CK Satur bola partnerom žiackej súťaže na tému „25 rokov nemeckého zjednotenia“

Die Deutsche Zentrale für Turismus e.V. (Nemecká turistická centrála) sa rozhodla ešte viac vyzdvihnúť historicky významné jubileum „25 rokov od pádu Berlínskeho múru/nemeckého zjednotenia“ a naplánovala v spolupráci s Goetheho inštitútmi, veľvyslanectvami Spolkovej republiky Nemecko a na Slovensku aj s cestovnou kanceláriou SATUR cezhraničnú akciu v troch juhovýchodných krajinách, čím pokračuje turistický význam tejto tematiky. Počas jubilea 2015 „25 rokov nemeckého zjednotenia“ boli vyzvaní žiaci vo veku od 14 do 19 rokov z tried s nemeckým vyučovacím jazykom vyššieho stupňa na Slovensku, v Čechách a Maďarsku, aby vypracovali turistický plagát s použitím rôznych techník a foriem, ktorý bude znázorňovať túto tematiku z pohľadu žiakov v turistickom zmysle. „Kampaň objasnila široké spektrum turistickej ponuky v Nemecku od známych pamätihodností cez rozmanitú kultúru až po pestrú prírodu vo všetkých spolkových krajinách Nemecka. Išlo o to, aby sa vysvetlili argumenty pre zájazd do Nemecka a prezentovali sa podľa možnosti tvorivo a originálne“, hovorí Laszlo Dernovics, vedúci zahraničného zastúpenia v Rakúsku a na Slovensku a regionálny manažér pre juhovýchodnú Európu v Nemeckej turistickej centrále (DZT).

V tímoch bolo vždy do päť žiakov spolu s ich učiteľom. Na Slovensku sa zúčastnilo 55 tímov so 186 žiakmi a učiteľmi, v Maďarsku to bolo 94 tímov s 347 žiakmi a učiteľmi a v Čechách sa zúčastnilo 16 tímov so 62 žiakmi a učiteľmi. Najlepšie plagáty vybrala porota so širokým zastúpením a slovenské diela boli vyhlásené počas tlačovej recepcie a v sídle nemeckého veľvyslanca dňa 29.01.2015 pod jeho záštitou. Na víťazný tím čaká päťdňový zájazd na najdôležitejšie miesta pádu „železnej opony“.

Víťazné plagáty sa budú používať na propagáciu turistickej krajiny Nemecko. Viac info na www.germany.travel/sk/.

 

1. Miesto
 
Škola:     Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč
Žiaci:     Daniel Becáni, Dominik Krušina
Učiteľka:     Mgr. Kristína Krištofíková
       
       Plagat_1
       

2. Miesto

     
       
Škola:     Obchodná akadémia, Kukučínova 1
Žiaci:     Janka Tokárová, Dominika Marušincová, Denis Brezovan
Učiteľka:     Mgr. Ludmila Dauková
       
       Plagat_2
       

3. Miesto

     
       
Škola:     Evanjelické kolegiálne gymnázium
Žiaci:     Lea Sabolová, Annamária Miheličová, Kamila Urmaničová
Učiteľka:     PhDr. Zuzana Karabinošová
       
       Plagat_3
       
3. Miesto      
       
Škola:     Osemročné gymnázium Trebišovská 12
Žiaci:     Dominika Bakčiová, Jana Alexandra Barényiová, Elisa Neumannová, Lea Oros, Silvia Sesztáková
Učiteľka:     Katarína Demjanovičová
       
      Plagat_4

 

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR