SATUR Flexi Leto

flexi leto new zaloha

* áno, bezplatné storno 14 – 25 dní v prípade zájazdov do Chorvátska
** áno, bezplatné storno 10 – 20 dní pred nástupom na dovolenku
*** áno, zmena destinácie je 30 dní pred nástupom na dovolenku


Bezplatné služby

100% Garancia vrátenia peňazí

V prípade nutnosti zrušenia zájazdu alebo pobytu z dôvodu súvisiaceho s pandémiou ochorenia covid-19 zo strany CK SATUR garantujeme vrátenie zaplatených peňazí za zájazd alebo pobyt (s výnimkou zaplateného poistného za cestovné poistenie).

Bezplatné storno

Zakúpený zájazd môžete aj bez udania dôvodu bezplatne zrušiť v lehote najmenej 25 a najviac 35 dní pred začiatkom termínu zájazdu. Zaplatené peniaze (s výnimkou zaplateného poistného) vám vrátime do 48 hodín od zrušenia zájazdu. Na zrušenie zájazdu v iných lehotách sa vzťahujú štandardné Zmluvné podmienky.

Bezplatná zmena destinácie

Pri zájazdoch zakúpených v rámci akcie FIRST MOMENT môžete až do 14 dní pred začiatkom zájazdu bezplatne zmeniť destináciu do inej ľubovoľnej destinácie, do ktorej organizuje CK SATUR TRAVEL zájazdy a tieto kapacity sú v čase požiadavky dostupné. Túto službu v hodnote 39€ na osobu máte počas akcie FIRST MOMENT zdarma. 

Na takýto novovybraný zájazd bude platiť  cena a podmienky, ktoré boli platné pre nový vybraný zájazd v deň objednania pôvodného zájazdu. Celková cena nového zájazdu nesmie byť nižšia ako cena pôvodne objednaného zájazdu. Zmenu je možné na jednu zmluvu o zájazde  alebo jednu zmluvu o poskytnutí cestovnej služby vykonať iba jedenkrát.

Bezplatná zmena mena

Pri zakúpených zájazdoch môže cestujúci, ktorý zmluvu uzatváral, bezplatne zmeniť meno cestujúcej osoby, a to až do 48 hodín pred začiatkom zájazdu, pričom cena a podmienky, ktoré boli platné v deň objednania zájazdu, ostávajú nezmenené. Uvedené neplatí v prípade detí, pri ktorých zmenou cestujúceho príde aj k zmene veku dieťaťa a v tomto prípade je potrebné prípadný rozdiel v cene doplatiť.

Záloha 10%

Pri kúpe pobytov pri mori počas akcie FIRST MOMENT zaplatíte len 10% z celkovej ceny. Druhú splátku vo výške 40% doplatíte 31. marca 2022 a tretiu splátku najneskôr 25 dní pred začiatkom zájazdu. Tieto platobné podmienky neplatia pri kúpe zájazdov za PROMO CENY, kde sa vyžaduje 100% úhrada ceny zájazdu hneď pri uzatváraní zmluvy o zájazde alebo zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu.

 

Doplatkové služby

Komplexné cestovné poistenie

Ku zakúpeným pobytom a zájazdom ponúkame možnosť dokúpenia komplexného cestovného poistenia od Európskej cestovnej poisťovne.

Manažment testovania

Ku zakúpenému zájazdu alebo pobytu ponúkame výhodné testovanie PCR testom a manažment testovania prostredníctvom našich partnerov v rámci celého Slovenska. V cene služby je zahrnuté aj potvrdenie v anglickom jazyku.

Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na predaj všetkých zájazdov ako aj samostatných služieb cestovného ruchu (ďalej aj „pobyty“) ponúkaných cestovnou kanceláriou SATUR TRAVEL, a. s. (ďalej aj „CK SATUR TRAVEL“) v rámci akcie FIRST MOMENT LETO 2022 (ďalej len FIRST MOMENT). Na práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klientov (cestujúcich) sa vzťahujú Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s, resp. Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s. pre samostatné služby cestovného ruchu (ďalej len „Zmluvné podmienky“) a ostatné dokumenty, okrem tých bodov, ktoré sú nižšie upravené a ktoré majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v Zmluvných podmienkach a ostatných dokumentoch.


V Bratislave, dňa 06.12.2021

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR