Kam sa dá cestovať

CK SATUR - 23.09.2021

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Aktuálne podmienky a povinnosti pri návrate na Slovensko:

Od 19. júla 2021 platia nové podmienky a povinnosti pri návrate na Slovensko. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nie sú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel je v tom, či  prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná. 

Podmienky návratu z tzv. bezpečných krajín

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, ak: 

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Osoby po prvej dávke vakcíny po vstupe na Slovensko sú povinné nastúpiť do domácej karantény s tým, že najskôr na 5. deň môžu absolvovať PCR test. V prípade, že je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí.

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 14. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti 
 • deti nad 12 rokov sa riadia podľa pravidiel v závislosti od toho, či sú očkované alebo neočkované 

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.

Podmienky návratu z tzv. rizikových krajín

Ak prichádzate na Slovensko letecky z rizikovej krajiny, tak musíte ukázať po prílete:

Očkované osoby:

Nemusia absolvovať povinnú karanténu, ak: 

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • vyplniť formulár https://www.mindop.sk/covid

Pre osoby, ktoré sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku PCR test, ktorý je možné vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 do 6:00.

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021 platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

Neočkované osoby:

 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • vyplniť formulár https://www.mindop.sk/covid
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5-ty deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 14. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti 
 • deti nad 12 rokov sa riadia podľa pravidiel v závislosti od toho, či sú očkované alebo neočkované 

 

Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

EURÓPA

Albánsko

Dovolenky v Albánsku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • vstup do krajiny je možný bez nutnosti predloženia testu a bez nutnosti zotrvania v karanténe 

Belgicko

Cestovanie do Belgicka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Slovensko je od 21. mája 2021 zaradené do zelenej zóny, na ktorú sa nevzťahujú opatrenia v krajine týkajúce sa predkladania 72-hodiného negatívneho výsledku testu na COVID-19, ani povinnosť absolvovania povinnej karantény a testovania v 7. deň príchodu do krajiny

 • Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc, (formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča, ak osoba mladšia ako 16 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne), Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónuElektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu (je potrebné ho vytlačiť a mať so sebou)

Bulharsko

Dovolenky v Bulharsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Slovenskí občania cestujúci do Bulharska (zo Slovenska)  od 1. júna 2021 do 30. novembra 2021 musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Bulharska alebo pri vstupe na územie Bulharska predložiť jeden z uvedených dokladov:

 • max. 72 hodín starý negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19;

 • max. 48 hodín starý negatívny výsledok rýchleho antigénového testu (RAT) na ochorenie COVID-19;

 • slovenský národný certifikát o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19,  v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní; dokument je dvojjazyčný (slovensko-anglický) s QR kódom

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných viac ako 15 a menej ako 180 dní predložia výsledok PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT), ktorý potvrdzuje predchádzajúci výsledok ochorenia na COVID-19 (POSITIVE).

 • digitálny COVID preukaz EÚ pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov (doklad obsahuje potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia COVID-19)

Uvedené doklady odporúčame mať vyhotovené v anglickom jazyku, uložené napr. v mobilnom telefóne, tablete a pre istotu aj vytlačené.

Od 1. júla 2021 deti mladšie ako 12 rokov (do 11,99 roka), ktoré cestujú spolu s rodičmi, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT).

Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia zároveň orgánom hraničnej kontroly Vyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska

Cyprus

Cestovanie na Južný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 23. septembra 2021 je Slovenská republika preradená zo zelenej do oranžovej kategórie.

Plne zaočkovaná osoba

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci vrátane detí musia mať vlastnú registráciu.
 • Zaočkované osoby nie sú povinné disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.
 • Cyperská republika akceptuje tieto vakcíny: Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-COVID-Vac) a Sinopharm (BBIBP COVID-19).
 • Za plne zaočkovanú sa osoba považuje hneď po obdržaní všetkých potrebných dávok vakcíny.

Nezaočkovaná osoba

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci vrátane detí musia mať vlastnú registráciu.
 • Povinnosť disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu.

Na letiskách môže dôjsť k náhodnému, bezplatnému testovaniu (očkovaných aj neočkovaných cestujúcich). Deti do 12 rokov majú výnimku.

Upozorňujeme cestujúcich, ktorí do Cyperskej republiky prilietajú aj cez inú krajinu ako Slovensko (napr. Rakúsko alebo Maďarsko), že je pred cestou potrebné skontrolovať si, do akej kategórie patria tieto krajiny. V prípade prechodu cez krajinu, ktorá je v horšej kategórii ako Slovensko, môžu cestujúcim vzniknúť dodatočné povinnosti.

 • Ako vyplniť formulár? V našom kompletnom návode vám prinášame ako postupovať pri jeho dôslednom vyplňovaní. 

NOVÉ PRAVIDLO NA JUŽNOM CYPRE

 • od 5. augusta, nezaočkovaní klienti alebo tí, čo neprekonali Covid-19 za posledných 180 dní, ak sú ubytovaní na Južnom Cypre a ich dĺžka pobytu je viac ako 7 nocí – 8 dní sú povinní každých 72 hodín absolvovať antigénový test na vlastne náklady na najbližšom možnom odbernom mieste. To znamená, že klient musí najneskôr na 9. deň svojho pobytu absolvovať antigénový test, následne ak do 72 hodín neopusti krajinu, musí absolvovať ďalší antigénový test. Pre klientov, ktorí majú týždňový pobyt sa nič nemení, bez ohľadu či sú alebo nie sú očkovaní (pravidlo platí až od 9. dňa pobytu). 

Cestovanie na Severný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Od 8. augusta  2021 platí:

 • Plne zaočkovaná osoba, alebo osoba, ktorá prekonala Covid-19 (max. 180 dní, ale nie menej ako 30 dní pred vstup na S. Cyprus):
  •  vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
  •  nemusí mať PCR test pri vstupe, preukáže sa potvrdením o očkovaní/resp. o prekonaní Covid-19

 • Nezaočkovaná osoba a osoba ktorá neprekonala Covid-19 (do teraz nemohli vstúpiť na územie S. Cypru bez povinnej karantény):
  • vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
  • PCR test nie starší ako 72 hodín pred vstupom na S. Cyprus

 • Dieťa 6-18 r.:
  •  vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
  •  PCR test nie starší ako 72 hodín pred vstupom na S. Cyprus

 • Dieťa do 6 r.:
 • na Severný Cyprus odporúčame cestovať s platným cestovným pasom

NOVINKA - od 12. septembra 2021 platí:

 • vyplniť registračný formulár - každý klient nad 18 r., /ktorý vstupuje na S. Cyprus priamym letom alebo z J. Cypru/ na stránke adapass.gov.ct.tr.

 • Ako vyplniť formulár? V našom kompletnom návode vám prinášame ako postupovať pri jeho dôslednom vyplňovaní. 

Dôležité:
Pri vstupe na Severný Cyprus sa vyžaduje, aby všetky potvrdenia (PCR test, potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní Covid-19, registračný formulár aj pre J. Cyprus a S. Cyprus) mal každý klient v TLAČENEJ PODOBE.

Česká republika

Cestovanie do Česka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Slovensko je pre Českú republiku od 13. septembra zaradené medzi krajiny so stredným rizikom nákazy COVID-19, teda oranžové.

 • pred vstupom do ČR majú cestujúci povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo po vstupe pobytovej kontrole na území ČR,
 • pred vstupom do ČR, alebo najneskôr do 5 dní po vstupe do ČR sa musia tieto osoby podrobiť testu na COVID-19. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.

Čierna Hora

Cestovanie do Čiernej Hory je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky je možný po preukázaní sa:

 • potvrdením o absolvovaní aspoň prvej dávky očkovania proti COVID-19; Od 14. septembra bude akceptované len potvrdenie o absolvovaní kompletného očkovania proti COVID-19, pričom od druhej dávky pred vstupom do Čiernej Hory uplynulo najmenej 14 dní. V prípade jednodávkovej vakcíny taktiež platí minimálne 14-dňová lehota od jej podania;
 • alebo negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín;
 • alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 48 hodín;
 • pozitívnym výsledkom PCR testu na COVID-19, ktorý je pred vstupom do Čiernej Hory starší ako 14 dní a zároveň nie starší ako 180 dní, čím osoba dokáže, že COVID-19 prekonala.

Povinnosť preukázať sa testom sa nevzťahuje na deti do 5 rokov. Od 14. septembra budú môcť bez podmienok vstúpiť do krajiny všetky osoby mladšie ako 18 rokov.

Dánsko

Cestovanie do Dánska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Slovensko je zaradené medzi žlté krajiny, pre ktoré platia pri vstupe do krajiny nasledovné pravidlá: 

  1. Platný doklad totožnosti (ako doklad totožnosti je akceptovaný cestovný pas, alebo občiansky preukaz)

  2. Potvrdenie (certifikát) o negatívnom výsledku COVID-19 testu, (negatívny PCR test alebo antigénový test  v maximálnom rozsahu 48 hodín pred vstupom do Dánska)

 • Povinnosť testovania po príchode do Dánska stále platí.

  Ak sú osoby vstupujúce do Dánska kompletne zaočkované, platia pre vstup osobitné podmienky:

  • vakcína musí byť registrovaná Európskou liekovou agentúrou a platná na území EÚ/EEA,
  • od posledného očkovania uplynula doba viac ako 14 dní a menej ako 180 dní,
  • pri dvojdávkových vakcínach je podmienka absolvovania oboch očkovaní (aj pri vakcíne AstraZeneca)

 • Cestujúci, ktorí prekonali COVID-19 a nemôžu disponovať negatívnym výsledkom koronatestu nie starším ako 48 hodín, musia predložiť certifikát o testovaní na COVID-19 s pozitívnym výsledkom vykonaným v rozsahu 14 dní až 12 týždňov pred dňom vstupu do Dánska (pre cestujúcich prichádzajúcich leteckou dopravou je lehota absolvovania testu je o 48 hodín pred odletom a rozsah 14 dní až 180 dní). Títo cestujúci nebudú považovaní za infekčných.

Estónsko

Cestovanie do Estónska je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 31. mája 2021 je Slovenská republika zaradená medzi bezpečné (zelené) krajiny.

Pri vstupe do Estónska z bezpečnej krajiny je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť potvrdzujúci email o vyplnenom cestovnom formulári

Faerské ostrovy

Fínsko

Cestovanie do Fínska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 9. augusta 2021 patrí Slovensko medzi rizikové krajiny, pričom je možné cestovať do Fínska bez obmedzení, ale cestujúci sú povinní pri vstupe do krajiny predložiť:

 • certifikát o kompletnom očkovaní (minimálne 2 týždne od druhej dávky),
 • alebo certifikát o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacoch,
 • alebo certifikát o prvej dávke očkovania (min. 2. týždne od podania dávky),
 • alebo výsledok negatívneho testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

V prípade 3) a 4) majú cestujúci povinnosť podstúpiť (ďalší) test po 3 - 5 dňoch od príchodu do Fínska. V prípade nedodržania tejto povinnosti hrozí pokuta. Do výsledku testu sa musia cestujúci izolovať doma alebo v mieste ubytovania.

 • povinnosť podrobiť sa testu na COVID-19 sa vzťahuje na osoby staršie ako 16 rokov

Francúzsko

Cestovanie do Francúzska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Zelená skupina (podmienky pre cestujúcich zo Slovenska)

  • Do Francúzska môžu vstúpiť očkované osoby na ochorenie COVID-19, ktoré sa musia preukázať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, ktoré je označené QR kódom. Negatívny test PCR nie je potrebný. Maloleté osoby do 11 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé očkované osoby sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom.

  • Neočkované osoby sa musia pri vstupe do Francúzska preukázať negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 72 hodín (od vystavenia výsledku).

  • Pri vstupe do Francúzska je potrebné preukázať sa vyplnenými čestnými prehláseniami o vstupe.

Grécko

Cestovanie do Grécka je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • bez ohľadu na spôsob dopravy, pri vstupe do Grécka musí každá osoba staršia ako 12 rokov (12+1 deň) predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 (výter z nosohltana a hrdla), vykonaný maximálne 72 hodín pred vstupom do krajiny alebo negatívny výsledok antigénového testu, vykonaný maximálne 48 hodín pred vstupom do krajiny.

 • negatívny výsledok PCR testu nemusí pri vstupe preukazovať: 

  • dieťa do 12 rokov 
  • osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie vo vyššie uvedenom jazykuz ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Grécko uznáva národný certifikát o vykonanom očkovaní v SR vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
  • osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 a môže to dokázať predložením potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19, ktoré je vystavené nie skôr ako 30 dní po pozitívnom výsledku testu. Platnosť takéhoto potvrdenia je 180 dní od dátumu testovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 môže byť v tlačenej alebo digitálnej forme, alebo byť obsiahnuté v digitálnym COVID preukaze EÚ.
   Od 3. júla 2021 nie je možné sa pri vstupe do krajiny preukazovať iba pozitívnym výsledkom PCR/antigénovým testom uskutočneným 2-9 mesiacov pred príchodom do Grécka.

   

 • od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára The Passenger Locator Form – PLF Elektronický formulár pre vstup do Grécka, v dostatočnom časovom predstihu

Holandsko

Cestovanie do Holandska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • od 10. júna 2021 je Slovensko zaradené do zoznamu bezpečných krajín, nevyžaduje sa podmienka negatívneho testu a ani izolácie po príchode do krajiny akýmkoľvek typom dopravy

Chorvátsko

Dovolenky v Chorvátsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase návratu do SR).  Vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek.

Tranzitujúci (vrátane osôb pracujúcich v dopravnom sektore) cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do samoizolácie/domácej karantény, ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu.

Cestujúcim do Chorvátska z jedného z členských štátov EÚ/EHP bude umožnený bezproblémový vstup do Chorvátskej republiky, ak budú mať platný Digitálny COVID preukaz EÚ

Výnimočne majú bezproblémový vstup aj cestujúci prichádzajúci priamo z krajín a/alebo regiónov Európskej únie alebo krajín a/alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí ešte nemajú digitálny certifikát EÚ COVID, ale vedia sa preukázať jednou z nasledovných možností v anglickom alebo chorvátskom jazyku:

 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky) Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie
 • alebo potvrdenie nie staršie ako 270 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya/Sputnik V, Sinopharm), alebo predloženie osvedčenia nie staršieho ako 270 dní od prijatia jednej dávky vakcíny (Janssen/Johnson & Johnson), a od podania tejto jednej dávky uplynulo minimálne 14 dní;
 • alebo potvrdenie o prijatí prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Gamaleya/Sputnik V, s ktorými je možné vstúpiť do Chorvátskej republiky v období od 22. do 42. dňa prijatia vakcíny, alebo od 22. do 84. dňa prijatia prvej dávky AstraZeneca;
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 a prijatia jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia za predpokladu, že očkovanie sa musí vykonať menej ako 270 dní pred príchodom na hraničný priechod; 
 • alebo predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén (RAT), ktorý potvrdzuje, že testovaná osoba sa zotavila z COVID-19, pričom test sa uskutočnil v predchádzajúcich 270 dňoch a je starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hraničný priechod alebo predloženia lekárske potvrdenie o prekonaní (v anglickom alebo chorvátskom jazyku); 
 • alebo PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu - RAT na SARS-CoV-2 ihneď po príchode do Chorvátskej republiky (na vlastné náklady), s povinnosťou samoizolácie do príchodu negatívneho nálezu. V prípade nemožnosti testovania stanovuje sa samoizolácia na obdobie desiatich (10) dní. 

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

Deti do 12 rokov (ak neprichádzajú z krajín tzv. Zeleného zoznamu ECDC), ale cestujú s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test, nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

Island

Dovolenky na Islande sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pre osoby, ktoré nie sú očkované a neprekonali Covid-19 platí:

 • povinné sa preukázať pred nástupom do lietadla negatívnym PCR testom vykonaným nie neskôr ako 72 hodín pred hodinou odletu na Island. Okrem toho s sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné  stráviť v karanténe. Testy sú vykonávané bezplatne.
 • od 1. júla 2021 majú deti narodené v roku 2005 a mladšie výnimku z povinnosti podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predložiť PCR test. Povinnosť absolvovať karanténu spolu s rodičmi alebo zákonnými zástupcami, resp. osobami, s ktorými pricestovali na Island ostáva zachovaná.
 • od 31. mája 2021 cestujúci prichádzajúci na Island nie sú povinní vykonať karanténu v štátnom karanténnom zariadení. V karanténnom zariadení vykonajú karanténu iba tí, ktorí nemajú možnosť vykonať karanténu v adekvátnom zariadení resp. v mieste bydliska na Islande.

Pre osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali COVID-19 platí:

 • od 27. júla 2021 sú všetky zaočkované osoby, ako aj osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 povinné predložiť pred nástupom do lietadla (lode) pred cestou na Island negatívny test na COVID-19. Uznané sú PCR, ako aj antigénové testy. Test musí byť vykonaný najneskôr 72 hodín pred odchodom na Island. 
 • od 30. augusta 2021 cestujúci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, sú vyňatí z povinnosti predložiť platný negatívny test na COVID-19 pri prekračovaní hranice za predpokladu, že predložia pozitívny PCR test, ktorý bol vykonaný najmenej 14 dní pred príchodom na Island, ale nie starší ako 180 dní pred príchodom na Island.

Pred príjazdom sú cestujúci povinní vyplniť registračný formulár ohľadne pravidiel COVID-19 kontroly. Rovnako je cestujúcim odporúčané si stiahnuť mobilnú aplikáciu Rakning C-19.

Írsko

Cestovanie do Írska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup, avšak pri vstupe majú všetci cestujúci (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť: 

 • potvrdenie o absolvovaní očkovania,
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako 180 dní,
 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

Deti vo veku od 12 do 17 rokov, ktoré nemajú platný doklad o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, musia predložiť negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

Litva

Cestovanie do Litvy je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • platný cestovný pas alebo občiansky preukaz;
 • QR kód doručený po registrácii na stránke Národného centra verejného zdravia;
 • potvrdenie o očkovaní plným vakcinačným cyklom schválenej vakcíny EMA, od ktorého uplynulo najmenej 14 dní,
 • alebo negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hod. alebo negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 48 hod.,
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (platí do 180 dní od pozitívnej diagnostiky PCR testom);

Deti do 16 rokov nemusia absolvovať test.

Lotyšsko

Cestovanie do Lotyšska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • zaočkované osoby vakcínou schválenou EMA alebo WHO sa musia pred cestou zaregistrovať. Pred cestou nemusia absolvovať test ani po príchode absolvovať izoláciu
 • nezaočkované osoby alebo zaočkované neschválenou vakcínou musia pred cestou absolvovať buď PCR test (nemôže byť starší ako 72 hodín) alebo antigénový test (nemôže byť starší ako 24 hodín). Výsledok testu musí byť v angličtine alebo jazyku krajiny pôvodu. Alternatívou je registrácia na PCR test do 24 hodín od príchodu do Lotyšska. Do doby doručenia výsledku však musí byť osoba v izolácii.
 • Deti pod 12 rokov nemusia absolvovať test a podliehajú rovnakým podmienkam izolácie, ako ich zákonní zástupcovia, resp. osoby, s ktorými cestujú. Avšak 10 dní po príchode do krajiny sa nemôžu zúčastňovať verejných podujatí, ísť do školy, využívať verejnú dopravu, či stretávať sa s osobami mimo svojej domácnosti.
 • povinnosť byť zaregistrovaný na stránke covidpass.lv nie skôr ako 48 hodín pred prekročením hranice

Maďarsko

Cestovanie do Maďarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • od 23. júna 2021 sa rušia sa kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska
 • na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení s výnimkou prípadov vstupu civilnými lietadlami
 • občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu/odletu bez obmedzení
 • občan SR môže po prílete využiť na návrat na územie SR odvoz rodinnými príslušníkmi/ inými osobami, medzinárodnú železničnú /autobusovú prepravu z/do Budapešti, miestnu maďarskú taxi službu z letiska (z/na slovenské hraničné priechody)
 • osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzituNevyžaduje sa negatívny test na COVID-19, ani registrácia pred cestou na územie Maďarska.

Nemecko

Cestovanie do Nemecka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

 • všetci cestujúci nad 12 rokov prichádzajúci do Nemecka leteckou, železničnou, cestnou alebo vodnou dopravou sa musia už pri vstupe do Nemecka preukázať:

  • potvrdením o zaočkovaní starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha, ktorými sú AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna a Janssen

  • alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste na COVID-19,

  • alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod. od jeho vykonania alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod. od jeho vykonania

   Výsledok musí byť nahraný prostredníctvom vstupného portálu, kde sa cestujúci registruje pod https://www.einreiseanmeldung.de.

 • keďže Slovenská republika nie je zaradená medzi rizikové krajiny z hľadiska výskytu COVID-19, pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska nie je v súčasnosti povinná karanténa po príchode do Nemecka

Dynamický vývoj výskytu ochorenia na COVID-19 však môže aj krátkodobo zmeniť zaradenie Slovenskej republiky do rizikových kategórií, preto odporúčame občanom sledovať informácie publikované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Nórsko

Cestovanie do Nórska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 13. septembra 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Nórska na zoznam oranžových krajín.

 • Cudzincom, ktorí žijú na území krajiny, ktorú Nórsko označuje za inú ako zelenú, alebo sa na jej území zdržiavali v dobe 10 dní pred cestou do Nórska, je povolený vstup iba ak majú na území Nórska povolený pobyt alebo majú na to závažný dôvod.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 resp. sú plne zaočkované:

 • Osoby, ktoré sú v plnej miere zaočkované proti COVID-19, prípadne ktoré prekonali COVID-19 v období 6 mesiacov pred cestou do Nórska a sú schopné tieto skutočnosti preukázať certifikátom, ktorý je prepojený s EU schémou, budú môcť pricestovať do Nórska bez obmedzení bez ohľadu na krajinu z ktorej prichádzajú. Rovnako budú oslobodení z povinnosti karantény, povinnosti preukázať negatívny test na COVID-19 pri príchode, podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predcestovnej registrácie.

Plne zaočkované osoby s digitálnym COVID preukazom EÚ sa nemusia registrovať ani predložiť negatívny PCR test a sú vyňaté z karantény, aj z testovania po príchode do Nórska.

Poľsko

Cestovanie do Poľska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Všetky osoby vstupujúce na územie Poľska zo Slovenska alebo inej krajiny Európskej únie sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

  Výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe na územie Poľska platí pre:
 • osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou a od úplného zaočkovania uplynulo najmenej 14 dní;
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky;

 • deti do 12 rokov sú vyňaté z karantény, ak cestujú v sprievode dospelých, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou a od úplného zaočkovania uplynulo najmenej 14 dní alebo ktorí majú pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku

Portugalsko

Dovolenky v Portugalsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • potvrdenie o negatívnom výsledku molekulárneho testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín (RT-PCR, RT-qPCR, NAAT, alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 48 hodín pred vstupom na let, alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci kompletné očkovanie (akceptujú sa len vakcíny schválené EMA), alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou do Portugalska

 • povinnosť vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card

 • osoby, ktoré sú očkované proti COVID-19, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Doklad o očkovaní musí byť formou Digitálneho COVID preukazu EÚ a akceptujú sa len vakcíny schválené EMA

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180, dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 musia mať cestujúci Digitálny COVID preukaz EÚ

Rakúsko

Cestovanie do Rakúska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Slovensko je zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. To znamená pre vstup do Rakúska upustenie od povinnej karantény, aj povinnej registrácie, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G (z nemeckého jazyka -uzdravený/zaočkovaný/otestovaný). 

Každá osoba, ktorá vstupuje do Rakúska s cieľom v krajine zotrvať (nie len tranzitovať) je povinná sa preukázať na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:

 • zaočkovanie (oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie)
 • alebo prekonanie COVID-19 (a to do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace)
 • alebo negatívne otestovanie (a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom nie starším ako 48 hodín)

 • Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinnosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné). Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

Rumunsko

Cestovanie do Rumunska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Slovenská republika je od 2. apríla 2021 pre Rumunsko opätovne zaradená medzi tzv. COVID-19 bezpečné krajiny (zelená zóna), čo pre občanov SR vstupujúcich na územie Rumunska znamená, že sa od nich nevyžaduje povinnosť predložiť potvrdenie o negatívnom PCR teste ani povinná 14-dňová karanténa

Slovinsko

Cestovanie do Slovinska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pre osoby prichádzajúce zo Slovenska neplatí pri vstupe do Slovinska povinná karanténa a vstup je bez obmedzení, pokiaľ na hraničnom priechode predložia potrebné potvrdenia. Ak sa dané potvrdenia nepredložia, je osobe nariadená povinná 10-dňová karanténa. 

Pre vyhnutie sa karanténe je potrebné predložiť:

 • negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín od momentu odobratia vzorky, alebo negatívny výsledok antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín od odobratia vzorky,
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 - pozitívny výsledok testu PCR na COVID-19, ktorý nie je starší viac ako 10 dní a zároveň nie starší ako 6 mesiacov, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o očkovaní proti COVID-19,
 • alebo potvrdenie o očkovaní osôb, ktoré prekonali COVID-19 – tzn. potvrdenie o prekonaní COVID-19 (pozitívny test/ potvrdenie od lekára), pokiaľ zároveň osoba dostala najviac v ôsmich mesiacoch od nástupu symptómov aspoň jednu dávku vakcíny (berie sa, že osoba je chránená už dňom podania vakcíny),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ v digitálnej alebo papierovej podobe s funkčným QR kód, ktorý obsahuje informácie o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 (podľa podmienok z bodu 1, resp. 2 alebo 3) alebo
 • alebo certifikát COVID-19 z tretích krajín v digitálnej alebo papierovej podobe obsahujúci funkčný QR kód s rovnakými dátami, aké obsahuje digitálny COVID preukaz EÚ (podľa podmienok z bodu 1, resp. 2, resp. 3)
 • alebo potvrdenie o očkovaní viacerými druhmi vakcín, pričom ak je osoba očkovaná prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sa berie, že osoba je chránená ihneď po druhej dávke od vakcí

ÁZIA

Arménsko

Cestovanie do Arménska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • stav karantény s povinnosťou dodržiavať hygienické pravidlá bol predlžený do 11. júla 2021, cudzinci musia po prílete do Arménska, resp. pri prechode pozemnej hranice:

  • buď predložiť certifikát s negatívnym výsledkom PCR testu v arménskom, ruskom, resp. anglickom jazyku, ktorý nie je starší ako 72 hodín, v ktorom sú uvedené: všetky kontaktné údaje spoločnosti, ktorá test vykonala; údaje o testovanej osobe (meno, priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia); výsledok testu; podpis a pečiatka spoločnosti, ktorá test vykonala,
  • alebo sa môžu podrobiť PCR testovaniu na medzinárodnom letisku v Arménsku alebo na určených kontrolných miestach a do obdržania výsledku PCR testu zotrvať v samoizolácii, po obdŕžaní negatívneho výsledku PCR testu môžu samoizoláciu ukončiť, v prípade pozitívneho výsledku môže byť osoba hospitalizovaná, testovanie je spoplatnené

Gruzínsko

Cestovanie do Gruzínska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Do Gruzínska môžu vstúpiť všetci cudzí štátni príslušníci, ktorí podstúpili kompletné očkovanie proti COVID-19 (dve dávky akejkoľvek vakcíny, prípadne jednodávková vakcína), sú však povinní:

 • pred cestou zaregistrovať a v prípade žiadosti hraničných orgánov predložiť potvrdenie o cestovnom poistení, ktoré kryje aj výdavky spojené s ochorením na COVID-19, v prípade vstupu letecky sa ďalšie potvrdenia, resp. testy nevyžadujú

Do Gruzínska môžu vstúpiť (cez leteckú, pozemnú alebo morskú hranicu) aj občania, ktorí nepodstúpili očkovanie, sú však povinní: 

 • pred cestou zaregistrovať a v prípade žiadosti hraničných orgánov predložiť potvrdenie o cestovnom poistení, ktoré kryje aj výdavky spojené s ochorením na COVID-19

Podmienkou je zároveň predloženie negatívneho výsledku PCR testu (nie starší ako 72 hodín) a následne na tretí deň po vstupe sú povinní vykonať ďalší PCR test na vlastné náklady. Medzi vstupom do krajiny a testom na tretí deň nie sú povinní absolvovať samoizoláciu.

Osoby mladšie ako 10 rokov (bez ohľadu na štátnu príslušnosť) sú oslobodené od povinnosti predložiť negatívny výsledok PCR  testu pri vstupe a následné vykonanie PCR testu na tretí deň.

India

Cestovanie do Indie je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR preto odporúča slovenským občanom okamžite opustiť Indiu a v žiadnom prípade do nej necestovať.

Irán

Cestovanie do Iránu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Irán od 1. augusta 2020 zastavil vydávanie turistických víz.

Izrael

Cestovanie do Izraela je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • pre cestujúcich, ktorí nie sú občanmi Izraela, je vstup do krajiny možný iba s výnimkou miestnych úradov

Jordánsko

Cestovanie do Jordánska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • pred príletom je potrebné vyplniť formulár na stránke www.visitjordan.com, získaný IQ Code je potrebné preukázať pred odletom na letisku pri check-in
 • na vstup do Jordánska je nutné predložiť negatívny PCR test, ktorý bol vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odletom (neplatí pre deti mladšie ako 5 rokov), uvedené platí pre očkovaných ako aj neočkovaných cestujúcich
 • po prílete do Jordánska sa vyžaduje na letisku pre neočkovaných cestujúcich absolvovať PCR test, (výsledok bude oznámený prostredníctvom e-mailu do cca 8 hodín) ktorého cena je 40 USD a cestujúci si ho hradí v hotovosti alebo platobnou kartou
 • pre cudzincov sa vyžaduje mať zakúpené zdravotné poistenie

Maldivy

Dovolenky na Maldivoch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • vstup do krajiny je podmienený predchádzajúcou rezerváciou ubytovania a preukázaním sa negatívnym PCR testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 96 hodín. Z povinnosti testovania sú vyňaté iba deti do 1 roku. 

 • každý cestujúci si musí najskôr 24 hodín pred odchodom do destinácie vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave na webovej stránke k imigrácii.  Do tohto linku je potrebné nahrať fotografiu (pokojne odfotenú mobilom, no bez rušivých elementov a červených očí) a výsledok testu. Je to online formulár, ktorý po vyplnený vygeneruje kontrolný QR kód (odporúčame ho mať vytlačený so sebou a tiež v elektronickej podobe v mobile). Tento kód musí byť platný ešte v čase lokálneho príletu na Maledivy, inak sa musí vyplniť opakovane. Formulár sa vypĺňa aj pri spiatočnom lete, tu však už nenahrávate výsledok testu. 

 • každý cestujúci musí vyplniť online zdravotný formulár

Nepál

Cestovanie do Nepálu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Medzinárodná letecká preprava z a do Nepálu je čiastočne obnovená na vybraných linkách.
 • Víza po príchode sú naďalej pozastavené a je nutné kontaktovať Veľvyslanectvo Nepálu vo Viedni za účelom ich získania.
 • Všetci prichádzajúci cestujúci sú povinní sa podrobiť karanténe. V prípade úplne zaočkovaných osôb je možné nastúpiť do 10 dňovej domácej karantény, ostatní sú povinní stráviť 7 dní v niektorom z karanténnych hotelov. Potvrdenie o rezervácii ubytovania je nutné predložiť pred vstupom do krajiny.

Omán

Dovolenky v Ománe sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

NOVINKA: Omán od 1. septembra 2021 pristupuje k uvoľneniu opatrení vstupu cudzincov na svoje územie. Vstup je povolený pre plne zaočkovaných cestujúcich, pričom podmienky sú nasledovné: 

 • negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred cestou pri kratších letoch, alebo 96 hodín pred cestou pri letoch, ktoré trvajú viac ako 8 hodín
 • preukázať sa očkovacím certifikátom s QR kódom, pričom Omán akceptuje Pfizer/BioNtech, AstraZeneca/Oxford/Covishield, Johnson & Johnson, Sinovac, Moderna a Sputnik V
 • pred odletom si nainštalovať mobilnú aplikáciu Tarassud +, kde sa cestujúci zaregistruje a nahrá očkovací certifikát a negatívny výsledok PCR testu
 • pred odletom je potrebné vyplniť online formulár na predregistráciu Musharif
 • deti do 18 rokov sú z povinnosti predkladania očkovacieho certifikátu a PCR testu vyňaté

Všetci cestujúci, ktorí priletia do Ománu bez PCR testu, sú povinní podstúpiť PCR test na letisku ihneď po prílete a následne:

 • stiahnuť si aplikáciu Tarrasud a nosiť náramok až do času získania výsledku PCR testu. Poplatok za náramok je 6 OMR. Za ďalší poplatok bude náramok odobraný na určených miestach. Nevrátenie náramku sa trestá pokutou 1000 OMR,
 • v prípade pozitívneho výsledku PCR testu zostať v 10-dňovej karanténe.

Rusko

 • Zákaz vstupu cudzincov do Ruska platí do odvolania, ruské víza sa vydávajú iba na základe výnimky povolenej ruským ministerstvom zahraničných vecí.

Spojené arabské emiráty

Dovolenky v Spojených arabských emirátoch sú pre Slovákov možné, pričom podmienky sa v jednotlivých emirátoch líšia a pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Dubaj a severné emiráty Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Um Al Quwain, Fujairah

 • Vstup do emirátu je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom (v tlačenej forme a certifikovaný v anglickom alebo arabskom jazyku) nie starším ako 72 hodín.
 • Cestujúci sa pri prílete na letisku v Dubaji podrobia ďalšiemu PCR testu (na výsledok testu čaká každá osoba v hoteli).
 • Návštevníci musia mať platné zdravotné poistenie.
 • Po prílete na letisko je potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave a stiahnuť si povinnú aplikáciu COVID-19 DXBTlačivo a informácie o stiahnutí aplikácie budú k dispozícií ako v lietadle, tak i po pristáti pred pasovou kontrolou.

Abú Dhabí (od 6. septembra je SR na zozname zelených krajín)

Zaočkované osoby:

 • Vstup do emirátu je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom (certifikovaný v anglickom alebo arabskom jazyku) nie starším ako 48 hodín.
 • Podrobiť sa PCR testu pri prílete, bez karantény, ale na 6. deň je potrebné vykonať PCR test.

Neočkované osoby: 

 • Vstup do emirátu je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom (certifikovaný v anglickom alebo arabskom jazyku) nie starším ako 48 hodín. 
 • Podrobiť sa PCR testu pri prílete, bez karantény, ale na 6. a 9. deň je potrebné vykonať PCR test.

Každá cestujúca osoba je povinná pred vstupom do Abu Dhabi:

 • Registrovať sa cez webovú stránku ICA (“Register Arrivals” - Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA)) alebo cez https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals
 • Priložiť ku registrácii certifikát o očkovaní.
 • Cestujúci obdrží SMS kde si stiahne aplikáciu Al Hosn.
 • Na letisku cestujúci obdrží identifikačné číslo (UID) alebo cez aplikáciu ICA alebo webovú stránku.
 • Cestujúci si zaregistruje do aplikácie Al Hosn svoje identifikačné číslo (UID) s telefónnym číslom používaným pri registrácii ICA alebo počas PCR testovania v Abu Dhabi.
 • Cestujúci obdrží OTP (One Time Password) čím tak dokončí registračný proces Al Hosn.

Srí Lanka

Dovolenky na Srí Lanke sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pri prílete na Srí Lanku sú cestujúci povinní preukázať sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín. Transfery z letiska musia byť dohodnuté cez L1 hotely alebo certifikované cestovné agentúry.
 • Povinné je miestne cestovné poistenie na jeden mesiac, pokrývajúce COVID-19 s denným poistným 12 USD a celkovým krytím 50 000 USD. Povinná je platba za PCR testy (1 test za 40 USD) podľa počtu dní pobytu nasledovne: pri pobyte 5 a viac dní – dva PCR testy – pri príchode a pred odchodom, pri kratšom pobyte nie je požadovaný výstupný PCR test. Testy a poistenie sa platia online pri žiadosti o víza.
 • Od 11. mája platia nové pravidlá vstupu pre zahraničných turistov. O víza je nutné požiadať pred odletom online. Na podanie žiadosti je nevyhnutná rezervácia hotela v rámci skupiny hotelov L1 do 14 dní pobytu (v závislosti od dĺžky pobytu). Turisti sa môžu pohybovať len v rámci L1 skupiny hotelov. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ministerstva turizmu Srí Lanky.
 • Pri prílete na Srí Lanku sú cestujúci povinní preukázať sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín. Transfery z letiska musia byť dohodnuté cez L1 hotely alebo certifikované cestovné agentúry. Výnimku z testovania majú deti do 2 rokov. 

  V prípade, že ich rodičia/sprievodcovia budú mať pozitívny PCR test, sú aj tieto deti povinné podrobiť sa PCR testu. Deti vo veku 2 – 12 rokov musia povinne absolvovať iba výstupný PCR test.

Thajsko

Dovolenky v Thajsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • pri vstupe do Thajska sa vyžaduje: certifikát na vstup (Certificate of Entry) vydaný thajskými orgánmi, negatívny PCR test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, doklad o zabezpečení ubytovania v štátom určených  karanténnych zariadeniach, zdravotné poistenie vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19  a vyplnenie deklarácie. Cestujúci po príchode do Thajska  musia zotrvať v povinnej karanténe vo vyhradených karanténnych zariadeniach na vlastné náklady

 • všetci cestujúci, ktorým bol udelený certifikát na vstup do Thajska (CoE), sú povinní stiahnuť si aplikáciu Thailand Plus a zaregistrovať sa prostredníctvom nej

 • NOVINKA: od 23. júna 2021 očkovaní cestujúci prilietajúci do mesta Phuket sa pri odlete musia preukázať: 
                    - očkovacím certifikátom 
  (musí uplynúť 14 dní od podania druhej dávky vakcíny alebo požadovanej dávky)
                    - negatívnym PCR testom
   (nie starší ako 72 hodín pred odletom)
                    - pri prílete do Phuketu sa vykonáva ďalší PCR test (cestujúci na výsledok čakajú v hoteli, ak je výsledok negatívny 
                      môžu sa pohybovať v rámci Phuketu, pre pobyte dlhšom ako 15 dní sa môžu pohybovať v rámci celého Thajska)
                    - cestujúci musí mať potvrdenú rezerváciu ubytovania 
                    - ak cestujúci zostáva v Phukete dlhšie ako 12 dní, tak na 6 a 12 deň sa podrobí PCR testovaniu

Turecko

Dovolenky v Turecku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • všetci cestujúcí sú povinní predložiť negatívny PCR test (nie starší ako 72 hodín pred vstupom do Turecka), alebo negatívny antigénový test (nie starší ako 48 hodín pred vstupom do Turecka)

 • všetci cestujúci sú povinní pri odbavení na letisku predložiť vyplnený vstupný formulár (https://register.health.gov.tr/#), ten musí byť vyplnený online 72 hodín pred príletom

Výnimky z predloženia PCR/AG testu:

 • deti do 12 rokov 
 • cestujúci, ktorí sa preukážu certifikátom o ukončenom očkovaní, kedy od poslednej dávky uplynulo najmenej 14 dní pred vstupom do Turecka
 • cestujúcí, ktorí sa preukážu certifikátom o prekonaní ochorenia Covid-19, kedy od prvého pozitívneho testu uplynulo najmenej 28 dní, ale nie viac ako 6 mesiacov

 

AFRIKA

Egypt

Dovolenky v Egypte sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • podmienkou vstupu do Egypta je pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny povinnosť predložiť negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Vykonanie PCR testu je možné aj po prílete na letisku za poplatok 30 USD. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine.
 • pred odletom do Egypta je potrebné leteckej spoločnosti pri check-in resp. pred nástupom do lietadla na Slovensku, ako aj na pasovej kontrole už v Egypte predložiť vyplnený formulár.
 • NOVINKA: pre cestujúcich z krajín, ktoré nevykazujú prítomnosť nového koronavírusu a sú držiteľmi očkovacieho preukazu nepotrebujú pri vstupe do Egypta sa preukázať negatívnym PCR testom

Keňa

Dovolenky v Keni sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • vstup do krajiny je možný predložením negatívneho PCR testu na Covid-19 (nie starším ako 96 hodín)
 • vízum je potrebné zakúpiť pred odletom
 • všetci cestujúci pred príchodom do Kene musia vyplniť elektronický zdravotný formulár Travelers Health Surveillance Form (pri odoslaní formulára cestujúci dostane QR kód, ktorý musí byť pri vstupe do Kene predložený imigračným úradom, následne je povinnosť hlásiť aktuálny zdravotný stav prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo sms po dobu 14 dní)
 • pri cestovaní do Kene je nutné digitálne verifikovať pravosť PCR testov na Covid-19 cez Trusted Travel Initiative

Maroko

Cestovanie v Maroku je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Podmienkou vstupu do Maroka je predloženie negatívneho PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, vyžadovať tiež môžu rôzne potvrdenia o ubytovaní, pozvaní a pod.

Maurícius

Cestovanie na Maurícius je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Nové podmienky vstupu (1 fáza uvoľňovania) od 15. júla do 30. septembra 2021:

  • plne zaočkované osoby (najskôr 14 dní po druhej dávke) sa musia preukázať negatívnym PCR testom, ktorý nie je starší viac ako 72 hod. pred cestou
  • očkovaní aj neočkovaní musia byť 14 dní v hoteli (voľne sa môžu pohybovať až po uplynutí 14. dňoch), minimálny pobyt na ostrove je od dvoch dní 
  • cestujúci prichádzajúci do krajiny budú musieť absolvovať najmenej 3 PCR testy, vrátane jedného pri príchode, druhého v 7. deň a záverečného  v 14. deň (cestujúci, ktorí budú mať pozitívny test, budú prevezení do vládneho zdravotníckeho zariadenia)
  • osoby mladšie ako 18 rokov nemusia byť očkované, avšak pre všetky osoby sa vyžaduje PCR test

Seychely

Dovolenky na Seycheloch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • na vstup do krajiny je potrebný negatívny výsledok PCR testu (nie starší viac ako 72 hodín) pre všetkých (nie sú výnimky z opatrení pre tých, ktorí prekonali alebo boli zaočkovaní na Covid-19) cestujúcich vrátane detí, cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu (pokrývajúce náklady ku karanténe a nemocničnej starostlivosti), a potvrdenie o ubytovaní v štátom povolených ubytovacích zariadeniach dostupné na http://tourism.gov.sc/

 • pred odletom na Seychely je potrebná registrácia na Health Travel Authorization - pri vyplnení elektronického formulára je nutné uhradiť pre vstup do krajiny poplatok 45 EUR za štandardné 6 hodinové spracovanie alebo 135 EUR za expresné spracovanie (do formulára je potrebné nahrať vašu fotku, fotku strany z pasu, kde máte údaje o vás a platnosti pasu a platobnú kartu), po ukončení registrácie počkáte na e-mail, v ktorom vám príde schválenie vášho pobytu spolu s QR kódom - dokument sa nazýva: Travel Authorisation and Visitor Card to the Republic of Seychelles (všetky dokumenty je potrebné si vytlačiť a mať pri sebe) 

 • pred odletom zo Seychel je potrebné mať elektronicky vyplnený formulár - Decleration of quarantine

Tunisko

Dovolenky v Tunisku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • každý cestujúci starší ako 2 roky (s cestovnou kanceláriou, aj cestujúci individuálne) - je povinný predložiť negatívny PCR-test nie starší ako 72 hodín pred príchodom do krajiny, táto povinnosť platí aj pre plne zaočkovaných cestujúcich

 • od 25. augusta musia neočkovaní cestujúci alebo cestujúci, ktorí nie sú úplne zaočkovaní, absolvovať desaťdňovú povinnú karanténu v hoteli schválenom vládou. Títo cestujúci musia pri vstupe do Tuniska predložiť potvrdenie o rezervácii, ktoré dokazuje, že hodlajú splniť túto požiadavku. Cestujúci musia medzi siedmym a desiatym dňom karantény podstúpiť test PCR na COVID-19.

 • cestujúci je povinný vyplniť vstupný registračný formulár, ktorý vygeneruje QR kód, (formulár je taktiež potrebné vytlačiť a mať pri sebe)

 • cestujúci prichádzajúci do Tuniska si musia stiahnuť a používať vo svojich mobilných telefónoch tuniskú vládnu aplikáciu track and trace

Cestujúci prichádzajúci s cestovnou kanceláriou nesmú po dobu pobytu samostatne opustiť areál hotela. Po 5 dňoch je možné si urobiť ďalší PCR-test na vlastné náklady a potom areál hotela opustiť.

Individuálni cestujúci sú povinní podrobiť sa povinnej karanténe po dobu  10 dní v určenom karanténnom hoteli. Pre týchto cestujúcich je povinný druhý PCR-test na 7-10 deň po prílete do krajiny.

Zanzibar

Dovolenky na Zanzibare sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • všetci cestujúci sú povinní 24 hodín pred odletom vyplniť online formulár (cestujúci po vyplnení formuláru obdrží kód tzv. Unique Health Code, ktorým sa preukáže na letisku pri prílete)
 • od všetkých cestujúcich sa vyžaduje predloženie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín pred odletom
 • všetci cestujúci, ktorí pochádzajú z krajín s vysokým počtom ochorení na Covid-19 pri prílete alebo odlete sú povinní podstúpiť rýchlo test na Covid-19 v sume 25 USD/osoba
 • od 2. marca 2021 letecká spoločnosť Qatar Airways vyžaduje od svojich klientov (od 12 rokov) vracajúcich sa z Tanzánie/Zanzibaru negatívny PCR test nie starší ako 96 hodín a na letisku vyplniť formulár signed consent form 
 • pre cestujúcich leteckou spoločnosťou KLM sa vyžaduje pred odletom sa preukázať PCR testom a tiež rýchlo-testom 6 hodín pred odletom (tieto rýchlo-testy možno vykonať na letiskách v Dar es Salaam, Kilimanjaro a Zanzibar)

AMERIKA

Aruba

Cestovanie na Arubu je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • pri vstupe do krajiny sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu (nie starší ako 72 hodín), ktorý je potrebné vložiť na stránku online ED Card process alebo sa otestovať na letisku pri vstupe do krajiny PCR testom v sume 75 USD, ktorý musí byť predom predplatený cez online ED Card process, klienti testujúci sa pri prílete na Arubu, zostávajú v karanténe v ich vybranom hoteli na izbe, pokiaľ sa nedostaví výsledok testu (cca do 24 hodín), v oboch prípadoch sa testovanie nevyžaduje pre deti do 14 rokov
 • každá osoba pred vstupom na Arubu si musí zakúpiť poistenie, taktiež cez ED Card na online ED Card process v sume 30 USD na osobu staršiu ako 15 rokov, deti do 14 rokov v sume 10 USD, poistenie platí na 180 dní, bližšie informácie na stránke Aruba Visitors Insurance
 • je potrebné mať kompletne vylnené ED Card (online ED Card process), po jeho vylnení a odoslaní vám bude doručený potvrdzujúci e-mail (ED Card si uložte do mobilu, resp. vytlačte, pretože je potrebné sa ED Card preukázať pri check-in na letisku), ED card je nutné vyplniť najskôr 72 hodín a najneskôr 4 hodiny pred odletom

Dominikánska republika

Dovolenky v Dominikánskej republike sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • negatívny výsledok testovania na COVID-19 nie je potrebný (na letiskách cestujúci podstupujú rýchly test náhodným výberom, cestujúci so symptómami alebo s pozitívnym výsledkom testu náhodným výberom sú premiestnení do určených zariadení, každému cestujúcemu je meraná telesná teplota, na letiskách je povinné nosiť ochranné rúško, po príchode do krajiny nie je povinná karanténa)
 • Krajina automaticky poisťuje bezplatne všetkých návštevníkov na náklady spojené s prípadným ochorením.
 • Pred vstupom je potrebné vyplniť registračný formulár.

Kanada

Cestovanie do Kanady je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska: Kanada od 7. septembra 2021 povoľuje vstup na svoje územie pre plne zaočkovaných cestujúcich z tretích krajín bez potreby absolvovania karantény alebo povinného testovania po prílete

Podmienky vstupu:

 • cestujúci je plne zaočkovaný Kanadou akceptovanými vakcínami: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD a Janssen (Johnson & Johnson) minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady;
 • cestujúci sa pri prílete musí preukázať negatívnym výsledkom molekulárneho (PCR) testu COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Antigénové testy nie sú akceptované!
 • cestujúci nemá symptómy COVID-19;
 • potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN;
 • potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;
 • všetci cestujúci bez ohľadu na to či sú, alebo nie sú očkovaní, sú povinní preukázať sa 14- dňovým karanténnym plánom;
 • cestujúci je po prílete na územie Kanady povinný na vyzvanie kanadského úradníka podrobiť sa testu na COVID-19

Na nezaočkovaných cestujúcich oprávnených na vstup do Kanady sa vzťahuje povinnosť absolvovania 14 - dňovej karantény, ako aj povinnosť preukázania sa PCR testom na COVID-19 pred nástupom na medzinárodné lety smerujúce do Kanady. Test musí byť urobený do 72 hodín pred plánovaným odletom do Kanady. Nezaočkovaní cestujúci sú povinní absolvovať ďalší PCR test na 8. deň karantény.

Kuba

Dovolenky na Kube sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • Všetci cestujúci (zaočkovaní aj nezaočkovaní) musia disponovať vytlačeným potvrdením o negatívnom výsledku PCR-RT testu na COVID-19 pochádzajúcim z certifikovaného laboratória krajiny pôvodu. Výnimku majú len deti do dvoch rokov. Deti do dvoch rokov zároveň ani po príchode na Kubu nemusia podstupovať testovanie na COVID-19.

 • Všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia musia po príchode na havanské letisko José Martí zotrvať v karanténe po dobu piatich nocí a šiestich dní. Túto karanténu môžu cestujúci absolvovať v inštitúcii na to určenej alebo v hotelovom zariadení.

 • Po príchode na Kubu budú cestujúci testovaní na vírus COVID-19, pričom výsledok testu dostanú od 24 do 48 hodín po jeho vykonaní. Na piaty deň od príchodu na Kubu im bude vykonaný ďalší PCR-RT test. Po obdržaní negatívneho výsledku tohto testu sa pre cestujúcich končí povinnosť zdržiavať sa v karanténe.

 • Od 1. decembra 2020 musí každý cestujúci zaplatiť sanitárny poplatok 30 USD, ktorý je zahrnutý do ceny letenky.

Mexiko

Dovolenky v Mexiku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pri vstupe na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa

USA

Cestovanie do USA je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu (PCR, antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 3 dni pred plánovaným odletom.
 • Alternatívnym riešením je predložiť dôkaz o nedávnom prekonaní choroby COVID-19 (Recovery Documentation).
 • Po prílete do Spojených štátov amerických je potrebné rešpektovať federálne a štátne ustanovenia týkajúce sa karantény.

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

Austrália

Cestovanie do Austrálie je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Od 20. marca 2020 platí v Austrálii zákaz vstupu pre všetkých cudzincov.

Nový Zéland

Cestovanie na Nový Zéland je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • cestujúci môžu na Nový Zéland vstupovať len zo životne dôležitých dôvodov. Musia si tiež vopred požiadať o výnimku na vstup na Nový Zéland. Všetky kategórie cestujúcich, ktorí sú oprávnení požiadať si o výnimku na vstup na Nový Zéland sú upravené na webovej stránke Immigration New Zealand.
 • povinnosť sa pred odletom preukázať negatívnym výsledkom PCR, RT-PCR, LAMP alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodína to aj v prípade, že už boli zaočkovaní a všetci sa musia hneď po príchode izolovať na 14 dní do vopred určených zariadení
Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2021 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR