátom určených  karanténnych zariadeniach, zdravotné poistenie vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19  a vyplnenie deklarácie. Cestujúci po príchode do Thajska  musia zotrvať v povinnej karanténe vo vyhradených karanténnych zariadeniach na vlastné náklady
 • všetci cestujúci, ktorým bol udelený certifikát na vstup do Thajska (CoE), sú povinní stiahnuť si aplikáciu Thailand Plus a zaregistrovať sa prostredníctvom nej
 • občania SR, ktorí chcú do Thajska pricestovať ako turisti, majú  povolený vstup aj v rámci systému oslobodenia od vízovej povinnosti. Musia však požiadať o certifikát na vstup (COE) a spĺňať ďalšie stanovené podmienky vstupu vrátane požadovaných dokumentov

Turecko

Dovolenky v Turecku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • cestujúci do Turecka sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny
 • výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov
 • všetci cestujúci leteckou dopravou majú povinnosť vyplniť vstupný registračný formulár pred svojou cestou do Turecka, (úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód), ktorý vyhodnocuje potencionálne nakazenie držiteľa kódu)
 • občania SR, ktorí nenavštívili Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacochCestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

AFRIKA

Egypt

Dovolenky v Egypte sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • podmienkou vstupu do Egypta je pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny povinnosť predložiť negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Vykonanie PCR testu je možné aj po prílete na letisku za poplatok 30 USD. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine.
 • pred odletom do Egypta je potrebné leteckej spoločnosti pri check-in resp. pred nástupom do lietadla na Slovensku, ako aj na pasovej kontrole už v Egypte predložiť vyplnený formulár.

Keňa

Dovolenky v Keni sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • vstup do krajiny je možný predložením negatívneho PCR testu na Covid-19 (nie starším ako 96 hodín)
 • vízum je potrebné zakúpiť pred odletom
 • všetci cestujúci pred príchodom do Kene musia vyplniť elektronický zdravotný formulár Travelers Health Surveillance Form (pri odoslaní formulára cestujúci dostane QR kód, ktorý musí byť pri vstupe do Kene predložený imigračným úradom, následne je povinnosť hlásiť aktuálny zdravotný stav prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo sms po dobu 14 dní)
 • pri cestovaní do Kene je nutné digitálne verifikovať pravosť PCR testov na Covid-19 cez Trusted Travel Initiative

Maroko

Cestovanie v Maroku je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Podmienkou vstupu do Maroka je predloženie negatívneho PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, vyžadovať tiež môžu rôzne potvrdenia o ubytovaní, pozvaní a pod.

Maurícius

Cestovanie na Maurícius je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • možnosť vstupu do krajiny je iba v odôvodnených prípadoch a pre týchto cestujúcich platí nasledovné:
  • cestujúci (aj vrátane detí) na Maurícius budú musieť predložiť negatívny PCR test na COVID-19, ktorý nie je starší viac ako 7 dní pred príchodom do krajiny, vyžaduje sa predložiť platnú letenku, a budú musieť zostať v karanténe najmenej 14 dní, v hoteli schválenom vládou, toto nariadenie sa predlžuje do 31. júla 2021

Seychely

Dovolenky na Seycheloch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • v súlade s nariadením seychelskej vlády majú cestujúci, ktorí boli zaočkovaní proti COVID-19, povolený vstup do krajiny bez obmedzení, títo cestujúci musia mať príslušný certifikát o riadnej vakcinácii, tj. potvrdenie o absolvovaní dvoch dávok, pričom po druhej dávke musia ubehnúť aspoň dva týždne, ďalej sú povinní preukázať sa aj negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín od odletu
 • pred odletom na Seychely je potrebná registrácia na Health Travel Authorization - pri vyplnení elektronického formulára je nutné uhradiť pre vstup do krajiny poplatok 45 EUR za štandardné 6 hodinové spracovanie alebo 135 EUR za expresné spracovanie (do formulára je potrebné nahrať vašu fotku, fotku strany z pasu, kde máte údaje o vás a platnosti pasu a platobnú kartu), po ukončení registrácie počkáte na e-mail, v ktorom vám príde schválenie vášho pobytu spolu s QR kódom - dokument sa nazýva: Travel Authorisation and Visitor Card to the Republic of Seychelles (všetky dokumenty je potrebné si vytlčiť a mať pri sebe)
 • pred odletom zo Seychel je potrebné mať elektronicky vyplnený formulár - Decleration of quarantine
 • od 25. marca 2021 na vstup do krajiny je potrebný negatívny výsledok PCR testu (nie starší viac ako 72 hodín) pre všetkých cestujúcich vrátane detí, cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu (pokrývajúce náklady ku karanténe a nemocničnej starostlivosti), a potvrdenie o ubytovaní v štátom povolených ubytovacích zariadeniach dostupné online

Tunisko

Dovolenky v Tunisku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • každý cestujúci starší ako 12 rokov (s cestovnou kanceláriou, aj cestujúci individuálne) - je povinný predložiť negatívny PCR-test nie starší ako 72 hodín pred príchodom do krajiny
 • cestujúci je povinný vyplniť vstupný registračný formulár, ktorý vygeneruje QR kód, (formulár je taktiež potrebné vytlačiť a mať pri sebe)
 • pri vstupe na územie Tuniska sa bude vykonávať antigenový rýchlotest COVID-19 u všetkých cestujúcich
 • cestujúci prichádzajúci s cestovnou kanceláriou nesmú po dobu pobytu samostatne opustiť areál hotela, (po 5 dňoch je možné si urobiť ďalší PCR-test na vlastné náklady a potom areál hotela opustiť)
 • individuálni cestujúci sú povinní podrobiť sa povinnej karanténe po dobu 7 dní v určenom karanténnom hoteli (pre týchto cestujúcich je povinný druhý PCR-test na 5 - 7 deň po prílete do krajiny), viac informácií na Tunisko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Zanzibar

Dovolenky na Zanzibare sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • všetci cestujúci sú povinní 24 hodín pred odletom vyplniť online formulár (cestujúci po vyplnení formuláru obdrží kód tzv. Unique Health Code, ktorým sa preukáže na letisku pri prílete)
 • od všetkých cestujúcich sa vyžaduje predloženie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín pred odletom
 • všetci cestujúci, ktorí pochádzajú z krajín s vysokým počtom ochorení na Covid-19 pri prílete alebo odlete sú povinní podstúpiť rýchlo test na Covid-19 v sume 25 USD/osoba
 • od 2. marca 2021 letecká spoločnosť Qatar Airways vyžaduje od svojich klientov (od 12 rokov) vracajúcich sa z Tanzánie/Zanzibaru negatívny PCR test nie starší ako 96 hodín a na letisku vyplniť formulár signed consent form 
 • pre cestujúcich leteckou spoločnosťou KLM sa vyžaduje pred odletom sa preukázať PCR testom a tiež rýchlo-testom 6 hodín pred odletom (tieto rýchlo-testy možno vykonať na letiskách v Dar es Salaam, Kilimanjaro a Zanzibar)

AMERIKA

Aruba

Cestovanie na Arubu je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • pri vstupe do krajiny sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu (nie starší ako 72 hodín), ktorý je potrebné vložiť na stránku online ED Card process alebo sa otestovať na letisku pri vstupe do krajiny PCR testom v sume 75 USD, ktorý musí byť predom predplatený cez online ED Card process, klienti testujúci sa pri prílete na Arubu, zostávajú v karanténe v ich vybranom hoteli na izbe, pokiaľ sa nedostaví výsledok testu (cca do 24 hodín), v oboch prípadoch sa testovanie nevyžaduje pre deti do 14 rokov
 • každá osoba pred vstupom na Arubu si musí zakúpiť poistenie, taktiež cez ED Card na online ED Card process v sume 30 USD na osobu staršiu ako 15 rokov, deti do 14 rokov v sume 10 USD, poistenie platí na 180 dní, bližšie informácie na stránke Aruba Visitors Insurance
 • je potrebné mať kompletne vylnené ED Card (online ED Card process), po jeho vylnení a odoslaní vám bude doručený potvrdzujúci e-mail (ED Card si uložte do mobilu, resp. vytlačte, pretože je potrebné sa ED Card preukázať pri check-in na letisku), ED card je nutné vyplniť najskôr 72 hodín a najneskôr 4 hodiny pred odletom

Dominikánska republika

Dovolenky v Dominikánskej republike sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • negatívny výsledok testovania na COVID-19 nie je potrebný (na letiskách cestujúci podstupujú rýchly test náhodným výberom, cestujúci so symptómami alebo s pozitívnym výsledkom testu náhodným výberom sú premiestnení do určených zariadení, každému cestujúcemu je meraná telesná teplota, na letiskách je povinné nosiť ochranné rúško, po príchode do krajiny nie je povinná karanténa)
 • Krajina automaticky poisťuje bezplatne všetkých návštevníkov na náklady spojené s prípadným ochorením.
 • Pred vstupom je potrebné vyplniť registračný formulár.

Kanada

Cestovanie do Kanady je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • 30. júna 2020 kanadská federálna vláda prijala rozhodnutie, na základe ktorého platí zákaz vstupu cudzincov (vrátane všetkých štátov EÚ) do Kanady.
 • každý cestujúci s negatívnym testom a povoleným vstupom do Kanady musí absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

Kuba

Dovolenky na Kube sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • Každý cestujúci musí pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test PCR nie starší ako 72 hod. a podstúpiť test PCR priamo na letisku.
 • Od 6. februára 2021 je povinná štátna karanténa pre všetkých medzinárodných cestujúcich.
 • Výnimku tvoria turisti, ktorí si zakúpia zájazd cez cestovnú kanceláriu/tour operátora. Títo podstupujú len prvý test PCR po príchode na Kubu priamo na letisku a čakajú na hoteli 24 hodín na výsledok testu. V prípade pozitívneho výsledku sú premiestnení do nemocnice.
 • Každý turista musí mať poistenie na COVID-19 zakúpené v krajine pôvodu alebo si ho zakúpiť po príchode na Kubu priamo na letisku za poplatok 30 USD.

Mexiko

Dovolenky v Mexiku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pri vstupe na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa

USA

Cestovanie do USA je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu (PCR, antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 3 dni pred plánovaným odletom.
 • Alternatívnym riešením je predložiť dôkaz o nedávnom prekonaní choroby COVID-19 (Recovery Documentation).
 • Po prílete do Spojených štátov amerických je potrebné rešpektovať federálne a štátne ustanovenia týkajúce sa karantény.

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

Austrália

Cestovanie do Austrálie je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Od 20. marca 2020 platí v Austrálii zákaz vstupu pre všetkých cudzincov.

Nový Zéland

Cestovanie na Nový Zéland je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • cestujúci môžu na Nový Zéland vstupovať len zo životne dôležitých dôvodov. Musia si tiež vopred požiadať o výnimku na vstup na Nový Zéland. Všetky kategórie cestujúcich, ktorí sú oprávnení požiadať si o výnimku na vstup na Nový Zéland sú upravené na webovej stránke Immigration New Zealand.
 • povinnosť sa pred odletom preukázať negatívnym výsledkom PCR, RT-PCR, LAMP alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodína to aj v prípade, že už boli zaočkovaní a všetci sa musia hneď po príchode izolovať na 14 dní do vopred určených zariadení
Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2021 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR