SATUR Flexi Leto

Tabuľka flexi leto

 * Satur Flexi Leto platí na zájazdy a pobyty zakúpené od 19.05.2021


Bezplatné služby

100% Garancia vrátenia peňazí

V prípade nutnosti zrušenia zájazdu alebo pobytu z dôvodu súvisiaceho s pandémiou ochorenia covid-19 zo strany CK SATUR garantujeme vrátenie zaplatených peňazí za zájazd alebo pobyt (s výnimkou zaplateného poistného za cestovné poistenie) do 7 dní od zrušenia zájazdu alebo pobytu.

Bezplatné storno

Váš zakúpený zájazd alebo pobyt môžete pred začiatkom termínu zájazdu alebo pobytu bezplatne zrušiť aj bez udania dôvodu v lehote:

  • najmenej 21 a najviac 30 dní pri pobytoch pri mori realizovaných na charterových letoch zo Slovenska a individuálnou dopravou
  • najmenej 14 – 30 dní v prípade pobytov v Chorvátsku
  • najmenej 10 – 20 dní (platí len v prípade pobytov na Slovensku a to v hoteloch Grand Jasna, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Park, Gothal Penzióny a x-bionic sphere a len v mesiacoch júl - august).

Zaplatené peniaze (s výnimkou zaplateného poistného) vám vrátime do 7 dní od zrušenia pobytu alebo zájazdu. Na zrušenie zájazdu alebo pobytu v iných lehotách, pobytoch pri mori nerealizovaných na chartervých letoch zo Slovenska alebo zrušenie poznávacieho zájazdu či zájazdu do exotiky sa vzťahujú Zmluvné podmienky.

Bezplatná zmena destinácie

Destináciu vo vami zakúpenom zájazde alebo pobyte môžete pred začiatkom termínu zájazdu alebo pobytu bezplatne zmeniť do inej destinácie v lehote:

  • až do 14 dní pri pobytoch pri mori realizovaných na charterových letoch zo Slovenska a individuálnou dopravou
  • až do 30 dní pri pobytoch pri mori nerealizovaných na charterových letoch zo Slovenska, poznávacích zájazdoch a zájazdoch do exotiky

Celková cena nového zájazdu alebo pobytu nesmie byť nižšia ako cena pôvodne objednaného zájazdu alebo pobytu. Zmenu je možné vykonať iba jedenkrát.

Bezplatná zmena mena

Pri zakúpených zájazdoch a pobytoch môže cestujúci, ktorý zmluvu uzatváral, bezplatne zmeniť jednu osobu a to až do 14 dní pred začiatkom zájazdu alebo pobytu. Uvedené neplatí v prípade detí, pri ktorých zmenou cestujúceho príde aj k zmene veku dieťaťa. V takom prípade je potrebné prípadný rozdiel v cene doplatiť.

Záloha 50%

Pri zakúpených zájazdoch a pobytoch uhradíte iba 50% z celkovej ceny zájazdu. Zvyšok ceny zájazdu alebo pobytu doplatíte najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu alebo pobytu. Tieto platobné podmienky neplatia pri kúpe zájazdov a pobytov za promo ceny, kde sa vyžaduje 100% úhrada ceny zájazdu.


Doplatkové služby

Komplexné cestovné poistenie

Ku zakúpeným pobytom a zájazdom ponúkame možnosť dokúpenia komplexného cestovného poistenia od Európskej cestovnej poisťovne. 


Poistenie COVID

Ku zakúpeným pobytom a zájazdom ponúkame možnosť dokúpenia COVID poistenia, ktoré kryje liečebné náklady pri ochorení na covid-19 až do sumy 50 000 EUR vrátane 80% vrátenia storno poplatku v prípade pozitívneho PCR testu

Cena poistenia je 2,60 EUR/osoba/deň pre Európu a 5,85 EUR/osoba/deň pre svet. Pre osoby vo veku 70 - 85 rokov je cena poistenia 5,20 EUR/osoba/deň pre Európu a 11,70 EUR/osoba/deň pre svet. Osoby vo veku 85+ nie je možné poistiť poistením COVID.

Manažment testovania

Ku zakúpenému zájazdu alebo pobytu ponúkame výhodné testovanie PCR testom a manažment testovania prostredníctvom našich partnerov v rámci celého Slovenska. V cene služby je zahrnuté aj potvrdenie v anglickom jazyku.


Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na predaj všetkých zájazdov ako aj samostatných služieb cestovného ruchu (ďalej aj „pobyty“) ponúkaných cestovnou kanceláriou SATUR TRAVEL, a. s. (ďalej aj „CK SATUR TRAVEL“) a zakúpených od 31.8.2021 v rámci Satur Flexi Leto (ďalej len Flexi Leto). Na práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klientov (cestujúcich) sa vzťahujú Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s, resp. Zmluvné podmienky cestovnej kancelária SATUR TRAVEL, a.s. pre samostatné služby cestovného ruchu (ďalej len „Zmluvné podmienky“) a ostatné dokumenty, okrem tých bodov, ktoré sú nižšie upravené a ktoré majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v Zmluvných podmienkach a ostatných dokumentoch.


V Bratislave, dňa 04.06.2021

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2021 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR