Firemný servis - Kongresy a konferencie

Kongresová turistika je podľa štatistík Svetovej obchodnej organizácie tretím najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odborom na svete. V Slovenskej republike je na organizovanie veľkých a stredných kongresov najviac vhodných objektov v Bratislave, ktorá je od mája 1994 jedným zo 64 riadnych členov Európskej federácie kongresových miest. Nevyhnutným predpokladom toho je existencia kongresových sál pre minimálne 300 účastníkov, s technickým vybavením a ozvučením, možnosť kvalitného ubytovania a dostupnosť mesta všetkými druhmi dopravných prostriedkov.

Vaším cieľom je zorganizovať dobrý odborný program konferencie a získať čo najviac účastníkov. To sa Vám lepšie podarí vtedy, keď sa sústredíte na odbornú problematiku Vášho podujatia a prácami, spojenými so zabezpečením kongresu poveríte nás.

 

Ponúkame pre vašu konferenciu:

PRED PODUJATÍM
 • zabezpečíme všetky práce, nevyhnutné pre získanie čo najväčšieho počtu odborných účastníkov - rozposlanie informačných materiálov (cirkulárov) o konferencii a mieste jej konania
 • evidenciu prihlášok
 • inkasovanie záloh kreditnými kartami alebo prevodnými príkazmi od účastníkov
 • potvrdenie účasti a rezervácie objednaných služieb
 • dopravu na miesto konania

POČAS PODUJATIA
 • ubytovanie a stravovanie účastníkov
 • prenájom kongresových miestností, ich ozvučenie a vybavenie potrebnou technikou
 • tlmočnícke a prekladateľské služby
 • transfery a doplnkové služby (prehliadky mesta, sprievodcov, otváracie a záverečné recepcie)
 • výlety pre účastníkov s odborným zameraním
 • program pre doprevádzajúce osoby

PO UKONČENÍ PODUJATIA
 • dopravu z miesta konania podľa objednávky účastníkov, alebo predĺženie pobytu na Slovensku podľa vlastného výberu (liečenie v kúpeľoch, pobyt v rekreačnom stredisku a pod.)
 • pokongresové programy zamerané na odbornú problematiku, alebo naše tradičné programy, zamerané na poznanie zaujímavostí Slovenska, alebo na návštevu Budapešti, Viedne alebo Brna
 • korešpondenciu s účastníkmi podujatia

Ubytovanie

V Bratislave ponúkame ubytovanie účastníkov kongresu aj doprevádzajúcich osôb v zmluvných hoteloch cestovnej kancelárie SATUR, v nasledovných kategóriách a počtoch lôžok:

 • 4* hotely cca 1 100 lôžok
 • 3* hotely cca 1 750 lôžok
 • 2* hotely cca 670 lôžok

Pre menej solventných účastníkov konferencií zabezpečíme ubytovanie v študentských domovoch a podnikových ubytovniach. Hlavné mesto SR má vhodné objekty na poriadanie veľkých a stredných kongresov. Menšie kongresy, konferencie a semináre možno organizovať v iných mestách na Slovensku, napríklad ak chce usporiadateľ priblížiť miesto konania problematike, ktorej je seminár venovaný. Voľbou iného miesta konania sa zároveň otvárajú nové možnosti pre organizovanie doplnkového programu pre účastníkov a doprevádzajúce osoby. Konkrétnu ponuku Vám na požiadanie radi vypracujeme.


TLMOČNÍCKE A PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

Simultánne alebo konzekutívne tlmočenie a prekladateľské služby v jednom alebo vo viacerých jazykoch organizujeme v spolupráci so spoľahlivými tlmočníkmi. Pre kvalitné naštudovanie odbornej problematiky je nutné plánované príspevky poskytnúť tlmočníkom pred uskutočnením konferencie.


TRANSFERY A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Účastníkom konferencií ponúkame všetky turistické služby, ktoré obvykle vybavujeme aj pre iných zákazníkov, ale aj programy prispôsobené zameraniu konkrétneho podujatia. Ide najmä o:

 • dopravu autobusmi, mikrobusmi alebo autami z letiska na miesto ubytovania, počas kongresu a po jeho ukončení, a to autobusmi a.s. Satur ako aj autobusmi, mikrobusmi a autami našich spoľahlivých zmluvných partnerov
 • prehliadky mesta so sprievodcom, krátke programy a výlety, vyhliadkové plavby, otváracie a záverečné recepcie, kultúrne podujatia
 • letenky, vlakové a autobusové lístky, rekonfirmovanie leteniek
 • zmenárenské služby
VÝLETY

Pre účastníkov kongresu a pre doprevádzajúce osoby zorganizujeme jedno- a viacdňové výlety. Ubytovanie počas výletov zabezpečíme v zmluvných hoteloch našej cestovnej kancelárie na celom území Slovenska, dopravu autobusmi SATUR-u, k dispozícii dáme cudzojazyčných sprievodcov.

Garantujeme:

 • KVALITNÉ A PROFESIONÁLNE SLUŽBY A PROGRAMY
 • STABILITU SVOJEJ EXISTENCIE V BUDÚCOM OBDOBÍ
 • SLUŽBY SIETE SVOJICH POBOČIEK, KTORÉ SÚ VO VŠETKÝCH VÝZNAMNEJŠÍCH SLOVENSKÝCH MESTÁCH, A SÚ ZÁRUKOU OPERATÍVNEJ KOMUNIKÁCIE SO ZÁKAZNÍKMI

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR