Kam sa dá cestovať

CK SATUR - 26.11.2021

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Aktuálne podmienky a povinnosti pri návrate na Slovensko:

Od 15. októbra 2021 platia nové podmienky a povinnosti pri návrate na Slovensko. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nie sú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel je v tom, či  prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná. 

Podmienky návratu z tzv. bezpečných krajín

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Podmienky návratu z tzv. rizikových krajín

Ak prichádzate na Slovensko letecky z rizikovej krajiny, tak musíte ukázať po prílete:

Očkované osoby:

Nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín

Neočkované osoby:

 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5-ty deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

EURÓPA

Albánsko

Dovolenky v Albánsku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • vstup do krajiny je možný bez nutnosti predloženia testu a bez nutnosti zotrvania v karanténe 

Belgicko

Cestovanie do Belgicka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Slovenská republika - región Bratislava, západné Slovensko a stredné Slovensko sú zaradené v oranžovej zóne a východné Slovensko od 25. septembra 2021 je zaradené v červenej zóne, na ktoré sa vzťahujú nižšie uvedené opatrenia:

 • Príchod zo zelenej alebo oranžovej zóny: bez povinnosti testovania alebo karantény.

 • Príchod z krajín v červenej zóne (krajiny EÚ alebo Schengenského priestoru): Osoby s európskym digitálnym certifikátom potvrdzujúcim úplné očkovanie proti COVID-19 (+ 2 týždne), negatívnym testom PCR (vykonaným menej ako 72 hodín) alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 nepôjdu do karantény. V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode. Deti mladšie ako 12 rokov nebudú testované.

 • Osoby bez certifikátu potvrdzujúceho úplné očkovanie, musia pricestovať do Belgicka s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (vykonaným menej ako 72 hodín). V danom prípade je 10-dňová karanténa povinná a potrebné sa nechať následne testovať 1. a 7. deň po príchode. Karanténa sa môže skrátiť, ak je výsledok druhého testu (v 7. deň) negatívny.
 • Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu), ktorý je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc. Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 12 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 12 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 12 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne.

Bulharsko

Dovolenky v Bulharsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Slovenskí občania cestujúci do Bulharska (zo Slovenska)  od 1. júna 2021 do 30. novembra 2021 musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Bulharska alebo pri vstupe na územie Bulharska predložiť jeden z uvedených dokladov:

 • max. 72 hodín starý negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19;

 • max. 48 hodín starý negatívny výsledok rýchleho antigénového testu (RAT) na ochorenie COVID-19;

 • slovenský národný certifikát o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19,  v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní; dokument je dvojjazyčný (slovensko-anglický) s QR kódom

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných viac ako 15 a menej ako 180 dní predložia výsledok PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT), ktorý potvrdzuje predchádzajúci výsledok ochorenia na COVID-19 (POSITIVE).

 • digitálny COVID preukaz EÚ pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov (doklad obsahuje potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia COVID-19)

Uvedené doklady odporúčame mať vyhotovené v anglickom jazyku, uložené napr. v mobilnom telefóne, tablete a pre istotu aj vytlačené.

Od 1. júla 2021 deti mladšie ako 12 rokov (do 11,99 roka), ktoré cestujú spolu s rodičmi, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT).

Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia zároveň orgánom hraničnej kontroly Vyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska

Cyprus

Cestovanie na Južný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 14.10. 2021 je Slovenská republika zaradená do červenej kategórie.

Plne zaočkovaná osoba

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci vrátane detí musia mať vlastnú registráciu.
 • Zaočkované osoby nie sú povinné disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.
 • Cyperská republika akceptuje tieto vakcíny: Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-COVID-Vac) a Sinopharm (BBIBP COVID-19).
 • Za plne zaočkovanú sa osoba považuje hneď po obdržaní všetkých potrebných dávok vakcíny.

Nezaočkovaná osoba

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci vrátane detí musia mať vlastnú registráciu.
 • Od 14. októbra 2021 je Slovenská republika preradená z oranžovej do červenej kategórie z čoho vyplýva pre cestujúcich povinnosť disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a následne podstúpiť druhý PCR test priamo po prílete na územie Cyperskej republiky. Testy sa vykonávajú priamo na letiskách na náklady cestujúceho. Cyperské orgány deklarujú, že výsledok PCR testu je k dispozícii do 3 hodín od odobrania vzorky. 
 • Na deti mladšie ako 12 rokov sa povinnosť disponovania negatívnym výsledkom PCR testu pred príchodom na územie Cyperskej republiky nevzťahuje.

Na letiskách môže dôjsť k náhodnému, bezplatnému testovaniu (očkovaných aj neočkovaných cestujúcich). Deti do 12 rokov majú výnimku.

Upozorňujeme cestujúcich, ktorí do Cyperskej republiky prilietajú aj cez inú krajinu ako Slovensko (napr. Rakúsko alebo Maďarsko), že je pred cestou potrebné skontrolovať si, do akej kategórie patria tieto krajiny. V prípade prechodu cez krajinu, ktorá je v horšej kategórii ako Slovensko, môžu cestujúcim vzniknúť dodatočné povinnosti.

 • Ako vyplniť formulár? V našom kompletnom návode vám prinášame ako postupovať pri jeho dôslednom vyplňovaní. 

PRAVIDLO NA JUŽNOM CYPRE

 • od 5. augusta, nezaočkovaní klienti alebo tí, čo neprekonali Covid-19 za posledných 180 dní, ak sú ubytovaní na Južnom Cypre a ich dĺžka pobytu je viac ako 7 nocí – 8 dní sú povinní každých 72 hodín absolvovať antigénový test na vlastne náklady na najbližšom možnom odbernom mieste. To znamená, že klient musí najneskôr na 9. deň svojho pobytu absolvovať antigénový test, následne ak do 72 hodín neopusti krajinu, musí absolvovať ďalší antigénový test. Pre klientov, ktorí majú týždňový pobyt sa nič nemení, bez ohľadu či sú alebo nie sú očkovaní (pravidlo platí až od 9. dňa pobytu). 

Cestovanie na Severný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Od 8. augusta  2021 platí:

 • Plne zaočkovaná osoba, alebo osoba, ktorá prekonala Covid-19 (max. 180 dní, ale nie menej ako 30 dní pred vstup na S. Cyprus):
  •  vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
  •  nemusí mať PCR test pri vstupe, preukáže sa potvrdením o očkovaní/resp. o prekonaní Covid-19

 • Nezaočkovaná osoba a osoba ktorá neprekonala Covid-19 (do teraz nemohli vstúpiť na územie S. Cypru bez povinnej karantény):
  • vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
  • PCR test nie starší ako 72 hodín pred vstupom na S. Cyprus

 • Dieťa 6-18 r.:
  •  vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
  •  PCR test nie starší ako 72 hodín pred vstupom na S. Cyprus

 • Dieťa do 6 r.:
 • na Severný Cyprus odporúčame cestovať s platným cestovným pasom

Od 12. septembra 2021 platí:

 • vyplniť registračný formulár - každý klient nad 18 r., /ktorý vstupuje na S. Cyprus priamym letom alebo z J. Cypru/ na stránke adapass.gov.ct.tr.

 • Ako vyplniť formulár? V našom kompletnom návode vám prinášame ako postupovať pri jeho dôslednom vyplňovaní. 

Dôležité:
Pri vstupe na Severný Cyprus sa vyžaduje, aby všetky potvrdenia (PCR test, potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní Covid-19, registračný formulár aj pre J. Cyprus a S. Cyprus) mal každý klient v TLAČENEJ PODOBE.

Česká republika

Cestovanie do Česka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Slovensko je pre Českú republiku od 1. novembra 2021 zaradené medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom nákazy COVID-19, teda tmavo červené.

Podmienky pre cestujúcich z krajín s veľmi vysokým rizikom (tmavo červené)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej alebo pobytovej kontrole na území ČR,
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť disponovať výsledkom RT-PCR testu a predložiť výsledok testu na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR,
 • absolvovanie RT-PCR testu medzi piatym a siedmym dňom od vstupu do ČR, a povinnosť nosiť mimo domov respirátor.

Výnimky z povinností uvedených vyššie majú osoby, ktoré

 • boli očkované proti COVID-19, pred viac ako 14 dňami a preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19

 • alebo ktoré prekonali COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19.

Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:

  • všetky deti do 12 rokov
  • v prípade ciest do alebo zo susedných krajín pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,
  • pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,

Čierna Hora

Cestovanie do Čiernej Hory je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky je možný po preukázaní sa:

 • potvrdením o absolvovaní kompletného očkovania proti COVID-19 príslušným počtom dávok;
 • alebo negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín;
 • alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 48 hodín;
 • pozitívnym výsledkom PCR testu na COVID-19, ktorý je pred vstupom do Čiernej Hory starší ako 10 dní a zároveň nie starší ako 180 dní, čím osoba dokáže, že COVID-19 prekonala.

Povinnosť preukázať sa testom/potvrdením sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 18 rokov.

Dánsko

Cestovanie do Dánska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Osoby plne zaočkované proti COVID-19, ktoré majú Digitálny COVID preukaz EÚ a cestujú do Dánska zo Slovenska alebo z iného štátu EÚ alebo členského štátu OECD môžu vstúpiť do Dánska bez obmedzení, t.j. nemajú povinnosť testovania sa pred a ani po prílete do Dánska a nemusia absolvovať karanténu. Digitálny COVID preukaz EÚ je potrebné mať so sebou.

 • Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v minulosti a majú o tom doklad - pozitívny PCR test vykonaný minimálne 14 dní alebo do 12 mesiacov a cestujú do Dánska zo SR alebo z iného štátu EÚ alebo členského štátu OECD, môžu vstúpiť do Dánska bez obmedzení, t.j. nemajú povinnosť testovania sa pred a ani po prílete do Dánska a nemusia absolvovať karanténu.

 • Osoby, ktoré majú negatívny test na ochorenie COVID-19 a cestujú do Dánska zo SR alebo z iného štátu EÚ alebo členského štátu OECD môžu vstúpiť do Dánska bez obmedzení, t.j. nemajú povinnosť testovania sa pred a ani po prílete do Dánska a nemusia absolvovať karanténu, ale musia sa vedieť preukázať negatívnym testom – v prípade antigénového testu vykonaného do 48 hodín pred vstupom do Dánska alebo PCR test vykonaný do 72 hodín pred vstupom do Dánska. 

Osobyktoré nie sú plne zaočkované vakcínou proti COVID-19 alebo neprekonali ochorenie COVID-19 v minulosti alebo nemajú negatívny test na ochorenie COVID-19 a cestujú do Dánska zo SR alebo z iného štátu EÚ alebo členského štátu OECD môžu vstúpiť do Dánska s podmienkou absolvovať test do 24 hodín po vstupe do Dánska v jednom z testovacích centier (dostupné zdarma).

Estónsko

Cestovanie do Estónska je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 4. októbra 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysoko rizikové (červené) krajiny.

Z vysoko rizikovej (červenej krajiny), ktorá zaznamenala za posledných 14 dní viac ako 200 nových prípadov nákazy COVID-19 na 100 000 obyvateľov je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 • potvrdzujúci email o vyplnenom cestovnom formulári (viď. Registrácia pred vstupom) a
 • lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o úplnom zaočkovaní,
 • alebo nastúpiť do povinnej 10-dňovej karantény 

Osoby prichádzajúce do Estónska sa nemusia podrobiť povinnej karanténe v prípade, ak pri príchode predložia potvrdenie o tom, že za posledných 6 mesiacov prekonali COVID-19, alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19. 

Osoby, ktoré boli zaočkované oboma dávkami vakcíny alebo prekonali COVID-19, sú oslobodené z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Estónska.

Faerské ostrovy

Fínsko

Cestovanie do Fínska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 9. augusta 2021 patrí Slovensko medzi rizikové krajiny, pričom je možné cestovať do Fínska bez obmedzení, ale cestujúci sú povinní pri vstupe do krajiny predložiť:

 • certifikát o kompletnom očkovaní (minimálne 2 týždne od druhej dávky),
 • alebo certifikát o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacoch,
 • alebo certifikát o prvej dávke očkovania (min. 2. týždne od podania dávky),
 • alebo výsledok negatívneho testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

V prípade 3) a 4) majú cestujúci povinnosť podstúpiť (ďalší) test po 3 - 5 dňoch od príchodu do Fínska. V prípade nedodržania tejto povinnosti hrozí pokuta. Do výsledku testu sa musia cestujúci izolovať doma alebo v mieste ubytovania.

 • povinnosť podrobiť sa testu na COVID-19 sa vzťahuje na osoby staršie ako 16 rokov

Francúzsko

Cestovanie do Francúzska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Zelená skupina (podmienky pre cestujúcich zo Slovenska)

  • Do Francúzska môžu vstúpiť očkované osoby na ochorenie COVID-19, ktoré sa musia preukázať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, ktoré je označené QR kódom. Negatívny test PCR nie je potrebný. Maloleté osoby do 11 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé očkované osoby sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom.

  • Neočkované osoby sa musia pri vstupe do Francúzska preukázať negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 72 hodín (od vystavenia výsledku).

  • Pri vstupe do Francúzska je potrebné preukázať sa vyplnenými čestnými prehláseniami o vstupe.

Grécko

Cestovanie do Grécka je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • bez ohľadu na spôsob dopravy, pri vstupe do Grécka musí každá osoba staršia ako 12 rokov (12+1 deň) predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 (výter z nosohltana a hrdla), vykonaný maximálne 72 hodín pred vstupom do krajiny alebo negatívny výsledok antigénového testu, vykonaný maximálne 48 hodín pred vstupom do krajiny.

 • negatívny výsledok PCR testu nemusí pri vstupe preukazovať: 

  • dieťa do 12 rokov 
  • osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie vo vyššie uvedenom jazykuz ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Grécko uznáva národný certifikát o vykonanom očkovaní v SR vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
  • osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 a môže to dokázať predložením potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19, ktoré je vystavené nie skôr ako 30 dní po pozitívnom výsledku testu. Platnosť takéhoto potvrdenia je 180 dní od dátumu testovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 môže byť v tlačenej alebo digitálnej forme, alebo byť obsiahnuté v digitálnym COVID preukaze EÚ.
   Od 3. júla 2021 nie je možné sa pri vstupe do krajiny preukazovať iba pozitívnym výsledkom PCR/antigénovým testom uskutočneným 2-9 mesiacov pred príchodom do Grécka.

   

 • od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára The Passenger Locator Form – PLF Elektronický formulár pre vstup do Grécka, v dostatočnom časovom predstihu

Holandsko

Cestovanie do Holandska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 3. októbra 2021 je Slovensko zaradené do zoznamu rizikových krajín v rámci EÚ/Schengenu.

 • Po príchode zo Slovenska (a ostatných rizikových krajín v rámci EÚ/Schengenu) sa vyžaduje predložiť potvrdenie o očkovaní, negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

 • To sa vzťahuje na všetky osoby nad 12 rokov. Izolácia sa nevyžaduje. Podmienka testu: negatívny výsledok PCR testu vykonaného 48 hodín pred odchodom z príslušnej krajiny alebo negatívny výsledok antigénového testu vykonaného 24 hodín pred odchodom z krajiny.

 • Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a mať k dispozícii vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration) - platí pre osoby nad 13 rokov. Po príchode do krajiny sa odporúča absolvovanie testu aj napriek predchádzajúcemu zaočkovaniu.

Chorvátsko

Dovolenky v Chorvátsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase návratu do SR).  Vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek.

Tranzitujúci (vrátane osôb pracujúcich v dopravnom sektore) cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do samoizolácie/domácej karantény, ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu.

Cestujúcim do Chorvátska z jedného z členských štátov EÚ/EHP bude umožnený bezproblémový vstup do Chorvátskej republiky, ak budú mať platný Digitálny COVID preukaz EÚ

Výnimočne majú bezproblémový vstup aj cestujúci prichádzajúci priamo z krajín a/alebo regiónov Európskej únie alebo krajín a/alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí ešte nemajú digitálny certifikát EÚ COVID, ale vedia sa preukázať jednou z nasledovných možností v anglickom alebo chorvátskom jazyku:

 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky) Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie
 • alebo potvrdenie nie staršie ako 270 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya/Sputnik V, Sinopharm), alebo predloženie osvedčenia nie staršieho ako 270 dní od prijatia jednej dávky vakcíny (Janssen/Johnson & Johnson), a od podania tejto jednej dávky uplynulo minimálne 14 dní;
 • alebo potvrdenie o prijatí prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Gamaleya/Sputnik V, s ktorými je možné vstúpiť do Chorvátskej republiky v období od 22. do 42. dňa prijatia vakcíny, alebo od 22. do 84. dňa prijatia prvej dávky AstraZeneca;
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 a prijatia jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia za predpokladu, že očkovanie sa musí vykonať menej ako 270 dní pred príchodom na hraničný priechod; 
 • alebo predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén (RAT), ktorý potvrdzuje, že testovaná osoba sa zotavila z COVID-19, pričom test sa uskutočnil v predchádzajúcich 270 dňoch a je starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hraničný priechod alebo predloženia lekárske potvrdenie o prekonaní (v anglickom alebo chorvátskom jazyku); 
 • alebo PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu - RAT na SARS-CoV-2 ihneď po príchode do Chorvátskej republiky (na vlastné náklady), s povinnosťou samoizolácie do príchodu negatívneho nálezu. V prípade nemožnosti testovania stanovuje sa samoizolácia na obdobie desiatich (10) dní. 

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

Deti do 12 rokov (ak neprichádzajú z krajín tzv. Zeleného zoznamu ECDC), ale cestujú s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test, nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

Island

Dovolenky na Islande sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pre osoby, ktoré nie sú očkované a neprekonali Covid-19 platí:

 • povinné sa preukázať pred nástupom do lietadla negatívnym PCR testom vykonaným nie neskôr ako 72 hodín pred hodinou odletu na Island. Okrem toho s sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné  stráviť v karanténe. Testy sú vykonávané bezplatne.
 • od 1. júla 2021 majú deti narodené v roku 2005 a mladšie výnimku z povinnosti podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predložiť PCR test. Povinnosť absolvovať karanténu spolu s rodičmi alebo zákonnými zástupcami, resp. osobami, s ktorými pricestovali na Island ostáva zachovaná.
 • od 31. mája 2021 cestujúci prichádzajúci na Island nie sú povinní vykonať karanténu v štátnom karanténnom zariadení. V karanténnom zariadení vykonajú karanténu iba tí, ktorí nemajú možnosť vykonať karanténu v adekvátnom zariadení resp. v mieste bydliska na Islande.

Pre osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali COVID-19 platí:

 • od 27. júla 2021 sú všetky zaočkované osoby, ako aj osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 povinné predložiť pred nástupom do lietadla (lode) pred cestou na Island negatívny test na COVID-19. Uznané sú PCR, ako aj antigénové testy. Test musí byť vykonaný najneskôr 72 hodín pred odchodom na Island. 
 • od 30. augusta 2021 cestujúci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, sú vyňatí z povinnosti predložiť platný negatívny test na COVID-19 pri prekračovaní hranice za predpokladu, že predložia pozitívny PCR test, ktorý bol vykonaný najmenej 14 dní pred príchodom na Island, ale nie starší ako 180 dní pred príchodom na Island.

Pred príjazdom sú cestujúci povinní vyplniť registračný formulár ohľadne pravidiel COVID-19 kontroly. Rovnako je cestujúcim odporúčané si stiahnuť mobilnú aplikáciu Rakning C-19.

Írsko

Cestovanie do Írska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup, avšak pri vstupe majú všetci cestujúci (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť: 

 • potvrdenie o absolvovaní očkovania,
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako 180 dní,
 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

Deti vo veku od 12 do 17 rokov, ktoré nemajú platný doklad o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, musia predložiť negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

Litva

Cestovanie do Litvy je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • platný cestovný pas alebo občiansky preukaz;
 • QR kód doručený po registrácii na stránke Národného centra verejného zdravia;
 • potvrdenie o očkovaní plným vakcinačným cyklom schválenej vakcíny EMA, od ktorého uplynulo najmenej 14 dní,
 • alebo negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hod. alebo negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 48 hod.,
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (platí do 180 dní od pozitívnej diagnostiky PCR testom);

Deti do 16 rokov nemusia absolvovať test.

Lotyšsko

Cestovanie do Lotyšska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Zaočkované osoby vakcínou schválenou EMA alebo WHO sa musia pred cestou zaregistrovať. Pred cestou nemusia absolvovať test ani po príchode absolvovať izoláciu. To neplatí pre veľmi rizikové krajiny podľa rozdelenia, ktoré sa nachádza na webovej stránke Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.

 • Nezaočkované osoby alebo zaočkované neschválenou vakcínou musia pred cestou absolvovať buď PCR test (nemôže byť starší ako 72 hodín) alebo antigénový test (nemôže byť starší ako 24 hodín). Výsledok testu musí byť v angličtine alebo jazyku krajiny pôvodu. Alternatívou je registrácia na PCR test do 24 hodín od príchodu do Lotyšska. Do doby doručenia výsledku však musí byť osoba v izolácii.

 • povinnosť byť zaregistrovaný na stránke covidpass.lv nie skôr ako 48 hodín pred prekročením hranice

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe? Resp. pri nástupe do lietadla

 1. Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz;
 2. QR doručený po registrácii na stránke Covidpass.lv;
 3. Potvrdenie o očkovaní oboma dávkami schválenej vakcíny alebo negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (platí 11 až 180 dní od pozitívnej diagnostiky ochorenia);

Podmienky pre deti

 • deti pod 12 rokov nemusia absolvovať test a podliehajú rovnakým podmienkam izolácie, ako ich zákonní zástupcovia, resp. osoby, s ktorými cestujú. Avšak 10 dní po príchode do krajiny sa nemôžu zúčastňovať verejných podujatí, ísť do školy, využívať verejnú dopravu, či stretávať sa s osobami mimo svojej domácnosti.

Maďarsko

Cestovanie do Maďarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • od 23. júna 2021 sa rušia sa kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska
 • na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení s výnimkou prípadov vstupu civilnými lietadlami
 • občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu/odletu bez obmedzení
 • občan SR môže po prílete využiť na návrat na územie SR odvoz rodinnými príslušníkmi/ inými osobami, medzinárodnú železničnú /autobusovú prepravu z/do Budapešti, miestnu maďarskú taxi službu z letiska (z/na slovenské hraničné priechody)
 • osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzituNevyžaduje sa negatívny test na COVID-19, ani registrácia pred cestou na územie Maďarska.

Pri leteckej doprave odporúčame vopred preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok je umožnený nástup na palubu lietadla pri odlete a  prílete z/do Budapešti.

Letecké spoločnosti (najmä Ryanair) môžu požadovať negatívny PCR test, alebo vyplnenie povinného dokumentu pred odletom do Maďarska (nezaočkovaní pasažieri, osoby s jednou dávkou vakcíny). Cestujúci musia individuálne požiadať o povolenie na vstup na územie Maďarska príslušné maďarské policajné orgány.

Nemecko

Cestovanie do Nemecka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 31. októbra 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysokorizikové krajiny.

 • Všetci cestujúci prichádzajúci do Nemecka, ktorí nie sú zaočkovaní alebo ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 a prichádzajú zo Slovenskej republiky a z ďalších vysokorizikových krajín/oblastí s vysokou incidenciou sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú  je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu a ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Registrácia pred cestou

 • Cestujúci , ktorí sa počas posledných 10 dní pred príchodom do Nemecka zdržiavali vo vysokorizikových krajinách/oblastiach s vysokou incidenciou, vrátane Slovenskej republiky, sú povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Všetci cestujúci nad 12 rokov prichádzajúci do Nemecka leteckou, železničnou, cestnou alebo vodnou dopravou sa od uvedeného dátumu musia už pri vstupe do Nemecka preukázať

 • potvrdením o zaočkovaní starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha, ktorými sú AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna a Janssen.

 • alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste na COVID-19,

 • alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod. od jeho vykonania alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod. od jeho vykonania.

Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku.

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o zaočkovaní alebo potvrdenia o prekonaní COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

NOVÉ PODMIENKY TRANZITU CEZ NEMECKO: týka sa to všetkých klientov s letmi do Mexika, Dominikánskej republiky, prípadne Maldivy.

 • všetci pasažieri od 12 rokov musia mať doklad o plnom očkovaní, alebo prekonaní Covid-19 alebo negatívny test (môže byť aj antigén) v anglickom, nemeckom, talianskom, španielskom alebo francúzskom jazyku. Antigénový test nesmie byť starší než 24 hodín pred odletom z Nemecka. PCR testy majú lehotu 48 hodín.

Nórsko

Cestovanie do Nórska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 4. októbra 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Nórska na zoznam červených krajín.

Od 25. septembra 2021 je na územie Nórska povolený vstup občanom členských štátov EHP, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva, ako aj cudzincom s pobytom na území členských štátov EHP, Švajčiarska, a Spojeného kráľovstva.

Osoby, ktoré sú plne zaočkované proti COVID-19, prípadne ktoré prekonali COVID-19 v období 6 mesiacov pred cestou do Nórska a sú schopné tieto skutočnosti preukázať certifikátom, ktorý je prepojený s EU schémou, môžu pricestovať do Nórska bez obmedzení, bez ohľadu na krajinu z ktorej prichádzajú. Rovnako sú oslobodení z povinnosti karantény, povinnosti preukázať negatívny test na COVID-19 pri príchode, podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predcestovnej registrácie.

Neočkované osoby z červenej krajiny musia po vstupe do Nórska absolvovať karanténu. Pre osoby vo veku nad 18 rokov môže byť predmetná karanténa ukončená absolvovaním PCR testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom najskôr 3 dni po príchode do Nórska. Povinnosť absolvovať PCR test 7 dní po príchode sa ruší.

 • Od karantény po vstupe do Nórska sú oslobodené všetky osoby do veku 18 rokov. Pri vstupe do Nórska musia absolvovať test na COVID-19 všetky osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré prichádzajú z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny (napr. červenej). Test na COVID-19 sa odporúča absolvovať aj 3 dni po príchode do krajiny.

 • Je možné absolvovať karanténu v karanténnom hoteli, ak ju osoba nemôže absolvovať v inom ubytovacom zariadení.

 • Povinnosť podrobiť sa testovaniu na COVID-19 na hraničnom priechode pri vstupe do Nórska. Testovanie je bezplatné.

 • Osoby, ktoré sú povinné absolvovať karanténu a podstúpiť test na COVID-19 sa musia registrovať pred príchodom do Nórska. Registráciu je možné vykonať elektronicky. Podrobné informácie, ako aj registračný formulár je dostupný  na webovej stránke nórskej vlády.

Poľsko

Cestovanie do Poľska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Všetky osoby vstupujúce na územie Poľska zo Slovenska alebo inej krajiny Európskej únie sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

  Výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe na územie Poľska platí pre:
 • osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou a od úplného zaočkovania uplynulo najmenej 14 dní;
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky;

 • deti do 12 rokov sú vyňaté z karantény, ak cestujú v sprievode dospelých, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou a od úplného zaočkovania uplynulo najmenej 14 dní alebo ktorí majú pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku

Portugalsko

Dovolenky v Portugalsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 48 hodín pred vstupom na let

 • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci kompletné očkovanie. Očkovanie musí byť kompletné a minimálne 14 dní po podaní druhej dávky. Pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 je postačujúce zaočkovanie jednou dávkou do 180 dní po prekonaní ochorenia. Akceptujú sa len vakcíny schválené EMA.

 • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou do Portugalska.
 • pred odletom je povinnosť vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card

 • pre vstup do kontinentálneho Portugalska je povinnosť predkladať negatívny výsledok testu, resp. Digitálny COVID preukaz EÚ pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov

Rakúsko

Cestovanie do Rakúska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Slovensko je zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. To znamená pre vstup do Rakúska upustenie od povinnej karantény, aj povinnej registrácie, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G (z nemeckého jazyka -uzdravený/zaočkovaný/otestovaný). 

Každá osoba, ktorá vstupuje do Rakúska s cieľom v krajine zotrvať (nie len tranzitovať) je povinná sa preukázať na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:

 • zaočkovanie (oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie)
 • alebo prekonanie COVID-19 (a to do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace)
 • alebo negatívne otestovanie (a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom nie starším ako 48 hodín)

 • Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinnosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné). Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

Deti

 • Pre deti do 12 rokov platia rovnaké podmienky ako pre dospelú sprevádzajúcu osobu, okrem povinnosti testovania. Karanténa sa pre deti do 12 rokov končí ukončením karantény dospelej sprevádzajúcej osoby. (V praxi – ak sprevádzajúca osoba spĺňa pri vstupe do Rakúska niektorú z podmienok 3G, nie je povinná karanténa ani pre deti do 12 rokov. Do 12 rokov znamená od 0 do 11 rokov vrátane.)

Nové opatrenia v Rakúsku od 22. novembra 2021:

 • Rakúsko zavádza plošný lockdown (pre zaočkovaných aj nezaočkovaných), ktorý platí predbežne do 12. decembra 2021.

 • Opatrenia sa dotýkajú gastronómie, kultúrnych a hromadných podujatí, tak isto maloobchodu (okrem potravín), ktoré budú zatvorené alebo zrušené počas nasledujúcich 20 dní.

 • Pre vstup do Rakúska bude potrebné predložiť potvrdenie o očkovaní (od 6. decembra 2021 sa platnosť očkovacieho preukazu skracuje na 270 dní), potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo PCR test nie starší ako 72 hodín.

 • Vycestovanie do zahraničia s odletom z Viedne je naďalej možnéPre cestu na letisko Viedeň k odletom platí stále výnimka z testovania, registrácie a karantény pre osoby tranzitujúce cez Rakúsko bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prichádzajú. V prípade odletov z Viedne musia byť dodržané podmienky vstupu cieľovej destinácie, prípadne jednotlivých leteckých spoločností alebo prestupových letísk.   

Rumunsko

Cestovanie do Rumunska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Slovenská republika bola zaradená medzi rizikové krajiny do tzv. červenej zóny.

Pre osoby prichádzajúce do Rumunska zo Slovenskej republiky to znamená, že sa na nich vzťahuje povinná 14-dňová domáca karanténa po vstupe do krajiny okrem stanovených výnimiek, ku ktorým patria najmä:

 • zaočkované osoby proti COVID-19, pričom od kompletnej schémy očkovania ubehlo viac ako 10 dní do vstupu do Rumunska;
 • osoby, u ktorých bola počas posledných 180 dní pred vstupom do krajiny potvrdené ochorenie COVID-19 a od dátumu potvrdenia do dátumu vstupu do krajiny uplynulo najmenej 14 dní;
 • osoby, ktoré sa zdržia na národnom území menej ako 3 dní (72 hodín) a ktoré predložia negatívny test na COVID-19, vykonaný najneskôr 72 hodín pred nástupom (pre cestujúcich prostriedkami verejnej dopravy) alebo vstupom na územie štátu (pre tých, ktorí cestujú vlastnými prostriedkami); Ak osoby neopustia územie štátu do 3 dní (72 hodín) a neinformujú o tom riaditeľstvo verejného zdravotníctva v župe, v ktorej majú bydlisko alebo v ktorej si nahlásili adresu pri vstupe do krajiny, budú umiestnené do karantény na obdobie 14 dní, počnúc štvrtým dňom po vstupe do Rumunska;
 • deti vo veku do 12 rokov;
 • osoby nachádzajúce sa v tranzite, ak opustia Rumunsko do 24 hodín od vstupu do krajiny;

Slovinsko

Cestovanie do Slovinska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pre osoby prichádzajúce zo Slovenska neplatí pri vstupe do Slovinska povinná karanténa a vstup je bez obmedzení, pokiaľ na hraničnom priechode predložia potrebné potvrdenia. Ak sa dané potvrdenia nepredložia, je osobe nariadená povinná 10-dňová karanténa. 

Pre vyhnutie sa karanténe je potrebné predložiť:

 • negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín od momentu odobratia vzorky, alebo negatívny výsledok antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín od odobratia vzorky,
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 - pozitívny výsledok testu PCR na COVID-19, ktorý nie je starší viac ako 10 dní a zároveň nie starší ako 6 mesiacov, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o očkovaní proti COVID-19,
 • alebo potvrdenie o očkovaní osôb, ktoré prekonali COVID-19 – tzn. potvrdenie o prekonaní COVID-19 (pozitívny test/ potvrdenie od lekára), pokiaľ zároveň osoba dostala najviac v ôsmich mesiacoch od nástupu symptómov aspoň jednu dávku vakcíny (berie sa, že osoba je chránená už dňom podania vakcíny),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ v digitálnej alebo papierovej podobe s funkčným QR kód, ktorý obsahuje informácie o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 (podľa podmienok z bodu 1, resp. 2 alebo 3) alebo
 • alebo certifikát COVID-19 z tretích krajín v digitálnej alebo papierovej podobe obsahujúci funkčný QR kód s rovnakými dátami, aké obsahuje digitálny COVID preukaz EÚ (podľa podmienok z bodu 1, resp. 2, resp. 3)
 • alebo potvrdenie o očkovaní viacerými druhmi vakcín, pričom ak je osoba očkovaná prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sa berie, že osoba je chránená ihneď po druhej dávke od vakcíny od výrobcu Biontech/Pfizer a alebo Moderna, ak sa druhá dávka podá od 4 do 12 týždňov od prvej dávky,
 • alebo sa musí spĺňať jedna z výnimiek

Karanténa nie je povinná pre:

 • deti, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov a vstupujú do Slovinska v sprievode dospelého člena rodiny, ktorému nebola nariadená karanténa ani zamedzený vstupu do krajiny,
 • deti do 15 rokov v organizovanej skupine v sprievode pedagóga, vychovávateľa alebo zákonného zástupcu.

Deti do 15 rokov sa nemusia testovať.

Španielsko

Dovolenky v Španielsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Španielsko zaradilo celé územie Slovenska do zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy. Pre vstup pre všetkých od 12 rokov platí:

 • test (negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo negatívny antigénový test nie starší viac ako 48 hodín) alebo 
 • očkovací preukaz (kompletné očkovanie musí byť ukončené 14 dní pred príchodom) alebo
 • potvrdenie o prekonaní COVID-19 (osvedčenie/potvrdenie napr. od ošetrujúceho lekára predkladáte najskôr po 11 dňoch od identifikovania ochorenia, max. však 180 dní po jeho vydaní)

Každá osoba pri vstupe predkladá:

 • vyplnený sanitárny formulár  – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko osobitne pre každú vstupujúcu osobu (aj deti), vypĺňa sa 48 hodín pred odletom (uvádza aj číslo sedadla v lietadle a pod.)

Švajčiarsko

Cestovanie do Švajčiarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Od 20. septembra 2021 sa musia všetci cestujúci do Švajčiarska (letecky, pozemnou hromadnou a súkromnou dopravou), ktorí neboli zaočkovaní (akceptované sú vakcíny od Moderna, Pfizer/Biontech, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac a Sinopharm) alebo neprekonali COVID-19, preukázať negatívnym antigénovým (nie starším ako 48 hodín) alebo PCR testom (nie starším ako 72 hodín).
 • Cestujúci preukazujúci sa testom sa musia následne dať opätovne testovať vo Švajčiarsku medzi 4. a 7. dňom od prekročenia hranice na vlastné náklady a informovať príslušný kantonálny úrad o jeho výsledku. V prípade nenahlásenia výsledku druhého testu môže byť udelená pokuta.

Opatrenie sa nevzťahuje na cezhraničných pracovníkov v rámci aplikácie regionálneho prístupu a z povinnosti testovania sú vyňaté deti do 16 rokov. Opatrenie sa nevzťahuje ani na tranzit cestujúcich cez Švajčiarsko bez zastavenia, či medzinárodných prepravcov.

Švédsko

Cestovanie do Švédska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Švédsky úrad pre verejné zdravie odporúča cestujúcim, ktorí prichádzajú do Švédska, aby ihneď po príchode absolvovali PCR test. Odporúčanie je platné do 31. októbra 2021.

Výnimky z absolvovania PCR testu ihneď po príchode:

 • poslednou destináciou boli severské krajiny - Dánsko, Fínsko, Island a Nórsko,
 • alebo osoba zaočkovaná 1 dávkou najmenej 3 týždne pred príchodom do Švédska,
 • alebo osoba zaočkovaná 2 dávkami najmenej 2 týždne pred príchodom do Švédska,
 • alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo osoba, ktorá sa preukáže negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri vstupe do Švédska,
 • pre deti mladšie ako 6 rokov

Výnimky zo 7-dňovej domácej karantény po príchode do Švédska:

 • plne zaočkované osoby
 • osoby, ktoré cestovali iba v rámci EÚ / EHP, schengenskom priestore, Spojenom kráľovstve, a niektorých tretích krajinách

Do  31. októbra 2021 vláda predĺžila povinnosť cudzincov z krajín EÚ/EHP (a ďalších podľa určenia) od 18 rokov veku pri vstupe do krajiny predložiť:

 • digitálny COVID preukaz EÚ alebo ekvivalent,
 • alebo negatívny výsledok PCR, LAMP, TMA alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 72 hodín od času odobratia vzorky na testovanie 
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia na COVID-19.

Taliansko

Cestovanie do Talianska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pri vstupe do Talianska cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí predložiť: 

 1. digitálny COVID preukaz EÚ 
 2. vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár - každý cestujúci musí pred vstupom do Talianska vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár, (dPLF), dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou (získaný QR kód je potrebné preukázať pri vstupe do dopravného prostriedku).

Digitálny COVID preukaz EÚ musí obsahovať potvrdzovať jednu z troch splnených podmienok:

 • digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii (nadobúda platnosť 15. dňom od ukončenia cyklu s vakcínou uznanou EMA; platnosť 12 mesiacov),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu (PCR nie starší 72 hodín alebo antigénový test nie starší 48 hodín, výnimku majú deti do 6 rokov),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu).

Ak nemáte jeden z troch uvedených typov digitálneho COVID preukazu EÚ, môžete vstúpiť do Talianska, ale za predpokladu, že:

 • podstúpite karanténu päť dní na adrese bydliska, ktorú oznámite po vstupe na územie štátu odboru prevencie príslušného miestneho zdravotného úradu;
 • na konci päťdňovej karantény vykonáte ďalší molekulárny alebo antigénový test.

Deti mladšie ako 6 rokov sú vyňaté z vykonania molekulárneho alebo antigénneho testu, nie však z povinnosti izolácie, ak je to uplatniteľné. Vstup maloletých od 6 do 18 rokov do Talianska z krajiny štátov kategórie C, vrátane SR, je povolený s COVID preukazom.

Povinnosť nahlásiť sa na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu“) platí len v prípadoch, pokiaľ sa cestujúci nevie preukázať COVID preukazom EÚ.  V prípade, že sa Vám nedarí nahlásiť, odporúčame kontaktovať regionálne bezplatné čísla.

Ukrajina

Cestovanie na Ukrajine je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Dokument musí byť vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.

 • Okrem testu je tiež povolené pri vstupe predložiť dokument potvrdzujúci podstúpenie očkovania proti COVID-19 vakcínami zaradenými do zoznamu Svetovej zdravotníckej organizácie, vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.

 • Osoby, ktoré nebudú disponovať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, ale len negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, sú povinné podrobiť sa domácej samoizolácií v trvaní 10 dní. Za týmto účelom je potrebné si  pred vstupom na územie Ukrajiny aktivovať mobilnú aplikáciu Doma, prostredníctvom ktorej je samoizolácia monitorovaná. Osobám, ktoré nebudú mať naištalovanú a aktivovanú mobilnú aplikáciu pred prekročením štátnej hranice, nebude umožnený vstup na územie Ukrajiny.

 • Samoizolácia sa začína až po uplynutí 72 hodín od momentu vstupu na územie Ukrajiny. To znamená, že osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny na obdobie kratšie ako 72 hodín a preukážu sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu alebo dokumentom potvrdzujúcim očkovanie proti COVID-19, nemusia absolvovať samoizoláciu. Samoizolácia sa končí po uplynutí 10 dní alebo po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19.

 • Osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny sa súčasne musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s observáciou a liečbou COVID-19. 

 • Opatrenie o preukázaní sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu sa nevzťahuje na:

  • osoby mladšie ako 18 rokov;

Veľká Británia

Cestovanie do Veľkej Británie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Od 4. októbra 2021 sa zaočkované osoby pri príchode do Spojeného kráľovstva už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom na COVID-19.

 • Od 8. augusta 2021 je Slovensko preradené do zelenej skupiny krajín. Cestujúci zo Slovenska už tak po príchode do Spojeného kráľovstva nemusia absolvovať karanténu. Cestujúci starší ako 10 rokov sa však aj naďalej musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

 • Pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva platí povinnosť vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho tzv. passenger locator form. Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.

 • Najneskôr na druhý deň po príchode do Spojeného kráľovstva je povinnosť absolvovať test na COVID-19, ktorý si je potrebné objednať ešte pred cestou

 • Z testovania sú oslobodené deti do 4 rokov. Povinnosť otestovať sa majú aj cestujúci, ktorí boli proti COVID-19 zaočkovaní. Do karantény je povinnosť nastúpiť iba v prípade pozitívneho výsledku testu, alebo v prípade, že vás NHS upozorní, že ste cestovali s pozitívne testovanou osobou.

  Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

  COVID MAPA

ÁZIA

Arménsko

Cestovanie do Arménska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • certifikát s negatívnym výsledkom PCR testu v arménskom, ruskom, resp. anglickom  jazyku, ktorý nie je starší ako 72 hodín a sú v ňom uvedené všetky kontaktné údaje spoločnosti, ktorá test vykonala. Tiež údaje o testovanej osobe (meno, priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia), výsledok testu, podpis a pečiatka spoločnosti, ktorá test vykonala.

 • alebo certifikát potvrdzujúci, že ste boli úplne očkovaní proti COVID-19 v dávkach predpísaných v návode na použitie vakcíny. V prípade vakcíny s jednou dávkou certifikát potvrdzujúci, že bola podaná injekčne najmenej pred 28 dňami (4 týždňami).V prípade viac ako jednej dávky certifikát potvrdzujúci, že posledná dávka bola podaná najmenej pred 14 dňami.

Negatívny test alebo certifikát o očkovaní sa nevyžadujú u detí mladších ako 6 rokov 11 mesiacov a 29 dní․

Gruzínsko

Cestovanie do Gruzínska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Do Gruzínska môžu vstúpiť všetci cudzí štátni príslušníci, ktorí podstúpili kompletné očkovanie proti COVID-19 (dve dávky akejkoľvek vakcíny, prípadne jednodávková vakcína), sú však povinní:

 • pred cestou zaregistrovať a v prípade žiadosti hraničných orgánov predložiť potvrdenie o cestovnom poistení, ktoré kryje aj výdavky spojené s ochorením na COVID-19, v prípade vstupu letecky sa ďalšie potvrdenia, resp. testy nevyžadujú

Do Gruzínska môžu vstúpiť (cez leteckú, pozemnú alebo morskú hranicu) aj občania, ktorí nepodstúpili očkovanie, sú však povinní: 

 • pred cestou zaregistrovať a v prípade žiadosti hraničných orgánov predložiť potvrdenie o cestovnom poistení, ktoré kryje aj výdavky spojené s ochorením na COVID-19

Podmienkou je zároveň predloženie negatívneho výsledku PCR testu (nie starší ako 72 hodín) a následne na tretí deň po vstupe sú povinní vykonať ďalší PCR test na vlastné náklady. Medzi vstupom do krajiny a testom na tretí deň nie sú povinní absolvovať samoizoláciu.

Osoby mladšie ako 10 rokov (bez ohľadu na štátnu príslušnosť) sú oslobodené od povinnosti predložiť negatívny výsledok PCR  testu pri vstupe a následné vykonanie PCR testu na tretí deň.

India

Cestovanie do Indie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 15. októbra 2021 sa udeľujú turistické víza prichádzajúcim cudzincom do Indie charterovými letmi.

 • Vstup do Indie je pre cestujúcich z EÚ podmienený preukázaním negatívneho PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín. Test musí byť nahraný online na stránku medzinárodného letiska Indira Gandhi a na jeho základe bude cestujúcemu udelené povolenie vstupu do krajiny. Výnimku z testu nemajú ani deti, bez ohľadu na vek.

 • Okrem tejto povinnosti je taktiež potrebné vyplniť online formulár self-declaration na rovnakej stránke, a to to minimálne 72 hodín pred plánovaným príletom. Po príchode na letisko v Indii je nutné absolvovať ďalší PCR test na vlastné náklady (800 rupií, približne 10 eur), pričom je možné sa naň vopred objednať taktiež na vyššie uvedenej stránke. Po získaní negatívneho výsledku nie je nutný nástup do ďalšej karantény – platí iba pre Dillí.

 • Pre cestujúcich zo SR je povinná 7-denná domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená na 8. deň získaním negatívneho PCR testu.

 • Výnimky z povinného predloženia negatívneho PCR testu po prekonaní choroby, resp. preukazovanie sa očkovacím preukazom na COVID-19 nie sú akceptované.

Irán

Cestovanie do Iránu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Irán od 1. augusta 2020 zastavil vydávanie turistických víz.

Izrael

Cestovanie do Izraela je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Izrael oznámil čiastočné uvoľnenie opatrení pre vybrané skupiny turistov pri vstupe do Izraela od 1. novembra 2021. Cudzím štátnym príslušníkom bude umožnený vstup bez povinnosti požiadať o výnimku pri splnení nasledovných podmienok:

 • boli zaočkovaní očkovacími látkami schválenými Svetovou zdravotníckou organizáciou (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson– Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Covishield) a od podania poslednej dávky uplynulo najmenej 14 dní pri vstupe ale nie viac ako 180 dní pri odchode z krajiny.

 • 14 dní pred vstupom do Izraela nenavštívili krajiny červenej kategórie. Slovensko je momentálne zaradené medzi krajiny oranžovej kategórie - v ohrození: Cestovanie do týchto krajín je povolené, ale Ministerstvo zdravotníctva do krajiny cestovať neodporúča z dôvodu vysokej miery infekcie. Zaočkované osoby (v Izraeli) alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie musia nastúpiť do 24-hodinovej karantény. Izolácia končí po 24 hodinách alebo po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu (vykonaného na letisku po prílete).

 • v minulosti prekonali COVID-19 a predložia dôkaz o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (PCR, NAAT) vykonanom najmenej 11 dní pred dňom ich vstupu do Izraela a dostali aspoň jednu dávku vakcíny schválenú Svetovou zdravotníckou organizáciou. Od dávky nesmie uplynúť viac ako 180 dní pri odchode z Izraela.

Pri prílete do Izraela majú cestujúci povinnosť:

 • mať negatívny výsledok RT-PCR test v anglickom jazyku nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla,
 • 48 hodín pred cestou vyplniť elektronický formulár pre cestujúcich prichádzajúcich do Izraela,
 • absolvovať ďalší PCR test ihneď po prílete na letisku v Tel Avive (možnosť objednať vopred).
 • zostať v izolácii do obdržania negatívneho výsledku druhého PCR testu alebo pokiaľ neuplynie 24 hodín. V prípade, že bude výsledok PCR testu na letisku pozitívny, cestujúci ostáva v 10 dňovej karanténe (bez výnimiek).  

Jordánsko

Cestovanie do Jordánska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • pred príletom je potrebné vyplniť formulár na stránke www.visitjordan.com, získaný IQ Code je potrebné preukázať pred odletom na letisku pri check-in ako aj vyplnený formulár Declaration Form, ktorý je na uvedenej web stránke (všetky formuláre je potrebné mať sebou vytlačené)
 • na vstup do Jordánska je nutné predložiť negatívny PCR test, ktorý bol vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odletom (neplatí pre deti mladšie ako 5 rokov), uvedené platí pre očkovaných ako aj neočkovaných cestujúcich

 • po prílete do Jordánska sa vyžaduje na letisku pre neočkovaných cestujúcich absolvovať PCR test, (výsledok bude oznámený prostredníctvom e-mailu do cca 8 hodín) ktorého cena je 40 USD a cestujúci si ho hradí platobnou kartou a prihlási sa naň prostredníctvom stránky www.visitjordan.com,
  V prípade pozitívneho výsledku PCR testu sa vyžaduje 10-14 dňová karanténa v hoteli na náklady cestujúceho.

 • pre cudzincov sa vyžaduje mať zakúpené zdravotné poistenie

Maldivy

Dovolenky na Maldivoch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • vstup do krajiny je podmienený predchádzajúcou rezerváciou ubytovania a preukázaním sa negatívnym PCR testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 96 hodín. Z povinnosti testovania sú vyňaté iba deti do 1 roku. 

 • každý cestujúci si musí najskôr 24 hodín pred odchodom do destinácie vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave na webovej stránke k imigrácii.  Do tohto linku je potrebné nahrať fotografiu (pokojne odfotenú mobilom, no bez rušivých elementov a červených očí) a výsledok testu. Je to online formulár, ktorý po vyplnený vygeneruje kontrolný QR kód (odporúčame ho mať vytlačený so sebou a tiež v elektronickej podobe v mobile). Tento kód musí byť platný ešte v čase lokálneho príletu na Maledivy, inak sa musí vyplniť opakovane. Formulár sa vypĺňa aj pri spiatočnom lete, tu však už nenahrávate výsledok testu. 

 • každý cestujúci musí vyplniť online zdravotný formulár

Nepál

Cestovanie do Nepálu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Medzinárodná letecká preprava z a do Nepálu je čiastočne obnovená na vybraných linkách.
 • Víza po príchode sú naďalej pozastavené a je nutné kontaktovať Veľvyslanectvo Nepálu vo Viedni za účelom ich získania.
 • Všetci prichádzajúci cestujúci sú povinní sa podrobiť karanténe. V prípade úplne zaočkovaných osôb je možné nastúpiť do 10 dňovej domácej karantény, ostatní sú povinní stráviť 7 dní v niektorom z karanténnych hotelov. Potvrdenie o rezervácii ubytovania je nutné predložiť pred vstupom do krajiny.

Omán

Dovolenky v Ománe sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

NOVINKA: Omán od 1. septembra 2021 pristupuje k uvoľneniu opatrení vstupu cudzincov na svoje územie. Vstup je povolený pre plne zaočkovaných cestujúcich, pričom podmienky sú nasledovné: 

 • negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred vstupom do Ománu pri kratších letoch, alebo 96 hodín pred cestou pri letoch, ktoré trvajú viac ako 8 hodín
 • preukázať sa očkovacím certifikátom s QR kódom, pričom Omán akceptuje Pfizer/BioNtech, AstraZeneca/Oxford/Covishield, Johnson & Johnson, Sinovac, Moderna a Sputnik V
 • pred odletom je potrebné vyplniť online formulár
 • vyžaduje sa aj medzinárodné zdravotné poistenie, ktoré pokryje náklady spojené s ochorením Covid-19 až na 1 mesiac, do výšky 50 000 EUR
 • deti do 18 rokov sú z povinnosti predkladania očkovacieho certifikátu a PCR testu vyňaté

Rusko

Cestovanie do Ruska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Slovenská republika bola zaradená medzi krajiny, ktorých občania môžu vstupovať do Ruska bez ohľadu na účel cesty. Na občanov SR sa už nevzťahujú obmedzenia na prijímanie dokladov, vybavovanie a vydávanie víz do Ruska.

Konkrétne podmienky udelenia vstupných víz je potrebné konzultovať s ruským veľvyslanectvom v Bratislave.

Pri vstupe do Ruska je potrebný PCR test na COVID-19 (metódou polymerázovej reťazovej reakcie) v anglickom alebo ruskom jazyku, nie starší ako 3 dni. Potvrdenie o negatívnom výsledku je vhodné mať vytlačené. Povinnosť platí pre všetkých cudzincov vrátane diplomatov. Test je nutné predložiť pred vstupom do lietadla smerujúceho do Ruska, rovnako aj pri tranzite, alebo na ruskej hranici. Cudzinci prichádzajúci do Ruska za prácou musia zostať v 14-dňovej izolácii. Výnimka z testov pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 alebo pre zaočkovaných, sa neuplatňuje.

Spojené arabské emiráty

Dovolenky v Spojených arabských emirátoch sú pre Slovákov možné, pričom podmienky sa v jednotlivých emirátoch líšia a pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Dubaj 

 • Vstup do emirátu je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom (v tlačenej forme a certifikovaný v anglickom alebo arabskom jazyku) nie starším ako 72 hodín.
 • Cestujúci sa pri prílete na letisku v Dubaji podrobia ďalšiemu PCR testu (na výsledok testu čaká každá osoba v hoteli).
 • Návštevníci musia mať platné zdravotné poistenie.
 • Po prílete na letisko je potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave a stiahnuť si povinnú aplikáciu COVID-19 DXBTlačivo a informácie o stiahnutí aplikácie budú k dispozícií ako v lietadle, tak i po pristáti pred pasovou kontrolou.

Abú Dhabí (od 6. septembra je SR na zozname zelených krajín)

Zaočkované osoby:

 • Vstup do emirátu je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom (certifikovaný v anglickom alebo arabskom jazyku) nie starším ako tri dni.
 • Podrobiť sa PCR testu pri prílete, bez karantény, ale na 6. deň je potrebné vykonať PCR test.

Neočkované osoby: 

 • Vstup do emirátu je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom (certifikovaný v anglickom alebo arabskom jazyku) nie starším ako tri dni.
 • Podrobiť sa PCR testu pri prílete, bez karantény, ale na 6. a 9. deň je potrebné vykonať PCR test.

Každá cestujúca osoba je povinná pred vstupom do Abu Dhabi:

 • Registrovať sa cez webovú stránku ICA (“Register Arrivals” - Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA)) alebo cez https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals
 • Priložiť ku registrácii certifikát o očkovaní.
 • Cestujúci obdrží SMS kde si stiahne aplikáciu Al Hosn.
 • Na letisku cestujúci obdrží identifikačné číslo (UID) alebo cez aplikáciu ICA alebo webovú stránku.
 • Cestujúci si zaregistruje do aplikácie Al Hosn svoje identifikačné číslo (UID) s telefónnym číslom používaným pri registrácii ICA alebo počas PCR testovania v Abu Dhabi.
 • Cestujúci obdrží OTP (One Time Password) čím tak dokončí registračný proces Al Hosn.

Srí Lanka

Dovolenky na Srí Lanke sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Plne zaočkovaná osoba:

 • vyžaduje sa predložiť očkovací certifikát
 • negatívny PCR test pre príletom (max. 72 hodín)
 • vyplniť formulár Health Declaration
 • o víza je možné požiadať pred príletom na letisko online (v rámci zájazdu zabezpečuje CK SATUR)
 • PCR test pred odletom zo Srí Lanky, ak tak vyžaduje destinácia a letecká spoločnosť (odporúča sa mať test pred odletom zo Srí Lanky)

Nezaočkovaná osoba, a osoba čiastočne zaočkovaná:

 • negatívny PCR test pre príletom (max. 72 hodín)
 • vyplniť formulár Health Declaration
 • o víza je možné požiadať pred príletom na letisko online (v rámci zájazdu zabezpečuje CK SATUR)
 • po prílete sa vyžaduje ubytovanie len v hoteli s označením Level 1 (bio bublina)
 • PCR test po prílete v hoteli Level 1
 • PCR test na 7. deň v hoteli Level 1
 • na 7. alebo 8. deň po negatívnych PCR testoch je možné využívať všetky hotelové služby a pohybovať sa v rámci siete L1 hotelov, alebo navštíviť povolené turistické atrakcie v rámci tzv. bio bublín. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ministerstva turizmu Srí Lanky
 • PCR test pred odletom zo Srí Lanky, ak tak vyžaduje destinácia a letecká spoločnosť (odporúča sa mať test pred odletom zo Srí Lanky)


Nezaočkovaní alebo čiastočne zaočkovaní
 sa musia registrovať na testovanie po prílete a ubytovaní môžu byť iba vo vybraných hoteloch. 

Povinné je miestne cestovné poistenie na jeden mesiac, pokrývajúce COVID-19 s denným poistným 12 USD a celkovým krytím 50 000 USD.

Povinná je platba za PCR testy (1 test za 40 USD) podľa počtu dní pobytu nasledovne: pri pobyte 5 a viac dní – dva PCR testy – pri príchode a pred odchodom, pri kratšom pobyte nie je požadovaný výstupný PCR test. Testy a poistenie sa platia online pri žiadosti o víza.

Thajsko

Dovolenky v Thajsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Program Sandbox: Thajská vláda rozhodla o rozšírení programu Sandbox o ďalšie provincie a ich oblasti s platnosťou od 1. novembra 2021. Celkový počet je 17 a konkrétne ide o:

Bangkok, Krabi, Chon Buri (iba Bang Lamung, Pattaya, Si Racha, Koh Si Chang a tambon Na Jomtien a tambon Bang Sare of Sattahip district), Chiang Mai (iba Muang, Doi Tao, Mae Rim a Mae Taeng districts), Trat (iba Koh Chang), Buri Ram (iba Muang district), Prachuap Khiri Khan (iba tambon Hua Hin a tambon Nong Kae), Phangnga, Phetchaburi (iba Cha-am), Phuket, Ranong (iba Koh Phayam), Rayong (iba Koh Samet), Loei (iba Chiang Khan), Samut Prakan (iba Suvarnabhumi airport), Surat Thani (iba Koh Samui, Koh Phangan a Koh Tao), Nong Khai (iba Muang, Sangkhom, Sri Chiang Mai a Tha Bo), Udon Thani (iba Muang, Ban Dung, Kumphawapi, Na Yoong, Nong Han a Prachak Silapakhom),

Program Sandbox je určený pre zaočkovaných turistov z celého sveta, ktorým je umožnený voľný pohyb v rámci provincie na základe vopred stanovených podmienok. Po ukončení ich pobytu v rámci projektu Sandbox môžu cestovať v rámci krajiny na základe zavedených aktuálnych opatrení.

Turisti v rámci programu Sandbox musia: 

 • byť plne zaočkovaní (druhá dávka podaná 14 dní pred vstupom do krajiny)
 • rezervovať 7 nocí v SHA+ hoteli (je vyžadovaná platba vopred)
 • predložiť pred odletom PCR test nie starší ako 72 hodín
 • absolvovať dva PCR testy počas pobytu v Sandboxe (jeden po prílete, druhý v 6/7 deň pobytu)
 • mať zabzepečené zdravotné poistenie vo výške minimálne 50.000 USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19

Turecko

Dovolenky v Turecku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • všetci cestujúcí sú povinní predložiť negatívny PCR test (nie starší ako 72 hodín pred vstupom do Turecka), alebo negatívny antigénový test (nie starší ako 48 hodín pred vstupom do Turecka)

 • všetci cestujúci sú povinní pri odbavení na letisku predložiť vyplnený vstupný formulár (https://register.health.gov.tr/#), ten musí byť vyplnený online 72 hodín pred príletom

Výnimky z predloženia PCR/AG testu:

 • deti do 12 rokov 
 • cestujúci, ktorí sa preukážu certifikátom o ukončenom očkovaní, kedy od poslednej dávky uplynulo najmenej 14 dní pred vstupom do Turecka
 • cestujúcí, ktorí sa preukážu certifikátom o prekonaní ochorenia Covid-19, kedy od prvého pozitívneho testu uplynulo najmenej 28 dní, ale nie viac ako 6 mesiacov

 

AFRIKA

Egypt

Dovolenky v Egypte sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • podmienkou vstupu do Egypta je pre cestujúcich prichádzajúcich do krajiny povinnosť predložiť negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Vykonanie PCR testu je možné aj po prílete na letisku za poplatok 30 USD. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine.
 • pred odletom do Egypta je potrebné leteckej spoločnosti pri check-in resp. pred nástupom do lietadla na Slovensku, ako aj na pasovej kontrole už v Egypte predložiť vyplnený formulár.
 • osoby, ktoré sú držiteľmi očkovacieho preukazu nepotrebujú pri vstupe do Egypta sa preukázať negatívnym PCR testom

Keňa

Dovolenky v Keni sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • vstup do krajiny je možný predložením negatívneho PCR testu na Covid-19 (nie starším ako 96 hodín)
 • vízum je potrebné zakúpiť pred odletom
 • všetci cestujúci pred príchodom do Kene musia vyplniť elektronický zdravotný formulár Travelers Health Surveillance Form (pri odoslaní formulára cestujúci dostane QR kód, ktorý musí byť pri vstupe do Kene predložený imigračným úradom, následne je povinnosť hlásiť aktuálny zdravotný stav prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo sms po dobu 14 dní)
 • pri cestovaní do Kene je nutné digitálne verifikovať pravosť PCR testov na Covid-19 cez Trusted Travel Initiative

Maroko

Cestovanie v Maroku je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Podmienkou vstupu do Maroka je predloženie negatívneho PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, vyžadovať tiež môžu rôzne potvrdenia o ubytovaní, pozvaní a pod.

Maurícius

Cestovanie na Maurícius je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Nové podmienky vstupu:

Plne zaočkované osoby: (najskôr 14 dní po druhej dávke pri dvojfázovej vakcíne, alebo 28 dní po jednofázovej vakcíne Johnson & Johnson’s Janssen)

 • negatívny PCR test, nie je starší viac ako 72 hod. pred cestou 
 • preukázať sa oficiálnym očkovacím certifikátom (Maurícius akceptuje tieto vakcíny: AstraZeneca: Covishield, AstraZeneca: Vaxzevria, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech Vaccine, Sinopharm, Sputnik, Sinovac- CoronaVac)
 • pred odletom vyplniť  a odovzdať /v tlačenej forme/na letisku pri prílete na Maurícius formulár All-in-one Travel Form
 • pri príchode do hotela vykonať antigénový test ako aj na 5. deň (testy si účtuje hotel), pri negatívnom výsledku v deň príchodu sa môžete voľne pohybovať po ostrove
 • vyžaduje sa mať zakúpené Covid poistenie

Neočkované osoby: (vyžaduje sa rezervovať si oficiálny karanténny hotel na 14 nocí)

 • negatívny PCR test, nie starší viac ako 72 hod. pred cestou
 • rezervovať si oficiálny karanténny hotel na 14 nocí so stravou (doručuje sa priamo na izbu) a transferom (oficiálne schválené sú tieto hotely: GOLD CREST, GOLD BEACH, GRAND BLUE, AMBRE)
 • pred odletom vyplniť a odovzdať na letisku pri prílete na Maurícius formuláre passenger locator form, ako aj health self-declaration form health laboratory form
 • vyžaduje sa mať zakúpené Covid poistenie
 • absolvovať PCR test v deň príchodu, v 7. deň a v 14. deň (v sume Rs 12,000 za 3 PCR testy)
 • pri negatívnom výsledku PCR testu v 14. deň sa môžete voľne pohybovať po ostrove a zmeniť ubytovanie


Osoby mladšie ako 18 rokov nemusia byť očkované, 
avšak pre všetky osoby sa vyžaduje PCR test.

Osoba, ktorá prekonala ochorenie Covid-19
sa musí preukázať dokladom, že ochorenie prekonala a následne byť zaočkovaná prvou dávkou min. 14 dní pred príletom na Maurícius (resp. 28 dní, ak sa jedná o vakcínu Johnson & Johnson).

Registráciu je možné vyplniť aj elektronicky na stránke https://www.mauritiustravelform.com/. Online registrácia nahrádza papierové formuláre (Mauritius All-In-One Travel Form). Po jej vyplnení dostanete z e-mailovej adresy noreply@mauritiustravelform.com všetky potrebné potvrdenia vo formáte PDF. Formuláre si následne vytlačte a podpíšte (upozornenie – netlačte ich obojstranne).

 1. Disembarkation Card (Page 1 – Upper section)
 2. Health Declaration Form (Page 1 – Lower section)
 3. Health Declaration Form, Part II (Page 3)
 4. COVID 19 Laboratory Request Form (Page 5)

Online registrácia je možná najskôr 72 hodín pred odletom a v momente, keď dostanete výsledok PCR testu. Aby ste sa vyhli časovému stresu, nenechávajte si online registráciu na poslednú chvíľu. V prípade, ak nemáte možnosť registrovať sa online, môžete vyplniť aj klasické papierové formuláre.

Seychely

Dovolenky na Seycheloch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • na vstup do krajiny je potrebný negatívny výsledok PCR testu (nie starší viac ako 72 hodín) pre všetkých (nie sú výnimky z opatrení pre tých, ktorí prekonali alebo boli zaočkovaní na Covid-19) cestujúcich vrátane detí, cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu (pokrývajúce náklady ku karanténe a nemocničnej starostlivosti), a potvrdenie o ubytovaní v štátom povolených ubytovacích zariadeniach dostupné na http://tourism.gov.sc/

 • pred odletom na Seychely je potrebná registrácia na Health Travel Authorization - pri vyplnení elektronického formulára je nutné uhradiť pre vstup do krajiny poplatok 45 EUR za štandardné 6 hodinové spracovanie alebo 135 EUR za expresné spracovanie (do formulára je potrebné nahrať vašu fotku, fotku strany z pasu, kde máte údaje o vás a platnosti pasu a platobnú kartu), po ukončení registrácie počkáte na e-mail, v ktorom vám príde schválenie vášho pobytu spolu s QR kódom - dokument sa nazýva: Travel Authorisation and Visitor Card to the Republic of Seychelles (všetky dokumenty je potrebné si vytlačiť a mať pri sebe) 

 • pred odletom zo Seychel je potrebné mať elektronicky vyplnený formulár - Decleration of quarantine

Tunisko

Dovolenky v Tunisku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Každý cestujúci starší ako 12 rokov (s cestovnou kanceláriou, aj cestujúci individuálne) je povinný predložiť negatívny PCR-test s QR kódom nie starším ako 72 hodín pred príchodom do krajiny.

 • Potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu musia doložiť aj cestujúci s ukončenou vakcináciou (v prípade vakcín Pfizer a AstraZeneca musí byť ukončená vakcinácia minimálne dva týždne; v prípade vakcíny Janssen minimálne 28 dní). Ukončenú vakcináciu preukážu očkovacím certifikátom s QR kódom.

 • Nezaočkovaní cestujúci musia absolvovať po príchode do krajiny povinnú 7-dňovú karanténu na vlastné náklady v určenom karanténnom hoteli. Rezerváciu hotela musí cestujúci predložiť už pri nástupe do lietadla. Tieto osoby musia podstúpiť medzi 6. a 7. dňom pobytu ďalší PCR test na vlastné náklady. Pokiaľ bude výsledok negatívny, môžu karanténu ukončiť.

 • Všetci cestujúci bez výnimky musia vyplniť vstupný registračný formulár, kde sa nezaočkovaní cestujúci zaväzujú stráviť povinnú 7-dňovú karanténu na vlastné náklady v určenom karanténnom hoteli. 

Upozornenie: pri vyplňovaní vstupného registračného formulára občas dochádza k technickým problémom. Preto si nenechávajte vyplnenie formulára na poslednú chvíľu.

Zanzibar

Dovolenky na Zanzibare sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • všetci cestujúci sú povinní 24 hodín pred odletom vyplniť online formulár (cestujúci po vyplnení formuláru obdrží kód tzv. Unique Health Code, ktorým sa preukáže na letisku pri prílete)
 • od všetkých cestujúcich sa vyžaduje predloženie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín pred odletom
 • všetci cestujúci, ktorí pochádzajú z krajín s vysokým počtom ochorení na Covid-19 pri prílete alebo odlete sú povinní podstúpiť rýchlo test na Covid-19 v sume 25 USD/osoba
 • od 2. marca 2021 letecká spoločnosť Qatar Airways vyžaduje od svojich klientov (od 12 rokov) vracajúcich sa z Tanzánie/Zanzibaru negatívny PCR test nie starší ako 96 hodín a na letisku vyplniť formulár signed consent form 
 • pre cestujúcich leteckou spoločnosťou KLM sa vyžaduje pred odletom sa preukázať PCR testom a tiež rýchlo-testom 6 hodín pred odletom (tieto rýchlo-testy možno vykonať na letiskách v Dar es Salaam, Kilimanjaro a Zanzibar)

AMERIKA

Aruba

Cestovanie na Arubu je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • pri vstupe do krajiny sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu (nie starší ako 72 hodín), ktorý je potrebné vložiť na stránku online ED Card process alebo sa otestovať na letisku pri vstupe do krajiny PCR testom v sume 75 USD, ktorý musí byť predom predplatený cez online ED Card process, klienti testujúci sa pri prílete na Arubu, zostávajú v karanténe v ich vybranom hoteli na izbe, pokiaľ sa nedostaví výsledok testu (cca do 24 hodín), v oboch prípadoch sa testovanie nevyžaduje pre deti do 14 rokov
 • každá osoba pred vstupom na Arubu si musí zakúpiť poistenie, taktiež cez ED Card na online ED Card process v sume 30 USD na osobu staršiu ako 15 rokov, deti do 14 rokov v sume 10 USD, poistenie platí na 180 dní, bližšie informácie na stránke Aruba Visitors Insurance
 • je potrebné mať kompletne vylnené ED Card (online ED Card process), po jeho vylnení a odoslaní vám bude doručený potvrdzujúci e-mail (ED Card si uložte do mobilu, resp. vytlačte, pretože je potrebné sa ED Card preukázať pri check-in na letisku), ED card je nutné vyplniť najskôr 72 hodín a najneskôr 4 hodiny pred odletom

Dominikánska republika

Dovolenky v Dominikánskej republike sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

 • negatívny výsledok testovania na COVID-19 nie je potrebný (na letiskách cestujúci podstupujú rýchly test náhodným výberom, cestujúci so symptómami alebo s pozitívnym výsledkom testu náhodným výberom sú premiestnení do určených zariadení, každému cestujúcemu je meraná telesná teplota, na letiskách je povinné nosiť ochranné rúško, po príchode do krajiny nie je povinná karanténa)
 • Krajina automaticky poisťuje bezplatne všetkých návštevníkov na náklady spojené s prípadným ochorením.
 • Pred vstupom je potrebné vyplniť registračný formulár.

   

  Využívanie všetkých služieb, ktoré ponúka hotelový komplex, v ktorom sú turisti ubytovaní, je možné aj bez negatívneho testu resp. bez dokladu o kompletnom očkovaní.

  V prípade návštevy služieb a zariadení mimo hotelových resp. turistických komplexov (bary, reštaurácie, diskotéky, nákupné centrá, obchody, kasína, športové centrá,...) sa musí každá osoba nad 12 rokov preukázať čitateľným dokladom o absolvovaní kompletného očkovania (v papierovej alebo elektronickej podobe). Neočkovaní turisti budú musieť predložiť doklad o negatívnom PCR teste z autorizovaných laboratórií, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní.

Kanada

Cestovanie do Kanady je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska: Kanada od 7. septembra 2021 povoľuje vstup na svoje územie pre plne zaočkovaných cestujúcich z tretích krajín bez potreby absolvovania karantény alebo povinného testovania po prílete.

Podmienky vstupu:

 • cestujúci je plne zaočkovaný Kanadou akceptovanými vakcínami: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD a Janssen (Johnson & Johnson) minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady;
 • cestujúci sa pri prílete musí preukázať negatívnym výsledkom molekulárneho (PCR) testu COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Antigénové testy nie sú akceptované!
 • cestujúci nemá symptómy COVID-19;
 • potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN;
 • potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;
 • všetci cestujúci bez ohľadu na to či sú, alebo nie sú očkovaní, sú povinní preukázať sa 14- dňovým karanténnym plánom;
 • cestujúci je po prílete na územie Kanady povinný na vyzvanie kanadského úradníka podrobiť sa testu na COVID-19

Na nezaočkovaných cestujúcich oprávnených na vstup do Kanady sa vzťahuje povinnosť absolvovania 14 - dňovej karantény, ako aj povinnosť preukázania sa PCR testom na COVID-19 pred nástupom na medzinárodné lety smerujúce do Kanady. Test musí byť urobený do 72 hodín pred plánovaným odletom do Kanady. Nezaočkovaní cestujúci sú povinní absolvovať ďalší PCR test na 8. deň karantény.

Kuba

Dovolenky na Kube sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Od 7. novembra 2021 Kuba pre cestujúcich ruší povinnú karanténu a od 15. novembra 2021 ruší aj povinné vykonanie PCR-RT testu pri príchode do krajiny.

 • Všetci cestujúci (Kubánci aj cudzinci) sa musia pri vstupe do krajiny preukázať tzv. covid passom, resp. medzinárodným potvrdením o očkovaní proti vírusu covid-19. Zaočkovaní musia byť jednou z vakcín uznaných príslušnými ústavmi na kontrolu liečiv.

 • Osoby, ktoré sa nepreukážu covid passom alebo medzinárodným potvrdením o očkovaní proti vírusu covid-19, budú musieť pri príchode do krajiny predložiť negatívny výsledok PCR-RT testu vykonaného najviac 72 hodín pred cestou. Tento PCR-RT test musí byť zároveň vykonaný v laboratóriu, ktoré je v mieste pôvodu riadne certifikované.

Deti do 12 rokov (bez ohľadu na ich národnosť) budú pri príchode na Kubu oslobodené od povinnosti preukazovať sa potvrdením o očkovaní alebo PCR-RT testom.

Pri nástupe do lietadla od vás budú letecké spoločnosti vyžadovať dôkaz o tom, že ste očkovaní alebo že ste podstúpili PCR-RT test na COVID-19 najviac 72 hodín pred cestou.

Od 15. novembra sa budú v rámci epidemiologického dohľadu, PCR-RT testy vykonávať len náhodne vybraným osobám.

Opatrenia, ktoré sú i naďalej v platnosti:

 • Vyplnenie Prehlásenia o zdravotnom stave cestujúceho (Declaración de Sanidad del Viajero, Mod. 82-33-02) (čestné vyhlásenie o zdravotnom stave) je povinné pre všetkých cestujúcich, ktorí na Kubu prichádzajú zo zahraničia.
 • Naďalej sa bude všetkým cestujúcim po príchode merať teplota.
 • Nosenie rúška alebo respirátora je povinné v celom priestore letiska (tak pre cestujúcich, ako i pre zamestnancov letiska).
 • Všetci cudzinci a Kubánci s trvalým pobytom v zahraničí musia mať zakúpené cestovné poistenie, ktoré pokrýva COVID-19.

Mexiko

Dovolenky v Mexiku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pri vstupe na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa

USA

Cestovanie do USA je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu (PCR, antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 3 dni pred plánovaným odletom.
 • Alternatívnym riešením je predložiť dôkaz o nedávnom prekonaní choroby COVID-19 (Recovery Documentation).
 • Po prílete do Spojených štátov amerických je potrebné rešpektovať federálne a štátne ustanovenia týkajúce sa karantény.

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

Austrália

Cestovanie do Austrálie je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Doterajšie cestovateľské reštrikcie zostávajú aj naďalej v platnosti, turistické návštevy Austrálie stále nie sú povolené. Vstup do krajiny je umožnený len vyhradeným kategóriám cestujúcich prípadne na základe vopred udelenej výnimky.

Nový Zéland

Cestovanie na Nový Zéland je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 • Od 19. marca 2020 zatvoril Nový Zéland hranice pre všetkých cudzincov za účelom turizmu.

Podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich podmienkach nájdete aj na našej Covid mape.

COVID MAPA

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2021 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR